De thi trac nghiem chuong 1giai tich 12

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Tích phân - Đề 12 pps

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Tích phân - Đề 12 pps
... Câu hỏi 4: Tính tích phân I : ∫xcos xdx A I = (-x2 / 2)sinx + C B I = xsinx + cosx + C C I = cosx - sinx + C D I = xsinx - cosx + C E Một đáp số khác A B C Câu hỏi 5: Tính tích phân J : ∫xexdx ... J = xex - x + C D J = xex - ex + C E Một đáp số khác A B C D E Câu hỏi 6: Tính tích phân I : ∫arctg xdx A I = xarctgx - 1/2 ln( + x2) + C B I = xarctgx - arctgx + C C I = (x/2)arctgx - 1/2 ln( ... A B C D E Câu hỏi 7: Tính tích phân J : ∫x arctg xdx A J = x2arctgx + C B J = (1/2)( x2arctgx + arctgx - x ) + C C J = x2arctgx + arctgx + C D J = x2arctgx + arctgx - x + C E Một hàm số khác...
 • 5
 • 530
 • 16

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-1
... sơ (6-3) Tạm ước (14-9) năm 1946? A Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Tạm ước B Chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước C Chỉ thi hành Tậm ước, không thi hành Hiệp định D Ngang nhiên xé ... (11/1940) D Sau ngày Nhật đảo Pháp (9/3/1945) [] Sự kiện lịch sử chứng tỏ Xô-Mĩ chấm dứt “chiến tranh lạnh” nước lớn? A Quan hệ Xô-Mĩ ngày cải thi n B Cuộc gặp gỡ không thức tổng thống George Bus ... việc chuyển hướng đạo chiến lược đề hội nghị TW (11/1939) B Nó định thành lập mặt trận Việt Minh C Nó đánh dấu thời điểm Nguyễn Quốc nước D Tất lý [] Vấn đề khởi nghĩa vũ trang đưa bàn bạc...
 • 13
 • 3,331
 • 161

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2
... 19/5/1941 Bà Điểm – Hóc Môn B Ngày 15/9/1939 Pắc Bó – Cao Bằng C Ngày 6/11/1939 Bà Điểm – Hóc Môn D Ngày 10/5/1940 Đình Bảng – Bắc Ninh [] Ngày 23/11/1940 gắn liền với kiện lịch sử phát súng báo ... Đông Dương D Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương [] Vào tháng 8/1954 Angiêri diễn kiện lịch sử tiêu biểu nào? A Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri thành lập B Đất nước Angiêri bước vào ... công nhân A Có 34 đấu tranh B Có 16 đấu tranh C Có 25 đấu tranh D Có 18 đấu tranh [] Sự kiện lịch sử năm 1930 chứng tỏ “thời kỳ đấu tranh kịch liệt” đến A Cuộc đấu tranh 3000 nông dân Thanh Chương...
 • 13
 • 2,250
 • 56

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-3

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-3
... sản Việt Nam gì? A Là kết trình đấu tranh giai cấp dân tộc Việt Nam B Mở bước ngoặt lịch sử vô quan trọng lịch sử dân tộc Việt Nam C Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam D ... vụ cách mạng Việt Nam đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau? D Câu A B [] Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền nước ta đánh đổ bọn đế quốc ... gì? A Đánh đuổi thực dân Pháp xóa bỏ vua B Đánh đuổi thực dân Pháp, thi t lập dân quyền C Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ vua, thi t lập dân quyền D Đánh đổ vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước...
 • 13
 • 603
 • 13

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-4

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-4
... thắng lợi đánh “một mốc lịch sử vàng “ Dó câu nói ? A Võ Nguyên Giáp B Hồ Chí Minh C Phạm Văn Đồng D Trường Trinh [] “Chín năm làm môt Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thi ng sử vàng” Hai câu thơ ... văn cuối hiệp định Giơnevơ vấn đề Đông Dương kí kết vào thơi gian nào? A 12/7/1954 B 21/7/1954 C 27/5/1954 D 5/7/1954 [] Ngày 16-5-1955, gắn với kiện lịch sử sau miền Bắc Việt Nam A Quân ... 01-5 đến 5-7-1954 D Tất niên đại [] Lấy thân lấp lỗ châu mai hành động anh hùng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 ? A Bế Văn Đàn B Phan Đình Giót C Tô Vĩnh Diện D La Văn Cầu [] Thắng...
 • 11
 • 660
 • 13

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-1
... nguyên thi n nhiên B Nâng cao trình độ dân trí C Có đường lối phát triển kinh tế hợp D Biết phát huy sức mạnh tổng hợp nguồn lực [] Nguyên nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n ... nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n nhiên đa dạng, phong phú là: A Cấu trúc địa chất B Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài thuận lợi C Việc khai thác đôi với việc tái tạo ... tài nguyên thi n nhiên, sở vật chất, người, đường lối sách ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội B Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú đất nước C Điều kiện thường xuyên cần thi t để phát...
 • 11
 • 1,328
 • 35

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-2
... Những khó khăn nông nghiệp nước ta là: A Thi u phân bón, thuốc trừ sâu, thi u vốn B Thi n tai dịch bệnh C Diện tích không mở rộng D ý a b [] Giải tốt vấn đề lương thực- thực phẩm sở để: A Ngành ... Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp vấn đề đáng ý là: A Chống nạn cát bay B Chống lại thi n tai C Nước tưới mùa khô D Cả ba vấn đề [] trung du vùng núi, đất phù hợp để: A Trồng ... tầng chưa phát triển, thi u đồng yếu tố hình thành B Thường xuyên xảy thi n tai C Nguồn nhân lực có trình độ hạn chế D Chưa có sách đầu tư thích hợp [] Hướng chuyên môn hoá trung tâm công...
 • 10
 • 1,090
 • 30

đề thi trăc nghiệm chương IVPhần Việt nam

đề thi trăc nghiệm chương IVPhần Việt nam
... Báo động cho triều đình có giặc ngoại xâm (3) D Triệu tập quý tộc, quan lại triều đình lúc cần thi t (2) [] Năm 1149, nhà Lý lập trang Vân Đồn (Quảng Ninh) nhằm mục đích gì? A Làm vùng hải ... Đinh, kinh đô nước ta đóng đâu? A Hoa Lư B Cổ Loa C Đại La D Thăng Long [] Sau đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? Đóng đô đâu? A Năm 939, đóng đô Cổ Loa B Năm 939, đóng ... đóng đô Thăng Long C Năm 938, đóng đô Hoa Lư D Năm 938, đóng đô Cổ Loa [] Đến kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bạo quân xâm lược nào? A Quân xâm lược nhà Minh B Quân xâm...
 • 4
 • 226
 • 0

Đề thi trắc nghiệm khối 10-11-12

Đề thi trắc nghiệm khối 10-11-12
... định sơ (6-3) Tạm ước (14-9) năm 1946? Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Tạm ước Chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước Chỉ thi hành Tậm ước, không thi hành Hiệp định Ngang nhiên xé bỏ Hiệp ... lên đứng đầu giới là: A B C D Giàu tài nguyên thi n nhiên, có nguồn nhân lực dồi Phát triển sau nên áp dụng đựơc thành tựu khoa học – kĩ thuật kinh nghiệm nước trước Có thị trường rộng lớn Thu ... thác thuộc địa lần thứ hai Pháp Việt Nam gì? Bù vào thi t hại khai thác lần thứ Để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam Để bù đắp thi t hại Chiến tranh giới lần thứ gây Để tăng cường...
 • 70
 • 375
 • 10

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm - Chương trình Chuẩn

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm - Chương trình Chuẩn
... chồng #EQ #Q[x] Ai thường coi tác giả hai sử thi I-li-át - i-xê ? A Hô-me-rơ B La Phông-ten C Ê-dốp D An-đéc-xen #EQ #Q[] Nhân vật Uy-lít-xơ - i-xê biểu tượng cho điều gì? A Sức mạnh thể chất ... Ai người hoàn thi n sử thi Ra-ma-ya-na? A Van-mi-ki B La Phông-ten C Ê-dốp D An-đéc-xen #EQ #Q[] Ý đồ tác giả miêu tả đậm nét tâm trạng ghen tuông Ra-ma? A Xây dựng nhân vật Ra-ma bậc thần thánh ... phần sử thi Ôđixê ( Hômerơ)? A Uylixơ đảo nữ thần Ca-líp- xô B Uylixơđến xứ Phi-a- xi C Uylixơ đến I- tác D Uylixơ đến đảo Ph - li - phem #EQ #Q[x] Trong đoạn trích “Uylixơ trở về”, Pê-nê-lốp khắc...
 • 52
 • 488
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf
... vật không thay đổi : A Biên độ B Chu kì C Cơ D Tần số góc Câu 91 Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thang máy đứng yên, thang máy đI lên nhanh dần đều, đại lượng vật ... trường rắn truyền songs dọc sóng ngang Câu 58 A Âm vừa có đặc tính sinh vừa có đặc tính vật B Âm có đặc tính sinh cấu tạo tai người C Nhạc âm dao âm đàn, nhạc phát D Âm tai nghe phảI ... lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống VTCB 1(cm) truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động biên độ dao động vật : A B B D Câu 35 Con lắc đơn có chiều dàI...
 • 13
 • 969
 • 5

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf
... A phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu 1,255 gam muối.Công thức cấu tạo A là: Trang 2/3 - Mã đề thi HH A C2H5-CH(NH2)COOH B NH2-CH2-COOH C NH2-CH2-CH2-COOH D C3H7-CH(NH2)COOH Câu 28: Cho m gam ... CH2=CHCOOCH3 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOC2H5 - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi HH ... este hoá đạt: A 90% B 74% C 70,56% D 45,45% Câu 30: X este axit đơn chức rượu đơn chức Để xà phòng hóa hoàn toàn 1,29 gam X cần dùng vừa đủ 15ml dung dịch KOH1M thu chất X Y Đốt cháy hoàn toàn lượng...
 • 3
 • 475
 • 7

Xem thêm