CHUYEN DE NGUYEN HAM DE 4

CHUYÊN ĐỀ 4 - CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN pdf

CHUYÊN ĐỀ 4 - CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN pdf
... c) n4 - 2n3 + 2n2 - 2n + M n4 - Đặt A = n4 - 2n3 + 2n2 - 2n + = (n4 - n3) - (n3 - n2) + (n2 - n) - (n - 1) = n3(n - 1) - n2(n - 1) + n(n - 1) - (n - 1) = (n - 1) (n3 - n2 + n - 1) = (n - 1)2(n2 ... 18 d) 3663 - M 36 - = 35 M 3663 - = (3663 + 1) - chi cho 37 dư - e) 4n - = ( 24) n - M 24 - = 15 Bài 2: chứng minh a) n5 - n chia hết cho 30 với n ∈ N ; b) n4 -1 0n2 + chia hết cho 3 84 với n lẻ ... chia hết cho 5n(n2 - 1) chia hết cho Suy (n - 2)(n - 1)n(n + 1)(n + 2) + 5n(n2 - 1) chia hết cho (**) Từ (*) (**) suy đpcm b) Đặt A = n4 -1 0n2 + = (n4 -n2 ) - (9n2 - 9) = (n2 - 1)(n2 - 9) = (n -...
 • 9
 • 13,903
 • 152

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 4 khóa sổ và lập báo cáo tài chính

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 4 khóa sổ và lập báo cáo tài chính
... n; • Khóa s tài kho n l p b ng cân đ i tài kho n; • L p báo cáo tài 46 23 Khóa s • Khóa s vi c tính t ng s phát sinh m i bên s dư cu i kỳ tài kho n vào th i m k t thúc kỳ k tốn • S li u t tài ... p báo cáo tài 47 L p báo cáo tài • K tốn s d ng s dư cu i kỳ tài kho n tài s n, n ph i tr v n ch s h u đ l p B ng cân đ i k tốn • K tốn s d ng s phát sinh tài kho n doanh thu chi phí đ l p Báo ... thu chi phí đ l p Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh 48 24 B ng cân đ i k tốn TK N ph i tr TK tài s n Nợ phải trả Tài sản DCK Vốn chủ sở hữu DCK TK V n ch s h u DCK 49 Báo cáo k t qu ho t đ ng...
 • 28
 • 672
 • 0

chuyên đề 4 tương giao của đồ thị các hàm số

chuyên đề 4 tương giao của đồ thị các hàm số
... điểmphânbiệt A, B saocho MA2 + MB đạtgiátrịnhỏnhất,với M (-1;1) Đáp số: m = -1 Bàitập3 Tìm m để đồ thị (C m ) của hàm số y = x - 3mx - 3x + 3m + cắt Ox tại3 2 điểmphânbiệtcóhoànhđộ ... nhautại2điểmphânbiệtA,BsaochoAB =4 Đáp số: m = 2 Bàitập2.(A_2003) Tìm m để y = mx + x + m có đồ thị cắt Ox tại2điểmphânbiệtcó x -1 hoànhđộdương Đáp số: - < m < Bàitập3.(D_2009) ... 3x + I (1;2) Chứng minh đường thẳng qua I cóhệ số góc k > -3 đềucắt (C ) tại3điểmphânbiệt A, B, I saocho I làtrung điểm AB Chuyên đề luyệnthiđạihọc LêNgọcSơn_THPTPhanChuTrinh...
 • 6
 • 309
 • 1

chuyen de 4: cac nguyen to phi kim

chuyen de 4: cac nguyen to phi kim
... (4), (6) C (1), (3), (4) (3), (5), (6) Câu 12 Cho phản ứng sau: to 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 to 14HCl + K2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O → 6HCl + 2Al → ... cháy hoàn to n X G cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc) Giá trị V A 2,80/ B 3,08 C 3,36 D 4,48 Câu 23 Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH 100oC Sau phản ứng xảy hoàn to n, thu ... vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M H2SO4 0,25M Sau phản ứng xảy hoàn to n, thu 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m V A 17,8 4,48 B 17,8 2,24...
 • 4
 • 204
 • 0

phuong trinh nghiem nguyen chuyen de 4

phuong trinh nghiem nguyen chuyen de 4
... 2  x =1 y = 40 xyzt+xy+xt+zt+1 1  ⇔ x+ = 1+ ⇒ ( 3) ⇒ = 1 31 yzt+y+t z = y+ 3+ 1 t = z+ 2+  t d) Sử dụng ... ±1; ±2} x +1 x +1 ⇒ x ∈ { −2;0; −3;1} ⇒ ( x, y ) = ( −2; −3 ) , ( 0;3 ) , ( −3; −3 ) , ( 1;3 ) ( 4) ⇒ y = Sử dụng bất đẳng thức để thu hẹp miền giá trị: Ví dụ : Tìm nghiệm nguyên dương phương trình: ... a) x + xy + y =9 b) 5x + 25 = −3xy + 8y 3) Tìm hai số nguyên x, y không âm thỏa: a) x − y = x y 4) Tìm số nguyên x, y thỏa : a) 2xy + x + y+1 =x +2y +xy b) x + y3 − 3y = 65 − 3y b) x + xy + y...
 • 2
 • 258
 • 8

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CHUYÊN ĐỀ 4 - NGUYỄN HỒNG TÂM

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CHUYÊN ĐỀ 4 - NGUYỄN HỒNG TÂM
... PHÂN CÔNG GV Phân công Phân công dạy đuổi chuyên sâu 10/23/ 14 Phân công dạy theo phân môn Hỗn hợp, kết hợp cách PC 17 3.3.Các hoạt động phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho GV tổ chuyên môn  ... 10/23/ 14 CÁC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GV TRONG TỔ CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CM, NV CHO GV KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GV THEO QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN Vai trò tổ trưởng chuyên ... PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN Xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học tập Tổ chức hoạt động bồi dưỡng định kì Khuyến khích trình tự học, tự bồi dưỡng Hỗ trợ phát triển chuyên môn, nghiệp...
 • 49
 • 1,127
 • 0

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường chuyên đề 4

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường  chuyên đề 4
... đề môi trường liên huyện; 398 g) Thực nhiệm vụ quản nhà nước bảo vệ môi trường theo uỷ quyền quan quản nhà nước bảo vệ môi trường cấp tỉnh; h) Chỉ đạo công tác quản nhà nước bảo vệ môi ... trường Uỷ ban nhân dân cấp xã 2- Nội dung quản 2.1 Quản môi trường dự án đầu tư xây dựng địa bàn 2.1.1 Quản môi trường giai đoạn trước thi công xây dựng Để làm tốt công tác quản môi ... giảm thiểu chất thải; Quản nâng cao chất lượng môi trường sống Tham gia quản hạ tầng kỹ thuật đảm bảo môi trường (hệ thống cấp 40 0 nước, thoát nước, xử nước thải, xử chất thải rắn, hệ...
 • 47
 • 104
 • 0

Chuyen de 4- CAC CHI SO TAI CHINH VA DON CAN TAI CHINH TRONG PHAN TICH DN

Chuyen de 4- CAC CHI SO TAI CHINH VA DON CAN TAI CHINH TRONG PHAN TICH DN
... NPV = PVA − PVP Trong đó: NPV: Giá trị giá At: Khoản thu nhập dự án cuối năm thứ t r: Chi phí vốn hay lãi suất chi t khấu dự án P: Khoản đầu tư ban đầu vào dự án n: Số năm hoạt động dự án PVA: Tổng ... -420 triệu + 103 triệu x 4,3553 =28,596 triệu đồng Kết luận: Xét kết tính NPVA NPVB ta thấy dự án NPVA nhỏ dự án NPVB Vì NPVA =13,582 < NPVB = 28,596 ta chọn dự án B Ví dụ: Doanh nghiệp Bác Giới ... doanh Chuyên đề Quyết định đầu tư 5.1 Dự ÁN ĐầU TƯ TRONG DOANH NGHIệP Thông thường hoạt động đầu tư diễn hai giai đoạn bản: - Giai đoạn 1: DN đầu tư vốn vào dự án - Giai đoạn 2: Doanh nghiệp...
 • 57
 • 510
 • 7

Chuyen de 4 huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t

Chuyen de 4  huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t
... ánh tranh TTCK t nh hình kinh t , trị thời điểm thời kỳ khác quốc gia, ngành, nhóm ngành theo phạm vi bao qu t loại thông tin TTCK thị trờng thông tin, có thông tin xác khả phân t ch t t đầu t ... Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 14- 132 Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 33 Nguồn thông tin M t số trang web chứng khoán Vi t Nam Thông tin t t chức niêm y t - Thông tin cáo ... ngợc lại nhà đầu t thiếu thông tin thông tin sai lệch (tin đồn) phải chịu t n th t định đầu t Hớng dẫn đọc thông tin thị trờng chứng khoán Vi t Nam Mua tin đồn/Bán thực t 14- 131 Nguyễn Đức Hiển,...
 • 37
 • 301
 • 0

Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ

Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ
... k3 ;b= ;c= ; p m3 n k = k đpcm Dạng II: làm quen với phơng trình tỉ Bài 6: Giải phơng trình: x - - 5x - = 3x - HD: Đặt điều ki n, chuy n vế hợp lý bình phơng để làm Cách khác: Từ đki n, nh n ... Hoàng V n Tài Bài dạy Bồi d ỡng Đại số lớp - Bài 5: Cho biết am3 = bn3 = cp3 1 + + = Chứng minh rằng: m n p a + b + c = am + bn + cp HD: Đặt am3 = bn3 = cp3 = k3 a = Từ đó: VT = k; VP = k3 k3 ... Giải phơng trình sau: a) x2 4x = x - ; (HD: ĐK, Bp hai vế, PT có nghiệm x = + 2 ) b) 4x + - 3x + = ; (ĐS: x = 20) c) x - - x + = ; (ĐS: nghiệm) d) x - x - 1- x - = ; (HD: ĐK, chuy n vế, Bp...
 • 2
 • 3,357
 • 51

Chuyên đề 4 : 4 số lượng tử

Chuyên đề 4 : 4 số lượng tử
... cuối chúng có đặc điểm - Tổng số (n + l) , số lượng tử A lớn số lượng tử B - Tổng đại số số lượng tử electron cuối B 4, 5 a Hãy xác định số lượng tử electron cuối A , B xác định nguyên tố A ... theo khối lượng 31,83% ; 28,98% ; 39,18% Xác định CTPT X Biết electron chiếm obitan từ giá trị nhỏ số lượng tử ml Xác định nguyên tử mà eletron cuối có số lượng tử thỏa mãn điều kiện : n + l ... , ml = -1 (4) n = , l = , ml = -4 Cho nguyên tử nguyên tố A B có electron có số lượng tử sau : n = , l = , ml = -1 , ms = − n = , l = , m l = , ms = + Viết cấu hình electron nguyên tử , xác định...
 • 3
 • 29,249
 • 665

Ôn thi vào 10- Chuyên đề 4

Ôn thi vào 10- Chuyên đề 4
... trắc nghiệm chuyên đề Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trớc câu trả lời Câu1: Tam giác ABC vuông cân A nội tiếp đờng tròn tâm O Số đo ã ABC =? A 45 B 90 C 225 D 270 Câu 2: Tam giác ABC vuông cân nội ... vuông, hình thang hình bình hành có hình vuông luôn nội tiếp đợc đờng tròn 7) Đờng cao tam giác đến cạnh a a 8) Đờng tròn ngoại tiếp lục giác cạnh 5cm có chu vi 10 C.Bài tập tự luận chuyên đề ... biết MN = R số đo cung nhỏ MN bằng: A 60 B 90 C 120 D 45 E Không xác định Câu 4: AB dây đờng tròn (O; R) Biết AB = R số đo ã AOB =? A 120 B 60 C 45 D 90 Câu 5: Đờng tròn (O,R) cắt đờng tròn (O'; R)...
 • 5
 • 272
 • 2

Đề HSG 12 ( 3 năm ) - Chuyên đề 4

Đề HSG 12 ( 3 năm ) - Chuyên đề 4
... join them in our mind with something … 12 … we know already, or which we easily remember because we have a picture of it in our …… 13 … That is why it is …… 14 … to learn words in sentences, not ... ………2001 11 From 1992 …… last year we had a flat in the center of town 12 Can you wait for a few minutes ….… I’m ready ? 13 I haven’t spoken to Bill ….… we were at school Question 6: Finish each ... went to live in America John ……………………………………………………… 12 It was dark when we arrived because the journey took a very long time ……… so ……… that ……… 13 “You’ve passed your driving test, Ron! Well done...
 • 2
 • 233
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 4 KẾ TÓAN TÀI CHÍNH, KẾ TÓAN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

CHUYÊN ĐỀ 4 KẾ TÓAN TÀI CHÍNH, KẾ TÓAN QUẢN TRỊ NÂNG CAO
... 1.2.2 Kế toán tài kế toán quản trị a) Kế toán đơn vị kế toán gồm kế toán tài kế toán quản trị b) Khi thực công việc kế toán tài kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực kế toán tổng hợp kế toán ... sai sót” kế toán phải điều chỉnh số dư đầu năm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết tài khoản có liên quan Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán - Tài liệu kế toán phải đơn vị kế toán bảo quản đầy ... liệu kế toán sai thật c) Để sổ kế toán tài sản đơn vị kế toán tài sản liên quan đến đơn vị kế toán d) Huỷ bỏ cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định Điều 40 Luật Kế toán...
 • 60
 • 363
 • 2

Xem thêm