5 de kiem tra TN chuong 1 GT12

Đề kiểm tra 15phút chương 1 Ban CB

Đề kiểm tra 15phút chương 1 Ban CB
... hai dao động: x1=5cos10 π t cm ; x2 =10 cos10 π t cm Dao động tống hợp có phương trình π π A x= cos 10 πt B x= cos (10 πt + ) C x= 15 cos 10 πt D x= 15 cos (10 πt + ) 2 Câu Câu 52. (Đề thi CĐ _2008) ... A A = A1 + A2 + A1A2 cos(ϕ2 − 1 ) B A = A1 + A2 + A1A2 cos(ϕ2 − 1 ) C A = A1 + A2 − A1A2 cos(ϕ2 − 1 ) 2 D A = A1 + A2 − A1A2 cos(ϕ2 − 1 ) Câu 4. (Đề thi ĐH _2008) Cơ vật dao động điều hòa ... 3. (Đề thi TN_BT_LẦN 1_ 2007) Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số: x1 = A1cos(ωt + 1) x2 = A2cos(ωt +φ2) Biên độ dao động tổng hợp 2 A A = A1 + A2 + A1A2 cos(ϕ2 − ϕ1...
 • 6
 • 310
 • 0

de kiem tra 1tiet(chuơng 1)

de kiem tra 1tiet(chuơng 1)
... lúc với việc nhập cập nhật hồ sơ; C, trước nhập hồ sơ vào máy tính; D, trước thực phép tìm kiếm, tra cứu thông tin; Câu 11: Xét tệp lưu trữ hồ sơ học bạ học sinh, lưu trữ điểm tổng kết môn Văn, ... Thao tác cấ u trúc dữ liêu; B, Thao tác nô ̣i dung dữ liêu; ̣ ̣ C, Thao tác tim kiế m, tra cứu thông tin, kế t xuấ t báo cáo; D, Cả ba câu trên; ̀ Câu 32: Người nào có vai trò ... tin dễ dàng tính toán được; Câu 38: Hãy chọn câu mô tả tương tác thành phần hệ CSDL Cho biết: (1) người —>; (2) sở liệu —>; (3) Hệ QTCSDL —>; (4)phần mềm ứng dụng —>; A, —> —> —> 4; B, —>3—>4—>2...
 • 5
 • 257
 • 0

tong hop de kiem tra DS9 chuong 1

tong hop de kiem tra DS9 chuong 1
... 6đ) Bài 1: ( 2,5đ) 48 + 20 + 75 5 - + + 25 A = 12 5 = (0,5ð) (0,5ð) (0,5ð) = + 21 Bài 2: (2đ) − + 75 B= (0,5ð) (0,5ð) B = 3 - 75 + 3 = - + = + (0,5ð) (1, 5ð) Bài 3: (1, 5đ) a) Rút gọn (1 ) 2 x ... x )(2 − x ) = (0,25ð) 2+ x b) Tìm x ( 0,5đ) Ta coù = ÑK: x ≥ 2+ x = ⇒ 6(2 + x ) = 15 (0,25ñ) ⇔ x =1 ⇔ 4x = 1 ⇔ x= ( Thoûa ÑK) (0,25ñ) (0,25ñ) (0,25ñ) ( x ≠ 4; x ≥ 0) B C ...
 • 2
 • 290
 • 0

De kiem tra 45'''''''' chuong 2 GT12 NC

De kiem tra 45'''''''' chuong 2 GT12 NC
...  4log3 xy = + ( xy )log3   2 log ( x + y ) + = log x + log ( x + y )  ...
 • 2
 • 160
 • 0

đề kiểm tra 1tiết chương 1 ĐS 8

đề kiểm tra 1tiết chương 1 ĐS 8
... 4 x =1 5x ( x + 2 010 ) - x - 2 010 = 5x(x+2 010 ) – (x +2 010 ) =0 (x +2 010 )(5x -1) = x + 2 010 = hoÆc 5x -1 = x = -2 010 hoÆc x =1/ 5 A =4x2 – 4x + = ( 2x – 1) 2 + ≥ => Amin = x= Gv:...
 • 2
 • 213
 • 0

đề kiểm tra 45''''chương 1 vật lý9

đề kiểm tra 45''''chương 1 vật lý9
... mắc nối tiếp là: A 210 V B 90V C 12 0V D 10 0V Câu 12 : Cho hai điện trở, R1= 15 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 2A R2 = 10 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 1A Hiệu điện tối đa đặt vào hai ... Câu 11 : Cho hai điện trở, R1= 20 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 2A R2 = 40 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 1, 5A Hiệu điện tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R R2 mắc nối tiếp là: A 210 V ... 40V B 10 V C 30V D 25V PHẦN I:TỰ LUẬN Câu 13 : Cho biết R1 = Ω , R2 = Ω , R3 = Ω Đặt vào hai đàu đoạn mạch hiệu điện U =12 V.Tính điện trở tương đương mạch cường độ dòng điện qua điện trở R3 R1 R2...
 • 2
 • 453
 • 8

Đề kiểm tra chung chương 1 và 2 môn Vật lí lớp lớp 12 doc

Đề kiểm tra chung chương 1 và 2 môn Vật lí lớp lớp 12 doc
... 27 B B 28 C B 29 A 10 D 30 A 11 A 31 D 12 D 32 C 13 C 33 B 14 D 34 B 15 D 35 A 16 C 36 D 17 B 37 B 18 C 38 C 19 C 39 C 20 D 40 A ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 12 9 C C B D 21 22 23 24 B B A D C 25 C C 26 B D 27 ... 28 B A 29 C 10 C 30 B 11 D 31 B 12 C 32 B 13 A 33 A 14 B 34 C 15 B 35 C 16 D 36 D 17 C 37 D 18 A 38 B 19 D 39 B 20 C 40 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 439 C A A A 21 22 23 24 D D D C C 25 D B 26 B C 27 D A 28 ... 29 A 10 A 30 A 11 C 31 C 12 D 32 C 13 D 33 A 14 A 34 D 15 B 35 D 16 C 36 C 17 C 37 A 18 C 38 B 19 A 39 B 20 A 40 B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 049 D C D B 21 22 23 24 D C D D C 25 D B 26 C A 27 A A 28 A A 29 ...
 • 18
 • 297
 • 2

ma tran va de kiem tra hinh chuong 1

ma tran va de kiem tra hinh chuong 1
... −3 ;1) 3(x-3) - 5(y +1) = 3x - 5y -13 = (1 ) α = + 900 c.- Ảnh M qua phép quay tâm O góc M( -1; 1) (1 ) - Ta thấy A(-2; -1) thuộc đường thẳng d => ảnh A qua phép quay O góc α = + 900 A' (1; -2) (1 ) ... tròn tâm I bán kính R =1 qua phép đồng dạng kết r u ( 0; − ) phép vị tự tâm O tỉ số k=3 phép tịnh tiến ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu1(5đ) a Tìm ảnh M có tọa độ x = −  y = 1+ 1 (1 ) r b.Phương trình ... (1 ) - Đường thẳng d' ảnh d 5(x -1) + 3(y+2) = 5x + 3y + = (1 ) Câu2(5đ) a Ảnh I (1; 1) qua phép vị tự tâm O tỉ số k=3 I'(3;3) Bán kính đường tròn ảnh kR = 3 .1= 3 PT : (x-3)2 + (y-3)2 = r b I''...
 • 3
 • 275
 • 0

de kiem tra 1t chuong 1 hoa 11

de kiem tra 1t chuong 1 hoa 11
... lít khí (đktc) (Cho biết: Cl = 35,5; Ba = 13 7; K =39; S =32; O = 16 ; C =12 ; N = 14 ) KIỂM TRA TIẾT LẦN MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. ( 3đ) Cho chất sau: H2SO4, Fe(NO3)3, NH4Cl, ... (Cho biết: O = 16 ; S = 32; Na = 23; K = 39; Fe = 56; N = 14 ; Ba = 13 7) KIỂM TRA TIẾT LẦN MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Cho chất sau tác dụng với đôi một: KOH, H2SO4 loãng, ... Mg = 24; Ba = 13 7; S =32 KIỂM TRA TIẾT LẦN MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (2đ): Viết phương trình điện li chất sau đây: H2S, Ba(OH)2, Mg(NO3)2 Câu (1, 5đ): Trộn lẫn 15 0ml dung dịch...
 • 6
 • 227
 • 0

MOT SO DE KIEM TRA TOAN CHUONG 1

MOT SO DE KIEM TRA TOAN CHUONG 1
... bóng chuyền, 65% học sinh biết chơi bóng bàn, 15 % học sinh chơi hai môn bóng Hỏi có học sinh biết chơi môn bóng chuyền bóng bàn Câu 4: Cho = 2, 6457 513 11 a) Làm tròn giá trị đến hàng phần trăm ớc ... ( ;3 ) , D = [ 1; + ) Hóy xỏc nh cỏc hp sau : a) A B b) A B c) Ă \ C d) D \ ( A B ) Cõu (1, 0 im): Cho hp A = { x Ă | x x + m = , m Ơ } Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m A Câu 1: Xác định tính...
 • 2
 • 188
 • 0

Xem thêm