TRAC NGHIEM 12 CHUONG i phan 1

Bộ đề thi trắc nghiệm giải tích 12 chương I (Phần I)

Bộ đề thi trắc nghiệm giải tích 12 chương I (Phần I)
... h i trắc nghiệm chương I gi i tích 12 ơn thi THPT năm 2016 -2017 ( Có hướng dẫn đáp án) A f (x) đạt cực đ i x = -2 B M (0;1) i m cực tiểu C M (−3;−2) i m cực đ i D f (x) có giá trò cực đ i ... THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An Bơ câu h i trắc nghiệm chương I gi i tích 12 ơn thi THPT năm 2016 -2017 ( Có hướng dẫn đáp án) B Đáp án hướng dẫn gi i I Tính đơn i u hàm số Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: ... h i trắc nghiệm chương I gi i tích 12 ơn thi THPT năm 2016 -2017 ( Có hướng dẫn đáp án) Câu 32: Cho hàm số: y = x − mx + (2m − 1) x − m + Có cực đ i, cực tiểu hồnh độ i m cực trị dương tập giá...
 • 11
 • 422
 • 0

TRẮC NGHIỆM 11MỚI CHƯƠNG I

TRẮC NGHIỆM 11MỚI CHƯƠNG I
...  tiêu hoá ngo i bào b/ Tiêu hoá ngo i bào  Tiêu hoá n i bào kết hợp v i ngo i bào  tiêu hoá n i bào c/ Tiêu hoá n i bào  tiêu hoá ngo i bào Tiêu hoá n i bào kết hợp v i ngo i bào d/ Tiêu ... tiêu hoá theo kiểu: a/ Tiêu hoá ngo i bào b/ Một số tiêu hoá n i bào, l i tiêu hoá ngo i bào c/ Tiêu hoá n i bào d/ Tiêu hoá n i bào ngo i bào Câu 242: Mang có diện tích trao đ i khí lớn gi i ... nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim; cần cho nở hoà, đậu quả, phát triển rễ d/ Thành phần diệp lục, hoạt hoá enzim Câu h i trắc nghiệm sinh học theo chương Giáo viên: Nguyễn Đức T i Sở GD  ĐT Ninh...
 • 31
 • 167
 • 0

Cau hoi trac nghiem on chuong I

Cau hoi trac nghiem on chuong I
... hai i m phân biệt A B i u kiện để i m I trung i m đoạn thẳng AB là: A IA = IB uu uu r r B IA = IB uu r uu r C IA = −IB uur uu r D AI = BI Câu 27 Cho tam giác ABC có G trọng tâm, I trung i m ... hành tâm O Khi OA −OB = A CD B AB C OC − OD D OC +OB Câu 56: i u kiện sau i u kiện cần đủ để I trung i m đoạn thẳng AB A IA + IB = B IA = IB C IA − IB = D IA = IB Câu 57: Cho i m A, B, C khơng ... vị trí P ( P i m tuỳ ý).(1đ) b) G i I trung i m MN CMR: IA + IB + IC + ID = (1.5đ) c) G i G trọng tâm tam giác ADC Chứng minh ba i m B, I, G thẳng hàng.(1,5 đ) d) CMR: giá hai vectơ ( MB +...
 • 9
 • 224
 • 0

ON TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ PHẦN 1

ON TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ PHẦN 1
... 05 32 59 06 33 60 07 34 61 08 35 62 09 36 63 10 37 64 11 38 65 12 39 66 13 40 67 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 10 11 ... 13 40 67 14 15 16 41 42 43 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : DAO DONG0 81 Đề số : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 ... A C Câu 10 : A C Câu 11 : A C Câu 12 : A Câu 13 : A Câu 14 : A C Câu 15 : A C Câu 16 : A C Câu 17 : A Câu 18 : A Câu 19 : Cht im cú ly x = + A B Cht im qua...
 • 11
 • 518
 • 8

40 BÀI TRẮC NGHIÊM HAY CHƯƠNG I VÀ II LỚP 12NC

40 BÀI TRẮC NGHIÊM HAY CHƯƠNG I VÀ II LỚP 12NC
... Tinh bột có lo i liên kết α–[1,4]–glicozit α–[1,6]–glicozit D Xenlulozơ có liên kết β–[1,4]–glicozit 38)Có dung dịch sau : nước èp táo xanh, nước ép táo chín, dung dịch KI Thuốc thử để phân biệt ... 32)Có trieste glixerol chứa lo i gốc axit gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH, C15H31COOH ? A 18 B C 24 D.12 33)Đun hỗn hợp gồm glixerol n axit đơn chức v i xúc tác axit thu t i đa trieste ... tích O2 i u kiện Este là: A Etyl axêtat B Vinyl axêtatC Vinylformiat D Mêtylformiat 20) i u i u sau: A Các chất gluxit hợp chất đơn chức B Các chất gluxit hợp chất đa chức C Các chất gluxit hợp...
 • 4
 • 221
 • 2

Bài tập trắc nghiệm 11 - Chương I

Bài tập trắc nghiệm 11 - Chương I
... A Giữa hai kim lo i sứ B Giữa hai kim lo i khơng khí C Giữa hai kim lo i nước v i D Giữa hai kim lo i nước tinh khiết Câu 109: Đặt vào hai đầu tụ i n hiệu i n 10V tụ tích i n lượng 20nC i n ... i m N i n trường A hiệu cường độ i n trường hai i m M N Trang Trắc nghiệm vật lý 11 Chương I: i n tích – i n trường Andrysheva_kiev B độ chênh lệch i n hai i m M N C hiệu i n hai i m ... 66: T i i m khơng có i n trường? A Ở bên ng i, gần cầu nhựa nhiễm i n B Ở bên cầu nhựa nhiễm i n C Ở bên ng i gần cầu kim lo i nhiễm i n D Ở bên cầu kim lo i nhiễm i n Trang Trắc nghiệm vật...
 • 10
 • 302
 • 3

30 Câu trắc nghiệm Hình Chương I Toán 10

30 Câu trắc nghiệm Hình Chương I Toán 10
... =(4;3) b =(3;4) nhau; II, i u kiện cần đủ để I trung i m AB IA + IB = ; a, I đúng, II sai ; b, I sai, II ; c, I đúng, II ; d, I sai, II sai 24, i u kiện d i để O trung i m cảu đoạn thẳng AB? ... i m AB, AC 1, Chỉ phơng án sai? Chỉ phơng án đúng? I : MN = BC ; II: CM + NB = 3CB A: I đúng, II đúng; B: I sai, II sai C: I sai, II ; D: I , II sai 29, Cho hai vectơ a b ( a , b ) thoả i u ... + (II), vectơ k a hớng v i vectơ a a, I đúng, II ; b, I đúng, II sai c, I sai, II ; d, I sai, II sai NP = NQ 12, Cho lục giác ABCDEF, tâm O Chỉ phơng án sai? a, AB + BC + CD = AF + FE + EC b,...
 • 9
 • 220
 • 6

BT ôn chương I.phần 1

BT ôn chương I.phần 1
... 45 15 6 – (x + 61) = 82 6.(x + 35) = 330 (x + 60) – 16 0 = 2 31 - (x – ) =13 39 :13 (25 – x ) = 60 (x - 20) : 20 = 40 10 .5.(x – 10 ) = 11 (x -10 ) : 10 = 20 12 .10 (x - 20) = 10 13 10 + 2x = 45 : 43 14 .12 (x ... 24:{300: [ 375 - (15 0 + 15 5)] } 10 14 49 :{[( 216 + 18 4 : 8).9] } 11 (5346 – 2808) : 54 + 51 12 36 : 34 + 22 13 (478 + 209) - 278 14 47 12 3 + 53 77 Đề Tìm x: (15 8 - x) :7 = 20 2.x – 13 8 = 23 32 70 ... 2x = 45 : 43 14 .12 (x - 1) = 15 .936 -(x + 24) = 72 16 .5.( x + 35) = 515 17 . (15 8 - x) : = 20 18 .(x - 28) 13 = 19 218 + (97 - x) = 313 20 2436 : x = 12 Đề Viết số 629 dạng lũy thừa 10 Cần dùng chữ...
 • 2
 • 180
 • 1

câu hỏi trắc nghiệm 12 chương 3,4

câu hỏi trắc nghiệm 12 chương 3,4
...  TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV: POLIME – VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Cho hợp chất sau: [-CO – (CH2)4 – CO – NH – (CH2)6 – NH -]n Hợp chất thuộc loại polime sau đây? A Chất dẻo B Cao su C Tơ nilon D Len Câu ... NH2 HOOC – CH2 – COOH Câu 11: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên polime monome A butađien-1,4 B butađien-1,3 C butađien-1,2 D 2-metylbutađien-1,3 Câu 12: Monome dùng để điều ... CH3NHCH3 Câu 22: Số đồng phân amin bậc có CTPT C4H11N là? A B C D Câu 23: Để tổng hợp protein từ aminoaxit, người ta dùng phản ứng? A Trùng hợp B Trùng ngưng C Trung hòa D este hóa Câu 24: Để...
 • 5
 • 808
 • 21

Câu hỏi trắc nghiệm ôn chương I: Đạo hàm pot

Câu hỏi trắc nghiệm ôn chương I: Đạo hàm pot
... 3x2 + 6x - Câu 77 : Đạo hàm hàm số y = x x : x A /2 B x ln12 Câu 78: Đạo hàm hàm số y = A ln dương x  sin 2 x ,x ≠  Câu 79 : Đạo hàm hàm số f(x) ... − Câu 67 : Đạo hàm hàm số y = (x-2) (2x-3) (3x-4) x0 = : A -60 B -26 C 26 D 60 Câu 68: Đạo hàm hàm số y = - x – + dương : A x < -2 hay x > B x > C x > D -2 < x < Câu 69: Số giá trị x để đạo hàm ... +∞) Câu 35: Cho hàm số y = Số tiệm cận đồ thị hàm số x−2 Câu 34: Hàm số y = A.0 B.1 Tổ toán trường THPT Châu Thành C.2 D.3 Trang 11 Một số câu hỏi trắc nghiệm -Năm học 2007-2008 Câu 36: Cho hàm...
 • 24
 • 405
 • 4

Trắc nghiệm môn Vật lí - Phần 1 potx

Trắc nghiệm môn Vật lí - Phần 1 potx
... trình: π x = 2sin( 10 πt + ) cm Độ lớn lực phục hồi cực đại là: A 4N B 6N C 2N D 1N - ÁP ÁN D C C B C B B D C 10 B 11 B 12 D 13 A 14 C 15 D 16 B 17 D 18 A 19 D 20 C 21 B 22 A 23 C 24 A 25 ... 26,5 cm buông nhẹ, lấy g = 10 m/s2 Động vật lúc lò xo dài 25 cm là: A 24,5 .1 0-3 J B 22 .1 0-3 J D 12 .1 0-3 J C 16 ,5 .1 0-3 J Câu 24 : Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu có vật m Chọn gốc tọa độ vò trí ... 24 .1 0-3 J B 32 .1 0-2 J 24 .1 0-2 J D Tất sai C 16 .1 0-3 J 12 .1 0-3 J Câu 23: Một lò xo chiều dài tự nhiên 20cm Đầu cố đònh, đầu có vật 12 0g Độ cứng lò xo 40 N/m Từ vò trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng, xuống...
 • 13
 • 153
 • 0

Trắc nghiệm quang hình học - Phần 1 pdf

Trắc nghiệm quang hình học - Phần 1 pdf
... khúc xạ r = 300 Cho vận tốc ánh sáng không khí c = 10 8m/s Vận tốc ánh sáng chất lỏng là: A 1, 73 10 8m/s B 1, 73 10 8Km/s C 2 ,13 10 8 m/s D 1, 73 10 5 m/s Câu 35 Ảnh vật võng mạc mắt có tính chất ? ... C D Câu 65 Một hệ quang học gồm thấu kính mỏng có tiêu cự f1 f2 đặt đồng trục ghép sát Tiêu cự f quang hệ xác định công thức A f = f1 + f B f = f1 f C f = f1 f2 1 = + f f1 f D Câu 66 Khẳng ... điều tiết phải đeo sát mắt thấu kính có độ tụ A -1 ,67 điôp B -2 điôp C - 1, 5 điôp D -2 ,52 điôp Câu 26 Một tia sáng từ thuỷ tinh có chiết suất 1, 41 sang không khí có tia phản xạ góc tới thoả mãn...
 • 10
 • 227
 • 3

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 1 pptx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 1 pptx
... Ia  0,5m1a R2 m  m  0,5m1  15  2,5 suy a    0,225 m/s2 (m  m1 )g 10 0 m2g – m2a – m1 a – m1g = T1 = m1(a+g)=5 .1, 225 = 6 ,12 5N T2 = m2 (g – a) = 15 .9,775= 14 6,625N Kim đồng hồ chiều ... cung cấp cho bánh đà công suất trung bình bánh đà HD: L  Mt  M  L   0,4 Nm t 10 L1=I 1 1= 1rad/s; L2=I2  2= 5rad/s 2= 1+ t    42 2  1  0,4 rad/s2 t  =1. 10+0,4 .10 2=50 rad b ...  I1 0 I2 B   I2 0 I1 C   I2 0 I1  I2 HD: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I10 + 0= (I1+I2);   20 21 22 23 24 26 27 I1 0 I1  I2 I1 0 I1  I2 Momen lực độ lớn 10 Nm...
 • 10
 • 237
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNG I ppsx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNG I ppsx
...  ; (D ) AG  Câu 47 G ?i AM trung tuy?n c?a tam giác ABC, I trung di?m c?a AM Ð?ng th?c du ?i dây dúng?             ( A)2 IA  IB  IC  0; (B)  IA  IB  IC  0;    ...  Câu 28 Cho tam giác ABC vuơng t ?i A, AB= 3, AC = Khi dĩ, giá tr? AB  AC b?ng bao nhiêu? (A) ; (B) ; (C) 25 ; (D) 49 Câu 29 Cho tam giác ABC vuơng t ?i A, BC = 15, G tr?ng tâm tam giác Khi ... AB  AC Câu 35 Cho di?m B n?m gi?a hai di?m A C v ?i AB = 2a, CB = 5a Ð? d i vécto   AC b?ng bao nhiêu? ( A ) 7a ; (B)3a ; 5a ; (D )10a Câu 36 Cho b?n di?m A, B, C, D Ð?ng th?c du ?i dây dúng?...
 • 7
 • 72
 • 0

Xem thêm