Tong hop tai lieu TRAC NGHIEM TOAN 12 CHUONG 1

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 full có đáp án

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 full có đáp án
... M(2;0) phương trình là: A y = 12 x − 12 B y = 12 x + 10 C y = 12 x − 24 D y = 12 x + 24 Câu 2: Tiếp tuyến với đồ thị (C) hàm số điểm hoành độ phương trình là: A y = 12 x − 12 B y = 12 ... B y = 12 x + 10 C y = 12 x − 24 D y = 12 x + 24 Câu 3: Tiếp tuyến với đồ thị (C) hàm số điểm tung độ phương trình là: A y = 12 x − 12 B y = 12 x + 10 C y = 12 x − 24 D y = 12 x + 24 Câu ... C Câu 31: Nghiệm phương trình y = x1 ; x2 Hãy chọn phương án / A x12 + x2 = B x12 + x2 = C x12 + x2 = D x12 + x2 = Câu 32: Bình phương tổng nghiệm phương trình y / = giá trị là: A .1 B.2 C...
 • 23
 • 463
 • 2

Tài liệu Trac nghiem toan 10

Tài liệu Trac nghiem toan 10
... Oxy cho A(2;5 ); B(8 ;10) Tọa độ vectơ AB là: A) (15 ;10) ; B) ( 2; 4) C) ( 6;5); D) (16;50) uu ur 62 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho C(-2;-5 ); D(8 ;10) Tọa độ vectơ CD là: A) (10; 15); B) ( 2; 4) C) ... điểm I đoạn thẳng AB là: A) (6;4); B) ( 2; 10) C) ( 3; 2); D) (8;u ur u -21) 60 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(5; ); B (10; 8) Tọa độ vectơ AB là: A) (15 ;10) ; B) ( 2; 4) C) ( 5;6); D) u(50;16) ur ... tọa độ Oxy cho C(-2;-5 ); D(8 ;10) Tọa độ vectơ DC là: A) ( -10; -15); B) ( 2; 4) C) ( - 6;- 5); D)r u u (16;50) uu 64 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(3;4 ); N(8 ;10) Tọa độ vectơ MN là: A) (15;13);...
 • 13
 • 243
 • 9

Tài liệu Trac nghiem toan 10

Tài liệu Trac nghiem toan 10
... Oxy cho A(2;5 ); B(8 ;10) Tọa độ vectơ AB là: A) (15 ;10) ; B) ( 2; 4) C) ( 6;5); D) (16;50) uuu r 62 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho C(-2;-5 ); D(8 ;10) Tọa độ vectơ CD là: A) (10; 15); B) ( 2; 4) C) ... điểm I đoạn thẳng AB là: A) (6;4); B) ( 2; 10) C) ( 3; 2); D) (8; r uuu-21) 60 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(5; ); B (10; 8) Tọa độ vectơ AB là: A) (15 ;10) ; B) ( 2; 4) C) ( 5;6); D) uuu (50;16) ... phẳng tọa độ Oxy cho C(-2;-5 ); D(8 ;10) Tọa độ vectơ DC là: A) ( -10; -15); B) ( 2; 4) C) ( - 6;- 5); D)r uuuu (16;50) 64 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(3;4 ); N(8 ;10) Tọa độ vectơ MN là: A) (15;13);...
 • 13
 • 264
 • 6

Tài liệu trắc nghiệm toán lớp 9

Tài liệu trắc nghiệm toán lớp 9
... là: A 4πd2 B πd πd2 C πd2 D C 12π (cm2) D 27π (cm2) Câu Diện tích mặt cầu có bán kính cm là: A 9 (cm2) B 36π (cm2) Câu Thể tích hình cầu bán kính R là: A 4π R B π R C π R 3 D 3π R Câu Một...
 • 6
 • 354
 • 8

Tài liệu Trắc nghiệm hóa 12 vô cơ docx

Tài liệu Trắc nghiệm hóa 12 vô cơ docx
... công thức để biểu diễn clorua vôi? A CaCl2 B Ca(ClO)2 C CaClO2 D CaOCl2 Câu 98: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ.Đóng khóa K cho neon sáng sục từ từ khí CO2 vào nước vôi dư CO2 Hỏi độ sáng bóng neon ... bò oxi hóa D A, B, C Câu 121 :Sục CO2 vào nước vôi chứa 0,15 mol Ca(OH)2 thu 10g kết tủa Hỏi số mol CO2 cần dùng bao nhiêu? A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,1 mol 0,2 mol D 0,1 mol 0,15 mol Câu 122 :Ngâm ... dài): A HCl B NaOH C FeCl2 D FeCl3 Câu 123 : Dung dòch sau làm quỳ tím hóa đỏ: A NaHCO3 B Na2CO3 C Al2(SO4)3 C Ca(HCO3)2 Câu 124 : Phương trình phản ứng hóa học đúng: A 2Al2O3 + 3C t  4Al +...
 • 22
 • 275
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm Toán học môn hình học pdf

Tài liệu Trắc nghiệm Toán học môn hình học pdf
... học sinh gồm nam nữ Có cách chọn nhóm gồm học sinh nam học sinh nữ? Chọn đáp án A 35 B 60 C 10 D 11 Đáp án : (C) Bài 36 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm I(1; 2; -5) Gọi M, N, P hình ... số điểm uốn Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y = sin x ; x = 0; y = Thể tích vật thể tròn xoay sinh hình (H) quay quanh Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) ... Đáp án : (D) Bài 25 Đồ thị hàm số lồi khoảng Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài 26 Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường Chọn đáp án ? A B 32 C D Đáp án : (D) Bài 27 Trong không gian với...
 • 10
 • 239
 • 4

Tài liệu trắc nghiệm ôn thi HK 1 và ôn thi TN THPT lớp 12 - BÀI TẬP PHẦN ESTE - LIPIT pot

Tài liệu trắc nghiệm ôn thi HK 1 và ôn thi TN THPT lớp 12 - BÀI TẬP PHẦN ESTE - LIPIT pot
... N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, Cl-H3N+-CH2 -COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COONa Số lượng dd có pH < là: A B C D BÀI TẬP PHẦN POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Từ 10 0 lít dung dịch ... Câu 18 : Cơng thức sai với tên gọi? A tơ enăng [-NH-(CH2)6-CO-]n B teflon (-CF2-CF 2-) n C nitron (-CH2-CHCN-)n D thủy tinh hữu [-CH2-CH(COOCH3 )-] n Câu 19 : Nilon-6,6 có cơng thức cấu tạo A [-NH-(CH2 ... nghiệm ơn thi HK ơn thi TN THPT lớp 12 Câu 9: Điền từ thích hợ vào chỗ trống định nghĩa vật liệu compozit “Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm (1) thành phần vật liệu phân tán vào mà (2) A (1) ba;...
 • 19
 • 186
 • 1

Tài liệu trắc nghiệm Toán 9

Tài liệu trắc nghiệm Toán 9
... + x + 1) x 1 II Có nghiệm x = IV Có nghiệm x = -1 I Có nghiệm x = 15 III Có nghiệm x = Biểu thức B2 II -1 ,99 9 IV 3 ,99 9 I Vô nghiệm III Có 1nghiệm x = 13 71 79 x5 x+3 x+3 x + 12 = Phơng trình ... 68 69 x y I 1 ,99 9 III 2 ,99 9 x Biểu thức x y 70 y ( y x) với x>0; y...
 • 10
 • 128
 • 2

tổng hợp đề thi trắc nghiệm hóa 12 THPT

tổng hợp đề thi trắc nghiệm hóa 12 THPT
... Trang 3/3 - Mó thi 271 B GIO DC V O TO ( thi cú 03 trang) KIM TRA TRC NGHIM THPT Mụn thi: Hoỏ hc - Ban Khoa hc Xó hi v Nhõn Thi gian lm bi: 60 phỳt S cõu trc nghim: 40 Mó thi 329 H, tờn thớ ... Trang 3/3 - Mó thi 329 B GIO DC V O TO ( thi cú 03 trang) KIM TRA TRC NGHIM THPT Mụn thi: Hoỏ hc - Ban Khoa hc Xó hi v Nhõn Thi gian lm bi: 60 phỳt S cõu trc nghim: 40 Mó thi 497 H, tờn thớ ... Trang 3/3 - Mó thi 568 B GIO DC V O TO ( thi cú 03 trang) KIM TRA TRC NGHIM THPT Mụn thi: Hoỏ hc - Ban Khoa hc Xó hi v Nhõn Thi gian lm bi: 60 phỳt S cõu trc nghim: 40 Mó thi 614 H, tờn thớ...
 • 18
 • 75
 • 0

tổng hợp đề thi trắc nghiệm hóa 12

tổng hợp đề thi trắc nghiệm hóa 12
... Trang 3/3 - Mó thi 173 B GIO DC V O TO ( thi cú 03 trang) KIM TRA TRC NGHIM THPT Mụn thi: Hoỏ hc - Ban Khoa hc T nhiờn Thi gian lm bi: 60 phỳt S cõu trc nghim: 40 Mó thi 389 H, tờn thớ sinh: ... Trang 3/3 - Mó thi 389 B GIO DC V O TO ( thi cú 03 trang) KIM TRA TRC NGHIM THPT Mụn thi: Hoỏ hc - Ban Khoa hc T nhiờn Thi gian lm bi: 60 phỳt S cõu trc nghim: 40 Mó thi 423 H, tờn thớ sinh: ... Trang 3/3 - Mó thi 423 B GIO DC V O TO ( thi cú 03 trang) KIM TRA TRC NGHIM THPT Mụn thi: Hoỏ hc - Ban Khoa hc T nhiờn Thi gian lm bi: 60 phỳt S cõu trc nghim: 40 Mó thi 584 H, tờn thớ sinh:...
 • 18
 • 89
 • 0

tổng hợp các dạng trắc nghiệm hóa 12

tổng hợp các dạng trắc nghiệm hóa 12
... nhân tạo loại điều chế từ polime tổng hợp tơ capron, tơ terilen, tơ clorin, (3) Tơ viso, tơ axetat, loại tơ thiên nhiên Phát biểu đúng? A B C 1,2 D 2,3 TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 17:Rượu có %O=27,58 ... ăn mòn kim loại trình oxi hóa – khử B Đặc điểm ăn mòn hóa học không phát sinh dòng điện C Trong ăn mòn điện hóa, cực âm xảy trình khử kim loại, cực dương xảy trình oxi hóa H+ (nếu dd điện li axit) ... VÀ HỢP CHẤT Al Câu 5: Cho 200ml dung dịch H2SO4 0,5M vào dung dịch có chứa a mol NaAlO 7,8g kết tủa Giá trị a là: A 0,025 B 0,05 C 0,1 D 0 ,125 Câu 6: Cho 7,3g hợp kim Na- Al vào 193,2g nước, hợp...
 • 15
 • 145
 • 0

Tài liệu trắc nghiệm toán theo chuyên đề và có đáp án đầy đủ chi tiết cuối đề thi

Tài liệu trắc nghiệm toán theo chuyên đề và có đáp án đầy đủ chi tiết cuối đề thi
... 30 thi th minh K THI NH GI NNG LC THPTQG 2017 GROUP NHểM TON Mụn TON Email: phukhanh@moet.edu.vn Thi gian lm bi: 90 phỳt H v tờn hc sinh: S bỏo danh: Đề thi môn DIEM TREN DO THI, DO THI (Mã đề ... ~ ~ ~ ~ ~ thi th minh K THI NH GI NNG LC THPTQG 2017 GROUP NHểM TON Mụn TON Email: phukhanh@moet.edu.vn Thi gian lm bi: 90 phỳt H v tờn hc sinh: S bỏo danh: Đề thi môn CUC TRI (Mã đề 114) Câu ... ) ~ ~ 12 thi th minh K THI NH GI NNG LC THPTQG 2017 GROUP NHểM TON Mụn TON Email: phukhanh@moet.edu.vn Thi gian lm bi: 90 phỳt H v tờn hc sinh: S bỏo danh: Đề thi môn MIN - MAX (Mã đề 111) Câu...
 • 145
 • 361
 • 0

Xem thêm