Những Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2016

Những chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 5/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2016
... Đình học tập thời hạn sinh viên vi phạm Đây nội dung đề cập Quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT hiệu lực từ ngày 23 /5/2016 Theo ... sinh thứ ba hai đẻ hai bị dị tật mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo người DTTS sinh sách dân số Thông tư liên tịch thực từ ngày 15/6/2016 ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Bản chứng thực chụp kèm theo để đối chiếu giấy tờ sau: o Giấy đăng ký kết hôn đối tượng hưởng sách người dân tộc Kinh chồng người DTTS o Kết luận Hội đồng...
 • 3
 • 83
 • 0

Những chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 9/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2016
... thuốc cổ truyền sở y tế bắt đầu hiệu lực từ ngày 26 /9/2016 Theo đó, quy định tư cách hợp lệ nhà thầu sau: - giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc quan thẩm quyền cấp với phạm vi ... 15/2016/TT-BCT tra chuyên ngành Công thương bắt đầu hiệu lực từ ngày 25 /9/2016 quy định tiêu chuẩn người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành sau: - đủ tiêu chuẩn theo quy định Điều 12 Nghị định ... lý Từ ngày 22 /9/2016, Quyết định 32/2016/QĐ-TTg sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tham gia tố tụng cho người nghèo, đồng bào thiểu số khu vực đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 thức hiệu lực...
 • 4
 • 156
 • 0

Những chính sách nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 5/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2016
... nguồn vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Lĩnh vực ưu tiên khác theo định Thủ tướng Chính phủ Nghị định 16/2016/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 02 /5/2016 thay ... tính toán Thêm trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành Theo Nghị định 17/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 02 /5/2016) việc tạm giữ người theo thủ tục hành áp dụng trường hợp sau: - Khi cần ngăn ... định 38/2013/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Nghị định 12/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01 /5/2016) quy định mức phí khai thác khoáng sản sau: - Mức phí bảo vệ môi trường dầu thô:...
 • 3
 • 24
 • 0

Những Chính sách nổi bật hiệu lực từ giữa tháng 10/2016

Những Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 10/2016
... quan ngang Bộ hiệu lực từ ngày 15 /10/2016 Theo đó, nguyên tắc tổ chức hoạt động Bộ quy định sau: - Tổ chức máy Bộ thực theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thành ... Từ ngày 15 /10/2016, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực quy định tiền lương, thù lao Công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước bắt đầu hiệu lực Theo đó, hệ số ... dịch vụ lợi nhuận từ 100 tỷ đến 300 tỷ đồng; + Công ty thuộc lĩnh vực lại lợi nhuận từ 100 tỷ đến 200 tỷ đồng - Hệ số tối đa 1,5 đối với: + Công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn...
 • 4
 • 147
 • 0

Chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 3/2016

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 3/2016
... hại Đồng thời, từ cuối tháng này, nhiều sách khác bắt đầu hiệu lực, là: Quyết định 05/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng phí cho vay lại phần trích phí bảo lãnh Bộ Tài giai đoạn 2016-2020 hiệu ... Bộ Tài giai đoạn 2016-2020 hiệu lực từ ngày 25 /3/2016 Quyết định 920/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu bột nhập vào Việt Nam hiệu lực từ ngày 25 /3/2016 Quyết định 862/QĐ-BCT áp dụng ... 862/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời mặt hàng phôi thép thép dài nhập vào Việt Nam hiệu lực từ ngày 22 /3/2016 ...
 • 2
 • 26
 • 0

Tổng hợp Chính sách nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 11/2015

Tổng hợp Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2015
... TGPL Nghị định 80/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 10 /11/2015 Chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng Theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP chế, sách bảo vệ phát triển rừng, gắn với sách giảm nghèo nhanh, bền ... lợi từ rừng thực trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định pháp luật hành Nghị định 75/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 02 /11/2015 Tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân Ngày 09/9/2015, Chính ... pháp định Nghị định 76/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01 /11/2015 thay Nghị định 153/2007/NĐ-CP Công bố báo cáo thực trạng quản trị cấu tổ chức DNNN Từ ngày 05 /11/2015, Nghị định 81/2015/NĐ-CP...
 • 9
 • 109
 • 0

Những Chính sách mới nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 9/2016

Những Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2016
... nguyên - môi trường (TNMT) hiệu lực từ ngày 01 /9/2016 Theo đó, viên chức chuyên ngành TNMT miễn thi môn ngoại ngữ 01 điều kiện sau: - Từ đủ 55 tuổi trở lên nam từ đủ 50 tuổi trở lên nữ tính ... hình - Bồi thường theo quy định pháp luật gây thiệt hại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT hiệu lực từ ngày 09 /9/2016 Quy định kỳ thi thăng hạng viên chức TNMT Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV ... nội dung bật đề cập Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi kiểm tra hoạt động đấu thầu Theo đó, đơn vị kiểm tra sai sót vi phạm hoạt động đấu thầu, cần thời...
 • 3
 • 201
 • 0

4 Thông nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 6/2016

4 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2016
... Theo Thông 47 /2016/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 01 /6/2016) , đối ng tinh giản biên chế nam từ đủ 50 đến đủ 53 tuổi, từ đủ 45 đến đủ 48 tuổi nữ, thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, ... cấp 03 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi quy định Trường hợp số tháng lẻ không đủ năm tính sau: + Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng trợ cấp 01 tháng tiền ... Trên 06 tháng đến 12 tháng trợ cấp 02 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho 20 năm đầu công tác đóng đủ BHXH - Được trợ cấp 1/2 tháng...
 • 2
 • 104
 • 0

Những Thông nổi bật hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Những Thông tư nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016
... Tên, địa chỉ, biểu ng (nếu có) sở sản xuất - Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc Thông 06/2016/TT-BYT thay Thông 04/2008/TT-BYT Giới thiệu biểu mẫu thực ... 1084/2015/UBTVQH13 Thông 12/2016/TT-BTC 19 nội dung phải Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Đây quy định đề cập Thông 06/2016/TT-BYT việc ghi nhãn thuốc, theo đó, nội dung phải Tờ hướng dẫn ... công trình (từ 4% lên 7%), đá, sỏi, đá nung vôi sản xuất xi măng (từ 7% lên 10%), đá hoa trắng (từ 9% lên 15%), cát (từ 11% lên 15%), cát làm thủy tinh (từ 13% lên 15%), kim cương (từ 22% lên...
 • 4
 • 31
 • 0

8 Thông nổi bật hiệu lực từ tháng 02/2016

8 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ tháng 02/2016
... sinh Thông 57/2015/TT-BYT hiệu lực từ ngày 15 /02/2016 6 Khách say ruợu, trí: DN vận tải đường sắt quyền từ chối vận chuyển Đó quy định Thông 77/2015/TT-BGTVT hiệu lực từ 01 /02/2016 ... mạng Nội dung đề cập Thông 20/2015/TT-BTP hiệu lực từ 15 /02/2016 Không bày bán thịt i sống khu vực lễ hội Đó quy định Thông 15/2015/TT-BVHTTDL hiệu lực từ ngày 05 /02/2016 Theo đó, ... Theo Thông 212/2015/TT-BTC hiệu lực từ 14 /02/2016, doanh nghiệp đầu 11 loại dự án bảo vệ môi trường sau hưởng ưu đãi thuế TNDN: - Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất...
 • 5
 • 44
 • 0

Những chính sách về thuế và phí hiệu lực từ giữa tháng 8/2016

Những chính sách về thuế và phí có hiệu lực từ giữa tháng 8/2016
... 29/10/2013 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 99/2016/TT-BTC hiệu lực Các trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế NNT Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 12 /8/2016) , CQT thực ... 94/2016/TT-BTC hiệu lực từ ngày 11 /8/2016 Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN chuyên gia nước thực chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước Việt Nam hiệu lực từ ngày ... từ ngày 15 /8/2016 Thông tư 98/2016/ TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 13 /8/2016) bổ sung danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập ưu đãi riêng mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 Biểu thuế nhập...
 • 4
 • 59
 • 0

4 chính sách đáng chú ý hiệu lực từ giữa tháng 6/2016

4 chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ giữa tháng 6/2016
... vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế Đây nội dung quy định Thông tư 06/2016/ TT-BKHCN hiệu lực từ ngày 20 /6/2016 Theo đó, bãi bỏ nội dung liên quan đến cấp giấy phép dịch vụ an toàn...
 • 2
 • 65
 • 0

Chính sách tiền lương, đầu hiệu lực từ giữa tháng 7/2016

Chính sách tiền lương, đầu tư có hiệu lực từ giữa tháng 7/2016
... hoạch đầu (có hiệu lực từ ngày 15 /7/2016) Đồng thời, doanh nghiệp vi phạm buộc phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định với hành vi nêu Ngoài ra, Nghị định ... biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Nội dung quy định Thông 76/2016/TT-BTC hiệu lực từ ngày 17 /7/2016, áp dụng cho năm ngân sách 2016 - 2020 Chậm đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận doanh ... Phạt từ 10 - 20 triệu đồng không đăng ký thay đổi với với quan đăng ký kinh doanh không góp đủ vốn Điều lệ đăng ký - Hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên bị phạt tiền từ 03...
 • 3
 • 147
 • 0

Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng hiệu lực từ giữa tháng 8

Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng có hiệu lực từ giữa tháng 8
... ngoại tệ Thông tư 11/2016/TT-NHNN sửa đổi văn quy phạm pháp luật hoạt động cung ứng dịch vụ nhận chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ cá nhân hiệu lực từ ngày 13 /8/ 2016 ... 7% vốn tự có, không bao gồm hoạt động đầu tư, kinh doanh chi nhánh nước Thông tư 10/2016/TT-NHNN hiệu lực từ ngày 13 /8/ 2016 TCTD nước mua 02 loại trái phiếu doanh nghiệp Từ ngày 15 /8/ 2016, Thông ... 13 /8/ 2016 Theo đó: - Các đại lý đổi ngoại tệ dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt cá nhân không bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam ngoại tệ khác - Đại lý đổi ngoại tệ đặt khu cách...
 • 3
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới chính sâch và tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước đối với nông nghiệp nói chung và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp nói riêngmột số vấn đề l‎ý luận cơ bản về triển khai chiến lược và chính sách marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanhphương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng chính sách marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 trung ươngxây dựng chính sách cho vay có hiệu quảhiệp định thương mại việt mỹ có hiệu lực từbộ luật dân sự 2005 có hiệu lực từ ngàybộ luật dân sự 2005 có hiệu lực từchế độ nghỉ thai sản 6 tháng có hiệu lực từ ngày nàobộ luật dân sự 2005 có hiệu lực từ ngày nàobộ luật dân sự 1995 có hiệu lực từ ngàyluật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngàyluật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 172014luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từluật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ năm nàohợp đồng vay vốn có hiệu lực từ ngày ký và được thanh lý khi bên a thanh toán đầy đủ cho bên b số tiền vay của bên b cả gốc và lãiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại