40 cau don dieu co dap an

40 cau tan sac (co dap an)

40 cau tan sac (co dap an)
... 39 40 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : ON TAN SAC Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Cau ... 39 40 Dap an A D D D C C B A D A B B D A C B B C D A A C B B D C A D D D A C B B C C C D B A D B A C A A D D D A C C B D D A B B B B C C C B B A D B D C A D C C B A A C D D Dap an mon: ON TAN SAC ... thớ nghim A 0,55àm C 0,48àm B 0,60àm D 0,42àm Câu 40 : Hai khe ca thớ nghim Young c chiu sỏng bng ỏnh sỏng trng (bc súng ca ỏnh sỏng tớm la 0 ,40 m, ca ỏnh sỏng l 0,75àm) Hi ỳng v trớ võn sỏng...
 • 8
 • 207
 • 0

40 câu trắc nghiệm đáp án môn Pháp luật đại cương

40 câu trắc nghiệm có đáp án môn Pháp luật đại cương
... Tất sai Câu 27: Các hình thức thực pháp luật bao gồm: a Tuân thủ pháp luật thực thi pháp luật b Tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật c Tuân thủ pháp luật, thực pháp luật, sử dụng pháp luật áp ... thức pháp luật, đó là a – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp Văn quy phạm pháp luật b – tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn quy phạm pháp luật c – tập quán pháp văn quy phạm pháp luật d ... dụng pháp luật d Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật Câu 28 Quyền nào sau của Chủ tịch nước là quyền lĩnh vực tư pháp: a Công bố Luật, Pháp lệnh...
 • 5
 • 7,739
 • 179

CHU DE 1 TINH DON DIEU CO DAP AN

CHU DE 1 TINH DON DIEU CO DAP AN
... số nghịch biến khoảng x1 ; x Thời khóa biểu lớp Toán 12 Thầy Cư SĐT: 012 3433 213 3 Toán 12 /1: Thứ 2,4,6: 17 h30 -19 h CS 1: 4 /10 1 Lê Huân-TP Huế Toán 12 /2: Thứ 3,5,7: 17 h30 -19 h CS 2: Phòng 5, Dãy ... điệu hàm số Ths Trần Đình Cư SĐT: 012 3433 213 3 Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc Gia, TP Huế ĐÁP ÁN C B B D A C B A D 10 C 11 B 12 C 13 B 14 C 15 D 16 A 17 A 18 B 19 C ... a c dấu Câu 17 Hàm số y  2x  x2 nghịch biến khoảng nào? C)  1;  ; D)  0;    Câu 18 Để hàm số y  x  m  x   m đồng biến khoảng  1;  giá trị m phải là:   A) 1; ; B) 0 ;1 ; A) m ...
 • 5
 • 144
 • 0

Đề cấu trúc 60%CB 40%NC số 2 đáp án

Đề có cấu trúc 60%CB  40%NC số 2  có đáp án
... 6C 7C 8A 9C 10B 11D 12D 13A 14C 15A 16B 17C 18C 19D 20 C 21 D 22 B 23 B 24 A 25 D 26 C 27 D 28 B 29 A 30B 31D 32C 33A 34B 35D 36B 37D 38A 39A 40B 41A 42C 43D 44B 45D 46D 47B 48B 49B 50A ... T2, T3 T1 = T3/3, T2 = 5T3/3 Tỉ số q1/q2 A − 12, 5 B − C 12, 5 D Câu 34: Một sợi dây đàn hồi treo vào cần rung với tần số f, đầu lại thả tự Người ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f1 Để lại ... B 0, 425 μm C 0,475 μm D 0 ,27 6μm Câu 13: Một chất khả phát phôtôn bước sóng 0,5 μm bị chiếu sáng xạ 0,4 μm Tìm lượng bị trình A 9,9375.10 -20 J B 1 ,25 .10-19 J C 2, 99.10 -20 J D 8.10 -20 J Câu...
 • 4
 • 196
 • 0

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc
... nối WAN 91 Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? a Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented b Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng connection-oriented ... Simplex b Half - duplex c Full - duplex d Phương thức khác 89 Địa Subnet IP nằm từ bit thứ tới bit thứ 23 Vậy địa IP thuộc lớp nào: a Lớp A b Lớp C c Lớp B d Lớp D 90 Cáp sợi quang (Fibre Optic) ... c Ipconfig d Tracert 82 Tầng hai mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a Segment b Frame c Packet d PSU 83 Phương pháp dùng để ngăn chặn thâm nhập trái phép (theo danh sách...
 • 13
 • 1,623
 • 8

120 cau trac nghiem - co dap an.doc

120 cau trac nghiem - co dap an.doc
... Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? a Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented b Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng connection-oriented c Cung cấp ... với ta dùng: a Cáp chéo (Cross - Cable) 15 b Cáp thẳng (Straight Cable) c Rollover Cable d Tất sai 120 Để kết nối Router với Router ta dùng: a Cáp chéo (Cross - Cable) b Cáp thẳng (Straight Cable) ... 255.255.255.240 81 Lệnh dùng để xác định đường truyền hệ điều hành Windows: a Nslookup b Route c Ipconfig d Tracert 82 Tầng hai mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a Segment b...
 • 16
 • 1,642
 • 27

65 cau luong tu (co dap an)

65 cau luong tu (co dap an)
... 36 63 10 37 64 11 38 65 12 13 14 15 16 17 18 39 40 41 42 43 44 45 19 20 21 22 23 24 25 26 27 46 47 48 49 50 51 52 53 54 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : LUONG- TU §Ị sè : 01 28 55 ... sáng lò nung B Bóng đèn nêon bút thử điện D Dây tóc bóng đèn làm vonfram nóng Mặt trời sáng M«n LUONG- TU (§Ị sè 1) Lu ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn mơc sè b¸o danh vµ m· ®Ị thi tríc lµm ... hêli D ngun tử hiđrơ tương tự hiđrơ C©u 60 : A C©u 61 : A C©u 62 : A C©u 63 : A C C©u 64 : A C C©u 65 : A C Một kim loại lập có cơng 3,74eV chiếu ánh sáng có λ = 0, 083µ m Nối kim loại với đất dây...
 • 10
 • 528
 • 11

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), đáp án

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), có đáp án
... bảng mã ASCII Câu số: 24 Câu số: 25 Câu số: 26 Câu số: 27 Câu số: 28 Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: 19 - D Câu hỏi số: 20 - C Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: 21 - D 'C ' Câu hỏi số: - B "C" Câu hỏi số: ... báo Câu số: 23 S := ‘Ha Không số Trong Pascal, ta coi xâu kí tự là? Một dãy kí tự số bảng mã ASCII Một dãy kí tự chữ thường bảng mã ASCII Học sinh không ghi vào đề - | ĐÁP ÁN CHO MÃ ĐỀ SỐ:dãy ... thu Câu số: 21 Mua thu Ha Noi mua thu Mua thu Ha Noi Ha Noi Trong Pascal, làm việc với kiểu xâu ta thể? So sánh hai xâu với Ghép hai xâu thành Gán kí tự cho biến xâu? Câu số: 22 Cả đáp án Trong...
 • 3
 • 38,599
 • 1,361

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), đáp án Đề 265

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), có đáp án Đề 265
... readln(a[i]); ĐÁP ÁN CHO MÃ ĐỀ SỐ: 265 Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - A Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: 10 - B Câu ... Câu hỏi số: 12 - D Câu hỏi số: 13 - C Câu hỏi số: 14 - C Câu hỏi số: 15 - B Câu hỏi số: 16 - D Câu hỏi số: 17 - A Câu hỏi số: 18 - A Câu hỏi số: 19 - C Câu hỏi số: 20 - D Câu hỏi số: 21 - B Câu ... Câu hỏi số: 23 - A Câu hỏi số: 24 - B Câu hỏi số: 25 - B Câu hỏi số: 26 - B Câu hỏi số: 27 - C Câu hỏi số: 28 - D Câu hỏi số: 29 - D Câu hỏi số: 30 - A Câu hỏi số: 31 - A Câu hỏi số: 32 - B Câu...
 • 4
 • 10,042
 • 300

Câu hỏi IQ đáp án

Câu hỏi IQ có đáp án
... 43 Công tắc A bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc B bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc C bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc D bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng = Sáng = Tắt Tắt công tắc D, ... DA:I-13- hình lập phương Công tắc A bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc B bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắt C bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng = Sáng = Tắt Bỏ công tắc C, A B với kết Hình thành ... đề đánh giá trí não Những kiểm tra thái độ coi kiểm tra IQ khả nhận biết Loại kiểm tra thiết kế để kiểm tra khả nắm bắt nhanh chóng bạn điều kiện thời gian hạn hẹp nhiều loại kiểm tra đánh...
 • 16
 • 3,847
 • 27

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)
... told me that his football team had played well last season BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG 1.I had my nephew paint the gate last week 2.She will have...
 • 4
 • 87,000
 • 5,275

Cau Do vui ( Co dap an )

Cau Do vui ( Co dap an )
... 5000 bạn sai Con số xác 4100 mà , : (4 0+30+20+10 = 10 0) Câu 12 : Bố Lan có người gái , tên cô gái sau : Anh Ánh Ảnh Ạnh ?????????????? Vậy người gái thứ tên ? Trả lời : Người gái lại Lan ...
 • 2
 • 1,830
 • 8

Câu hỏi TN đáp án phần biến dị 12

Câu hỏi TN có đáp án phần biến dị 12
... D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp án Câu 26 A) B) C) D) Đáp án Câu 27 A) B) C) D) Đáp án Câu 28 A) B) C) D) Đáp án Câu ... D) Đáp án Câu 30 A) B) C) D) Đáp án Câu 31 A) B) C) D) Đáp án Câu 32 A) B) C) D) Đáp án Câu 33 A) B) C) D) Đáp án Câu 34 A) B) C) D) Đáp án Câu 35 A) B) C) D) Đáp án Câu 36 A) B) C) D) Đáp án Câu ... B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Đột biến gen lần nguyên phân đầu hợp tử Đột biến giao...
 • 6
 • 227
 • 0

440 câu trắc nghiệm đáp án Hóa 9 HKI - 2010

440 câu trắc nghiệm có đáp án Hóa 9 HKI - 2010
... dịch KNO3 Đáp án: D Câu 190 (Mức 2) NaOH làm khô chất khí ẩm sau: A CO2 B SO2 C N2 D HCl Đáp án: C Câu 191 (Mức 2) Dung dịch NaOH phản ứng với kim loại: A Mg B Al C Fe D Cu Đáp án: B Câu 192 : (Mức ... dư Khối lượng chất kết tủa thu : A 19, 7 g B 19, 5 g C 19, 3 g D 19 g Đáp án : A Câu 62 (mức 2) : Khí tỉ khối hiđro 32 là: A N2O B SO2 C SO3 D CO2 Đáp án : B Câu 63 (mức 3): Hòa tan 12,6 gam natrisunfit ... 4,17(g) Đáp án: C Câu 293 : (Mức 3) Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193 ,8 g C 18,3 g B 19, 3 g D 183 ,9 g Đáp án: A Câu 294 :...
 • 51
 • 491
 • 6

Xem thêm