11 CAU TN VE LUY THUA

mot so cau TN ve sat

mot so cau TN ve sat
... Phản ứng sau minh hoạ tính khử FeSO4: (1) FeSO4 + Mg 2) FeSO4 +AgNO3 (3) FeSO4 + Ba(OH)2 (4) FeSO4 +O2 +H2O (5) FeSO4 + KMnO4 + H 2SO4 (6) FeSO4 + Na2S (7) FeSO4 + H 2SO4 đặc nóng A Phản ứng (1) (4) ... dung dịch H 2SO4 loãng tạo dung dịch mầu lam nhạt, nhng với dung dịch H 2SO4 đặc nóng tạo dung dịch mầu vàng nâu, lý sau đây: A Vì H 2SO4 đặc có tính oxi hoá cao H 2SO4 loãng B Vì H 2SO4 đặc nóng ... Phản ứng sau viết sai: A Fe + H 2SO4 đặc Fe2 (SO4 )3 +S +H2O B Fe + H 2SO4 đặc Fe2 (SO4 )3 +H2S 2O +H Fe2 (SO4 )3 + H2 C Fe + H 2SO4 loãng D A, B, C sai Câu 13 Chọn chất sau nhận biết kim loại Al,...
 • 7
 • 180
 • 0

Bài tập về lũy thừa và hàm số lũy thừa

Bài tập về lũy thừa và hàm số lũy thừa
...   a3 − a ab −2 ( a −1b )  a +b  N = − ab ÷:  a+ b  ( a−3b ) B BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ LŨY THỪA Bài1 : Tìm tập xác định hàm số sau: 1) y = − x ; 2) y = x − x − 8; 5) y = ( x − 3) ; 6) y = ( x − ... x2 −   9) y = ( x − x + ) Bài2 : Tính đạo hàm hàm số 1) y = esin x ; a 2) y = sin(cos x); 3) y = 5) y = a + bx ; 6) y = x x − b x x 2   4) y =  a − x ÷ ;   Bài3 : Viết phương trình tiếp ... b x x 2   4) y =  a − x ÷ ;   Bài3 : Viết phương trình tiếp tuyến tìm góc hai tiếp tuyến hàm số y1 = x y2 = x2 giao điểm chúng 2 ...
 • 2
 • 929
 • 17

CĐ Giúp HS tránh những sai sót khi giải toán về lũy thừa một số hữ tỉ

CĐ Giúp HS tránh những sai sót khi giải toán về lũy thừa một số hữ tỉ
... Båíi âäø i m åïi phạt s inh tỉ ì m áu häư Chàóng hản hc cạc kiãún thỉïc liãn quan tåïi lu thùn v tỉ ì m áu thùn s e í âäø i m åïi m âäø i m åïi l phạt thỉìa våïi säú m tỉ nhiãn cạc em â váúp phi ... nãu lãn mäüt säú sai sọt phäø biãún thỉåìng gàûp, åí pháưn låìi gii mäüt säú bi toạn vãư lu thỉìa Mäùi sai sọt täi minh hoả mäüt säú vê dủ củ thãø qua, âọ phán têch ké ngun nhán sai sọt vãư quạ ... (2x - 1) = II Biãûn pÂãø khàõc phủc nhỉỵng sai sọt â nãu trãn åí mi hạp : âäúi tỉ üng hc sinh (khạ , gii , trung bçnh , úu ) âang hc , täi â nãu cạc dảng sai sọt ca hc sinh dỉåïi dảng thiãút kãú...
 • 22
 • 411
 • 3

Chuyên đề dạy thêm về lũy thừa

Chuyên đề dạy thêm về lũy thừa
... Nguyễn Quang Hiệp – chuyên đề lũy thừa 24 Tổng quát 100 01 = 100 0200 01 k số Bài 16: Tính so sánh a) A = (3 + 5)2 B = 32 + 52 k số k số b) C = (3 + 5)3 D = 33 + 53 III/.Các toán làm thêm Bài toán ... 237020 e) 21050 5450 g) 52 n 25 n ;(n ∈ N ) Bài toán 16: So sánh số sau Nguyễn Quang Hiệp – chuyên đề lũy thừa 500 300 20 10 303 202 a) b) 3.4 c) 99 9999 d) 202 303 1320 10 10 1979 g) 11 37 h) 10 ... 23 + + 2200 Hãy viết A+1 dạng luỹ thừa Bài toán 28: Cho B = + 32 + 33 + + 32005 CMR: 2B+3 luỹ thừa Bài toán 29: Cho C = + 22 + 23 + + 22005 CMR: C luỹ thừa ...
 • 3
 • 622
 • 7

11 câu hỏi về lãnh đạo

11 câu hỏi về lãnh đạo
... yếu Câu hỏi 6: Các công nghệ tác động khả lăng lãnh đạo nhà lãnh đạo cách nào? - Các lãnh đạo giỏi cần đảm bảo họ sử dụng công cụ đắn để giúp họ đạt mục tiêu Câu hỏi 7: Mối quan hệ lãnh đạo người ... Câu hỏi 5: Có phải trở thành lãnh đạo? Có người có số phẩm chất khiến họ trở thành lãnh đạo? - Bất kỳ sẵn lòng nỗ lực đạt mục tiêu trở thành lãnh đạo Chúng ta có số đặc điểm yếu, người lãnh đạo ... bạn chơi chiến thắng trận đấu bóng Câu hỏi 11: Liệu lãnh đạo giỏi, nhà quản lý giỏi? Điều tốt cho tổ chức? - Đúng có nhiều nhà quản lý lãnh đạo, nhiều nhà lãnh đạo quản lý giỏi Và chẳng có điều...
 • 3
 • 245
 • 1

Tài liệu MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LUỸ THỪA pdf

Tài liệu MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LUỸ THỪA pdf
... + + 4)2 = 102 2- Tìm chữ số tận luỹ thừa * Luỹ thừa số tận đặc biệt ( x, y, N) n XO = YO (n N *) n = Y1 X5 = Y5 X1 (n N *) (n N *) X Y6 Bài 1: Tìm chữ số tận luỹ thừa sau: a) 42k ; 42k + ... = So sánh số 1) Tính: Bài 1: So sánh luỹ thừa sau: 27 72 Bài giải: Ta có: = 128 72 = 49 Vì 128 > 49 nên 27 > 72 2) Đ-a số ( số mũ) Vuihoc24h Kờnh hc Online Page Bài 1: So sánh luỹ thừa sau a) ... N* biết A = 111 - 777 số ph-ơng x chữ số x chữ số Bài giải: + Nếu x = Ta có: A = 11 - = = 22 (TM) + Nếu x > Ta có A = 111 - 777 = 34 2x chữ số x chữ số mà 34 Suy A số ph-ơng ( loại) Vậy x...
 • 11
 • 1,404
 • 14

Một số vấn đề về luỹ thừa của các iđêan đơn thức

Một số vấn đề về luỹ thừa của các iđêan đơn thức
... Trong trường hợp, hệ số đầu hàm tuyến tính tương ứng số d1 , , ds 15 Chương Chỉ số quy Castelnuovo-Mumford tổng luỹ thừa iđêan đơn thức Khác với luỹ thừa iđêan, tổng luỹ thừa iđêan phức tạp nhiều ... đơn giản iđêan nguyên tố liên kết iđêan đơn thức Định nghĩa 1.2.1 Cho iđêan đơn thức a) Cho tập I vành đa thức R A R, tập số mũ A E(A) := {| X A} Zr b) Nón đa diện Newton của tập số iđêan ... Chẳng hạn trường hợp đơn giản iđêan đơn thức số quy Castelnuovo-Mumford không hàm tuyến tính (xem ví dụ 3.5.8) Tuy nhiên iđêan đơn thức, số quy Castelnuovo-Mumford tổng luỹ thừa iđêan bị chặn hàm...
 • 27
 • 362
 • 0

phương pháp tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên dưới dạng lũy thừa và một số dạng toán về lũy thừa trong chương trình toán 6

phương pháp tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên dưới dạng lũy thừa và một số dạng toán về lũy thừa trong chương trình toán 6
... s tn cựng ca 68 194 Gii: Ta cú: 68 4 = 213813 76 s cú hai ch s tn cựng l 76 v 68 2 = 462 4 s cú hai ch s tn cựng l 24 Ta li cú: 68 194 = ( 68 4)48 68 2 = (n 76) 48 462 4 = k 76 462 4 = t24 Vy: 68 194 cú hai ... cú nhn xột trng hp a = Khi a = Thỡ 6n ( Vi n N* ) luụn luụn cú ch s tn cựng bng Vớ d: 61 = 6; 62 = 36; 63 = 2 16; 64 = 12 96 6n = Ta cú nhn xột trng hp a = Trong dóy cỏc ly tha 71, 72, 73, ... N* biết A = 111 .1 x chữ số - 777 .7 x chữ số số phơng Bài giải: + Nếu x = Ta có: A = 11 - = = 22 (TM) + Nếu x > Ta có A = 111 2x chữ số - 777 x chữ số = 34 mà 34 Suy A số phơng ( loại) Vậy...
 • 32
 • 2,684
 • 1

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP GIÚP HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI SÓT KHI GIẢI BÀI TOÁN VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP GIÚP HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI SÓT KHI GIẢI BÀI TOÁN VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
... luỹ thừa số hữu tỉ : Vê duû : Tênh 23 a/ Lời giải học sinh : 23 = = Ở học sinh không nắm vững định nghĩa lũy thừa số hữu tỉ b/ Lời giải : 23 = = Sai sót không nắm vững số tích luỹ thừa : Ví ... TÀI: Thực học sinh lớp trường cấp THCS B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: Trong đề tài xin nêu lên số sai sót phổ biến thường gặp, phần lời giải số toán luỹ thừa Mỗi sai sót minh hoạ số ví ... cho giải toán luỹ thừa em thường mắc phải số lỗi ngớ ngẫn Trong trình giảng dạy gặp thực tế số tình Vì nghĩ, nêu trước chỗ sai học sinh chắn học sinh tránh sai sót trình giải III/ PHẠM VI ĐỀ TÀI:...
 • 11
 • 1,380
 • 6

PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6 (hay)

PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6 (hay)
... 78 966 có hai chữ số tận 49 Bài 3: Tìm hai chữ số tận 247 561 Trang: 17 PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN ... trị lũy thừa dãy có chữ số tận Trang: PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN D7-4 tập hợp lũy thừa dạng ... Trang: 16 PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN Vì: an-1 100 Vậy hai chữ số tận am hai chữ số tận av...
 • 35
 • 1,301
 • 7

rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về lũy thừa trong dạy học môn toán số học lớp 6

rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về lũy thừa trong dạy học môn toán số học lớp 6
... bày cách tính giá trị lũy thừa tính chia hai lũy thừa số theo quy tắc BT 68 /SGK /Tính hai cách : Cách : Tính số bị chia , số chia tính thương Cách : Chia hai lũy thừa số tính kết a/210 :28 b/ 46: ... vận dụng tính tốn sau Đề tài nghiên cứu Rèn thự phép tính lũy thừa số Số học 6 giúp học sinh nắm vững định nghĩa lũy thừa, phân biệt số số mũ, nắm cơng thức nhân hai lũy thừa số Học sinh ... nhiều thừa số cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị lũy thừa, biết nhân hai lũy thừa số Học sinh thấy ích lợi cách viết gọn lũy thừa Đặc biệt khắc sâu cho học sinh cách tính giá trị lũy thừa, ...
 • 21
 • 1,136
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề về lũy thừa với số mũ tự nhiêncông thức về lũy thừacác phép toán về lũy thừacác công thức về lũy thừacác dạng toán về lũy thừa lớp 6cau hoi ve luật thua kenhững câu hỏi về luật thừa kếcác câu hỏi về luật thừa kếcác bài toán nâng cao lớp 6 về lũy thừabài tập toán lớp 6 về lũy thừacác dạng bài tập về lũy thừa lớp 6các bài tập về lũy thừa lớp 6bài tập về lũy thừa lớp 6câu chuyện về võ thuậtcâu chuyện về nghệ thuật lãnh đạo2016 VEF Fellowship Announcement VN6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 201531f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 2015Hỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày naycbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 201520cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 2017ab062 HD quy che 43 sua 2013ĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gìCổ đông và nhà đầu tư eb4fcTV T12Cổ đông và nhà đầu tư a7b61TV T10fcfabTV T9.compressedHỏi đáp 32 nên rước lễ bằng tay hay bằng miệngCổ đông và nhà đầu tư 6d8f1TV T3Hỏi đáp 29 tại sao phải dùng bánh không men trong thánh lễbài báo cáo xử lý kim loại nặng (3)Hỏi đáp 30 có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng hoặc chưa sẵn sàng chăngHỏi đáp 31 tại sao chúng ta ít khi được rước cả mình thánh và máu thánh chúa