De cuong chi tiet bai giang quá trình thiết bị hóa học

De cuong chi tiet bai giang quá trình thiết bị hóa học

De cuong chi tiet bai giang quá trình thiết bị hóa học
... [5] 28 PHẦN CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC CHƢƠNG V: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Bài giảng: Truyền nhiệt thiết bị truyền nhiệt ... chuẩn bị: Đọc trƣớc TL[1]: Giải tập giáo viên giao nhà 18 PHẦN CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC CHƢƠNG V: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ... cầu SV chuẩn bị: Đọc trƣớc TL [2] Biết tra thông số tài liệu [4] tài liệu [5] 26 PHẦN CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC CHƢƠNG V: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT...
 • 65
 • 304
 • 0

Đề cương chi tiết bài giảng quá trình thiết bị

Đề cương chi tiết bài giảng quá trình thiết bị
... PHẦN CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC CHƯƠNG V: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Bài giảng: Truyền nhiệt thiết bị truyền nhiệt Tiết: Kíp: ... CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC CHƯƠNG V: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Bài giảng: Truyền nhiệt thiết bị truyền nhiệt ( tiếp ) Tiết: ... máy thiết bị 2.6 2.7 Công suất cường độ sản suất Hệ đơn vị đo lượng Chi u Video - Yêu cầu SV chuẩn bị: Đọc trước TL[1]: Ngày / / 20 BỘ MÔN DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG (Dùng cho tiết giảng) ...
 • 79
 • 258
 • 0

Bài tập quá trình thiết bị hóa học

Bài tập quá trình thiết bị hóa học
... đầu là: Yđ=0,03 KmolNH3/Kmol khí trơ Hiệu suất phân tách tháp 90% Nước lạnh vào thiết bị không chứa NH3, khỏi thiết bị có nồng độ Xc=0,02 KmolNH3/Kmol nước Hãy xác định lượng dung môi tiêu tốn lượng ... tích Propan 10% thể tích Butan Áp suất bão hòa Propan 300C 10at Gv : Hà Văn Hảo BM Hóa – K11 13) Trong thiết bị hấp thụ NH3 không khí nước lạnh làm việc áp suất thường Lưu lượng 100Kmol khí trơ/h, ... (Kg/Kgkkk) hàm nhiệt (J/kg) không khí sau sấy trình sấy có bổ sung lượng nhiệt qb=20.105J/kg, tổn thất lượng nhiệt qt=5,56.105J/Kg Gv : Hà Văn Hảo BM Hóa – K11 19) Xác định lượng nước bay khỏi vật...
 • 4
 • 276
 • 1

Đề cương chi tiết bài giảng Học phần: Địa chất công trình Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt

Đề cương chi tiết bài giảng Học phần: Địa chất công trình Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt
... trình, giá thành công trình - Vấn đề địa chất công trình: Những tượng trình địa chất nảy sinh trình thi công khai thác sử dụng công trình gọi vấn đề địa chất công trình - Nhiệm vụ khảo sát ĐCCT: ... đến độ ổn định công trình 5) Điều kiện tượng địa chất động lực công trình (ĐCĐLCT) Các tượng địa chất động lực công trình tượng địa chất tự nhiên tự nhiên, hoạt động xây dựng công trình khai thác ... tạo khảo sát địa chất địa chất công trình; - Phương pháp khoan, đào thăm dò; - Phương pháp thăm dò địa vật lý; - Phương pháp thí nghiệm địa chất công trình địa chất thuỷ văn; - Công tác chỉnh...
 • 45
 • 157
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG docx
... Sân golf) 2.3.Những vấn đề môi trường xúc Việt Nam:1/ Môi trường công nghiêp,2/ Môi trường nông nghiệp nông thôn, 3/ Môi trường rừng, 4/ Môi trường biển ven bờ, 5/ Môi trường đô thị khu dân cư ... Ngày học (x tiết/ ngày) Nội dung thuyết Bài tập lớp (tiết 1-5) Giới thiệu môn hoc: mục tiêu, yêu cầu người học, tài liệu học tập Những vấn đề chung QLMT 1.Khái niệm chung Quản môi trường 2.Cơ ... cộng đồng vào sử dụng quản hiệu tài nguyên biển bảo vệ môi trường biển đới bờ 3/ Tăng cường thể chế sách quản hiệu bền vững theo cách tiếp cận liên ngành Lồng ghép môi trường vào kế hoạch...
 • 7
 • 1,070
 • 12

Đề cương chi tiết bài giảng TTHCM 7 2014

Đề cương chi tiết bài giảng TTHCM 7 2014
... khu vc húa, ton cu húa kinh t ngy cng phỏt trin 17 Bi ging 7: T TNG H CH MINH V XY DNG NH NC CA DN, DO DN, Vè DN Chng 7, mc: 1,2 Tit th: 3-6 bui chiu Tun th: 10 +11 - Mc ớch, yờu cu: Nm c nhng ... Chớ Minh v cỏch mng gii phúng dõn tc (2 tit), (GT, tr 67- 89) 2.1 Cỏch mng gii phúng dõn tc mun thng li phi i theo ng cỏch mng vụ sn (GT, tr 67- 75) - C s ca lun im: + L kt qu ca quỏ trỡnh tng kt thc ... v nhng nguyờn tc ginh chin thng; xem xột s ph thuc ca binh th vo s bn vng ca quc gia; nh hng ca Thiờn - Thi - a n tỏc chin; vai trũ ca ngi tng cm quõn v cỏc yu t khỏc chin tranh + Tip thu cỏch...
 • 31
 • 222
 • 0

Đề cương chi tiết bài giảng học phần autocad + BTL

Đề cương chi tiết bài giảng học phần autocad + BTL
... liệu phần mềm CAD Trong chương trình học đề cập tới phần mềm AutoCAD- R2007, lệnh phiên tương đồng với phiên khác 1.2 Sự khác vẽ máy vẽ tay Bản vẽ vẽ tay thực AutoCAD Ngoài sử dụng phần mềm AutoCAD ... tính R: Release: Là phiên Học AutoCAD giúp trau dồi kỹ làm việc công nghiệp Nếu học AutoCAD phần mềm thiết sở cho việc tiếp thu phần mềm CAD khác Các đặc điểm trình bày AUtoCAD trở thành tiêu chuẩn ... đổi liệu với phần mềm khác Hiện giới có hàng ngàn phần mềm CAD, phần mền thiết kế máy tính cá nhân phổ biến AutoCAD 1.1.2 Phần mềm AutoCAD AutoCAD phần mềm hãng Autodesk dùng để thực vẽ kỹ thuật...
 • 64
 • 89
 • 0

Đề cương chi tiết bài giảng Xã hội học đại cương

Đề cương chi tiết bài giảng Xã hội học đại cương
... nội dung hội học đạo đức hội 3.Những vấn đề đạo đức hội cấp bách III .Xã hội học tệ nạn hội 1.Đối tợng nghiên cứu hội học tệ nạn hội 2.Những nội dung hội học tệ nạn hội 3.Một ... trúc hội I.Quan niệm hội học cấu trúc hội 1.Quan niệm hội học cấu trúc hội * Quan niệm hệ thống - cấu trúc hội: Cấu trúc hội đặt thành phần hội đơn vị hội hệ thống hội ... thành phần hội: nhóm hội, cộng đồng hội, tổ chức hội - Mối liên hệ hội tồn thành phần, tập hợp hội đó: địa vị hội, vai trò hội, thiết chế hội, giá trị hội * Thông...
 • 60
 • 60
 • 0

ĐỀ cương chi tiết bài giảng GT1 đh

ĐỀ cương chi tiết bài giảng GT1 đh
... 31 Bài giảng4 : Liên tục – Đạo hàm, vi phân cấp I Chương 1, Chương 2: Đạo hàm vi phân Mục: § 1.5 Liên tục (tiếp – liên tụcđều- 1t) §2.1 Đạo hàm vi phân cấp (2t) Bài tập: Giới hạn hàm số (1 tiết) ... b], x  y   f (x)  f (y)   BÀI TẬP: Giới hạn hàm số (tiếp, tiết) , Sự liên tục (tiếp, tiết) 34 Chương ĐẠO HÀM - VI PHÂN §2.1 ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CẤP MỘT (2 tiết) 2.1.1 Định nghĩa Cho hàm số ... tính y x  Bài giảng 5: Đạo hàm vi phân cấp cao – Các ĐL Chương 2: Đạo hàm vi phân Mục: § 2.2 Đạo hàm vi phân cấp cao (1t) §2.3 Các định lý đạo hàm (2t) Bài tập: Sự liên tục (1 tiết) Đạo hàm,...
 • 146
 • 214
 • 0

BÀI GIẢNG QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

BÀI GIẢNG QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
... Thí nghiệm 2: Thiết lập giản đồ f theo Re cho ống A, B, C, D Cho ống A: Pm (CmH O ) ρg 1/4 1/2 3/4 HT 1/4 1/2...
 • 8
 • 368
 • 0

Bài giảng quá trình thiết bị truyền nhiệt

Bài giảng quá trình thiết bị truyền nhiệt
... D Truyền nhiệt Khái niệm (15 phút)  Quá trình vận chuyển nhiệt lượng từ lưu thể sang lưu thể khác qua tường ngăn gọi truyền nhiệt truyền nhiệt bao gồm dẫn nhiệt, cấp nhiệt xạ nhiệt Truyền nhiệt ... kế lựa chọn vật liệu chế tạo thiết bị truyền nhiệt  Hiểu chất trình cấp nhiệt III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:  Giáo trình Quá trình thiết bị Truyền nhiệt  Tài liệu tham khảo: Các QT&TB ... gọi thiết bị truyền nhiệt hình kim 1.4 Thiết bị trao đổi nhiệt dạng (15 phút)  Thiết bị truyền nhiệt dạng gồm nhiều xếp lên khung đở bên có khe rãnh để lưu chất chuyển động Xung quanh truyền nhiệt...
 • 41
 • 594
 • 0

bài giảng quá trình thiết bị truyền khối phần hấp phụ

bài giảng quá trình thiết bị truyền khối phần hấp phụ
... Hoạt độ hấp phụ lượng chất bị hấp phụ tối đa đơn vị chất hấp phụ trạng thái cân bằng: a (g/g mol/g) Phụ thuộc: -Chất hấp phụ, chất bị hấp phụ -Cấu trúc chất hấp phụ -Nồng độ chất bị hấp phụ -Áp ... • Các chất bị hấp phụ hình thành lớp đơn phân tử • Năng lượng hấp phụ phân tử đồng • Sự hấp phụ thuận nghịch • Tương tác phân tử bị hấp phụ bề mặt chất hấp phụ bỏ qua • Enthanpy hấp phụ phân tử ... chất bị hấp phụ cho gam chất rắn; Vm: thể tích chất hấp phụ cần thiết để tạo lớp đơn phân tử chất bị hấp phụ bề mặt gam chất rắn áp suất cân P; P0: áp suất bão hòa chất bị hấp phụ: θ = V/Vm phần...
 • 34
 • 512
 • 1

bài giảng quá trình thiết bị về ly tâm

bài giảng quá trình thiết bị về ly tâm
... ( tay) 1.2) Máy ly tâm treo 1.3) Máy ly tâm tháo bã dao 1.4) Máy ly tâm tháo bã piston (Làm việc liên tục) 1.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất máy ly tâm thường , ta chọn ... Lắng ly tâm với thùng liền không đục lỗ thành gọi máy lắng ly tâm nhờ khác khối lượng riêng  Lọc ly tâm với thùng đục lỗ thành để giữ hạt rắn cho nước qua 1 KHÁI NIỆM  Lắng ly tâm gồm trình: ... Thời gian ly tâm: tl ytam R1 18.µ = 2 ln ; s ω d ( ρ r − ρ ) R0  Muốn tăng suất vận tốc lắng lớn thời gian lắng nhanh VI PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM MÁY LY TÂM THƯỜNG 1.1) Máy ly tâm ba chân...
 • 22
 • 560
 • 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN BÁN HÀNG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT Á

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN BÁN HÀNG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT Á
... Đề cương chi tiết Khoa kế toán- kiểm toán ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PGS.TS.Nguyễn Phú Giang SV: Nguyễn thị kim anh-lớpk8ck7b ...
 • 2
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quá trình thiết bị truyền khốibài tập quá trình thiết bị cơ họcbai tap qua trinh thiet bi co hoc co loi giaiquá trình thiết bị hóa họcde cuong chi tiet ve hieu qua quan ly va su8 dung nguyen vat lieubài tập quá trình thiết bị công nghệ hóa họcbài tập quá trình thiết bị truyền nhiệtbài tập quá trình thiết bị truyền khốibài tập quá trình thiết bị công nghệ sinh họcbai tap qua trinh thiet bi co dacbài giảng vận hành thiết bị hóa dầuquá trình thiết bị cơ họccác quá trình thiết bị cơ họcbáo cáo quá trình thiết bị cơ học viết đề cương chi tiết cho bài thuyết trìnhLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmKHẢO sát điện áp lưới PHÂN PHỐI KHI có máy PHÁT điện GIÓLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUgdt bao cao tinh hinh quan tri 6t dau nam 2017 cbttLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMỘT số TÍNH NĂNG nổi TRỘ của MPLS TP só với MPLSLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu bộ NGHỊCH lưu 3 PHA 5 bậc cầu h gồm 2 bộ NPC 3 bậcLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUHoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017NGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI