SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÝ 7

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 8

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lý 8
... B Kinh độ:1050 48 Huế 10 11 12 Lợng ma (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18, 0 265,4 130,7 43,4 23,4 Lợng ma (mm) Trạm Tháng 161, 62,2 47,1 51,6 82 ,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580 ,6 ... góp ý kiến từ đồng chí, đồng nghiệp ngành nói chung đồng chí, đồng nghiệp nhóm, tổ Địa nói riêng; để đồng chí có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm dạy- học môn cho tốt đạt kết cao Sáng kiến kinh nghiệm ... tốt việc dạy Địa lí nói riêng môn địa lí nói chung trung học sở Tôi xin trân trọng cảm ơn! Bàng La, ngày tháng năm20 08 Ngời viết sáng kiến Nguyễn Thị Hằng Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 12 Trờng...
 • 11
 • 1,832
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 8

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lý 8
... Nam (Địa 8) + Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam (Địa 8) + Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam (Địa 8) + Bài 32: Các mùa khí hậu thời tiết nớc ta (Điạ lí 8) , Sáng kiến kinh nghiệm Địa ... Nội Độ cao:5m Vĩ độ :210 01B Kinh độ:1050 48 Huế Độ cao:11 m Vĩ độ :160 24B Kinh độ:107041 Tp Hồ Chí Tháng 10 11 12 Lợng ma (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18, 0 265,4 130,7 43,4 23,4 ... góp ý kiến từ đồng chí, đồng nghiệp ngành nói chung đồng chí, đồng nghiệp nhóm, tổ Địa nói riêng; để đồng chí có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm dạy- học môn cho tốt đạt kết cao Sáng kiến kinh nghiệm...
 • 12
 • 741
 • 4

SANG KIEN KINH NGHIEM DIA LY

SANG KIEN KINH NGHIEM DIA LY
... Slide nội dung Slide phóng to lên toàn hình máy tính Nếu máy tính bạn nối với máy chiếu (Multimedia Projector chẳng hạn), nội dung Slide trình chiếu đưa lên hình lớn, nhiều người quan sát cách ... Trái Đất mà không cần tưởng tượng xa xôi từ giúp em khắc sâu kiến thức, nhớ nội dung lâu C BÀI HỌC KINH NGHIỆM Năm học 2008 – 2009 năm học mà Bộ Giáo đưa mục tiêu phấn đấu “đưa công nghệ thông tin ... cho hai tiết dạy thấy em học sinh hăng say phát biểu bài, lớp học tích cực Vì hy vọng sáng kiến kinh nghiệm nhiều bạn đọc đón nhận áp dụng vào trình dạy học D KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong công...
 • 16
 • 435
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 7

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lý 7
... Trang 7 11 12 13 13 14 14 N©ng cao hiƯu qu¶ ®ỉi míi PPDH m«n §Þa THCS, th«ng qua sư dơng b¶n ®å §Þa c¸c ch©u 17 7/ C¸c tµi liƯu kh¸c : Tµi liƯu häc thay s¸ch líp 6 ,7, 8,9 m«n §Þa NhËn ... định nhận xét: + Vị trí địa lý, giới hạn, kích thước, địa hình, bờ biển… + Từ vị trí địa hình có mối quan hệ chặt chẽ thành phần tự nhiên mơi trường MINH HỌA BÀI DẠY ĐỊA LÝ Bài 26 : THIÊN NHIÊN ... phân cơng dạy §Þa ë hai líp 7A vµ 7B §èi víi líp 7A, t«i d¹y theo yªu cÇu c¬ b¶n cđa vÊn ®Ị tỉ chøc vµ híng dÉn häc sinh ho¹t ®éng víi b¶n ®å §Þa c¸c ch©u nh ®· nªu trªn Líp 7B còng d¹y theo...
 • 18
 • 424
 • 10

Sang kien kinh nghiem dia ly 6,7,8,9

Sang kien kinh nghiem dia ly 6,7,8,9
... Sáng kiến kinh nghiệm 2010-2011 có đầy đủ chi tiết sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức năm 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 có sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ chi tiết theo ... phơng pháp dạy học tiên tiến có đầy đủ chi tiết sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức năm 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 có sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ chi tiết theo chuẩn kiến thức kỹ năm ... tháng năm Ngời viết có đầy đủ chi tiết sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức năm 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 có sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ chi tiết theo chuẩn kiến thức kỹ năm...
 • 11
 • 78
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÝ THCS
... kiến kinh nghiệm lĩnh vực áp dụng: 2.1 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng đồ tư giảng dạy môn Địa Trường THCS Thạnh Lợi 2.2 Lĩnh vực áp dụng: Trong công tác giảng dạy môn Địa Trường THCS ... Địa trường THCS Xuất phát từ thực tế giảng dạy môn Địa trường THCS Thạnh Lợi, mạnh dạn thực đề tài: “SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI” Tên sáng kiến ... công nhận, sáng kiến kinh nghiệm phổ biến cho thành viên tổ, giáo viên trường khác trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo để sáng kiến kinh nghiệm thật hoàn chỉnh, nhằm áp dụng vào dạy học Địa năm...
 • 9
 • 69
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm địa 6

Sáng kiến kinh nghiệm địa lý 6
... thạo tiết học địa lí Người thực : Đàng Thị Kim Mỹ  Sáng kiến kinh nghiệm  Trang Kinh nghiệm dạy - học thực hành đọc đồ 3/ Các bước chi tiết cụ thể cho bài: Ví dụ: Khi dạy thực hành địa lí lớp ... đặc điểm hình dạng địa hình, độ dốc hướng nghiêng Bàitập 2: Người thực : Đàng Thị Kim Mỹ  Sáng kiến kinh nghiệm  Trang Kinh nghiệm dạy - học thực hành đọc đồ Câu hỏi: Đầu kinh tuyến hướng gì? ... Khoáng sản phân nhóm ? Nêu tên ? 2.Độ cao địa hình thể ? 2) Ổn định lớp: ( phút) GHI BẢNG Người thực : Đàng Thị Kim Mỹ  Sáng kiến kinh nghiệm  Trang Kinh nghiệm dạy - học thực hành đọc đồ - Kiểm...
 • 12
 • 223
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm điah một số dạng câu hỏi thường gặp của chương trình địa 12 và hường giải quyết cơ bản

sáng kiến kinh nghiệm điah lý một số dạng câu hỏi thường gặp của chương trình địa lý 12 và hường giải quyết cơ bản
... phn a kinh t - xó hi, HS phi cn c vo cỏc ngun lc gii thớch v cỏc hin tng a kinh t - xó hi - V thuyt, ngun lc phỏt trin kinh t - xó hi bao gm nhng ni dung chớnh sau: * V trớ a lý: * ... sau: Lónh hi 12 hi lớ ng c s Vựng tip giỏp lónh hi 12 hi lớ Vựng c quyn kinh t 200 hi Vựng bin thuc s hu ca Vit Nam >1 triu km2 >200m thm lc a 200-300 hi lớ Trng THPT Gia Hi Sỏng kin kinh nghim ... phi dng tng hp h thng kin thc v a t nhiờn, dõn c, a kinh t - xó hi mi gii thớch c Vớ d: Ti Trung du nỳi phớa Bc cú v trớ quan trng chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca nc ta? Ti phi khai...
 • 45
 • 172
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Địa

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí
... giảng dạy, viết kinh nghiệm giảng dạy địa lý xin trình bày cụ thể Lớp vỏ địa lý quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lý chơng trình địa lý lớp 10 thuộc chơng IV Một số quy luật lớp vỏ địa lý nhằm ... Lớp vỏ địa lý quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lý để giáo dục cho em lớp 10 nh truyền thụ kiến thức quy luật thống lớp vỏ địa lí, giảng giáo viên cần phải đạt mục tiêu sau: + Cung cấp kiến ... ĐL niệm điểm lớp vỏ địa lý quy luật tự nhiên chi phối - GV: chuẩn kiến thức GV: cho quan sát H20.1 ; 7.2 ND ? So sánh lớp vỏ trái đất lớp vỏ địa lý - HS trình bày - GV chuẩn kiến thức HĐ2: cá nhân...
 • 9
 • 1,932
 • 32

Sáng kiến kinh nghiệm Địa

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí
... nghĩa Việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******************** Sáng kiến kinh nghiệm Phơng pháp hớng dẫn học sinh khai thác tri thức địa Họ tên : Bùi Thế Vinh Tổ KHXH Đơn vị : THCS Thụy Tân Năm ... viên có thời gian dạy kiến thức thuyết kiến thức thực hành cách chủ động Học sinh đợc hớng dẫn nắm kĩ tơng đối đầy đủ có hệ thống Tuy nhiên thực hành chơng trình địa ít( cho dù đợc cải ... Nh muốn hình thành cho học sinh loại kĩ địa lí, trớc hết phải làm cho họ nắm đợc kiến thức thuyết để làm sở,rồi sau đến kiến thức thực hành cách thực Trong qua trình dạy học tuân...
 • 7
 • 1,761
 • 56

Sáng kiến kinh nghiêm quản

Sáng kiến kinh nghiêm quản lý
... sai phạm đối tợng kiểm tra - Kiến nghị tham mu kịp thời đắn với cấp quản thiếu xót, sai lệch việc thực hoạt động chuyên môn quản vấn đề nảy sinh giúp cấp quản nắm bắt đợc thông tin tự ... đợc nâng cao Một số kiến nghị: Tôi đợc học tập đợc trang bị kiến thức trờng cán quản giáo dục, Học viện quản giáo dục đợc thầy cô giáo nhiệt tình giảng dạy cung cấp cho kiến thức công tác ... gửi tới cấp quản ( Kiến nghị xử có vi phạm) - Theo dõi việc thực kết luận, kiến nghị ngời dự kiểm tra - Kiểm tra lại số đồng chí giáo viên thấy thật cần thiết Phần kết luận kiến nghị Một...
 • 12
 • 1,499
 • 24

Sáng kiến kinh nghiệm quản giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục
... pháp, người làm kế hoạch phải động não ,có óc sáng kiến ,khả phân tích phong phú ,dám nghó dám làm ,không tự hài lòng với mình, hiểu biết sâu sắc luận lẫn thực tiễn vấn đề Phải luân nhớ đưa ... số kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học thấy kế hoạch có tính khả thi cao thích ứng trường hợp bò động bất ngờ Vì thực tế nhà trường phải đối phó với hàng loạt công việc đột xuất cấp ,nằm dự kiến ... ban hành kế hoạch kế hoạch trước ban hành ,cần phải thảo luận rộng rãi tập thể nhà trường lượng giáo dục Bởi thông qua việc thoả luận xây dựng kế hoạch ,một mặt tập hợp trí tuệ tập thể nghiệp chung...
 • 3
 • 1,235
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm: Quản đổi mới của phó hiệu trưởng THCS

Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý đổi mới của phó hiệu trưởng THCS
... TRƯỜNG THCS SƠN GIANG    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HIỆU PHÓ TRƯỜNG THCS SƠN GIANG HUYỆN SÔNG HINH – TỈNH PHÚ YÊN Bùi Thanh Phúc Hiệu phó trường ... kế hoạch quản đổi PPDH Biện pháp quản đổi PPDH Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 25 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH Tháng 8/2008 9/2008 Nội ... pháp tổng kết kinh nghiệm Biện pháp quản đổi PPDH Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN : 1.1.1 Khái niệm quản : Quản trình tác...
 • 38
 • 3,784
 • 21

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 7

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 7
... ma ( mm) Địa Trung Hải lục địa Hải Venđới Trung Ôn ( lục Ven Kết luận chung Tháng Tháng Tháng Tháng Ôn đới hải dơng ( Brét 48oB) 16 133 62 -10 19 31 74 Ôn đới lục địa ( Matxcơva 56oB) Địa Trung ... trình địa lý cho học sinh lớp Đàm Thị Nhàn Trờng THCS Thụy Hải Năm học 20 07 - 2008 + Cuối ghi tên địa điểm vào góc bên trái biểu đồ -5- Ví dụ 3: Hình7.3: Biểu đồ nhiệt độ lợng ma Hà Nội Hình7.4: ... trình địa lý cho học sinh lớp Đàm Thị Nhàn Trờng THCS Thụy Hải Năm học 20 07 - 2008 -4- Học sinh đọc ba biểu đồ điền số liệu vào bảng sau: Ôn đới hải dơng Biểu đồ khí hậu o Ôn Địa Nhiệt độđớiC) địa...
 • 7
 • 1,696
 • 43

Xem thêm