Nguyên lí kế toán 2016

Bài tập nguyên kế toán

Bài tập nguyên lí kế toán
... khấu hao phận quản lý 4tr Yêu cầu: + Định khoản + Ghi chép vào TK + Xác định kết kinh doanh + Lập bảng cân đối kế toán Bài chữa: I Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh: NV1: Chi tiền mặt tạm ứng ... TK511 Có 680 (8) Nợ TK911 TK515 Có 2,1 (3) 0,05 (4) ∑ Có 682,15 Kết chuyển DT : Nợ TK511 : 680 Nợ TK515 : 2,15 Có TK911 : 682,15 Kết chuyển Lãi : Nợ TK911 : 57,15 Có TK421 : 57,15 Bảng cân đối ... dư cuối kỳ Nợ Có 156,34 20 40 680 122,31 0 343,5 1200 105 200 0 30 2100 127,15 2562,15 2562,15 Bài tập 2: Công ty Xuất nhập X kinh doanh xuất nhập nông sản Ngày 31/12/2007 có số liệu sau: TÀI SẢN...
 • 8
 • 1,310
 • 32

Đề thi : NGUYÊN KẾ TOÁN ( có giải)

Đề thi : NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN ( có giải)
... Tất tài khoản tài sản số dư bên Nợ B Mỗi đơn vị kế toán hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm C Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản doanh nghiệp theo mặt kết cấu tài sản nguồn ... Nghiệp v : “Tiền điện dùng cho quản lý phân xưởng kế toán hạch toán nào? A Nợ 627 - 111 B Nợ 627 - 331 C Nợ 627 - 338 D Nợ 621 - 331 Câu 27 Chi phí sản xuất dở dang đầu k : 10.000.000 ... kho trị giá 200, kế toán ghi nhận: A Nợ TK 152 200 C Nợ TK 152 200 TK 621 200 TK 154 200 B Nợ TK 154 200 D Nợ TK 152 200 TK 621 200 TK 627 200 Câu 31 Tài khoản chi phí đặc điểm A...
 • 3
 • 2,391
 • 110

Nguyên kế toán

 Nguyên lí kế toán
... sổ tài khoản tổng hợp gọi kế toán tổng hợp, việc ghi sổ tài khoản phân tích gọi kế toán chi tiết Kế toán tổng hợp kế toán phân tích phải tiến hành đồng thời Cuối kỳ kế toán, phải lập bảng tổng ... www.daihoc.com.vn CHƯƠNG VII SỔ KẾ TOÁN – KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN 7.1 Sổ kế toán 7.1.1 Khái niệm Sổ kế toán tờ sổ theo mẫu đònh dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo phương pháp kế toán sở số liệu ... 6.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng tài khoản 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Kết cấu TK 621 sau: Bên Nợ: Tập hợp chi phí nguyên...
 • 35
 • 386
 • 0

Nguyên kế toán

Nguyên lí kế toán
... quan kế tốn Mục đích: Định nghĩa kế tốn mơ tả vai trò kế tốn u cầu thơng tin kế tốn Phân biệt kế tốn tài kế tốn quản trị Hiểu giả thuyết ngun tắc kế tốn cơng nhận (GAAPs) Hiểu rõ đối tượng kế tốn ... Tổng quan kế tốn Chương 2: Chứng từ kế tốn Chương 3: Tính giá đối tượng kế tốn Chương 4: Tài khoản kế tốn ghi kép Chương 5: Hệ thống báo cáo kế tốn tài Chuơng 6: Hình thức kế tốn Chương 7: Kế tốn ... đức nghề nghiệp dịch vụ kế tốn  Dịch vụ kế tốn - Kiểm tốn, Tư vấn thuế, Dịch vụ tư vấn quản trị v.v 21 Phân biệt kế tốn tài kế tốn quản trị (Điều 4, Luật Kế tốn)   Kế tốn quản trị Cung cấp...
 • 75
 • 388
 • 3

Đề thi nguyên kế toán

Đề thi nguyên lí kế toán
... II Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trrong kế toán 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày… /……/… kết thúc ngày … /……/… ) 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán III- Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng ... độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng 2- Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán 3- Hình thức kế toán áp dụng IV- Các sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền ... doanh nghiệp II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ kế toán III Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng IV Các sách kế toán áp dụng V Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán VI Thông tin...
 • 22
 • 1,226
 • 2

Thảo luận nguyên kế toán

Thảo luận nguyên lí kế toán
... báo cho kế toán trưởng để xin xác nhận kế toán trưởng tiến hành sửa chữa 16 Thảo luận nguyên kế toán Kết luận Qua báo cáo hiểu phần phương pháp chứng từ kế toán, hệ thống chứng từ kế toán nước ... Bắc” Chương I Thảo luận nguyên kế toán Cơ sở luận hạch toán kế toán, phương pháp phân loại chứng từ phân biệt chứng từ gốc chứng từ tổng hợp 1.1.Khái niệm hạch toán Hạch toán kế toán: Hệ thống ... Phiếu thu tiền 11 Thảo luận nguyên kế toán Bảng kê thu tiền 12 Thảo luận nguyên kế toán 2.2.2.Phân biệt hai chứng từ 2.2.2.1.giống Phiếu thu tiền kê thu tiền công ty kế toán công ty lấy...
 • 18
 • 520
 • 1

Trắc nghiệm nguyên kế toán

Trắc nghiệm nguyên lí kế toán
... tin c Ghi chép sổ sách kế toán d Tất 20 KT TC việc a Cung cấp thông tin qua sổ KT b Cung cấp thông tin qua BC TC c Cung cấp thông tin qua mạng d Tất 21 Kỳ kế toán năm đvị kế toán đc xác định a Dương ... (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng CĐ KT lập thời ... (TK) a Sơ đồ chữ T ghi chép đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi thế) b Là sổ ghi chép đối tượng kế toán (còn tờ sổ rời in từ máy tính) c Là phương pháp kế toán sở phân loại KT phản ảnh cách thường...
 • 10
 • 1,404
 • 56

bài tập nguyên kế toán

bài tập nguyên lí kế toán
... Giáo trình Nguyên kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN dựa nội dung Giáo trình Trên tinh thần phục vụ giảng dạy học tập, góp phần ... học môn kế toán cụ thể Trân trọng giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt với sinh viên ngành kế toán, với sinh viên hệ đào tạo BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN ­  - BÀI Những ... lượng đào tạo, BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN nhóm giảng viên trẻ Khoa chuẩn bị chu đáo, thảo luận nhiều lần, sát với chuẩn mực kế toán, với tập từ đơn giản đến phức tạp Hi vọng Bài tập giúp cho sinh...
 • 74
 • 362
 • 0

bài tập + đề thi nguyên kế toán (có lời giải)

bài tập + đề thi nguyên lí kế toán (có lời giải)
... dụ minh họa việc thực nguyên tắc này? ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Thời gian làm bài: 60’ Hãy trình bày yêu cầu kế toán? Phân biệt kế toán tài với kế toán quản trò theo giác ... tháng? HẾT Giám thò coi thi không giải thích ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN Thời gian làm : 90 phút Chỉ sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề Câu 1: Hãy trình bày nguyên tắc kế toán GIÁ GỐC – cho ... Hãy giải thích đối tượng ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Thời gian làm bài: 60’ Hãy trình bày mục đích chuẩn mực chung? Nguyên tắc kế toán dồn tích, nguyên tắc phù hợp cho ví...
 • 74
 • 12,862
 • 9

Đề thi Nguyên kế toán Học viện ngân hàng 5/10/2009

Đề thi Nguyên lí kế toán Học viện ngân hàng 5/10/2009
... Mua lô hàng hóa nhập kho, giá mua chưa thuế GTGT 10% 90.000 toán tiền mặt (hàng nhập kho đầy đủ) Chi phí vận chuyển số hàng hóa kho (Ng/vụ 2) toán tiền mặt 2.200 (cả thuế GTGT 10%) Xuất kho hàng ... nghiệp 6.000 DN giảm giá cho khách hàng (ng/vụ 4) 20% tổng giá bán chưa thuế số hàng bị lỗi, trừ vào số nợ khách hàng Cuối kỳ kết chuyển chi phí doanh thu để xác định kết kinh doanh Yêu cầu: Định khoản ... trực tiếp cho khách hàng, trị giá xuất kho 110.000, trị giá bán chưa thuế 160.000, thuế GTGT 10% giá bán, khách hàng chưa trả tiền Tính tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng 4.000, cho nhân...
 • 2
 • 2,684
 • 5

Đề thi Nguyên Kế toán hệ ĐH9 (HVNH)

Đề thi Nguyên lí Kế toán hệ ĐH9 (HVNH)
... HÀNG Khoa Kế toán – Kiểm toán ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Áp dụng cho hệ: ĐH9 Thời gian làm bài: 90 phút Người đề: Phan Thị Anh Đào Người duyệt: Nguyễn Thị Nhẫn Đề số 5: ... Hãy trả lời Đúng, Sai giải thích kết luận sau đây: Chuyển khoản đặt trước tiền hàng cho người bán không làm ảnh hưởng đến nợ phải trả DN với người bán Trong kế toán không phép bù trừ khoản phải ... hao mòn TSCĐ ghi bên nguồn vốn cân đối kế toán Số lỗ từ hoạt động kinh doanh kỳ nhân tố làm giảm vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Các TK điều chỉnh giảm TS có kết cấu giống với TK tài sản Chi phí trả...
 • 4
 • 2,214
 • 4

Tài liệu BẢng cân đối kế toán và soạn ôn tập môn Nguyên kế toán pdf

Tài liệu BẢng cân đối kế toán và soạn ôn tập môn Nguyên Lí kế toán pdf
... số liệu từ sổ kế tốn theo mối quan hệ cân đối vốn có đối tượng kế tốn nhằm cung cấp tiêu kinh tế tài cho đối tượng sử dụng thơng tin  Hình thức biểu hiện: Hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế tốn ... lập Bảng CĐKT  Cơ sở số liệu: Bảng cân đối kế tốn cuối kỳ trước Số dư cuối kỳ: tài khoản tài sản (1&2), nguồn vốn (3&4), TK ngồi bảng CĐKT (loại 0) sổ KT chi tiết sổ KT tổng hợp kỳ báo cáo Bảng ... Phương pháp tổng hợp cân đối ? Là phương pháp khái qt tình hình tài sản, kết kinh doanh mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch tốn mặt chất quan hệ cân đối vốn có đối tượng kế tốn Là phương...
 • 11
 • 566
 • 5

Xem thêm