CHUONG 4 DINH LUAT CHAT KHI

skkn rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 thpt qua hệ thống bài tập chương các định luật chất khí

skkn rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 thpt qua hệ thống bài tập chương các định luật chất khí
... phân tích - tổng hợp - Vận dụng bước tư phân tích - tổng hợp vào việc giải tập nói chung - Thông qua hệ thống tập chương Các định luật chất khí vật lí 10 THPT làm cho học sinh hiểu rèn luyện cho ... giúp đỡ thêm, giải xong vấn đề Chương II tập chương các định luật chất khí vật lý 10 THPT nhằm rèn luyện kỹ phân tích- tổng hợp cho học sinh I Bài tập định luật bôi-lơ - ma-ri-ốt: A Kiến thức ... thống tập chương Các định luật chất khí vật lí 10 THPT thông qua việc giải chúng để nâng cao lực phân tích - tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT IV nhiệm vụ đề tài: - Học sinh nhận biết bước tư phân...
 • 19
 • 561
 • 0

Nâng cao hiệu quả dạy học các định luật chất khí trong chương trình vật lí 10 THPT bằng phương pháp thực nghiệm

Nâng cao hiệu quả dạy học các định luật chất khí trong chương trình vật lí 10  THPT bằng phương pháp thực nghiệm
... luật chất khí chơng trình vật lý phổ thông 2.2 Những khó khăn hớng khắc phục dạy học định luật chất khí trờng phổ thông 21 24 2.3 Giảng dạy định luật chất khí phơng pháp thực nghiệm với thí nghiệm ... giảng dạy định luật chất khí PPTN 2.1 Nội dung, vị trí vai trò định luật chất khí chơng trình vật lý PT 2.1.1 Nội dung lôgíc trình bày sách giáo khoa(SGK) vật 10 Ba định luật chất khí phơng trình ... giảng dạy định luật chất khí chơng trình vật 10 PTTH PPTN 2.1 Nội dung , vai trò , vị trí định luật chất khí chơng trình vật 10 PTTH 2.2 Những khó khăn hớng giải việc dạy học cac định luật...
 • 49
 • 331
 • 0

Nghiên cứu tổ chức dạy học các định luật chất khí vật lý 10 chương trình chuẩn theo định hướng giải quyết vấn đề

Nghiên cứu tổ chức dạy học các định luật chất khí vật lý 10 chương trình chuẩn theo định hướng giải quyết vấn đề
... TRNG I HC VINH MAI TH NGC Nghiên cứu tổ chức dạy học định luật chất khí lớp 10 chơng trình chuẩn theo định hớng giải vấn đề CHUYấN NGNH: Lí LUN V PPDH VT Lí M S: 60 14 .10 LUN VN THC S GIO DC HC ... 52 2.6.3 Thit b dy hc cỏc nh lut cht khớ vt 10 chng trỡnh chun 53 2.7 Thit k giỏo ỏn cỏc nh lut cht khớ vt 10 chng trỡnh chun theo lng dy hc gii quyt 55 2.7.1 Giỏo ... 10 chng trỡnh chun), cú v trớ c bn v quan trng chng trỡnh vt lp 10 v cng l tin cho phn nghiờn cu v nhit ng lc hc-Vt lớ thng kờ sau ny, v nú cũn cú kh nng dng thuyt dy hc GQV Mt khỏc: Theo...
 • 103
 • 212
 • 0

Tài liệu Chương 4 : Định luật nhiệt động học II doc

Tài liệu Chương 4 : Định luật nhiệt động học II doc
... trùng Theo định luật nhiệt động I q = u + l, mà u = 0, nên chu trình ta c : q CT = l CT (4- 3) 4. 1.2 Chu trình thuận chiều * Định nghĩa: 42 Chu trình thuận chiều chu trình mà môi chất nhận nhiệt từ ... Carno lớn nhiệt độ nguồn nóng thấp nhiệt độ nguồn lạnh cao - Hệ số làm lạnh chu trình Carno lớn 4. 3 Một vài cách phát biểu định luật nhiệt động II - Nhiệt lợng tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp ... xét: Từ biểu thức (4- 6) ta thấy: - Hiệu suất nhiệt chu trình Carno thuận chiều phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn nóng T1 nhiệt độ nguồn lạnh T2 mà không phụ thuộc vào chất môi chất 44 - Hiệu suất nhiệt...
 • 6
 • 499
 • 2

Chương 4: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 potx

Chương 4: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 potx
... thiệu 4 .2 Hai phát biểu Định luật nhiệt động thứ 4 .2. 1 Phát biểu Kelvin - Planck 4 .2. 2 Phát Clausius 4.3 Quá trình thuận nghịch không thuận nghịch 4.4 Chu trình Carnot Ví dụ 1: Ví dụ 2: Ví dụ...
 • 19
 • 368
 • 1

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ - VẬT LÍ 10 NÂNG CAO Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí Mã số: 60140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ - VẬT LÍ 10 NÂNG CAO  Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí Mã số: 60140111  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... dựng sử dụng thiết bị thí nghiệm dạy học vật trường trung học phổ thông Chương 2: Xây dựng thiết bị thí nghiệm soạn thảo tiến trình dạy học học Các định luật chất khí - Vật 10 nâng cao ... biệt lý luận xây dựng sử dụng TN dạy học vật trường phổ thông - Nghiên cứu mục tiêu kiến thức, kĩ dạy học định luật chất khí - Vật 10 nâng cao, để từ xác định TN cần tiến hành dạy học kiến ... hoạch [11] 1.2 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2.1 Xây dựng thiết bị thí nghiệm dạy học vật lí Trên sở luận dạy học việc tổ chức...
 • 118
 • 1,262
 • 14

skkn phân loại, lựa chọn và hướng dẫn học sinh giải hệ thống các bài tập định luật chất khí trong dạy học bài tập vật lý lớp 10 thpt ban khtn

skkn phân loại, lựa chọn và hướng dẫn học sinh giải hệ thống các bài tập định luật chất khí trong dạy học bài tập vật lý lớp 10 thpt ban khtn
... chung về BTVL 3.2 Xác định mức độ yêu cầu nắm vững kiến thức bản chương “Chất khí- các định luật chất khí trong dạy học môn Vật lý 10 THPT- ban KHTN 3.3 Phân loại, đề phương pháp ... tế dạy học bài tập chương mà phân loại các bài tập chương này dạy học Vật lý 10 THPT- ban KHTN nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên ... BTVL chương “Chất khí- các định luật chất khí” lớp 10 THPT- ban KHTN của giáo viên và học sinh Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài này, em sử dụng phối hợp các phương pháp...
 • 21
 • 639
 • 0

slike bài giảng vật ly 1o bài các đẳng quá trình và các định luật chất khí

slike bài giảng vật ly 1o bài các đẳng quá trình và các định luật chất khí
... CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ NÔÔ I DUNG BÀI HỌC A KHẢO SÁT CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH I QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ- MA-RI-ỐT II QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ... - Quá trình (1) trình đẳng nhiệt nên: p1V1 (lít), nhiệt độ 270C, áp p1V1 = p2V2 ⇒ p2 = = p1 = 2(atm) suất (atm), biến đổi V2 qua hai trình: - Quá trình (2) trình đẳng tích nên: - Quá trình ... LUẬT SÁC- LƠ III QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP ĐỊNH LUẬT GAY-LUÝT-SẮC B PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP C GIỚI THIỆU BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ TRẠNG THÁI CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH Trạng...
 • 52
 • 355
 • 0

Slide vật lý lớp 10 bài các đẳng quá trình và các định luật chất khí _T.T Thùy

Slide vật lý lớp 10 bài các đẳng quá trình và các định luật chất khí _T.T Thùy
... CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ NỘI DUNG BÀI HỌC A KHẢO SÁT CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH I QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ- MA-RI-ỐT II QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ... SÁC- LƠ III QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP ĐỊNH LUẬT GAY-LUÝT-SẮC B PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP C GIỚI THIỆU BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ TRẠNG THÁI CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH Trạng ... sát định luật của chất khí ở sách giáo khoa vật 10, phần nhiệt học, chương chất khí, gồm: - Khảo sát trình đẳng nhiệt - định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt (T = const) - Khảo sát trình...
 • 52
 • 432
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần các định luật chất khí vật lí lớp 10 THPT

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần các định luật chất khí vật lí lớp 10 THPT
... - Thiết kế BGĐT hỗ trợ dạy học phần "Các định luật chất khí SGK Vật lớp 10 THPT đề xuất phơng án sử dụng chơng trình dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học vật lý trờng THPT Nội ... THPT - Nghiên cứu số phần mềm hỗ trợ thiết kế BGĐT - Thiết kế số giáo án để giảng dạy phần "Các định luật chất khí SGK vật 10 với hỗ trợ MVT - áp dụng để giảng dạy trờng THPT TNSP Phơng pháp ... phạm việc thiết kế BGĐT hỗ trợ dạy học phần "Các định luật chất khí" Cơ sở định hớng cho việc cài đặt chức giảng điện tử 2.4.1.1 Dạy học " Lấy ngời học làm trung tâm" Dạy học "Lấy ngời học làm...
 • 48
 • 228
 • 0

Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm dạy học các định luật chất khí vật lý 10

Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm dạy học các định luật chất khí vật lý 10
... tiêu dạy học theo quan điểm đổi Vì lí chọn đề tài : "Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm dạy học định luật chất khí Vật 10" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm dạy học định luật chất khí ... án dạy học sử dụng thí nghiệm, Video clip thí nghiệm, thí nghiệm kết hợp với Video clip thí nghiệm 24 Chơng nghiên cứu sử dụng thí nghiệm video clip thí nghiệm dạy học định luật chất khí 10 2.1 ... Nội dung, trình dạy học dùng thí nghiệm video dạy học định luật chất khí Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng thí nghiệm cách hợp lí dạy học định luật chất khí Vật 10 nâng cao chất lợng lĩnh hội...
 • 90
 • 129
 • 0

Tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “ các định luật chất khí”

Tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “ các định luật chất khí”
... 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TÍCH CỰC, TỰ LỰC, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ “CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ” Error! Bookmark not defined 2.1 Phân tích đặc điểm dạy học chƣơng Chất khí”Error! ... Nam Định Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo học sinh dạy học chuyên đề - Định hƣớng, tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HỒNG DƢƠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT...
 • 13
 • 80
 • 0

Trắc nghiệm chương các định luật bảo toàn chất khí vật lý lớp 10

Trắc nghiệm chương các định luật bảo toàn chất khí vật lý lớp 10
... : Phát biểu nêu hệ đònh luật bảo toàn lượng Câu 90) Hệ : Không thể có động vónh cửu rút từ đònh luật : a) Đònh luật bảo toàn lượng c,Đònh luật bảo toàn b) Đònh luật bảo toàn động lượng d, b c ... 48[ 1]c ÔN TẬP PHẦN CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN (SGK VẬT LÝ 10) Mục tiêu : Phát biểu đònh nghóa hệ kín Câu 63) Chọn câu phát biểu sai Trong hệ kín : a) b) Các vật hệ tương tác với Các nội lực đôi trực ... Tất 47/ Chọn câu a Định luật bảo tồn cho hệ kín khơng ma sát b Định luật bảo tồn cho hệ kín c Va chạm mềm động khơng bảo tồn d Va chạm đàn hồi khơng bảo tồn 48/ Chọn câu Một vật ném lên cao với...
 • 13
 • 467
 • 2

Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “ các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú

Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “ các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú
... tiễn đề tài 3 3 4 Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động dạy học Bản chất dạy Bản chất hành động học tập Mối liên hệ dạy học Ph-ơng pháp dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề Tiến trình dạy ... dạy học giải vấn đề Các pha tiến trình dạy học giải vấn đề Sơ đồ tiến trình dạy học giải vấn đề Đặc điểm hoạt động học tập học sinh DTNT Mục đích, động học tập Năng lực học tập Ph-ơng pháp học ... luật bảo toàn động lượng 44 2.4.2 Sơ đồ hình thành kiến thức Định luật bảo toàn 44 2.5 Soạn thảo tiến trình dạy học số kiến thức Vật lí cụ thể dựa định h-ớng tìm tòi kiến thức cho học sinh dân...
 • 125
 • 1,150
 • 3

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)
... việc Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá trình độ nắm vững số kiến thức thuộc chương “Các định luật bảo toàn” học sinh lớp 10 THPT (cơ bản) ... Đại học sư phạm Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Khoá luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” ... “Các định luật bảo toàn” lớp 10 THPT góp phần cải tiến hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng kiến thức học sinh Đối tượng nghiên cứu Kiểm tra, đánh giá kết học tập chương “Các định luật bảo toàn”...
 • 80
 • 1,092
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài 4 các định luật chất khíbài tập về các định luật chất khícác định luật chất khíđịnh luật chất khígiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 4 định luật bảo toàn pdfđịnh hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy bài tập chương các định luật bảo toàn vật lý 10 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh miền núiTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhBC KẾT QUẢ ATGTbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Namphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠkiểm tra hóa chương 2 lớp 11BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênBài 19. Đường giao thôngSố 0 trong phép cộng