Sự điều hoà và chết mạch polime

Sinh học 8 - SỰ ĐIỀU HOÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT pps

Sinh học 8 - SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT pps
... hiểu điều hoà phối hợp hoạt động tuyến nội tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động : Điều hoà hoạt động tuyến nội tiết Nội dung ghi I Điều hoà hoạt Học sinh liệt kê động tuyến ... cầu học sinh rút kết luận vai trò tuyến yên hoạt Tuyến yên tiết – hoócmôn điều khiển – Học sinh tự rút kết luận hoạt động tuyến nội tiết động tuyến nội tiết Học sinh nghiên cứu – Hoạt ... động tuyến – – GV yêu cầu học sinh : Kể tên tuyến nội tiết : Tuyến sinh dục , nội tiết tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng tuyến giáp , tuyến thận hoócmôn tuyến yến ? – – học sinh phát biểu , – – GV...
 • 5
 • 1,351
 • 0

Sinh học 8 - SỰ ĐIỀU HOÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT doc

Sinh học 8 - SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT doc
... nội tiết thể lâm vào tình trạng bệnh lý  Bài hôm tìm hiểu điều hoà phối hợp hoạt động tuyến nội tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động : Điều hoà hoạt Nội dung ghi I Điều hoà hoạt ... khác bổ sung Hoạt động : Sự phối hợp hoạt hoạt động động tuyến nội tiết tuyến nội tiết : – GV yêu cầu học sinh trả lời – câu hỏi : – Học sinh vận dụng – kiến thức chức – Các tuyến nội tiết – thể ... hoà hoạt động tuyến nội tiết Học sinh liệt kê động tuyến – – GV yêu cầu học sinh : Kể tên tuyến nội tiết : Tuyến sinh dục , nội tiết tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng tuyến giáp , tuyến thận...
 • 4
 • 2,756
 • 0

Bài 59 Sự điều hòa phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Bài 59 Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
... Điều hoà hoạt động tuyến giáp 2) Điều hoà hoạt động vỏ tuyến trê thận 3) Kết luận :Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động tuyến nội tiết Tuy nhiên, tuyến nội tiết tiết hoocmôn chi phối hoạt ... hoạt động tuyến giáp 2) Điều hoà hoạt động vỏ tuyến trê thận 3) Kết luận :Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động tuyến nội tiết Tuy nhiên, tuyến nội tiết tiết hoocmôn chi phối hoạt động tuyến ... phối hoạt động tuyến yên Đó chế tự điều hoà tuyến nội tiết nhờ luồng thông tin ngược II Sự phối hợp hoạt động tuyến nội tiết Dựa vào sơ đồ hình 29-3 trình bày phối hợp vỏ tuyến thận tuyến tuỵ...
 • 19
 • 1,621
 • 2

GIÁO ÁN SINH 7_Bài 59 :SỰ ĐIỀU HOÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT docx

GIÁO ÁN SINH 7_Bài 59 :SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT docx
... (hoặc điều hoà hoạt động tế bào kẽ tinh hoàn) H 59. 1; Tuyến yên tiết hoạt động tuyến nội tiết - Sự hoạt động tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu chi phối hoocmon tuyến nội tiết khác tiết => ... giúp HS hiểu rõ chế điều hoà hoạt động tuyến - Trình bày chế điều hoà hoạt động tuyến giáp tuyến thận? HS quan sát kĩ H 59. 1; 59. 2; 58.1 trình bày chế điều hoà hoạt động tuyến - Đại diện nhóm ... bào nội tiết (18’) anpha đảo tuỵ hoạt động tiết glucagôn - Sự điều hoà, phối mà có phối hợp hoạt động hợp hoạt động tuyến thận để góp phần chuyển hoá tuyến nội tiết có lipit prôtêin thành glucôzơ...
 • 5
 • 781
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 59 :SỰ ĐIỀU HOÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT pdf

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 59 :SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT pdf
... hiểu điều hoà phối hợp hoạt động tuyến nội tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động : Điều hoà hoạt động tuyến nội tiết Nội dung ghi I Điều hoà hoạt Học sinh liệt kê động – – ... hoạt động Hoạt động : Sự phối hợp tuyến nội tiết : hoạt động tuyến nội Các tuyến nội – – Học sinh vận tiết thể – tiết – GV yêu cầu học sinh trả dụng kiến thức chức có phối hợp – hoócmôn tuyến tụy ... lớp nhận xét bổ khiển – Yêu cầu học sinh rút kết sung luận vai trò tuyến yên đối động điều hoạt Học sinh tự rút kết tuyến nội tiết – với hoạt động tuyến luận – Hoạt động nội tiết – Học...
 • 5
 • 4,844
 • 5

SỰ ĐIỀU HÒA PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT pot

SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT pot
... hiểu điều hòa hoạt động tuyến nội tiết -Mục tiêu: HS trình bày chế điều hòa hoạt động tuyến nội tiết -Đồ dùng: Tranh " Điều hòa phối hợp hoạt động tuyến nội tiết" - CTH: I -Điều hòa hoạt động ... ngược Hoạt động (17 phút) Tìm hiểu phối hợp hoạt động tuyến nội tiết -Mục tiêu: HS hiểu phối hợp hoạt động tuyến nội tiết để môi trường thể ổn định -Đồ dùng: Tranh " Điều hòa phối hợp hoạt động tuyến ... động nội tiết thể lâm vào tình trạng bệnh lí Bài hôm tìm hiểu điều hòa phối hợp hoạt động tuyến nội tiết" 3 Các hoạt động dạy học ( 34 phút) Hoạt động Hoạt động HS Nội dung giáo viên Hoạt động...
 • 10
 • 1,659
 • 1

bài giảng sinh học 8 bài 59 sự điều hòa phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

bài giảng sinh học 8 bài 59 sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
... Điều hoà hoạt động tuyến giáp 2) Điều hoà hoạt động vỏ tuyến trê thận 3) Kết luận :Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động tuyến nội tiết Tuy nhiên, tuyến nội tiết tiết hoocmôn chi phối hoạt ... hoạt động tuyến giáp 2) Điều hoà hoạt động vỏ tuyến trê thận 3) Kết luận :Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động tuyến nội tiết Tuy nhiên, tuyến nội tiết tiết hoocmôn chi phối hoạt động tuyến ... thận 3) Kết luận :Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động tuyến nội tiết Tuy nhiên, tuyến nội tiết tiết hoocmôn chi phối hoạt động tuyến yên Đó chế tự điều hoà tuyến nội tiết nhờ luồng thông...
 • 19
 • 2,477
 • 0

Bài 59 Sự điều hòa phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Bài 59 Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
... Điều hoà hoạt động vỏ tuyến thận Tiết: 65 I Sự điều hòa hoạt động tuyến nội tiết - Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động tuyến nội tiết Tuy nhiên, tuyến nội tiết tiết hoocmôn chi phối hoạt ... hoocmôn chi phối hoạt động tuyến yên => Đó chế tự điều hoà tuyến nội tiết nhờ luồng thông tin ngược II Sự phối hợp hoạt động tuyến nội tiết Hình 59- 3 Sự phối hợp hoạt động tuyến nội tiết (khi đường ... đường huyết  Nếu hoạt động nội tiết tuyến tụy bị rối loạn, gây bệnh lý tiểu đường hạ đường huyết Tiết: 65 I Sự điều hòa hoạt động tuyến nội tiết II Sự phối hợp hoạt động tuyến nội tiết Vùng đồi...
 • 15
 • 288
 • 0

máy bơm pitston YHb - 600 dùng trong khoan dầu khí. bình điều hòa ảnh hưởng của nó đến sự làm việc của máy bơm YHb - 600

máy bơm pitston YHb - 600 dùng trong khoan dầu khí. bình điều hòa và ảnh hưởng của nó đến sự làm việc của máy bơm YHb - 600
... 3: ảnh hởng bình điều hoà đến làm việc máy bơm piston 3.1 Xét làm việc máy bơm có lớp bình điều hoà 3.1.1 Hoạt động máy bơm bình điều hoà lớp cửa hút 3.1.2 Hoạt động máy bơm ... sóc máy bơm 4.5.1 Vấn đề bôi trơn 4.5.2 Vấn đề bảo dỡng máy bơm 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 44 46 47 48 49 Phần 3: Bình điều hoà ảnh hởng đến làm việc máy bơm YH- 600 ... đặc tính xâm thực 13 Sơ đồ động học dẫn động máy bơm khoan YH- 600 17 Máy bơm YH- 600 20 Sơ đồ cấu tạo phần máy bơm 21 Trục chủ động bánh đai máy bơm 23 Kết cấu trợt 25 Cấu tạo bánh lệch tâm...
 • 85
 • 525
 • 4

OLIGONUCLEOTIDE ỨC CHẾ ĐỐI MÃ TRONG NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUNG TÂM CỦA SỰ ĐIỀU HÒA TIM MẠCH

OLIGONUCLEOTIDE ỨC CHẾ ĐỐI MÃ TRONG NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUNG TÂM CỦA SỰ ĐIỀU HÒA TIM MẠCH
... OLIGODEOXYNUCLEOTIDE CÁC HIỆU QUẢ VÀ ĐỘC TỐ • Một số nghiên cứu cung cấp chứng ức chế đối in vivo AS ODN chế ức chế đối • AS(antisense): ức chế đối • ODN: oligonucleotide • Khi phosphodiester không ... nhân tai trước vùng não điều khiển thân nhiệt (SON) HIỆU QUẢ ỨC CHẾ ĐỐI MÃ VÀ SỰ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM TIM MẠCH • Sự ứ máu tim mạch kiểm soát chủ yếu mạng lưới chế phức tạp có liên quan đến vùng ... truyền thần kinh • Kỹ thuật ức chế đối mang lại bước tiến cho hiểu biết chế trung tâm cho việc kiểm tra tim mạch • Mục tiêu ức chế đối có đủ lựa chọn để ức chế biểu chất truyền thần kinh...
 • 31
 • 203
 • 0

Thụ thể insulin sự điều hòa lượng đường trong máu

Thụ thể insulin và sự điều hòa lượng đường trong máu
... bào Hình 8.1 Cấu tạo thụ thể Insulin chế tác động Insulin điều hoà nồng độ glucose máu (theo A.L Lehninger - 2005) 8.2 Điều hoà lượng đường máu thể hấp thụ glucose theo đường: trực tiếp từ ... gan xem chất dự trữ đường máu Khi thể mệt mỏi, dấu hiệu thiếu glucose, glycogen bị phân giải Sự điều hoà lượng đường máu thực thông qua đường phân giải tổng hợp glycogen 8.2.1 Điều hoà phân giải ... nồng độ glucose máu tăng lên sau bữa ăn có tín hiệu insulin phóng thích vào máu để làm giảm nồng độ glucose máu Thụ thể tiếp nhận insulin màng chế hoạt động tyrosine kinase thụ thể truyền tín...
 • 9
 • 2,763
 • 23

Tài liệu Sự tương giai giữa dao động điều hòa chuyển động tròn đều pdf

Tài liệu Sự tương giai giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều pdf
... c a m ch dao ñ ng ñi n t LC: Chúng nh n th y, s tương ng B ng S tương ng gi a dao ñ ng h c dao ñ ng ñi n t gi a m ch dao ñ ng ñi n t LC dao CON L C LÒ XO M CH DAO ð NG LC ñ ng ñi u hòa dù ñã ... lư ng tương kh i lư ng (m) ñ t c m (L) ng gi a hai lo i dao ñ ng (b ng 2) T s tương ng này, ta d dàng suy bi u th c c a dao ñ ng ñi n t t bi u th c tương ng c a dao ñ ng h c l i d ng s tương ... i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí - lúc t=0, x=1, v trí v t chuy n ñ ng tròn ñ u tương ng t i M - v t dao ñ ng ñi u hòa ñi ñư c 6cm chuy n ñ ng tròn ñ u v ch ñư c cung tròn MN (chú ý ngư...
 • 4
 • 235
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP"Máy bơm piston YH Б-600 dùng trong khoan dầu khí. Bình điều hoà ảnh hưởng của nó đến sự làm việc của máy bơm YHБ-600" pot

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
... Thiết bị dầu khí K49 Đồ án tốt nghiệp 1.2.2 Các biện pháp khắc phục 55 Chơng 2: Bình điều hoà dùng bơm piston 2.1 Sự làm việc bình điều hoà máy bơm piston 2.1.1 Bình điều hoà đẩy ... 2.1.2 Bình điều hoà đờng ống hút 2.2 Phân loại bình điều hoà 2.3 Tính toán lựa chọn bình điều hoà cho bơm YH- 600 56 56 56 58 58 62 Chơng 3: ảnh hởng bình điều hoà đến làm việc máy ... máy bơm piston 3.1 Xét làm việc máy bơm có lớp bình điều hoà 3.1.1 Hoạt động máy bơm bình điều hoà lớp cửa hút 3.1.2 Hoạt động máy bơm lớp bình điều hoà cửa đẩy 3.2 So sánh...
 • 86
 • 385
 • 0

Trắc nghiệm di truyền Chương V. GEN SỰ ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GEN

Trắc nghiệm di truyền Chương V. GEN VÀ SỰ ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GEN
... hóa protein histone) Điều hòa phiên mã Hoàn thiện mARN Tất chế Câu 12: Một nhà khoa học nhân dòng gen điều hòa có liên quan đến việc điều khiển biểu gen khác, phát gen điều hòa mã hóa cho enzym ... đột biến gen tổng hợp chất ức chế (Lac I) mô hình operon E coli làm cho sản phẩm gen không gắn vào trình tự điều hành Hậu đột biến gen Operon Lac không biểu hay biểu yếu gen Operon Lac biểu theo ... vùng khởi động (P) Đột biến trình tự điều hành (O) dẫn đến sản phẩm gen điều hòa lacI không liên kết vào ADN Đột biến gen điều hòa (I) cho sản phẩm không nhận di n chất cảm ứng Không phải trường...
 • 9
 • 1,058
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: sự điều hòa hoạt động tim mạchsử dụng máy tính cầm tay để giải nhanh một số bài toán dao động điều hòa và điện xoay chiềusự điều hòa trao đổi chất và năng lượngtác động của activator lên enhancer phối hợp với protein điều hòa và các nhân tố phiên mã làm khởi sự phiên mãsự điều hòa sau phiên mã và dịch mãđịnh nghĩa về các hàm điều hòa và thế sự liên hệ giữa các hàm điều hòa với các hàm giải tíchquyết định các biện pháp đảm bảo cơ sở vật chất điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo phân cấpsự điều hòa hoạt động hệ mạchsự điều hòa này tạo nên sự cân bằng hàm lượng khí oxy và cacbonic sao cho phù hợp với hoạt động của cơ thểsự điều hòa thân nhiệtsự oxi hóa và sự khửsự điều hòa hoạt động của tuyến nội tiếtđiều hòa và vận chuyển trong số những chức năng của các đại phân tử liệt kê ở trênsự điều hòa biểu hiện của genesự điều hòa hô hấpM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N INghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 24. Cây gỗKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho n520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015GoodLaw report 8April APCHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti tTập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti tDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Danh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCH