ĐỘNG học của PHẢN ỨNG TRÙNG hợp gốc polime

Động học của phản ứng enzyme trong trường hợp có chất kìm hãm không cạnh tranh

Động học của phản ứng enzyme trong trường hợp có chất kìm hãm không cạnh tranh
... hoạt tính enzyme chất kìm hãm cạnh tranh phụ thuộc vào nồng độ chất nồng độ chất kìm hãm thể biểu diễn tốc độ phản ứng enzyme trường hợp chất kìm hãm cạnh tranh không cạnh tranh đồ thị: ... so sánh tốc độ phản ứng không bị kìm hãm với tốc độ phản ứng chất kìm hãm không cạnh tranh người ta thu tỉ lệ sau: i o V V= iK I Vo tốc độ ban đầu phản ứng enzyme chất kìm hãm Vo = K S K.ES ... đối hoạt tính enzyme chất kìm hãm không cạnh tranh phụ thuộc vào nồng độ chất kìm hãm không phụ thuộc vào nồng độ chất [S] * Đối với chất kìm hãm cạnh tranh tỉ lệ i o V V dạng: i o V...
 • 8
 • 1,207
 • 10

Động học của phản ứng enzyme trong trường hợp không có chất kìm hãm doc

Động học của phản ứng enzyme trong trường hợp không có chất kìm hãm doc
... ta có: 1 K K = ES E S Nếu gọi Ks số cân phản ứng bậc I, ta có: sK= ES E S sK= 1 K K (2) * Nếu Ks giá trị lớn K-1 lớn K+1 nhỏ Từ ta thấy phức hợp ES dễ phân giải thành chất S E Phản ứng enzyme ... [ES] lớn tốc độ phản ứng enzyme lớn (vì Ks lúc nhỏ) Tốc độ đạt tới tối đa nồng độ phức hệ [ES] nồng độ enzyme ban đầu [Eo ] ([ES] = [Eo ]) nghĩa tất enzyme kết hợp với chất phản ứng enzyme tối đa ... Nếu gọi [Eo] nồng độ chung enzyme trước bắt đầu tham gia phản ứng [E]: nồng độ enzyme dạng tự (không tạo phức hợp) [ES]: nồng độ phức hệ ES nồng độ enzyme không tạo phức hợp (ở dạng tự do) là: [E]...
 • 8
 • 111
 • 0

NHIỆT ĐỘNGĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG ĂN MÒN

NHIỆT ĐỘNG VÀ ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG ĂN MÒN
... loại phản ứng ăn mòn Ăn mòn khống chế động học phản ứng truyền điện tích bề mặt điện cực – dung dịch: khống chế động học khống chế truyền điện tích Ví dụ: ăn mòn Fe dung dịch axit • Ăn mòn bị ... lợi 2.2.2 Giai đoạn khống chế phản ứng Phản ứng ăn mòn bao gồm phản ứng anốt riêng phần phản ứng catốt riêng phần, phản ứng lại xảy qua nhiều giai đoạn Tốc độ phản ứng chung bị giới hạn giai đoạn ... kim loại (phản ứng I) thuận lợi, nên tốc độ phản ứng thấp Ngược lại, liên kết kim loại – hydrô mạnh làm tăng lượng hoạt hóa phản http://www.ebook.edu.vn 23 ứng tái kết hợp Hads (phản ứng II),...
 • 13
 • 503
 • 3

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC
... Nghiên cứu xác định thông số động học phản ứng tỏa nhiệt kỹ thuật nhiệt lƣợng vi sai quét DSC xây dựng Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Động hóa học thông số động học phản ứng ... DUNG NGHIÊN CỨU - Thực nghiệm xác định vài thông số nhiệt động phản ứng thiết bị DSC - Sử dụng phần mềm động học nhiệt NETZSCH để xác định thông số động học phản ứng - Uớc lượng mối nguy hiểm nhiệt ... ộng học phản ứng kỹ thuật DSC ̣ phần mềm động học nhiệt Quy trình áp dụng giúp phục vụ vi c xác định thông số động học phản ứng, ước lượng mối nguy hiểm phản ứng, dự đoán diễn biến hệ phản ứng...
 • 11
 • 433
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC
... DTA) kỹ thuật nhiệt lƣợng vi sai quét DSC đƣợc sử dụng rộng rãi vi c xác định thông số nhiệt động động học phản ứng, góp phần đánh giá mối nguy hiểm phản ứng hóa học Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật DSC ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN KHÁNH HUYỀN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG TỎA NHIỆT BẰNG KỸ THUẬT NHIỆT LƢỢNG VI SAI QUÉT DSC ... TÍCH NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG BẰNG PHÂN TÍCH NHIỆT 1.2.1 Các kỹ thuật phân tích nhiệt nghiên cứu động học phản ứng [1, 4, 7, 18, 22] Mối nguy hiểm phản ứng chịu chi phối nhiệt động học...
 • 97
 • 318
 • 0

Bài giảng hóa học chương 4 động học của phản ứng hóa học

Bài giảng hóa học  chương 4 động học của phản ứng hóa học
... Động hóa học xem xét đến tốc độ chế phản ứng TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HĨA HỌC 2.1 Những khái niệm 2.2 Tốc độ phản ứng biểu thức tốc độ phản ứng 2.3 Các lý thuyết sở động hóa học 2.1 Những khái niệm  Phản ... thể: phản ứng diễn hệ đồng thể (các chất phản ứng sản phẩm phản ứng pha) Phản ứng dị thể: chất phản ứng sản phẩm tạo thành pha khác Phản ứng dị thể diễn phức tạp phản ứng đồng thể 2.2 Tốc độ phản ... dụng phản ứng hóa học gọi phân tử số Ví dụ: I2 = 2I (phản ứng đơn phân tử) 2HI = H2 + I2 (phản ứng lưỡng phân tử) NO + O3 = NO2 + O2 (phản ứng lưỡng phân tử)  Phản ứng đồng thể dị thể Phản ứng...
 • 33
 • 199
 • 0

Khảo sát năng lượng của phản ứng giữa các gốc H, CH3 , NH2 , OH vào các vị trí khác nhau của HNCO bằng phương pháp Hoá học lượng tử

Khảo sát năng lượng của phản ứng giữa các gốc H, CH3 , NH2 , OH vào các vị trí khác nhau của HNCO bằng phương pháp Hoá học lượng tử
... phản ứng gốc CH 3, NH 2, OH, H vào vị trí khác HNCO phương pháp hoá học lượng tử II Mục đích nghiên cứu Với mục đích hỗ trợ nhà hoá học thực nghiệm việc xác định chiều hướng xảy phản ứng đồng thời ... tiếp, định dạng cấu trúc hình học chúng tác nhân H, CH 3, NH 2, OH công vào vị trí khác HNCO III Nhiệm vụ đề tài Lựa chọn phương pháp phù hợp với hệ chất nghiên cứu, từ xác định tính chất lượng tử ... hình học, tần số dao động, lượng chất tham gia phản ứng trạng thái chuyển tiếp Từ xây dựng hàng rào lượng cho phản ứng hình thành chế phản ứng, hướng chọn lọc phản ứng Cụ thể: khảo sát, nghiên...
 • 31
 • 204
 • 2

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng hợp
... trình trùng hợp Phản ứng trùng hợp bậc Phản ứng trùng hợp bậc (step polymerization) phản ứng trùng hợp có mạch polyme tạo thành phát triển theo bậc Trong trình tổng hợp phản ứng xảy phân tử Phản ứng ... Phản ứng trùng hợp chuỗi Phản ứng trùng hợp chuỗi (chain polymerization) phản ứng trùng hợp có mạch polyme tạo thành trung tâm hoạt động đoạn mạch đangmonome xung quanh Phản ứng cần phản ứng khơi ... Phản ứng trùng ngưng, hay phản ứng đồng trùng ngưng, trình nhiều phân tử nhỏ (monome) liên kết với thành phân tử lớn...
 • 2
 • 1,406
 • 9

chương 2 động học các phản ứng dị thể

chương 2 động học các phản ứng dị thể
... KHUYẾCH TÁN Phản ứng dị thể: phản ứng xảy chất không pha với (sự cháy nhiên liệu rắn lỏng, khử oxyt rắn bới chất khí, phản ứng chuyển hóa hyrocacbon với xúc tác rắn) Phản ứng không xảy pha thể tích ... tán Tốc độ phản ứng bề mặt (pư bậc 1) C1 − C2 v pu = vkt = D δ C2 ≠ = v pubm D v pu = vkt = (C1 − C2 ) = kkt (C1 − C2 ) δ dC2 − = k pubmC2 dt dC1 v pu = − = kkt (C1 − C2 ) = k pubmC2 dt 2. ĐỘNG ... Miền động học Miền khuếch tán Miền độ 2. ĐỘNG HỌC MỘT SỐ PHẢN ỨNG DỊ THỂ THƯỜNG GẶP ĐỘNG HỌC CÁC PHẢN Ứ NG XÚC TÁC Phản ứng xúc tác khí –rắn SẢN PHẨM A Xúc tác rắn Để thực phản ứng, ...
 • 32
 • 570
 • 1

Phản ứng trùng hợp pot

Phản ứng trùng hợp pot
... trùng hợp Phản ứng trùng hợp bậc Phản ứng trùng hợp bậc (step polymerization) phản ứng trùng hợp có mạch polyme tạo thành phát triển theo bậc Trong trình tổng hợp phản ứng xảy phân tử Phản ứng trùng ... Phản ứng trùng hợp bậc Phản ứng trùng hợp bậc (step polymerization) phản ứng trùng hợp có mạch polyme tạo thành phát triển theo bậc Trong trình tổng hợp phản ứng xảy phân tử Phản ứng trùng hợp ... Phản ứng trùng hợp Phản ứng trùng hợp (addition polymerization) hay gọi phản ứng trùng hợp chuỗi' phản ứng tạo thành polyme có mắt xích cấu tạo tương tự với monome tham gia phản ứng Phản ứng...
 • 5
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cưu động học của phản ứng tổng hợp fomazan và phức fomazan vơqí các ion kim loạiđộng học của phản ứng hóa họcđộng học của phản ứng enzymephân loại động học của phản ứngcácqui luật động học của phản ứng đơn giảnđộng học của phản ứng enzyme hai cơ chấtcăn cứ vào phương trình động học của phản ứng cơ chế phản ứng có thể làii động học của quá trình trùng hợpđộng học của phản ứngmối liên hệ giữa nhiệt động lực học và động học của phản ứngđộng học của phản ứng pha rắnnhiệt động học của phản ứng cháy khíphương trình động học của phản ứngnhiệt động học của phản ứng và điều kiện phản ứngđặc điểm của phản ứng trùng hợp130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamBài 38. eo, aoM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamBài 30. ua, ưaM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng Hth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HBài 30. Trời nắng, trời mưaC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh u360 C U TR C NGHI M GI I H N C P NTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamChuong trinh ngay hoi doc sach