Phản ứng đồng trùng hợp dời chuyển hay phân bậc

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa
... “ Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi dừa làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu Tìm điều kiện tối ưu cho trình đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi ... dung nghiên cứu 3.1 Đặc tính hóa lí sợi dừa 3.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình xử lý sợi 3.3 Đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi dừa sử dụng chất khơi mào APS 3.4 Đồng trùng hợp ... lượng axit acrylic ghép vào sợi dừa so với lượng sợi dừa ban đầu m2 − m1 GY(%) = m1 100 Hiệu ghép GE(%): phần trăm lượng axit acrylic ghép vào sợi dừa so với lượng axit acrylic phản ứng...
 • 70
 • 675
 • 5

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8
... trình đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi nhằm tạo sản phẩm có khả ứng dụng thực tế Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi vải gòn tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8 ... NĂNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP CỦA ACRYLAMIT LÊN SỢI BÔNG, SỢI TRE, SỢI XƠ DỪA KHI SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO APS 3.5.1 Đặc tính ban đầu loại sợi bông, sợi tre sợi xơ dừa 19 a Phổ hồng ngoại sợi bông, sợi ... trên, chọn đề tài nghiên cứu với nội dung Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8 làm luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Tìm điều kiện...
 • 26
 • 528
 • 1

Phản ứng đồng trùng hợp pptx

Phản ứng đồng trùng hợp pptx
... bền nhiệt cao Phản ứng đồng trùng hợp đươc áp dụng rộng rãi công nghiệp sản xuât polyme Phản ứng đồng trùng Phản ứng đồng trùng hợp hợp Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp hợp theo theo ... hợp hợp theo theo chế gốc chế gốc Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp hợp theo theo chế ion chế ion Phản Phản ứng ứng đồng đồng trùng trùng hợp rời hợp rời chuyển chuyển hay hay phân ... -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-AHopolyme  Phản ứng đồng trùng hợp sảy theo chế gốc hay ion 3.2 Phản ứng đồng trùng hợp gốc 3.2 Phản ứng đồng trùng hợp gốc – Phản ứng đồng trùng hợp gốc nghiên cứu kỹ có nhiều...
 • 16
 • 1,547
 • 15

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP ACRYLAMIT LÊN TINH BỘT SẮN SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO (NH4)2S2O8" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 thu nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn với tác nhân khơi mào hoá học (NH4)2S2O8 nhằm ... phân tích nhiệt tinh bột sắn trước sau ghép ta thấy sản phẩm ghép có độ bền nhiệt thấp tinh bột sắn trước ghép Tinh bột sắn trước ghép có điểm phân hủy 309,960C; tinh bột sắn ghép acrylamit có điểm ... thái tinh bột TC (%) GY (%) GE (%) Tinh bột không hồ hóa 68,69 6,30 17,34 Tinh bột qua hồ hóa 78,63 7,50 19,08 Tiến hành đồng trùng hợp ghép với tinh bột hồ hóa cho hiệu suất ghép cao tinh bột...
 • 8
 • 152
 • 2

phản ứng đồng trùng hợp polime

phản ứng đồng trùng hợp polime
... ứng dụng nhiều thực tế ĐỒNG TRÙNG HỢP GỐC _ Phản ứng trùng hợp hai hay nhiều loại monome khác Sản phẩm trình đồng trùng hợp gọi copolyme _ Phương trình phản ứng đồng trùng hợp cách tổng quát: nM1 ... phản ứng với monomer M2 _ Các gốc tự có xu hướng ưu tiên phản ứng với monomer loại, trường hợp khả đồng trùng hợp xảy Trong hệ đồng thời xảy trình đồng trùng hợp trùng hợp, sản phẩm thu hỗn hợp ... KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA MONOME VÀ GỐC TỰ DO: _ Ảnh hưởng hiệu ứng cảm ứng hiệu ứng liên hợp _ Ảnh hưởng hiệu ứng không gian _ Ảnh hưởng độ phân cực Ảnh hưởng hiệu ứng cảm ứng hiệu ứng liên hợp _ Họat...
 • 41
 • 280
 • 0

Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng

Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng
... Việt Nam 1.2 Trùng hợp gốc tự phƣơng pháp trùng hợp đồng trùng hợp Giới thiệu lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến trình trùng hợp đồng trùng hợp 1.3 Đồng trùng hợp axit metacrylic metyl metacrylat Tổng ... sở đó, Chúng lựa chọn đề tài tốt nghiệp: ‘ Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit- metyl metacrylat thử nghiệm ứng dụng CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Ứng dụng polyme dùng tá dƣợc 1.1.1 Các yêu cầu ... chung phản ứng 3.2 Nghiên cứu xác định số đồng trùng hợp r1, r2 Hằng số r1 r2 xác định theo phương pháp Kelen – Tudos Kết trình bày bảng 3.1 Bảng 3.1: Hằng số đồng trùng hợp r1, r2 phản ứng Thành...
 • 12
 • 671
 • 1

bai tap ve chuyen dong thang bien doi deu hay 2011

bai tap ve chuyen dong thang bien doi deu hay 2011
... T ghộp _ Liên hệ ĐT 01693172328 0943926597 Trọn năm chuẩn kiến thức năm học 2011- 2012 Tit T GHẫP Ngy son: A MC TIấU BI HC: Kiến thức: Giỳp hc sinh: Nm c cu to ca hai loi t ... l gỡ, bn cú nhng tớnh cht no? Bi mi * Gii thiu bi: lp 6, cỏc em ó c hc v bn l chui li núi ming hay bi vit cú ch thng nht, cú liờn kt mch lc, dng phng thc biu t phự hp thc hin mc ớch giao tip ... thuc bi - son "Cuc chia tay" Liên hệ ĐT 01693172328 0943926597 Trọn năm chuẩn kiến thức năm học 2011- 2012 10 _ Tit Vn bn : CUC CHIA TAY CA NHNG CON BP Bấ (Theo Khỏnh Hoi)...
 • 2
 • 399
 • 9

nghiên cứu đồng trùng hợp matacrylic axit-metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng

nghiên cứu đồng trùng hợp matacrylic axit-metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng
... 10 1.1.4 Ứng dụng copolyme (MMA-MAA) dùng tá dược 11 1.2 Trùng hợp gốc tự phương pháp trùng hợp đồng trùng hợp 19 1.2.1 Cơ sở lý thuyết phản ứng đồng trùng hợp 19 1.2.2 Trùng hợp khối ... khoa học công nghệ Việt nam Vviện hóa học NGUYỄN TRUNG ĐỨC NGHIÊN CỨU ĐỒNG TRÙNG HỢP METACRYLIC AXIT-METYL METACRYLAT VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG Luận văn thạc sĩ Khoa Học Chuyên ngành: Hoá hữu Mã số: ... sở đó, Chúng lựa chọn đề tài tốt nghiệp: ‘ Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit- metyl metacrylat thử nghiệm ứng dụng CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Ứng dụng polyme dùng tá dƣợc Vật liệu polyme với...
 • 67
 • 759
 • 4

Tổng hợp polyme ưa nước trên cơ sở đồng trùng hợp axit acrylic và acrylamit ứng dụng trong xử lý môi trường

Tổng hợp polyme ưa nước trên cơ sở đồng trùng hợp axit acrylic và acrylamit ứng dụng trong xử lý môi trường
... axit acrylic v dn xut Monme, M1 ng monome, M2 Axit acrylic Natri acrylat Axit metacrylic Axit acrylic Natri acrylat Axit acrylic Axit metacrylic Natri acrylat Axit acrylic Axit metacrylic Axit acrylic ... phản ứng đến trình đồng trùng hợp axit acrylic acrylamit - Nghiên cứu ảnh h-ởng hàm l-ợng chất khơi mào đến trình đồng trùng hợp - Nghiên cứu ảnh h-ởng tỷ lệ axit acrylic : acrylamit đến trình đồng ... nghim 2.1.3.1 Đồng trùng hợp axit acrylic acrylamit Chuẩn bị 100 ml dung dịch phản ứng 0,5 M gồm axit acrylic, acrylamit n-ớc cất vào cốc thuỷ tinh 250 ml, lắc cho tan hoàn toàn, tỷ lệ axit Khoỏ...
 • 60
 • 289
 • 0

Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đưa ra các chỉ tiêu so sánh đánh giá hộp số cơ khí ứng với ly hợp đôi

Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đưa ra các chỉ tiêu so sánh đánh giá hộp số cơ khí ứng với ly hợp đôi
... đôi Với việc nghiên cứu đăc điểm cấu tạo tính hoạt động hộp số ứng với ly hợp đôi Volkswagen đưa số đánh giá khả hoạt động hộp số khí cấp ứng với ly hợp đôi sau:  Hộp số khí cấp ứng với ly hợp ... nghiên cứu hệ thống đưa vào ứng dụng ô tô đại, em định chọn đề tài tốt nghiệp Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, nguyên hoạt động đưa tiêu so sánh đánh giá hộp số khí ứng với ly hợp đôi (DCT)” Tình hình ... suất hộp số khí cấp với ly hợp đôi ma sát ươt 85% đôi với hộp số khí ứng với ly hợp đôi ma sát khô 91% cao hẳn so với hộp số tự động 83% DCT có hiệu suất cao hộp sô tự động la DCT la kết hợp ly hợp...
 • 48
 • 369
 • 0

Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axitmetyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng

Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axitmetyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng
... Việt Nam 1.2 Trùng hợp gốc tự phƣơng pháp trùng hợp đồng trùng hợp Giới thiệu lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến trình trùng hợp đồng trùng hợp 1.3 Đồng trùng hợp axit metacrylic metyl metacrylat Tổng ... sở đó, Chúng lựa chọn đề tài tốt nghiệp: ‘ Nghiên cứu đồng trùng hợp metacrylic axit- metyl metacrylat thử nghiệm ứng dụng CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Ứng dụng polyme dùng tá dƣợc 1.1.1 Các yêu cầu ... (MMA-MAA) phản ứng 3.2 Nghiên cứu xác định số đồng trùng hợp r1, r2 Hằng số r1 r2 xác định theo phương pháp Kelen – Tudos Kết trình bày bảng 3.1 Bảng 3.1: Hằng số đồng trùng hợp r1, r2 phản ứng Thành...
 • 12
 • 350
 • 0

phản ứng DONG TRUNG NGUNG

phản ứng DONG TRUNG NGUNG
... Các khái niệm 1.3 Phản ứng đồng trùng ngưng - Nếu phản ứng trùng ngưng xảy từ nhiều loại monome khác gọi phản ứng đồng trùng ngưng Ví dụ: Phản ứng đồng trùng ngưng etylenglycol axit terephatalic ... monome từ phản ứng với monome thứ ba Ví dụ: HO − [CH 2CH 2O]n + mCH 3OCO − C6 H − COOCH + mHOCH 2CH 2OH → HO − [CH 2CH 2O] + [CO − C6 H − COOCH 2CH 2O]m Phản ứng đồng trùng ngưng hai pha Phản ứng ... đồng trùng ngưng thực phản ứng trùng ngưng hai pha Ví dụ: Phản ứng bis-phenol, diamin với cloranhydrit axit hay ngược lại amin hay bis-phenol với cloranhydrit Nghiên cứu phản ứng đồng trùng ngưng...
 • 14
 • 233
 • 0

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO
... PHÙNG QUYẾT THẮNG ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT B ẬC TỰ DO LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chu yên ngành: Xây dựng công trình Dân dụng Côn g n ghiệp ... đề tài Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do làm đề tài luận văn thạc sỹ với hướng dẫn thầy Nguyễn Xuân Thành Thuật toán đưa luận văn cho kết tốt ... trưng thuyết phân tích khoảng, Chương 2) Như vậy, áp dụng thuyết phân tích khoảng cách “thay trực tiếp” vào biểu thức giải tích (1.4) mà biện pháp xử sai số đặc tính thuyết phân tích khoảng...
 • 124
 • 333
 • 4

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO
... PHÙNG QUYẾT THẮNG ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT B ẬC TỰ DO LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chu yên ngành: Xây dựng công trình Dân dụng Côn g n ghiệp ... hợp để mô hình hóa yếu tố không chắn kể Với này, đề tài tên Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do Ý tưởng ban đầu đề tài rõ ràng trình triển ... phương trình vi phân điều kiện đầu Với mục đích tìm hiểu lĩnh vực Việt Nam, tác giả mạnh dạn chọn đề tài Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do làm đề...
 • 120
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phản ứng đồng trùng hợp ionthế nào là phản ứng đồng trùng hợpphản ứng đồng trùng hợp là gìphản ứng đồng trùng hợp giữa stirencơ sở lý thuyết của phản ứng đồng trùng hợpphản ứng đồng trùng hợp chuỗilý thuyết và cơ chế phản ứng đồng trùng hợp ghép 2phản ứng trùng hợp dây chuyềnphản ứng chuỗi trùng hợpphản ứng chuỗi trùng hợp pcrphản ứng đồng trùng ngưngphản ứng đồng trùng ngưng là gìkỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợpphản ứng chuỗi trùng hợp pcr polymerase chain reactionnhững dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một hãy ghi dấu nhân x nếu có phản ứng dấu o nếu không có phản ứng viết pthh ở ô có dấu nhânCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học