lý thuyết về cấu trúc ngoại vi phân tử polymer

ĐỀ tài 2 cấu TRÚC NGOẠI VI PHÂN tử POLYMER

ĐỀ tài 2 cấu TRÚC NGOẠI VI PHÂN tử POLYMER
... tinh polymer hình thành nên nhiều dạng cấu trúc ngoại vi phân tử phức tạp II CẤU TRÚC NGOẠI VI PHÂN TỬ POLYMER Cấu trúc ngoại vi polymer ta thường gặp : POLYMER CÓ CẤU TRÚC DẠNG HẠT CẦU Nếu đại phân ... SỐ KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC NGOẠI VI PHÂN TỬ POLYMER II CẤU TRÚC NGOẠI VI PHÂN TỬ POLYMER .4 POLYMER CÓ CẤU TRÚC DẠNG HẠT CẦU .4 CẤU TRÚC DẠNG BÓ CỦA POLYMER ... đổi Vi c nghiên cứu năm 1930 có quan hệ với thuyết cấu tạo mixel polymer, phân tử Phân tử polymer mixel đại phân tử mạch cứng dạng bó, không giải thích tính chất hòa tan polymer Cấu trúc ngoại vi...
 • 10
 • 295
 • 0

Cấu trúc ngoại vi phân tử polyme

Cấu trúc ngoại vi phân tử polyme
... ngoại vi phân tử polyme tinh thể III/PHƯƠNG PHÁP LÀM THAY ĐỔI CẤU TRÚC TRÊN PHÂN TỬ CỦA POLYME IV/ ỨNG DỤNG I/KHÁI NIỆM:  Cấu trúc ngoại vi phân tử cấu trúc tạo nên xếp khác đại phân tử hay ... cách khác ,polymer đặc trưng nhiều loại cấu trúc ngoại vi phân tử trạng thái thinh thể khả ổn định trình tự xếp từ trạng thái vô định hình II/ PHÂN LOẠI : A .Cấu trúc ngoại vi phân tử polyme vô ... b.) a.)mạch polyme với cấu trúc vô định hình; b.)mạch polyme kết tinh dạng xếp; c.)mạch polyme kết tinh kéo dun; d. )polyme pha ( vô định hình kết tinh ) a.) B .Cấu trúc ngoại vi phân tử polyme tinh...
 • 17
 • 149
 • 1

TIỂU LUẬN cấu TRÚC NGOẠI VI PHÂN tử POLYME

TIỂU LUẬN cấu TRÚC NGOẠI VI PHÂN tử POLYME
... hình polymer dãy khỏi vùng trật tự , trở nên rối rắm hình thành vùng trật tự trở lại II/ KHÁI NIỆM : 1 .Cấu trúc Ngoại vi phân tử: - Cấu trúc ngoại vi phân tử cấu trúc tạo nên xếp khác đại phân tử ... III/ PHÂN LOẠI: A .Cấu trúc ngoại vi phân tử polymer vô định hình 1 .Cấu trúc cầu : Nếu đại phân tử đủ mềm dẻo ,thì chúng cuộn lại thành hạt hình cầu gọi cấu trúc dạng cầu Nguyên nhân: lực nội phân ... từ hình thành nên cấu trúc phức tạp B .Cấu trúc ngoại vi phân tử polymer tinh thể Cấu trúc dạng bó nghĩa tất đại phân tử xếp song song với ,kích thước bó kích thước đại phân tử mà trái lại chiều...
 • 10
 • 297
 • 0

THUYẾT VỀ CẤU TRÚCPHÂN LOẠI CƠ CẤU

LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI CƠ CẤU
... nguyên hình thành cấu truyền thống Cho thí dụ minh họa Từ cấu bốn khâu lề, tạo cấu hạng ba có bậc tự *Bất kỳ cấu khâu dẫn nối với giá khớp loại hay nhiều nhóm axua.Ví dụ: cấu khâu lề cấu ... làm rõ khái niệm giá cấu - cấu: chuỗi động có khâu cố định hay coi cố định (giá) khâu lại chuyển động có quy luật (khâu động) *Phân biệt cấu chuỗi động: - cấu: cấu tập hợp vật thể chuyển ... mặt phẳng song song trùng -cơ cấu không gian cấu cấu phẳng -Cơ cấu truyền thống cấu hình thành từ chuối động khép kín, ví dụ khâu lề -Cơ cấu đại cớ cấu hình thành từ chuối động hở ví dụ cánh tay...
 • 11
 • 270
 • 0

Tài liệu Tóm lược một số thuyết về cấu trúc vốn ppt

Tài liệu Tóm lược một số lý thuyết về cấu trúc vốn ppt
... lựa chọn cấu trúc vốn tối ưu Leland (1994), Leland Toft (1996) quan tâm tới cấu trúc vốn tĩnh tối ưu Nhưng giả thiết cấu trúc vốn tĩnh hạn chế họ Doanh nghiệp thực tái cấu trúc nghĩa vụ tài theo ... khả vận dụng kết nghiên cứu thuyết cấu trúc vốn vào định doanh nghiệp Sự phát triển thuyết cấu trúc vốn ghi nhận hai kết nghiên cứu có đóng góp quan trọng Luận ... thông qua huy động vốn vay doanh nghiệp Một thuyết tổng quát cần phải giải thích chế tác động hai mô hình J-M M-M để xác định lựa chọn cấu trúc vốn rủi ro tối ưu Thứ hai, thuyết không đưa...
 • 4
 • 378
 • 0

tiểu luận các thuyết về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

tiểu luận các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
... trái phiếu ngắn hạn so với dài hạn lãi suất ngắn hạn thay đổi  Không giải thích tượng (đường lãi suất thường dốc lên lãi suất ngắn hạn thấp dốc xuống lãi suất ngắn hạn cao) III.LÝ THUYẾT MÔI TRƯỜNG ... thường thấy lãi suất Khi lãi suất ngắn hạn thấp ,đường lãi suất thường có dạng dốc lên Khi lãi suất ngắn hạn cao, đường lãi suất thường có dạng dốc xuống Trong thực tế đường lãi suất bình thường ... DUNG LÝ THUYẾT DỰ TÍNH LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG PHÂN CÁCH LÝ THUYẾT MÔI TRƯỜNG KHÔNG ƯU TIÊN I GIỚI THIỆU thuyết giải thích cho đa dạng đường lãi suất Lãi suất trái phiếu có thời gian đáo hạn...
 • 26
 • 1,125
 • 5

Tóm lược một số thuyết về cấu trúc vốn docx

Tóm lược một số lý thuyết về cấu trúc vốn docx
... mô hình này, thuyết cấu trúc vốn có độ sai lệch cao Chính điều hạn chế khả vận dụng kết nghiên cứu thuyết cấu trúc vốn vào định doanh nghiệp Sự phát triển thuyết cấu trúc vốn ghi nhận ... trung vào lựa chọn cấu trúc vốn tối ưu Leland (1994), Leland Toft (1996) quan tâm tới cấu trúc vốn tĩnh tối ưu Nhưng giả thiết cấu trúc vốn tĩnh hạn chế họ Doanh nghiệp thực tái cấu trúc nghĩa vụ ... thông qua huy động vốn vay doanh nghiệp Một thuyết tổng quát cần phải giải thích chế tác động hai mô hình J-M M-M để xác định lựa chọn cấu trúc vốn rủi ro tối ưu Thứ hai, thuyết không đưa...
 • 7
 • 230
 • 0

Bài dịch tài chính doanh nghiệp THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN – MỘT XEM XÉT TỔNG QUAN

Bài dịch tài chính doanh nghiệp LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN – MỘT XEM XÉT TỔNG QUAN
... lập cấu trúc vốn Một cấu trúc vốn tối ưu không tồn thị trường vốn hoàn hảo Thuế thiếu sót khác thị trường cần thiết để xây dựng chứng minh thuyết tích cực cấu trúc vốn Những thay đổi cấu trúc ... điểm, bắt đầu nguyên nhân tạo vấn đề nan giải cấu trúc vốn Các mô hình thuyết cấu trúc vốn giới mà thị trường vốn không hoàn hảo liên quan đến cấu trúc vốn có nhiều thuộc tính đo lường không đo ... Bản gốc thuyết đánh đổi thực thuyết phụ thuyết chung cấu trúc vốn có hai giả định bị phá vỡ đây, không giả định khuyến khích thuế giả định chi phí phá sản Trong thuyết đánh đổi tổng...
 • 34
 • 542
 • 4

KHÁI QUÁT CÁC THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN HIỆN ĐẠI

KHÁI QUÁT CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN HIỆN ĐẠI
... trung vào lựa chọn cấu trúc vốn tối ưu Leland (1994), Leland Toft (1996) quan tâm tới cấu trúc vốn tĩnh tối ưu Nhưng giả thiết cấu trúc vốn tĩnh hạn chế họ Doanh nghiệp thực tái cấu trúc nghĩa vụ ... động vốn vay doanh nghiệp Một thuyết tổng quát cần phải giải thích chế tác động hai mô hình JM MM để xác định lựa chọn cấu trúc vốn rủi ro tối ưu Thứ hai, thuyết không đưa giải pháp định ... nghiệp phụ thuộc vào cấu trúc vốn bị bỏ qua phương pháp Một dòng nghiên cứu khác, sử dụng kỹ thuật tính toán định giá, xem xét phản hồi tiềm định đầu tư/sản xuất cấu trúc vốn Brennan Schwartz...
 • 2
 • 87
 • 0

ĐỀ 1: THUYẾT VỀ MẠCH ĐIỆN CÓ 2 PHẦN TỬ docx

ĐỀ 1: LÝ THUYẾT VỀ MẠCH ĐIỆN CÓ 2 PHẦN TỬ docx
... ph n t i n tr thu n R cu n dây không thu n c m h s t c m L i n tr r T ng tr c a m ch c cho b i công th c A Z R2 r2 C Z R r ZL ZL B Z D Z R2 r2 ZL R r ZL Câu 9: o n m ch i n xoay chi u g m ... ngh Giáo d c IDJ 20 11 A U C U UR B U UC UR D U UC U2 R U2 R UC UC Câu 6: o n m ch i n xoay chi u g m i n tr thu n R t tr c a m ch A Z RC R B ZRC ZC ZC R C Z RC ZC R D ZRC i n i n dung C t ... C t ng R.ZC R ZC R2 ZC Câu 7: o n m ch i n xoay chi u g m hai ph n t dòng i n m ch c cho b i công th c R ZC A tan R2 l ch pha c a i n áp ZC R B tan R C tan R C ZC D tan R2 R ZC Câu 8: o n m...
 • 3
 • 194
 • 0

Giáo trình hình thành những thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 1 pps

Giáo trình hình thành những lý thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 1 pps
... Gbar K T 13 ,200 p g r = 13 ,2 .10 K Cp Tg/m³ 250 ρ 2 ,1 10,000 5,76 1, 7 r r r 10 m 0 Hçnh 1. 7 Phán bäú T(r), p(r) v khäúi lỉåüng riãng ρ(r) 1. 3.2 Cạc phn ỉïng hảt nhán màût tråìi 1. 3.2 .1 Phn ỉïng ... màût: T(r = Gia täúc trng lỉûc: D = 7 .10 8m) = 5762K M 2 .10 30 = 274m / s g = G = 6,673 .10 11 r 7 .10 ( Nhiãût dung riãng ca hydro Cp= ) i + Rµ 8 314 = = 14 550 J / kgK , µ 2 Nhiãût âäü tám màût ... theo phỉång trçnh Einstein Mäùi 1kg hảt nhán H1 chuøn thnh He4 thç bë hủt mäüt khäúi lỉåüng ∆m = 0,01kg, v gii phọng nàng lỉåüng: q = ∆m.c2 = 0, 01. (3 .10 8)2 = 9 .10 14 J Lỉåüng nhiãût sinh s lm tàng...
 • 5
 • 230
 • 0

Giáo trình hình thành những thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 2 pot

Giáo trình hình thành những lý thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 2 pot
... nã ChØ cã hµnh tinh cđa chóng ta lµ phï hỵp cho n−íc ë thĨ láng víi nhiƯt ®é tõ ®Õn 100oC Xung quanh trại âáút cọ låïp khê quøn dy khong H = 800 km chỉïa N2, O2, H2O, CO2, NOx, H2, He, Ar, Ne ... r ∈ (3500 ÷ 6350)km, nhiãût âäü T ∈ (1000 ÷ 20 00)K Ngoi cng l låïp v cỉïng dy trung bçnh 25 km, cọ nhiãût âäü T ∈ (300 ÷ 1000)K, ch úu gäưm SiO v H2O Låïp v ny gäưm mng låïn v hån 100 mng nh ... h¬n kho¶ng c¸ch tõ cùc ®Õn t©m tr¸i ®Êt lµ gÇn 22 km Sù sèng vµ c¸c ®¹i d−¬ng cã kh¶ n¨ng t¹o sù sèng chØ hiƯn h÷u nhÊt trªn tr¸i ®Êt Trªn c¸c hµnh tinh kh¸c gÇn chóng ta nhÊt nh− Kim th× qu¸ nãng...
 • 5
 • 239
 • 0

Giáo trình hình thành những thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 3 docx

Giáo trình hình thành những lý thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 3 docx
... chất lỏng: Khi chảy tầng, phần tử chất lỏng chuyển động song song mặt vách số không lớn Khi tăng vận tốc đủ lớn, dòng chảy rối xuất Lúc phần tử chất lỏng phát sinh thành phần chuyển động rối loạn ... mạnh Nu = f(Re) 10 .3 cách xác định công thức thực nghiệm 10 .3. 1 Các bớc thực nghiệm Khi cần thiết lập công thức tính cho tợng tỏa nhiệt, ngời ta tiến hành bớc nh sau: Lập mô hình thí nghiệm đồng ... trí, kích thớc, hình dạng mặt tỏa nhiệt Giá trị thông số hình học công thức thực nghiệm đợc chọn nh kích thớc 107 mặt F, đợc gọi kích thớc xác định Tùy theo vị trí hình dạng mặt F, kích thớc...
 • 5
 • 253
 • 0

Giáo trình hình thành những thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 4 docx

Giáo trình hình thành những lý thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 4 docx
... = artg c = 10 c 10 .4 công thức thực nghiệm tính 10 .4. 1 toán tỏa nhiệt cách giải - Bài toán tỏa nhiệt thờng đợc phát biểu nh sau: tìm hệ số tỏa nhiệt từ bề mặt có vị trí hình dạng cho trớc, ... nhiệt độ khác t w > t w khiến cho chất lỏng vừa nhận nhiện từ mặt nóng vừa tỏa tỏa nhiệt vào mặt lạnh Lợng nhiệt truyền từ mặt nóng đến mặt lạnh đợc tính theo công thức dẫn nhiệt qua vách chất lỏng ... 5.102ữ2 107 107ữ1013 C 1,18 0, 54 0,13 n 1/8 1 /4 1/3 113 10 .4. 2.2 Tỏa nhiện tự nhiên không gian hữu hạn Không gian hữu hạn đợc hiểu khe hẹp chứa chất lỏng có chiều dày nhỏ mặt có nhiệt độ khác t w...
 • 5
 • 230
 • 0

Giáo trình hình thành những thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 5 doc

Giáo trình hình thành những lý thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 5 doc
... lợng Q chiếu vào mặt vật, vật hấp thụ phần lợng QA để biến thành nội năng, phần QR bị phản xạ theo tia phản xạ, phần lại QD truyền xuyên qua vật môi trờng khác theo tia khúc xạ Phơng trình cân lợng ... cho công suất xạ mặt F hay vật, phụ thuộc vào diện tích F nhiệt độ T F: Q = Q (F,T), [W] 11.1.2.2 Cờng độ xạ toàn phần E Cờng độ xạ toàn phần E điểm M mặt F công suất xạ toàn phần Q diện tích ... thuộc mạnh vào nhiệt độ tuyệt đối vật phát xạ 11.1.2 Các đại lợng đặc trng cho xạ 11.1.2.1 Công suất xạ toàn phần Q Công suất xạ toàn phần mặt F tổng lợng xạ phát từ F giây, tính theo phơng mặt F...
 • 5
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc ngoại vi phân tửcấu trúc ngoại vi phân tử polyme tinh thểlý thuyết về cấu trúc vốncác lý thuyết về cấu trúc vốnmột số lý thuyết về cấu trúc vốncác lý thuyết về cấu trúc tài chínhlý thuyết về cấu trúc tài chính doanh nghiệplý thuyết về cấu trúc tài chínhtiểu luận các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn của lãi suấtbài tập lý thuyết về cấu trúc tê bàotóm lược một số lý thuyết về cấu trúc vốn docxcác lý thuyết về cấu trúc vốn của doanh nghiệpnửa giải nobel vật lý còn lại năm 1977 được trao chophilip w anderson 1923 và nevill f mott 1905 với nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc điện tử của các hệ từ hỗn loạn1 cơ sở lý thuyết về cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệplý thuyết về cấu trúc vốn của modigliani và miller 1958VLR3 Phu Toan Gia Hung Thinh CopyVLR4 Phu An Hung Thinh CopyTài liệu và biểu mẫu tham khảo | Prudential Vietnam CIE Phu An Loc Copyhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeaXllU1E1QWZnalkULR4 Phu Bao Gia Thinh Vuong CopyPhu Bao Tin An Gia Vay tin chapPru Cuoc Song Binh An Pruquotebai ging mot thoi dai trong thi ca 6 252 2y th n v d 2 a V ngkh bao lu 2017cv anh moi truong cap tinhch v n 11 truy n hi n i vnhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjVTZSR1Z0cERNc28gi o n v o ph ch a tr nhke hoach phat dong phong trao thi duahttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeS0NkeHhlZVRVclNORW1BTW8xdVhzZUVZNzVzke hoach so ket hoc ky 1https: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjNXp3eDdfNF9BTjQTo trinh 04 2010 Thongquacongtykiemtoan TienLenhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 Seb0FmYUZPZmttQlpCVldkd09QMW1zem9fNlZ3