Nghiên cứu tổng hợp oxit nano zno có pha tạp al3+, fe3+ bằng phương pháp đốt cháy và bước đầu ứng dụng để hấp thụ ion mn2+

Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnO pha tạp Mn, Ce bằng phương pháp đốt cháy định hướng ứng dụng của chúng

Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnO có pha tạp Mn, Ce bằng phương pháp đốt cháy và định hướng ứng dụng của chúng
... đề tài Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnO pha tạp Mn, Ce phương pháp đốt cháy định hướng ứng dụng chúng Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Một số phƣơng pháp điều chế oxit kim loại kích thƣớc nanomet 1.1.1 ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ VÂN ANH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO ZnO PHA TẠP Mn, Ce BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG Chuyên ngành: HÓA VÔ CƠ Mã số: 60 44 ... (SEM) ZnO (a); ZnO pha tạp 1% Ce (b); ZnO pha tạp 2% Ce (c); ZnO pha tạp 3% Ce (d) Khi sử dụng muối Ce( NO3)3.6H2O, Zn(NO2)2.6H2O xitric 5000C giờ, tác giả [24] tổng hợp oxit hỗn hợp CeO2- ZnO, ...
 • 73
 • 262
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4, ZnFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy định hướng ứng dụng

Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4, ZnFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy và định hướng ứng dụng
... nhỏ vào hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu nano, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4 , ZnFe2O4 phương pháp đốt cháy định hướng ứng dụng. ” Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Một số phƣơng pháp ... pháp thủy phân ancolat nghiên cứu đầy đủ phương pháp sol-gel tạo phức nghiên cứu nhiều đưa vào thực tế sản xuất [27] 1.1.6 Phƣơng pháp tổng hợp đốt cháy Trong năm gần đây, phương pháp tổng hợp ... xác định phenol đỏ có dạng: y = 0,051x + 0,017 với độ hồi quy R2 = 0,9988 2.3 Tổng hợp oxit nano ZnAl2O4, ZnFe2O4 phƣơng pháp đốt cháy gel Oxit nano ZnAl2O4 , ZnFe2O4 tổng hợp phương pháp đốt cháy...
 • 67
 • 403
 • 2

Nghiên cứu sự tạo phức của cadimi (II) với metyl thymol xanh bằng phương pháp trắc quang khả năng ứng dụng vào phân tích

Nghiên cứu sự tạo phức của cadimi (II) với metyl thymol xanh bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích
... giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh bùi thị trâm anh Nghiên cứu tạo phức cadimi (II) với Metyl thymol xanh phơng pháp trắc quang khả ứng dụng vào phân tích chuyên ngành: Hóa phân tích mã số: 60.44.29 ... bớc nghiên cứu phức màu dùng phân tích trắc quang 1.3.1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức 1.3.2 Nghiên cứu điều kiện tạo phức tối u 1.3.3 Nghiên cứu khả áp dụng phức màu để định lợng trắc ... đáp ứng yêu cầu phản ứng dùng phân tích định lợng Metyl thymol xanh (MTB) thuốc thử tạo phức chelat với nhiều kim loại, có cadimi, phức tạo có màu đậm Vì vậy, việc nghiên cứu phản ứng tạo phức...
 • 99
 • 676
 • 7

Luận văn nghiên cứu tổng hợp oxit zno kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học

Luận văn nghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2012 Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === Nghiên cứu tổng hợp oxit ZnO kích thớc nanomet phơng pháp đốt cháy thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: ... nano Oxit ZnO cũn cú kh nng xỳc tỏc quang húa rt cú trin vng x lý cỏc cht hu c nc Vỡ lý trờn, chỳng tụi chn ti Nghiờn cu tng hp oxit ZnO cú kớch thc nanomet bng phng phỏp t chỏy v th hot tớnh quang ... HNO3 Ngoi ZnO (h+) v e-cb cng tỏc dng trc tip vi cht hu c C ch phn ng cú th biu din nh sau: nm + ZnO ...
 • 66
 • 1,427
 • 14

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO CHỨA Ni, Ce, Zr KHẢ NĂNG OXI HOÁ CO CỦA CHÚNG

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO CHỨA Ni, Ce, Zr VÀ KHẢ NĂNG OXI HOÁ CO CỦA CHÚNG
... 35,97m2/g 3.2 Tổng hợp số vật liệu oxit kim loại, oxit hỗn hợp có kích thước nanomet Đã nghiên cứu tổng hợp số vật liệu oxit kim loại có nhiều ứng dụng thực tế NiO, NiFe2O4, LaNiO3, Ce0, 5Zr0 ,5O2 3.2.1 ... suất chuyển hoá CO vào tỉ lệ Ce /Zr có hình dạng giống Hiệu suất chuyển hoá CO Ce0, 5Zr0 ,5O2 cấu trúc nano có giá trị lớn tỉ lệ mol Ce /Zr = 5/5 3.3.2 Vật liệu chứa oxit niken Mẫu bột niken oxit (NiO), ... hóa CO (%) 100 75 50 Ce /Zr= 10:0 Ce /Zr= 8:2 25 Ce /Zr= 5:5 Ce /Zr= 2:8 0 100 200 300 400 Nhiệt độ (C) Hình 14 Hiệu suất chuyển hoá CO vật liệu xúc tác Ce0, 5Zr0 ,5O2 cấu trúc nano với tỉ lệ mol Ce/Zr...
 • 12
 • 399
 • 0

Luận văn nghiên cứu tổng hợp oxit ceo2 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy thử khả năng quang xúc tác luận văn thạc sỹ hóa học

Luận văn nghiên cứu tổng hợp oxit ceo2 có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc tác luận văn thạc sỹ hóa học
... cht ca CeO2 CeO2 c hỡnh thnh nung xeri(IV) oxalat Ce(COO)4 hoc xeri(IV) hidroxit Ce(OH)4 t Ce(OH)4 CeO2 + 2H2O 38 t Ce(COO)4 CeO2 + 4CO + O2 Xeri cng to xeri (III) oxit Ce2O3, nhng CeO2 l ... liu) ii Tớnh cht ca CeO2 CeO2 l mt loi bt mu vng CeO2 khụng hũa tan nc, hũa tan va phi axớt vụ c mnh CeO2 hỳt m, hp th mt lng nh ca hi nc v khớ CO2 t khớ quyn Cụng thc phõn t CeO2 Khi lng phõn ... Nghiờn cu tng hp oxit CeO cú kớch thc nanomet bng phng phỏp t chỏy v th hot tớnh quang xỳc tỏc lm ni dung nghiờn cu ca lun cao hc Nhim v chớnh ca ti: - Nghiờn cu tng hp oxit CeO2 bng phng phỏp...
 • 94
 • 1,456
 • 11

nghiên cứu tổng hợp oxit nano kẽm bước đầu thăm dò ứng dụng

nghiên cứu tổng hợp oxit nano kẽm và bước đầu thăm dò ứng dụng
... việc nghiên cứu tổng hợp oxit nano ngày nhận quan tâm nhiều nhà khoa học Với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu nano, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp oxit ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  PHẠM THU HƢỜNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO KẼM VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÕ ỨNG DỤNG Chuyên ngành : Hoá vô Mã số: 60 44.0113 LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ HỌC ... oxit nano kẽm bước đầu thăm ứng dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Một số phƣơng pháp điều chế oxit kim loại kích thƣớc nanomet...
 • 71
 • 610
 • 6

Nghiên cứu tổng hợp kẽm oxit pha tạp bạc kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy thử khả năng kháng khuẩn e coli trong nước

Nghiên cứu tổng hợp kẽm oxit pha tạp bạc có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng kháng khuẩn e coli trong nước
... TO TRNG I HC VINH NGUYN TH HềA NGHIÊN CứU TổNG HợP KẽM OXIT PHA TạP BạC KíCH THƯớC NANOMET BằNG PHƯƠNG PHáP ĐốT CHáY THử KHả NĂNG KHáNG KHUẩN E. COLI TRONG NƯớC Chuyờn ngnh: Húa vụ c Mó s: ... Ethylendiamin Tetraacetic Acid EDX Energy-dispersive X-ray spectroscopy: Ph tỏn sc nng lng tia X EM Electron Microscopy: Hin vi in t PAA polyacrylic axit PEG polyetylen glycol PVA Polyvinyl ancol ... chng E. Coli ATCC 25922 50 KT LUN 53 TI LIU THAM KHO 54 DANH MC T VIT TT CS Combustion synthesis: Tng hp t chỏy DNA Axit Deoxyribo Nucleic EDTA Ethylendiamin Tetraacetic...
 • 64
 • 233
 • 2

Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt Nano bạc hình thành vật liệu Nanocompozit bằng phương pháp khử hóa học Ion Ag+ trong môi trường Polyvinylancol (PVA) Ag/PVA

Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt Nano bạc hình thành vật liệu Nanocompozit bằng phương pháp khử hóa học Ion Ag+ trong môi trường Polyvinylancol (PVA) Ag/PVA
... phương pháp khử hóa học môi trường polyme hình thành vật liệu nanocompozit Sản phẩm có khả tiêu diệt vi khuẩn, nấm bệnh vi rút cao Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc hình thành ... hình thành vật liệu nanocompozit phương pháp khử hóa học ion Ag+ môi trường polyvinylancol (PVA )Ag/PVA Khảo sát yếu tố ảnh hưởng tới kích thước phân bố hạt nano bạc, nghiên cứu tính chất hóa lý đặc ... tính chất hóa lý đặc thù vật liệu Nội dung nghiên cứu: Nội dung luận án bao gồm: - Bằng phương pháp khử hóa học xây dựng quy trình tổng hợp nanocompozit Ag/PVA với chất khử hydrazin hydrat sử dụng...
 • 7
 • 570
 • 8

nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc hình thành vật liệu nanocompozit bằng phương pháp khử hóa học ion trong môi trường polyvinyancol pva

nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc hình thành vật liệu nanocompozit bằng phương pháp khử hóa học ion trong môi trường polyvinyancol pva
... phương pháp khử hóa học môi trường polyme hình thành vật liệu nanocompozit Sản phẩm có khả tiêu diệt vi khuẩn, nấm bệnh vi rút cao Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc hình thành ... hoạt hóa bề mặt để thu hạt nano bạc Phương pháp hóa lý: Phương pháp phương pháp trung gian hóa học vật lí Nguyên lí dùng phương pháp điện phân kết hợp với siêu âm để tạo hạt nano Phương pháp ... Phương pháp khử Phương pháp tạo mầm: phương pháp khử hóa học kim loại dung dịch muối chúng Các kim loại Cu, Cr, Ag thường điều chế phương pháp - 6khử điện hóa hay khử xạ hóa học Trong trường hợp...
 • 72
 • 166
 • 0

khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh spinel cual2o4¬ cho gốm sứ theo phương pháp pechini

khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh spinel cual2o4¬ cho gốm sứ theo phương pháp pechini
... tạo chất màu cho gốm sứ xuất Nhìn chung đề tài nghiên cứu tổng hợp chất màu gốm sứ mở hướng cho nghiên cứu tổng hợp chất màu khác Những đóng góp đề tài 5.1 Về mặt lý luận Làm sở lý thuyết cho ... lý tổng hợp chất màu cho gốm sứ [8, 9] Chất màu cho gốm sứ thường chất màu tổng hợp nhân tạo Chúng tổng hợp dựa sở việc đưa ion kim loại chuyển tiếp đất (ion gây màu) vào mạng lưới tinh thể chất ... tục nghiên cứu đề tài sâu vào nghiên cứu tất yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp chất màu Vì đề xuất số hướng nghiên cứu tiếp theo: 50 a) Tổng hợp spinel theo phương pháp khác phương pháp gốm...
 • 58
 • 591
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp kẽm oxit pha tạp mangan kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc tácnghiên cứu sự tạo phức của thori iv với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và đánh giá độ nhạy của nónghiên cứu sự tạo phức của aiiii với aluminon bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng phân tíchnghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 12pyridylazo2naphtholpangdiiih2c2o4bằng phương pháp chiếttrắc quang và khả năng ứng dụng để phân tíchnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghien cuu tong hop tio2 nanotổng hợp oxit nano ceo2 bằng phương pháp đốt cháynghiên cứu sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt sợ thủy tinh có hàm lượng cốt thấp bằng phương pháp thực nghiệmnghiên cứu công nghệ xử lý tinh quặng đất hiếm yên phú bằng phương pháp kiềm và phân chia tinh chế một số nguyên tố đât hiếm nặng chủ yếu từ tổng đất hiếm yên phú bằng phương pháp chiếtnghiên cứu sự tạo phức giữa bi với xilen da cam xo bằng phương pháp trắc quangkem giặt tổng hợp xác định chất hoạt động bề mặt anion bằng phương pháp chuẩn độ hai phanghiên cứu nhân nhanh giống địa lan hồng hoàng sapa cymbidium iridioides bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàonghiên cứu chiết phlorotannin chống oxy hóa từ rong mơ sargassum mcclurei bằng phương pháp hồi lưu gia nhiệtnghiên cứu đièu kiện phân tích thuốc kháng sinh họ p lactam bâng phương pháp sác kí lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quangnghiên cứu tổng hợp nano oxitĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học