BÀI GIẢNG hóa polime biến tính polime

bài giảng hóa học 12 bài 16 thực hành một số tính chất của protein và vật liệu của polime

bài giảng hóa học 12 bài 16 thực hành một số tính chất của protein và vật liệu của polime
... nghiệm 3: Tính chất vài vật liệu polime đun nóng II Viết tường trình BẢNG TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH - BÀI THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME Họ tên: Lớp: 12A Tên TN Thí nghiệm ... Tiết 24: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME I Nội dung thí nghiệm c Giải thích: Cách tiến hành: Dùng cách tiến hành kẹp sắt kẹp mẫu vật liệu Thí nghiệm 3: Tính chất - PVC,rẽ: ... Vì thành phần lòng trắng trứng protein nên dễ bị đông tụ đun nóng Tiết 24: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME I Nội dung thí nghiệm Cách tiến hành: Cho vào cách tiến hành...
 • 13
 • 5,541
 • 2

bài giảng hóa học 10 bài 9 sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. định luật tuần hoàn

bài giảng hóa học 10 bài 9 sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. định luật tuần hoàn
... mạnh Axit mạnh IV- Định luật tuần hoàn Tính chất nguyên tố đơn chất, thành phần tính chất hợp chất tạo nên từ nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử Câu hỏi ... I- Tính kim loại, tính phi kim II- Hóa trị nguyên tố III- Oxit hiđroxit nguyên tố n hóm A thuộc chu kỳ IV- Định luật tuần hoàn I- Tính kim loại, tính phi kim • Tính kim loại tính chất nguyên tố ... với biến đổi tính KL, tính PK nguyên tố chu kỳ nhóm A Trong chu kỳ, từ trái sang phải, tính KL giảm dần, tính PK tăng dần Điều lặp lặp lại chu kỳ Ta nói: tính KL, tính PK nguyên tố biến đổi tuần...
 • 17
 • 5,075
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 13 đại cương về polime

bài giảng hóa học 12 bài 13 đại cương về polime
... Hệ số n gọi hệ số polime hoá hay độ polime hoá CH2=CH2 gọi monome ( CH2-CH2 )n gọi polime Phân loại Polime phân loại nào? Theo nguồn gốc: + polime tổng hợp ví dụ: polietylen + polime thiên nhiên ... bột, tơ tằm + polime bán tổng hợp ví dụ: tơ visco Theo phương pháp tổng hợp: + polime trùng hợp ví dụ: poli(propilen) + polime trùng ngưng ví dụ: nilon – 6,6 II Cấu trúc Câu hỏi : Polime có cấu ... Câu hỏi : Nêu tính chất vật lí polime -Hầu hết polime chất rắn , không bay , nhiệt độ nóng chảy xác định -Đa số polime không tan dung môi thông thường -Nhiều polime có tính dẻo , tính đàn hồi...
 • 16
 • 634
 • 1

bài giảng hóa học 12 bài 14 vật liệu về polime

bài giảng hóa học 12 bài 14 vật liệu về polime
... dẻo vật liệu compozit - Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo - Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm hai thành phần phân tán vào mà không tan vào - Thành phần vật liệu compozit : + Chất (polime) : ... nhận xét không ? A Đa số chất dẻo polime nguyên chất B Đa số chất dẻo, thành phần polime có thành phần khác C Các vật liệu compozit polime D Vật liệu compozit chứa polime thành phần khác Câu Tơ tằm ... 63,68% C; 12, 38% N; 9,8%H; 14, 14% O Công thức đơn giản nilon – 6,6 A C5H9ON CTTQ : C xHyO zNt B C6H11ON %C %H %O %N x:y:z:t = : : : 12 16 14 = : 11: 1: C C6H10ON2 D C6H11O2N Thùng rác Vật liệu compozit...
 • 29
 • 1,815
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 15 luyện tập polime và vật liệu về polime

bài giảng hóa học 12 bài 15 luyện tập polime và vật liệu về polime
... SU Là vật liệu loại vật polime vật liệu polime hình sợi liệu dài mảnh polime có có tính với đội bền tính đàn dẻo định hồi KEO DÁN KEO DÁN Là loại vật liệu có khả kết dính hai mảnh vật liệu rắn ... nhánh Polime dạng mạch mạng không gian Bằng phản ứng trùng hợp Bằng phản ứng trùng ngưng I KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1, Polime 2, Vật liệu polime VẬT LIỆU POLIME CHẤT DẺO Là TƠ TƠ Là CAO SU CAO SU Là vật ... Sản phẩm Polime trùng hợp Polime trùng ngưng Điều kiện Có liên kết đôi vòng cần bền monome Có hai nhóm chức có khả phản ứng II BÀI TẬP Bài tập SGK (77) : Trình bày cách phân biệt mẫu vật liệu sau...
 • 14
 • 1,244
 • 0

bài giảng hóa học polime

bài giảng hóa học polime
... Cationic (Polime hóa mạch Cation): Các chất khơi mào cho trình trùng hợp polime cation tìm cách 100 năm, chẳng hạn axit sulfuric, thiếc (IV) clorua, bor triflorua iod Các chất dùng để polime hóa styrene, ... polime phương trình: M n= m Trong đó: M- phân tử khối polime, m- phân tử khối mắc xích 1.1.3/ Polime đồng mạch di mạch: - Polime đồng mạch polime mà mạch chứa nguyên tố Cacbon Ví dụ: Polietilen ... , Polimetylmetacrylat (PMMA) n CH2 CH n COOCH3 ,v v… n - Polime di mạch polime mà mạch nguyên tố Cacbon chứa nguyên tố khác Oxi, Nitơ, Lưu Huỳnh v v… Ví dụ: 1.2/ Danh pháp Phần lớn hợp chất polime...
 • 17
 • 115
 • 0

bài giảng hóa đại cương phần sự biến thiên tinh chất trong BHTTH

bài giảng hóa đại cương phần sự biến thiên tinh chất trong BHTTH
... Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử, phản ứng hóa học kim loại nhường electron tạo thành cation TÍNH PHI KIM LOẠI  Tính chất hóa học đặc trưng phi kim tính oxi hóa, phản ứng hóa học ... nguyên tố đại lượng cho biết khả nguyên tử nguyên tố hút electron phía Ký hiệuχ IA + E A χ=  IA lượng ion hóa nguyên tố A  EA lực electron nguyên tố A NĂNG LƯỢNG ION HÓA  Năng lượng ion hóa thứ ... nguyên tử nguyên tố trong phân nhóm hút electron phía chúng tham gia liên kết hóa học với nguyên tử nguyên tố khác yếu dần độ âm điện giảm dần  Tính kim loại, lượng ion hóa: o Các nguyên tử...
 • 17
 • 81
 • 0

Bai giang Hoa 8- Tiet 32- TInh theo PTHH

Bai giang Hoa 8- Tiet 32- TInh theo PTHH
... ứng với tỉ lệ hệ số chất PTHH ? Trong PTHH: Từ tỉ lệ hệ số chất -> tỉ lệ số mol chất Các em thảo luận nhóm: ? Tìm số mol 13 gam kẽm: Căn vào nhận xét tỉ lệ số mol chất PTHH vừa rút số mol kẽm ... Sang câu Câu hỏi 3: Theo liệu cách tính câu 2: 3,2 (gam ) O xi (O2) có số mol : A - nO2 = 0,2 (mol) B- nO2 = 0,1 (mol) C- nO2 = 0,3 (mol) Sang câu Câu hỏi 4: t0 2R + O2 2RO Theo PTHH: cách tính nO2 ... O2 2RO Theo PTHH: cách tính nO2 = 0,1 (mol) câu 3: số mol kim loại R tham gia phản ứng là: A n R = n = 0,05 o2 B- nR = nO2 = 0,1 (mol) C- nR = nO2 = 0,2 (mol) Sang câu ( mol ) Câu hỏi 5: Theo câu...
 • 23
 • 301
 • 0

Bài giảng Điều lệ HKPĐ tỉnh khánh hòa

Bài giảng Điều lệ HKPĐ tỉnh khánh hòa
... … IV ĐIỀU KIỆN , HỒ SƠ DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU : Điều kiện dự thi : - Đối với đơn vị dự thi : phải tổ chức HKPĐ sở tham gia HKPĐ cấp tỉnh - Đối với HS : tham gia HKPĐ cấp tỉnh, tham gia HKPĐ ... gồm đoàn HKPĐ cấp Trung học Cơ sở đoàn HKPĐ cấp Trung học Phổ thông - Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Thể thao (TTHLKTTT) tỉnh 01 đơn vị dự thi gồm HS thuộc độ tuổi quy định điều lệ HKPĐ tỉnh thi ... UBND TỈNH KHÁNH HOÀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC...
 • 19
 • 383
 • 0

Bài giảng Hóa 9. Bài 3 . Tính chất hóa học của a xit

Bài giảng Hóa 9. Bài 3 . Tính chất hóa học của a xit
.. . Axit tác dụng với oxit bazơ Axit+ oxit bazơmuối + nước Fe2O3(r)+6HCl(dd)2FeCl3(dd) (nâu) (vàng nâu) + 3H2O(l) 5/ Axit tác dụng với muối ( học ) II Axit mạnh axit yếu D a vào tính chất h a học, .. . muối nước *Kết luận chung? - Ngoài ra, axit tác dụng với muối (sẽ học ) - Các nhóm trả dụng cụ - Củng cố phần I 5’  Hoạt động : ? D a vào tính chất h a học , axit phân thành loại ? - Yêu cầu HS .. . tím thành đỏ 2/ Axit tác dụng với kim loại Dd axit + nhiều kim loại  muối + khí hiđro 2HCl(l) + Fe(r)  FeCl2(dd) + H2(k) 3/ Axit tác dụng với bazơ ( Phản ứng trung h a ) Axit + bazơ  muối + nước...
 • 4
 • 821
 • 4

Bài giảng DE THI HSG TINH THANH HOA

Bài giảng DE THI HSG TINH THANH HOA
... tích rng t nhiên, rng trng v che ph rng ca nc ta t nm 1943 n 2008 Rút nhận xét cần thi t./ &-Hết-& ( Giám thị coi thi không giải thích thêm) ...
 • 2
 • 186
 • 0

Thiết kế bài giảng hóa học lớp 8 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học

Thiết kế bài giảng hóa học lớp 8 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học
... Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh chơng trình hoá học lớp 89 2.2.1 Bài giảng mở đầu môn hoá học. 89 2.2.2 Bài giảng tiết lý thuyết 93 2.2.3 Bài giảng ... nói riêng Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS xây dựng số câu hỏi, tập hoá học lớp theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS Thực nghiệm s phạm, ... tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS - Thăm dò ý kiến HS sau học chơng trình hoá họ lớp theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS = 10 = Phơng pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên...
 • 156
 • 1,547
 • 15

Thiết kế bài giảng hóa học phần các hợp chất vô cơ lớp 9 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học

Thiết kế bài giảng hóa học phần các hợp chất vô cơ lớp 9 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học
... 76 2.2 Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh phần hoá học hợp chất lớp .82 2.2.1 Bài giảng tính chất oxit .82 2.2.2 Bài giảng tính chất axit ... 1 .Thiết kế giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS phần hoá học hợp chất lớp 10 Xây dựng số câu hỏi, tập phần phi kim chơng trình hoá học lớp theo hớng phát huy tính tích ... 64 Chơng Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh phần hợp chất lớp 2.1 Vị trí, mục tiêu, cấu trúc nội dung chơng trình phần hoá học hợp chất ...
 • 120
 • 599
 • 0

Thiết kế bài giảng hoá học (phần kim loại hoá học 12 nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Thiết kế bài giảng hoá học (phần kim loại  hoá học 12 nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh
... việc làm thiết thực cần thiết Nhận thức đợc điều đó, thực đề tài: Thiết kế giảng hoá học (phần kim loại - hoá học 12 nâng cao) theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh = ... thức soạn giảng, tập theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS - Thăm dò ý kiến HS sau học phần hoá học nguyên tố kim loại theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS ... phần hoá học nguyên tố kim loại (hoá học 12 nâng cao) theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS Thực nghiệm s phạm, đánh giá chất lợng phơng pháp giảng dạy theo hớng phát phát huy tính...
 • 116
 • 488
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hóa phân tích định tínhbài giảng đại số tuyến tính dạng phép tính hàm nhiều biếntren co so cau truc phuong phap thuyet trinh thiet ke cac bai giang hoa hoc theo cac lo gic voi cac bien dang khac nhautren co so cau truc phuong phap thuyet trinh thiet ke cac bai giang hoa hoc theo cac logic quy nap va dien dich voi cac bien dang khac nhathiet ke bai giang hoa hoc theo cac logic quy nap va dien dich voi cac bien dang khac nhauthiết kế bài giảng hóa học lớp 8 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục họcbài giảng hóa vô cơbài giảng thông tin vệ tinhbài giảng hoá họcbài giảng cấu trúc máy tinhbài giảng kiến trúc máy tínhthiết kế bài giảng hóa họcbài giảng hóa phân tíchbài giảng hóa học 12 bài 21bài giảng hóa học 12 bài 20NQ 06 2016 vedautu QB- Mẫu Giấy xác nhận Ủy Quyền tham dự ĐHCĐ 2016Mẫu slide PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp 0018 – Mẫu slide PowerPoint đẹp 2017 powerpoint.vn 14Số 42 CTTCKT Ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017Bao cao tom tat noi dung sua doi Dieu le cong tyThe le bau cu tai Dai hoiSố 19CT-HĐQT Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017MEC giai trinh hop nhat truoc va sau kiem toan signedMẫu slide PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp 0020 – Mẫu slide PowerPoint đẹp 2017 3057Mẫu slide PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp 0021 – Mẫu slide PowerPoint đẹp 2017 542Bao cao chi tra thu lao cho HDQT & BKS nam 2015 & KH chi tra 2016Bao cao cua BKS trinh DHCDBao cao tom tat noi dung dieu chinh, bo sung De an tai cau truc14 NQ HDQT xuly cp le ko ban het1 2016 QD mua CP PHT TD1 TB gửi TTLK về ngày ĐKCC (mẫu mới)- Báo cáo Ban Kiểm soát- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu06 2016 NQ CN TTBEANHD dat mua chuyen nhuong cp