Hinh khong gianthầy thu

ÔN TẬP HÌNH KHÔNG GIANTHẦY NGUYỄN THANH TÙNG

ÔN TẬP HÌNH KHÔNG GIANTHẦY NGUYỄN THANH TÙNG
... qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) 1) G i E trung m c a AB , ta có: OE  AB  AB  ( A' OE )  AB  A' E   A' O  AB Hình h c không gian B' Xét tam vuông A' EA ta có: A' ... tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Khi cos BDH  Hình h c không gian 10 DH a :a   BD 10 3) G i M trung m c a BC K giao m ... Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hình h c không gian S T B C M I H A D N K 1) Ta s tính di n tích đáy MNDC theo cách...
 • 6
 • 41
 • 0

ba vụ việc có thật liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức, để thấy rõ thực trạng xét xử của Toàn án hiện nay

ba vụ việc có thật liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức, để thấy rõ thực trạng xét xử của Toàn án hiện nay
... chất không thực tế - Phần bồi thường thiệt hại: Bên lỗi gây hiệu giao dịch dân phải bồi thường thiệt hại II NHỮNG VỤ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ... phải sửa án sơ thẩm 13 III NHẬN XÉT CỦA NHÓM VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÓ ... 134 BLDS 2005): Giao dịch dân hiệu không tuân thủ quy định hình thức : Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân điều kiện hiệu lực giao dịch mà bên không tuân theo theo...
 • 20
 • 883
 • 2

A.CHU KỲ TẾ BÀO, CÁC HÌNH THỨC PHÂN CHIA TẾ BÀO NHÂN THỰC. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BÀO BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Ý NGHĨA SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

A.CHU KỲ TẾ BÀO, CÁC HÌNH THỨC PHÂN CHIA TẾ BÀO NHÂN THỰC. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BÀO BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Ý NGHĨA SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
... đa bào Các hình thức phân chia tế bào nhân thực, ý nghĩa sinh học nhân tố ảnh hưởng tới phân bào bình thường không bình thường tế bào Có nhiều hình thức phân chia tế bào nhân thực như: nguyên phân, ... cá thể ảnh hưởng tới phân bào 2.2 Giảm phân [4] [5] [7] [9] [11] Giảm phân hay phân bào giảm nhiễm kiểu phân chia tế bào sinh dục để hình thành giao tử Phân bào giảm nhiễm hình thức phân bào mà ... vô nhiễm không xảy biến đổi hoá học rõ rệt bào tương nhân Khả ứng dụng phân chia tế bào công nghệ sinh học Nhờ hiểu biết cấu trúc, chức năng, thành phần sinh hoá, di truyền, chu kỳ tế bào Prokaryote...
 • 11
 • 1,259
 • 7

Một số cách thức dạy học hình biểu diễn của hình không gian theo hướng nâng cao và phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh

Một số cách thức dạy học hình biểu diễn của hình không gian theo hướng nâng cao và phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh
... dỡng phát triển trí tởng tợng không gian cho học sinh + Một số cách thức dạy học hình biểu diễn hình không gian số nội dung cụ thể theo hớng bồi dỡng phát triển trí tởng tợng không gian cho học sinh ... biểu diễn hình không gian, đồng thời góp phần nâng cao phát triển trí tởng tợng không gian cho học sinh định chọn đề tài: Một số cách thức dạy học hình biễu diễn hình không gian theo hớng nâng cao ... Chơng II: Một số cách thức góp phần nâng cao phát triển trí tởng tợng không gian cho học sinh thông qua dạy học hình biểu diễn hình không gian 21 I Hình biễu diễn hình không gian ...
 • 40
 • 989
 • 7

TUYEN TAP HINH KHONG GIAN TRONG CAC DE THI THU

TUYEN TAP HINH KHONG GIAN TRONG CAC DE THI THU
... E TrongtamgiỏcSADvuụngtiA,tacú: SA=ADtan(é SDA)=a 13 SABCD=2SABC=AB.ACsin(BAC)=2a 2a 39 ịVS.ABCD = SA.SABCD= 3 2,Tớnhkhong cỏchgiaDE,CF Trongmp(ABCD),dng CI//ED (I ẻAD) ịED//(CFI) I C ịd (DE, CF) ... 13 CI =DE= DE +CD 2ư 2DE. CD.cos(BCD) = 4a ịHK= 13 a 13 HF= SA= 2 1 13 361 TrongtamgiỏcFHKvuụngtiH,cú: = + = + = 2 2 HJ HK HF 48a 13a 624a 4a 39 2a 39 ị HJ= ị d ( D,(CFI))= 19 19 2a 39 Vy: d (DE, CF)= ... tớnh th tớch chúp S.ABC v khongcỏchttrungimKcaSBnmtphng(SAH). Gii uu r uuu r *Tacú IA = -2 ị HthuctiaicatiaIAv IA =2 IH IH BC = AB =2 a uu r uuu r *Tacú IA = -2IH ị HthuctiaicatiaIAv IA =2IH BC...
 • 12
 • 474
 • 17

Tài liệu Đề tài:"Tìm ba vụ việc có thật liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức" doc

Tài liệu Đề tài:
... giao dịch dân bị hiệu, giao dịch dân hiệu không tuân thủ quy định hình thức chiếm tỷ lệ không nhỏ Vì vậy, nhóm chúng em xin đưa ba vụ việc thật liên quan đến giao dịch dân hiệu không ... chất không thực tế - Phần bồi thường thiệt hại: Bên lỗi gây hiệu giao dịch dân phải bồi thường thiệt hại II NHỮNG VỤ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ... giao dịch dân 2.4 Hậu pháp lý giao dịch dân hiệu Điều 137 BLDS quy định hậu pháp lý giao dịch dân hiệu: - Giao dịch dân không làm phát sinh quy n dân cho chủ thể tham gia xác lập giao dịch...
 • 21
 • 389
 • 0

Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong ngành hàng không thông qua phân tích mô hình ứng dụng thương mại điện tử của hãng hàng không Việt Nam Airlines

Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong ngành hàng không thông qua phân tích mô hình ứng dụng thương mại điện tử của hãng hàng không Việt Nam Airlines
... công ty Hàng không Việt Nam nói riêng, em lựa chọn đề tài nghiên cứu "Giải pháp ứng dụng Thương mại điện tử ngành hàng không thông qua phân tích hình ứng dụng thương mại điện tử hãng Hàng không ... LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP ÚNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG THÔNG QUA PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ÚNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIETNAM AIRLINES [7wỵf i Sinh viên ... luận chung thương mại điện tử - Chương l i : Tình hình phát triển thương mại điện tử Việt Nam Phân tích m ô hình ứng dụng thương mại điện tử hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines -...
 • 109
 • 1,446
 • 3

Nghiên cứu đánh giá mô hình ngôi trường không khói thuốc doc

Nghiên cứu đánh giá mô hình ngôi trường không khói thuốc doc
... nhằm xây dựng hình "Trường Đại học không khói thuốc" có hiệu Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu đònh lượng kết hợp với nghiên cứu đònh tính Nghiên cứu đònh lượng: Nhóm nghiên cứu thu thập thông ... hiệu thực hình "Ngôi trường không khói thuốc" đề luật cấm hút thuốc chế tài xử phạt, hoạt động đội niên xung kích, câu lạc "Nói không với thuốc lá", biển báo "Ngôi trường không khói thuốc" , ... viên trường năm 2004 2006 - tả thái độ hút thuốc trường hút thuốc nơi công cộng cán học viên/sinh viên trường năm 2004 2006 - tả điểm mạnh hạn chế hình "Ngôi trường không khói thuốc" ...
 • 7
 • 253
 • 2

Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong nghành hàng không thông qua phân tích mô hình ứng dụng thương mại điện tử của pacific airlines

Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong nghành hàng không thông qua phân tích mô hình ứng dụng thương mại điện tử của pacific airlines
... lý trên, em chọn đề tài Giải pháp ứng dụng hình thương mại điện tử ngành hàng không thông qua phân tích hình ứng dụng thương mại điện tử Hãng hàng không Pacific Airlines với mục đích: ... ngành hàng không, xem xét tình hình ứng dụng TMĐT ngành hàng không giới, cuối vào phân tích hình ứng dụng TMĐT Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines (nay với tên Jetstar Pacific Airlines) , ... mỡ để Hãng hàng không khai thác III Phân tích hình ứng dụng TMĐT Hãng hàng không Pacific Airlines Giới thiệu chung Pacific Airlines Công ty cổ phần Hàng không Pacific (Pacific Airlines) thành...
 • 89
 • 532
 • 0

Hình Không Gian (kiến thức cơ bản và 1 số đề thi đại học)

Hình Không Gian (kiến thức cơ bản và 1 số đề thi đại học)
... 1 1 1 3a3  VABD.A B D  VABCD.A B C D  1 1 1 a3  VA1.ABD  SABD A1O   VD.A1B1D1 A 17 6 D C O B C1 C1 Hướng dẫn giải CDBT từ ĐTQG Toán học –    VB1A1BD  VABD.A1B1D1  VA1.ABD  VD.A1B1D1 ... = a a2 1 BC = a = OM.BJ = A1B1 2 2 a2 a  a 2 2S Ta lại có: SOBM = OB.MH d(B1, (A1BD)) = MH  OBM OB Cách 2: D1 Ta có: B1C // A1D  B1C // (A1BD)  d(B1, (A1BD)) = d(C, (A1BD)) B1 A1 Vẽ CH ... thẳng a, b, c độ dài cạnh bên B ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2 011 Cho lăng trụ ABCD.A1B1C1D1 có đáy ABCD hình chữ nhật AB = a, AD = a Hình chiếu vuông góc điểm A1 mặt phẳng (ABCD) trùng với...
 • 28
 • 204
 • 0

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ y tế đối với hình thức hành nghề dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc. ppsx

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ y tế đối với hình thức hành nghề dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc. ppsx
... ng y nộp hồ sơ) cá nhân, tổ chức nhận gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Phòng Y tế Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Bản hợp pháp gi y ... 07/2007/TT-BYT sở theo phạm vi chuyên môn hành nghề ng gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Nội dung Người làm công việc chuyên môn sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân phải có cấp, gi y chứng nhận ... hợp sở cấp gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xin chuyển địa điểm hành nghề, cần bổ sung thêm vào hồ sơ: - Đơn xin chuyển địa điểm hành nghề 10 - Gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề địa...
 • 8
 • 154
 • 0

LÍ THUYẾT VÀ BT TỔNG KẾT HÌNH KHÔNG GIAN 8 - 9

LÍ THUYẾT VÀ BT TỔNG KẾT HÌNH KHÔNG GIAN 8 - 9
... quanh hình nón Bài 9: Cho lăng trụ tam giác ABCB’B’C’ Tìm diện tích xung quanh thể tích Bài 10: Cho hình chóp tứ giác SABCD; ABCD hình vuông có cạnh 20, cạnh bên 24 a) Tính đường cao SO thể tích hình ... diện tích toàn phần hình chóp Bài 11: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ ∠ABC = 90 0; BC = 15cm; AB = 9cm; AC’=20cm a) Chứng minh ∆ABC’ vuông b) Tính diện tích toàn phần thể tích hình lăng trụ Bài ... xuất phát từ O Bài 5: Cho hình chóp tứ giác SABCD với SAC SDB tam giác cạnh a a) Tính cạnh đáy hình chóp theo a b) Tính thể tích diện tích xung quanh hình chóp Bài 6: Một hình trụ có ïđường cao...
 • 3
 • 276
 • 1

phát huy khả năng tư duy hình không gian của học sinh qua việc sáng tác các bài toán mới từ những bài toán quen thuộc

phát huy khả năng tư duy hình không gian của học sinh qua việc sáng tác các bài toán mới từ những bài toán quen thuộc
... Từ toán quen thuộc SGK hay SBT, ta sáng tác toán khác, nhằm phát huy khả hình không gian học sinh Trong trình giảng dạy tự sáng tác toán từ toán (học sinh giải rồi) cho học sinh giải, sau ... liên kết học với để học sinh phát triển cảm thấy vừa sức Việc sáng tạo toán từ toán cũ hướng hợp lý Vấn đề phát huy khả hình không gian có số người làm, nhiên làm cách tạo toán mới, dựa ... tích với học sinh để học sinh thấy mối quan hệ toán toán cũ nào, từ giúp học sinh nhận đường lối hình không gian, hệ thống kiến thức tự sáng tác toán cho riêng mình, cách làm giúp học sinh hứng...
 • 21
 • 210
 • 0

Biến dạng tập chung và mô hình không cục bộ trong mô phỏng số bê tông theo lý thuyết phá hủy dòn

Biến dạng tập chung và mô hình không cục bộ trong mô phỏng số bê tông theo lý thuyết phá hủy dòn
... tham khảo hình tác giả khác hình cục phá hủy tông hình cục phá huỷ tông dựa thuyết học môi trường liên tục, theo trạng thái vật điểm chất rắn biến dạng hoàn toàn xác định trạng ... xử tông hình không cục phá huỷ tông Ta thấy hình cục tỏ yếu phân tích phá huỷ tông, cần có kỹ thuật điều chỉnh cho tránh tượng gặp phải số với luật cục Về chẩt, tập trung biến ... xác dựa thuyết học phá huỷ liên tục, hình tiếng tông hình Mazars cục bộ, theo đó: + Ứng suất xác định công thức: σii = (1 – d) Cijkl εkl (4) d ≡ D biến phá huỷ Vật liệu tông giả...
 • 4
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công thức tính khoảng cách trong hình không giantóm tắt các công thức hình không giancông thức hình không giancông thức toán hình không giancác công thức hình không giancông thức hình không gian 12các công thức hình không gian 12công thức hình không gian 11van dung kien thuc hình khong gian trong xay dunglý thuyết hình không gian lớp 12quá trình hình thành và phát triển của kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị của aseancong thuc hinh khong gian lop 12khơng tn thủ quy định về hình thứccông cụ sn xuất không phù hợp với c thể về mặt trọng lượng hình dáng kích thước• khách hàng khó nhớ đến thương hiệu của doanh nghiệp khi có nhu cầu vì hình ảnh của thương hiệu đó chỉ chiếm một phần nhỏ thậm chí là không có trong tâm trí khách hàngnq so 25 doi ten cty dat xanh quang namnq hdqt thong qua cho cty con cty lien ket vaynq so 13 tq so do to chuc moi đk so donq so 16 tq bo nhiem ptgd tran cong luanlời dẫn chương trình khai giảng giáo lý đầu năm học14. Quy che dai hoi 2013_SHASuy niệm 14 chặng đàng thánh giá chúaHD1 THANG 10 THƯ BÁC HỒ GỬI HỌC SINH04. Bao cao HDQT SHA_rSonHa Corporation 03. Bao cao BKS SHA01. Thong bao moi hop DHCD SHA.201302. Chuongtrinhdaihoi2013_SHA03. Bao cao BKS SHA 2012suy niệm năm sự mừng%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 502. Chuongtrinhdaihoi2014_SHA_r06. TTluachontochuckiemtoan2014_SHA_r08. TTphanpholoinhuan _SHA_r%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 313. Giay uy quyen du hop_r