Báo Cáo Thí Nghiệm Thời Gian Lưu

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM THỜI GIAN LƯU

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM THỜI GIAN LƯU
... hệ hệ với nhau: Thời gian lưu thực nghiệm lý thuyết hệ bình bình có chênh lệch, xét toàn diện thời gian lưu lý thuyết thực nghiệm gần tương đương Nguyên nhân dẫn đến sai số: - Lưu lượng nước chảy ... LT Thực nghiệm Lý thuyết θ θ V BÀN LUẬN: Nhận xét cách lấy mẫu: Khi bắt đầu cho mực đỏ vào bình khuấy ta bắt đầu bấm thời gian, tính thời điểm bắt đầu bấm t = 0s, sau cách khoảng thời gian xác ... chỗ toàn hệ - Trong thí nghiệm ta chọn loại đánh dấu va chạm (xung) - Loại đánh dấu thường thích hợp với chất thị chất màu - Ta biểu diễn hàm phân bố mật độ xác suất thời gian lưu: f (t ) = CIra...
 • 13
 • 1,136
 • 4

báo cáo thí nghiệm sấy đối lưu

báo cáo thí nghiệm sấy đối lưu
... tới hạn: Uth = - Tốc độ sấy đẳng tốc: N Hệ số sấy tương đối: χ = U − U* th - Hệ số sấy: Page of Thí nghiệm Quá trinh và Thiết bị - SẤY ĐỚI LƯU K = χ.N Thời gian sấy đẳng tốc: τ1 = U0 – ... SẤY ĐỚI LƯU U* Tuy nhiên đồ thò ta dựng giá trò U* U th khó xác đònh xác U* tiệm cận với trục hoành Ở chế độ sấy 50 0C chế độ sấy 600C, U* có giá trò = < 0; điều sai số trình làm thí nghiệm phơi ... tăng lượng ẩm, ảnh hưởng đến kết thí nghiệm o Đường cong tốc độ sấy: Có dạng giống lý thuyết ta vi phân đường cong sấy dựng lên đồ thò Ở đồ thò đường cong tốc độ sấy ta dễ dàng xác đònh độ ẩm U...
 • 9
 • 321
 • 1

THỜI GIAN LƯU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QTTB

THỜI GIAN LƯU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QTTB
... thiết bò Thời gian lưu phần tử hệ thời gian phần tử lưu lại bình phản ứng, hay thiết bò cần khảo sát Thời gian lưu thiết bò đại lượng xác xuất Như tất thời gian lưu dao động xung quanh thời giant ... gian lưu lý thuyết thực nghiệm: - Dựa vào đồ thò, ta thấy hàm phân bố thời gian lưu thực nghiệm sai lệch lớn so với hàm phân bố thời gian lưu lý thuyết Các giá trò đồ thò thời gian lưu thực nghiệm ... Nội dung thí nghiệm: Mục đích: -Khảo sát thời gian lưu hệ thống bình khuấy trộn mắc nội tiếp mô hình dãy hộp -Xác đònh hàm phân bố thời gian lưu thực so sánh với hàm phân bố thời gian lưu lý thuyết...
 • 18
 • 602
 • 0

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TỒN LƯU ENROFLOXACI N TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) " pptx

BÁO CÁO
... thúc gây nhiễm Bảng 2: Sự t n lưu kháng sinh Tra sau 60 ngày ngưng cho n kháng sinh Thời gian ngưng cho n kháng sinh ngày 15 ngày 30 ngày 60 ngày T n lưu kháng sinh Tra (µg/kg ) Enrofloxacin ... thức n hàm lượng ENR sau ép vi n 10,6 mg/kg thức n Sau ngày cho n thức n thí nghiệm hàm lượng kháng sinh t n lưu tra thể bảng Bảng 1: Sự t n lưu kháng sinh tra thời gian tu n cho n ... đào thải ENR tôm nhanh Như t n lưu ENR Tra thí nghiệm dài so với đối tượng khác n thức n có kháng sinh ENR với lượng 10,6 mg/kg thức n cho n ngày, mức t n lưu kháng sinh ENR 2.796±482µg/kg...
 • 4
 • 251
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG KHUẤY TRỘN GIÁN ĐOẠN VỚI ĐIỀU KIỆN ĐOẠN NHIỆT

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG KHUẤY TRỘN GIÁN ĐOẠN VỚI ĐIỀU KIỆN ĐOẠN NHIỆT
... C0 − C0 C0  Tα − T0   theo 1/T đường thẳng có hệ số góc –E/R tung độ giao điểm trục tung ln(A) BÁO CÁO THÍ NGHIỆM: III BẢNG SỐ LIỆU: THÍ NGHIỆM 1: 10ml (CH3COO)2O 98.5%, d=1.08 40ml H2O 10ml ... 41.0 40.9 40.8 40.8 Tα − T0 42.3 − 31.7 = = 0.667606 C0 15.8776 b Bảng kết quả: THÍ NGHIỆM 1: ST T Thời gian (t) Nhiệt độ T ( 0C ) 1/T dT/dt Tα − T0  T − T0   C0 − C  C0  Tα − T0  10 11 ... -0.1 0.0 -4.78749 -5.34711 -5.19296 -5.01064 -4.78749 -4.49981 -4.09434 -3.40120 THÍ NGHIỆM 2: ST T Thời gian (t) Nhiệt độ T ( 0C ) 1/T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28...
 • 9
 • 139
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN GIÁN ĐOẠN VỚI ĐIỀU KIỆN ĐẲNG NHIỆT

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN GIÁN ĐOẠN VỚI ĐIỀU KIỆN ĐẲNG NHIỆT
... thể tích thiết bị phản ứng nhiệt độ phản ứng Tốc độ phản ứng xác định cách đo lượng chất phản ứng chuyển hóa thành sản phẩm ứng với thời gian làm việc thiết bị Để phản ứng tiến hành phân tử phải ... tác với có hiệu Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào tầng suất va chạm hiệu suất va chạm phân tử hợp chất phản ứng Hệ số đạt tối ưu tiến hành trình khuấy trộn hoàn toàn chất phản ứng dùng phận khuấy ... 5OH Phản ứng xem có tổng số mol không đổi phản ứng bặc theo Natri hydroxit Etyl Axetat, tức bậc tổng quát phản ứng bậc 2, phạm vi thí nghiệm giới hạn nồng độ (0 – 0.1M) nhiệt độ (200C – 400C) Phản...
 • 10
 • 205
 • 0

báo cáo thí nghiệm bài sấy đối lưu

báo cáo thí nghiệm bài sấy đối lưu
... 1.030928 0.206186 Đồ thị đường cong sấy Đồ thị đường cong tốc độ sấy Đường cong sấy tất chế độ sấy Đường cong tốc độ sấy tất chế độ sấy Qua đồ thị đường cong P Thế (mm sấy Hg) ... Hg) Thế sấy Đồ thị đường cong sấy Đồ thị đường cong tốc độ sấy CHẾ ĐỘ SẤY II Thời gian (phút ) 10 15 20 Khối lượn g Vật liệu ẩm (g) Độ ẩm tương đối vật liệu (%) 12 68.18182 Độ ẩm tuyệt đối vật ... 187.7551 37.55102 208.1633 41.63266 Thế sấy Đồ thị đường cong sấy Đường cong tốc độ sấy CHẾ ĐỘ SẤY III Thời gian (phút ) Khối lượn g Vật liệu ẩm (g) 2.508 Độ ẩm tương đối vật liệu (%) 15 45.61404 2.131...
 • 8
 • 914
 • 8

Báo cáo thí nghiệm đo lưu lượng dòng chảy

Báo cáo thí nghiệm đo lưu lượng dòng chảy
... Luận: Báo Báo Cáo Cáo Thí Thí Nghiệm Nghiệm Môn Môn Học Học Cơ Cơ Chất Chất Lỏng Lỏng Ì1 89 [f GVHD : SVTH : 4) Thí nghiệm đo yận tốc dòng chầy dò Pitết: Muc đích : đo đạc vận tốc dòng chảy ... viên Lỏng Thí nghiệm ReyNold Thícảm nghiêm đo đac tổn thất: Thí nghiêm đo III) lưu6 )lương dòng chảy hồ môn thủy học cuc Thí : nghiệm Cơ Chất GVHD: SVTH: í Quá trình đo lưuchảy lương: ... : II) Trình bày thuyết minh kết thí nghiệm môn học: * Máy thí nghiệm chất lỏng * Bộ Thí Nghiệm Cơ Chất Lỏng gọn nhẹ thay máy thí nghiệm Báo Cáo Thí Nghiệm Môn Học Cơ Chất Lỏng GVHD: ...
 • 8
 • 419
 • 6

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU
... .24 BÀI 9: SẤY ĐỐI LƢU I MỤC DÍCH THÍ NGHIỆM: Khảo sát trình sấy đối lưu thực nghiệm nhằm: - Xây dựng đường cong sấy đường cong tốc độ sấy - Xác đònh thông số sấy: tốc độ sấy đẳng tốc, độ ... buồng sấy – bên trái giàn lưới đặt vật liệu sấy đồng hồ đo nhiệt độ Hệ thống thiết thí nghiệm mô tả sơ đồ sau: Sơ đồ hệ thống thí nghiệm sấy đối lƣu 12 IV PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM ... tác giả “ Cơ sở Qúa trình thiết bị Cơng nghệ Hóa Học” [2] Các tác giả “ Qúa trình thiết bị cơng nghệ hóa học thực phẩm tập 3” ĐHQG TP.HCM [3] Các tác giả “ sổ tay q trình thiết bị tập 1,2 “ ĐHQG...
 • 25
 • 747
 • 9

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP GIÁN TIẾP

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP GIÁN TIẾP
... dựa kết đo phương pháp đo chuẩn đo máy tâm thu giảm tâm trương tăng Giải thích: Do tác dụng lực hút trái đất Khi đo huyết áp huyết áp tâm thu tăng huyết áp tâm trương giảm bình thường đo lực hút ... 69.2 76.8 Phương sai 2.738613 3.962323 3.114482 Câu 1: So sánh kết phương pháp đo phần A phần B Có nhiều chênh lệch không nhiều.Sự chênh lệch sai số phương pháp đo chuẩn phương pháp đo bán tự ... tự động máy theo dõi huyết áp đo bị nhiều tác nhân bên tác động đến qua trình đo Huyết áp cho người đo Chênh lệch nhiều tác nhân: • Về phương pháp đo: Ảnh hưởng thiết bị đo không hiệu chỉnh xác,...
 • 4
 • 159
 • 0

SAY DOI LUU BAO CAO THI NGHIEM QTTB

SAY DOI LUU BAO CAO THI NGHIEM QTTB
... sấy, tương ứng với 2: U2 > U* thường lấy U2 = U* + (%) III Dụng cụ – Thi t bò phương pháp TN: Thi t bò – Dụng cụ: Hệ thống thi t bị sấy trang bị:  Caloriphe: gồm hai chùm điện trở khô, có công ... khô biến đổi phức tạp, thường thấp nhiệt độ cần thi t o Do bấm thời gian không hoàn toàn xác b) Biện pháp khắc phục:  Quan sát thật kỹ kim cân thi t bò, chờ kim cân dao động chậm đến tắt hẳn ... 60 41 68 15 50 42 70 18 40 42 70 21 40 42 70 24 40 42 70 Nhận xét kết thí nghiệm: -Nhiệt độ sấy cao, thời gian sấy ngắn lại độ ẩm giấy bay nhiều II Lý thuyết thí nghiệm: Đònh nghóa: Sấy đối lưu...
 • 24
 • 348
 • 1

Báo cáo thí nghiệm truyền động điện

Báo cáo thí nghiệm truyền động điện
... ĐẶC TÍNH CƠ KHI ĐỘNG CƠ ĐƯỢC HÃM ĐỘNG NĂNG KÍCH TỪ ĐỘC LẬP TRONG HAI TRƯƠNG HỢP -2- BÁO CÁO THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN PHẦN LÝ THUYẾT a.Vẽ đặc tính với Rh1 =4Ω, Iktđm = const; Khi động làm việc ... 300 0,8 31,7 100 0,93 32,01 30 0,98 32,12 32,2 3.Vẽ đặc tính động hãm động ứng với ba trường hợp -5- BÁO CÁO THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN PHẦN LÝ THUYẾT a.Rf1=2,2Ω;Imc=3A; R f 1' = ke R f =1.882.2,2=7,78 ... tính động hãm động tương ứng với Rf=2,2 Ω , Rf=2,5 Ω I mc=3A Rf=2,5 Ω I mc=4A ω1 2a Sđm n 3c Sth1 s1 2b Sth2 3b 3a Sth’ ωth* M(Nm) Mnm Mth3 0;1 Mnm1 -7- Mnm2 Mth BÁO CÁO THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN...
 • 8
 • 2,724
 • 61

Báo cáo thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng

Báo cáo thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
... Dầu hỏa Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Hình 31 Máy trộn Hình 32 Nồi trộn Hình 33 Cánh trộn Hình 34 Dụng cụ vicat Hình 35 Khâu hình côn 32 Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Hình 37 Khay trộn vật liệu Hình ... nén mẫu bê tông 29 Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Hình 19 Xi măng Hình 20 Cát Hình 21 Cát tiêu chuẩn Hình 23 Đá 1-2 30 Hình 22 Đá dăm Hình 24 Đá 4-6 Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Hình 26 Gạch lỗ ... Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Bài 1: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG RIÊNG VÀ KHỐI LƯNG THỂ TÍCH CỦA CÁC LOẠI VẬT LIỆU 1) Mục đích thí nghiệm: - Làm quen với thí nghiệm xác đònh khối lượng...
 • 36
 • 14,877
 • 46

Báo cáo thí nghiệm thuỷ lực đại cương

 Báo cáo thí nghiệm thuỷ lực đại cương
... ) Xác định tổn thất thu tổn thuỷ lực dọc đờng Kết thí nghiệm tổn thất thuỷ lực dọc đờng Qua tiến hành thí nghiệm kết hợp với đồ thị Nicuratso ta có đợc kết thí nghiệm nh bảng sau: h1 (7) 3543 ... Trong thí nghiệm sau dòng nớc màu nớc ống nghiệm chuyển động xáo trộn lẫn ta có dòng chảy rối Nguyên nhân phù hợp tiến hành thí nghiệm làm tơng đối xác, máy thí nghiệm đảm bảo đợc nên kết thí nghiệm ... pháp đo phơng pháp xác định yếu tố thuỷ lực A Bộ thiết bị thí nghiệm thuỷ lực Mô tả thiết bị - Tên thiết bị : HLB 95 - Các phận chính: + Bộ phận để đo số liệu thí nghiệm + Bộ phận phụ trợ để đảm...
 • 7
 • 8,612
 • 124

Xem thêm