Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 1, 2 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings có đáp án
... 14 a thank b thanks c thanks you d thank children 15 a Good afternoon b Good night c Hi d Bye ĐÁP ÁN 11a 12c 13a 14b 15d ...
 • 2
 • 211
 • 0

Bài tập củng cố kiến thức lớp 10(Unit 1-3)+kèm đáp án

Bài tập củng cố kiến thức lớp 10(Unit 1-3)+kèm đáp án
... C-the one D-who 10-A-as a matter B-as a result C-in spite D-capable §¸p ¸n bµi tËp cñng cè líp 10(Unit 1-3) I-Pronunciation: 1-B 6-C 2-C 7-B 3-A 8-C 4-D 9-A 5-B 10-B 4-B 9-A 14-C 19-D 5-B 10-A...
 • 3
 • 12,057
 • 442

Soạn bài ôn tập tiếng Việt lớp 9 HK 1

Soạn bài ôn tập tiếng Việt lớp 9 HK 1
... - Tiếng Việt khih giao tiếp, người nói phải lựa chọn từ ngữ xưng hô Xưng hô không chi dùng đại từ xưng hô mà dùng danh từ chức vụ, nghề ... xưng hô trung hòa Vì thế, không ý để lựa chọn từ ngữ xưng hô thích hợp với tình quan hệ người nói không đạt kết giao tiếp mong muốn, chí nhiều trường hợp, giao tiếp không tiến triển III Cách dẫn ... Dẫn gián tiếp : + Nhắc lại lời hay ý nhân vật, có điều chỉnh theo kiểu thuật lại, không giữ nguyên vẹn + Không dùng dấu hai chấm Có thêm từ « Rằng » « Là » để ngăn cách phần dẫn với phần lời...
 • 2
 • 586
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử lớp 10 Học kỳ 2 ( kèm đáp án )

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử lớp 10 Học kỳ 2 ( có kèm đáp án )
... phường trở thành đô thị lớn nước - Những đô thị như: Phố Hiến (Hưng Yên), Hội An (Quảng Nam), Thanh Hà (Phú Xuân – Hu ) trở thành nơi buôn bán sầm uất - Sự hưng khởi đô thị thể phát triển thương nghiệp, ... chống MôngNguyên Chống Minh Thời gian 980 – 981 Quân Người huy xâm lược Tống Lê Hoàn 107 5 - 107 7 Tống Trận chiến chiến lược Trên sông Bạch Đằng Lý Thường Kiệt Trên sông Như Nguyệt 125 8 - 128 8 Nguyên- ... giai cấp công nhân quốc tế ❖ Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới bùng nổ phong trào công nhân quốc tế: • Giai cấp công nhân đời, lớn mạnh với hình thành phát triển CNTB • Trong công xưởng, công nhân phải...
 • 7
 • 2,834
 • 7

bài tập trắc nghiệm lớp 10 môn vật lý đáp án

bài tập trắc nghiệm lớp 10 môn vật lý có đáp án
... giõy l A 3080 .101 2ht 3206 .101 2ht B 3570 .101 2ht C D 2442 .101 2ht Cõu31.Tia hng ngoi l loi súng in t cú bc súng t A 10- 12m n 10- 9m B 10- 9m n 4 .10- 7m C 4 .10- 7m n 7,5 .10- 7m D 7,5 .10- 7m n 10- 3m Cõu32.Cho ... Cõu29 Hiu in th dựng ng RonGhen l 2200V Cho h =6,62 .10- 34Js Bc súng ngn nht ca tia X ng phỏt l A 5 .10- 10m C 5,4 .10- 10m B 5,2 .10- 10m D 5,6 .10- 10m Cõu30 Cho bit cng dũng quang in bóo hũa t bo quang ... súng l 10m/s v tn s l 10m Bc súng ú l: A) 100 m B) 1m C) 10m D) 0,1m Cõu 9: Chn ỏp ỏn ỳng: Mt dũng in cú phng trỡnh: i=2sin100pt (A) Giỏ tr hiu dng ca dũng in l: A) 2A B) 4A C) 21/2 A D) A Cõu 10: ...
 • 39
 • 483
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 9 học kì I (có đáp án kèm theo)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 9 học kì I (có đáp án kèm theo)
... Chứng minh rằng: 1 = + 2 ΑΒ AΕ ΑF -Hết PHÒNG GD – ĐT Qu¶ng Tr¹ch Trường THCS Qu¶ng TiÕn B i B i B i KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2013 – 2014 MÔN: TOÁN - LỚP: Th i gian : 90 phút (không ... NB MD a)Chứng minh COD = 90 0 ⇒ B i 19 Ta có: OC tia phân giác AOM ( CA,CM tiếp tuyến) OD tia phân giác MOB ( DM, DB tiếp tuyến) Mà AOM MOB hai góc kề bù nên COD = 90 0 b)Chứng minh CD = AC+ BD: ... G i A B giao i m đồ thị v i trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB ( v i O gốc tọa độ đơn vị trục tọa độ centimet ) c) Tính góc tạo bơ i đường thẳng y = -2x + 3.v i trục Ox B i 10: Cho hai...
 • 9
 • 3,345
 • 101

BAITAP NANG CAO LOP 12 UNIT 1 HAY CO DAP AN

BAITAP NANG CAO LOP 12 UNIT 1 HAY CO DAP AN
... cinema was 10 years D I last went to the cinema 10 years ago Key: 1d 2b 3b 4c 5b 6c 7b 8c 9c 10 b 11 b 12 c 13 a 14 b 15 b 16 b 17 c 18 d 19 d 20c 21c 22b 23c 24d 25c 26c 27a 28b 29a 30a 31b 32b 33d 34c ... regardless 41 a many b so many c the most d more IV Reading comprehension: In the United States and Canada, it is very important to look at a person directly in the eyes when you are having a conversation ... social “rules” are the same for two men, two women, a man and a woman, or an adult and a child 42 In the Us and Canada, when you are having a conversation with someone, …… a not look directly in...
 • 4
 • 909
 • 8

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 ( ĐÁP ÁN)

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 ( CÓ ĐÁP ÁN)
... o (1 ), (2 ) , (3 ) l ỳng? (1 ) B A Ht (1 ) cú in tớch dng, ht (2 ) v (3 ) cú in tớch õm, v lng ca ht (2 ) ln hn ht (3 ) B Ht (1 ) cú in tớch dng, ht (2 ) v (3 ) cú in tớch õm, lng ca ht (3 ) ln hn ht (2 ) ... ht (2 ) (2 ) (3 ) 29 Hỡnh 8.6 C Ht (1 ) cú in tớch õm, ht (2 ) v (3 ) cú in tớch dng, lng ca ht (2 ) ln hn ht (3 ) D Ht (1 ) cú in tớch õm, ht (2 ) v (3 ) cú in tớch dng, lng ca ht (3 ) ln hn ht (2 ) I Cỏc ... C 1, C2 mc song song, C1 > C2 Gi Q1, Q2 v U1, U2 l in tớch v hiu in th ca t C1, C2 Quan h no sau õy l ỳng? A Q1 = Q2 v U1 = U2 B Q1 < Q2 v U1 = U2 C Q1 > Q2 v U1 = U2 D Q1 = Q2 v U1 > U2 Cõu...
 • 56
 • 347
 • 0

đề tham khảo kiểm tra khối 9 unit 1 ,2 đáp án

đề tham khảo kiểm tra khối 9 unit 1 ,2 có đáp án
... KIỂM TRA 15 ' BÀI SỐ - NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: TIẾNG ANH - LỚP Nguồn trích từ webside www.tienganh123.com ...
 • 8
 • 538
 • 0

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới
... V vào ô vuông) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trên ôn tập tiếng Anh lớp theo sách giúp bé học tiếng Anh dành cho trẻ em hiệu Bố mẹ tham khảo thêm ôn tập tiếng Anh dành ... cooking I like playing with a cat III Look at the pictures and the letters Write the words (Em nhìn tranh chữ cho sẵn xếp lại thành từ đúng) IV Listen and write the words or number ( Nghe điền từ số...
 • 3
 • 642
 • 17

Ôn tập Tiếng Việt lớp 10 - văn mẫu

Ôn tập Tiếng Việt lớp 10 - văn mẫu
... tiếng Việt Gợi ý: Ôn tập kiến thức khái quát lịch sử tiếng Việt: nguồn gốc, quan hệ họ hàng thời kì phát triển Gợi ý: Xem lại Khái quát lịch sử tiếng Việt Hãy nêu đặc điểm văn bản, đặc điểm văn ... liên quan đến văn - Đánh giá văn theo yêu cầu sử dụng tiếng Việt: ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp phong cách ngôn ngữ) - Dựa vào gợi ý tập để xác định khác văn dạng nói dạng viết văn ... học) tự phân tích văn ấy: kiểu văn bản, nhân tố giao tiếp, việc đáp ứng yêu cầu sử dụng tiếng Việt; trình bày văn dạng nói trước lớp khác văn dạng nói dạng viết Gợi ý: - Viết văn theo ý sau: +...
 • 2
 • 1,571
 • 5

bai on tap tieng Anh

bai on tap tieng Anh
... Society and the Rowing Club, _need/needs_ to submit a new constitution 26 One of my best friends _are/is_ an extra on Seinfeld this week 27 Not only the students but also their instructor _has/have_ ... voting for the new school 24 Carlos is the only one of those students who _have/has_ lived up to the potential described in the yearbook 25 The International Club, as well as the Choral Society ... _votes/votes_ along straight-party lines 33 Four years _are/is_ a long time to spend away from your friends and family 34 Politics _are/is sometimes a dirty business 35 To an outsider, the economics...
 • 4
 • 75
 • 0

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học bài ôn tập tiếng Việt lớp 6

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học bài ôn tập tiếng Việt lớp 6
... DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 32 2.1 Đặc điểm ôn tập Tiếng Việt lớp 32 2.2 Tác dụng việc sử dụng đồ dạy học ôn tập Tiếng Việt 39 2.3 Cách thức tạo lập đồ ... đồ dạy học ôn tập Tiếng Việt lớp 40 2.3.1 Các bước để tạo đồ hiệu dạy học ôn tập Tiếng Việt 40 2.3.2 Tạo đồ cho học ôn tập Tiếng Việt lớp 42 2.4 Cách thức sử dụng đồ ... luận hoạt động dạy học ôn tập tiếng Việt giáo viên học sinh 31 CHƯƠNG CÁCH THỨC TẠO LẬP VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 2.1 Đặc điểm ôn tập Tiếng Việt lớp Như nói...
 • 117
 • 895
 • 3

BÀI TẬP ANH 10 TỪ UNIT 1- 16 (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP ANH 10 TỪ UNIT 1- 16 (CÓ ĐÁP ÁN)
... below: PUBLIC EDUCATION IN THE UNITED STATES Public Education in the United States, programs of instruction (1) _ to children, adolescents, and adults in the United States through schools and ... short 10/ Decide whether the statements are true or false A wrong B failed C untrue D trustless IV/ Select the antonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit: ... strong all dancers take daily classes 10/ Most classes begin with slow exercises that increase balance and fluid (flowing, not jerky) motion ANSWER KEYS UNIT SCHOOL TALKS A MULTIPLE CHOICES:...
 • 277
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an bai on tap tieng viet lop 10đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 học kì 2 có đáp ánđề thi tiếng anh lớp 10 học kì 2 có đáp áncac dang bai tap nang cao lop 10 ve vec to co dap anbai tap tu luan lop 10 luc hap dan co dap anđề thi anh văn lớp 10 học kì 2 có đáp ánđề cương ôn tập môn toán lớp 9 học kì i có đáp án kèm theođề thi toán lớp 10 học kì 2 có đáp ánbài tập tiếng anh lớp 10 unit 1 2 3bai on tap tieng anh lop 6 unit 116bài ôn tập tiếng anh lớp 6bài ôn tập tiếng anh lớp 5bài ôn tập tiếng anh lớp 8bài ôn tập tiếng anh lớp 3bài ôn tập tiếng anh lớp 4GiaoTrinh kinh te cong nghiepGA TTNNVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngHồ chí minhKien truc thoi lyVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivh qua ca daoBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân1 GioiThieuVeLTHDT2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTAGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)UNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA