QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ LỄ HỘI

Tổ chức lễ hội quản trị sự kiện - nghề mới hấp dẫn ppt

Tổ chức lễ hội và quản trị sự kiện - nghề mới hấp dẫn ppt
... kinh tế tổ chức lễ hội - kiện Thông qua lễ hội - kiện cách đánh bóng thương hiệu hiệu Tìm hiểu loại hình kiện Qui trình tổ chức lễ hội - kiện Tìm ý tưởng xây dựng kịch tổ chức lễ hội kiện Chuỗi ... Chuỗi cung ứng cho lễ hội kiện Qui trình xin cấp phép tổ chức lễ hội - kiện Đi tìm nguồn tài cho lễ hội - kiện Nhân lực tổ chức lễ hội kiện Đảm bảo an toàn, an ninh cho lễ hội kiện Học viên dễ ... Quản trị kiện, người học trang bị kiến thức lý thuyết lễ hội - kiện Hiểu phân biệt rõ ràng loại hình kinh doanh lễ hội - kiện Hiểu vai trò, tầm quan trọng ý nghĩa kinh tế tổ chức lễ hội - quản trị...
 • 3
 • 337
 • 1

bài giảng quản trị sự kiện hội nghị

bài giảng quản trị sự kiện hội nghị
... Tổ Chức Sự Kiện Professional Event Coordination 2009 ĐH KTQD John 2004 Wiley & Sons Vấn đề TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN - HỘI NGHỊ Event management Tổng Quan Về Hoạt Động Sự Kiện - Hội Nghị  ... lịch  Khái niệm chất hoạt động tổ chức kiện - hội nghị  Vai trò mục tiêu hoạt động tổ chức kiện - hội nghị tổ chức  Tổng quan thị trường tổ chức kiện - hội nghị Việt Nam giới Event quan Tổngmanagement ... Tầm quan trọng hoạt động kiện - hội nghị Sự kiện Tổ chức kiện có khả ảnh hưởng lớn đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quốc gia, khu vực cộng đồng  Kiến thức tổ chức kiện cần thiết người làm...
 • 270
 • 602
 • 9

quản trị sự kiện 1.khai niem va hieu ung

quản trị sự kiện 1.khai niem va hieu ung
... - Quản lý tài trợ – Quản lý chi phí • Ngày – Các vấn đề pháp lý rủi ro – Đánh giá Giảng viên – Ngô Phương Dung - Thạc sỹ Quản trị Sự kiện – ĐH Bournemouth (Anh) – Bùi Thanh Hương - Thạc sỹ Quản ... cho kiện bạn “Cuộc sống quanh ta đầy ắp kiện  Điều khiến kiện đáng nhớ?  Sự kiện việc có ý nghĩa nhiều quan trọng xảy ra.” (Từ điển Tiếng Việt, 1992, T.862)  Anh/chị tổ chức kiện nào? Sự kiện ... triệu triệu khách tham dự Phân loại Sự kiện Nghệ thuật/ Giải trí Kinh doanh/ Lễ nghi Thương mại văn hóa Sự kiện cá nhân Phân loại Sự kiện có Tổ chức Chính trị/ Nhà nước Nghỉ ngơi Giải trí Thi...
 • 34
 • 239
 • 0

Đề cương Quản trị sự kiện

Đề cương Quản trị sự kiện
... Anhhaihytq@gmail.com 0985.325.563 + Sự kiện thể thao + Sự kiện thống + Sự kiện truyền thông + Sự kiện cá nhân + Sự kiện giải trí + Sự kiện văn hóa – xã hội + Sự kiện thương mại * Vai trò tổ chức kiện: - Truyền đạt ... đình - Theo thời gian + Sự kiện dài ngày + Sự kiện ngắn ngày - Theo hình thức mục đích + Sự kiện kinh doanh + Sự kiện giáo dục khoa học + Sự kiện văn hóa truyền thống + Sự kiện âm nhạc, nghệ thuật, ... kinh nghiệm cho hoạt động sau Câu 25: Quản trị hậu cần tổ chức kiện gì? Trình bày quy trình chung quản trị hậu cần tổ chức kiện Quản trị hậu cần tổ chức kiện bao gồm: Cung ứng các dịch vụ...
 • 28
 • 279
 • 0

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc tày ở vùng đông bắc

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc tày ở vùng đông bắc
... nghiên cứu mối quan hệ truyền thuyết dân gian Tày lễ hội anh hùng lịch sử vùng Đông Bắc Mối quan hệ truyền thuyết dân gian lễ hội người anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc số tác giả quan tâm ... THUYẾT DÂN GIAN VÀ LỄ HỘI VỀ NGƯỜI ANH HÙNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC TÀY VÙNG ĐÔNG BẮC 3.1 Vai trò truyền thuyết dân gian lễ hội người anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc Truyền thuyết hậu thân ... tìm hiểu mối quan hệ truyền thuyết lễ hội anh hùng lịch sử người Tày vùng Đông Bắc Lịch sử vấn đề Trong tìm hiểu mối quan hệ truyền thuyết lễ hội anh hùng lịch sử người Tày vùng Đông Bắc, công...
 • 26
 • 1,065
 • 1

tiểu luận môn quản trị sự thay đổi sự thay đổi về mặt xã hội, kỹ thuật thể chế

tiểu luận môn quản trị sự thay đổi sự thay đổi về mặt xã hội, kỹ thuật và thể chế
... khác mặt vài đóng góp thêm vào mà khía cạnh mang lại để hiểu thay đổi thể chế Chúng nhấn mạnh vào thay đổi mặt thể chế thân thuyết thể chế Chúng xem việc nghiên cứu thay đổi thể chế quan trọng vài ... triển thể chế tổ chức, thay đổi thể chế tăng dần Sự thay đổi không liên tục tập hợp khác thể chế mà tốn North xem thay đổi giá thực - thay đổi điều kiện vật chất – nguồn quan trọng thay đổi thể chế ... thay đổi thể chế Các khái niệm thay đổi thể chế Sự thiết kế thể chế Các học giả nghiên cứu khái niệm thiết kế thể chế quan tâm đến hành động mà cá nhân đơn lẻ thực để thiết lập thay đổi xếp thể...
 • 79
 • 459
 • 1

Lý thuyết quản trị định lượng sự phát triển trong xã hội thông tin

Lý thuyết quản trị định lượng và sự phát triển trong xã hội thông tin
... quản trị • Trường phái tiếp cận hướng quản trị khoa học, quản trị tác nghiệp quản trị hệ thống thông tin Thuyết Định Lượng Quản Trị Khoa Học Quản Trị Tác Nghiệp Quản Trị Hệ Thống Thông Tin ... tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn Thầy Phạm Văn Namgiảng viên môn Quản trị học”, chúng em hoàn thành xong đề tài tiểu luận Thuyết Quản Trị Định Lượng Sự Phát Triển Trong Hội Thông Tin ... phái quản trị định lượng xem trường phái quan trọng trình phát triển thuyết quản trị Tuy tồn số hạn chế đóng góp trường phái ngành quản trị học chối cãi Trong đó, quản trị hệ thống thông tin...
 • 10
 • 2,654
 • 10

giữ gìn phát huy giá trị văn hoá của lễ hội đền hùng trong điều kiện nền kinh tế thị trường

giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của lễ hội đền hùng trong điều kiện nền kinh tế thị trường
... phát huy giá trị văn hoá qua văn hoá vật thể văn hoá phi vật thể 2.2.1 Vấn đề giữ gìn phát huy giá trị văn hoá lễ hội đền Hùng qua văn hoá vật thể 2.2.2 Vấn đề giữ gìn phát huy giá trị văn hoá lễ ... TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỄ HỘI ĐỀN HÙNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Thực trạng tổ chức lễ hội đền Hùng …………………………………… 2.1.1 Những điều kiện thuận ... Chương GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA LỄ HỘI ĐỀN HÙNG 1.1 Khái niệm lễ hội lễ hội truyền thống ………………………………… 1.1.1.Khái niệm lễ hội 1.1.2 Khái niệm lễ hội truyền thống 1.2 Giá trị văn hóa lễ hội đền Hùng ……………………………………………...
 • 10
 • 548
 • 4

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc
... nghĩa xã hội 37 CHƢƠNG 2: TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÀ LỄ HỘI VỀ NGƢỜI ANH HÙNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC TÀY VÙNG ĐÔNG BẮC 2.1 Truyền thuyết dân gian ngƣời anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc 2.1.1 ... 26 CHƢƠNG 2: TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÀ LỄ HỘI VỀ NGƢỜI ANH HÙNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC TÀY VÙNG ĐÔNG BẮC 38 2.1 Truyền thuyết dân gian ngƣời anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc ... thuyết dân gian lễ hội ngƣời anh hùng lịch sử dân tộc Tày Đông Bắc Chƣơng 3: Vai trò qua lại biến đổi mối quan hệ truyền thuyết dân gian lễ hội ngƣời anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc Ngoài...
 • 119
 • 510
 • 0

Giữ gìn phát huy giá trị văn hoá của lễ hội đền Hùng trong điều kiện nền kinh tế thị trường

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của lễ hội đền Hùng trong điều kiện nền kinh tế thị trường
... hội truyền thống, tác giả sâu nghiên cứu giá trị văn hóa lễ hội đền Hùng Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa lễ hội đền Hùng điều kiện kinh tế thị trường ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MAI GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỄ HỘI ĐỀN HÙNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG Chuyên ngành : Triết học Mã số : 60 22 80 LUẬN VĂN ... VĂN HÓA LỄ HỘI ĐỀN HÙNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Thực trạng tổ chức lễ hội đền Hùng 2.1.1 Những điều kiện thuận lợi tỉnh Phú thọ việc giữ gìn phát huy giá trị...
 • 105
 • 986
 • 2

Sự đa dạng giới tính trong hội đồng quản trị doanh nghiệp hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng chứng từ việt nam

Sự đa dạng giới tính trong hội đồng quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp  bằng chứng từ việt nam
... GIÁO D C VÀ ÀO T O B TR NG I H C KINH T TP H TR N S CHÍ MINH NG V NH H O A D NG GI I TÍNH TRONG H I NG QU N TR DOANH NGHI P VÀ HI U QU HO T DOANH NGHI P – B NG CH NG T NG C A VI T NAM Chuyên ... n cho v n đ đa d ng gi i tính H QT c a doanh nghi p Vi t Nam nh h nghiên c u tr ng đ n giá tr doanh nghi p Bên c nh c v n b sót m t s bi n có kh n ng đ i di n cho s đa d ng gi i tính ch a gi ... cho th y s đa d ng gi i tính H QT doanh nghi p tác đ ng đáng k đ n giá tr doanh nghi p, mà thay vào bi n quy mô doanh nghi p, ROA có tác đ ng đáng k đ n giá tr doanh nghi p Trong ng chi u c l i,...
 • 78
 • 302
 • 5

Bài tập lớn cơ sở văn hóa: Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa của di tích lễ hội chùa Long Đọi Sơn ở tỉnh Hà Nam

Bài tập lớn cơ sở văn hóa: Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và lễ hội chùa Long Đọi Sơn ở tỉnh Hà Nam
... thống văn hoá nơi Xuất phát từ lý trên, em chọn khai thác giá trị lịch sử, văn hóa di tích lễ hội chùa Long Đọi Sơn tỉnh Nam làm đề tài nghiên cứu cho tập lớn môn sở văn hóa Việt Nam Lịch ... 1: DI TÍCH CHÙA LONG ĐỌI SƠN Vị chùa Long Đọi Sơn Chùa Long Đọi Sơn có tên chữ Di n Linh Tự, chùa tọa lạc đỉnh núi Long Đọi, thuộc địa phận hành thôn Đọi Nhất xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh ... 2: LỄ HỘI CHÙA LONG ĐỌI SƠN Chuẩn bị lễ hội 18 Từ lâu chùa lễ hội chùa Long Đọi Sơn không lễ hội nhân dân vùng mà vượt khỏi không gian trở thành lễ hội lớn đất nước Với vai trò, vị trí quy mô chùa...
 • 49
 • 882
 • 0

Đánh giá các công tác quản trị doanh nghiệp các đề xuất, kiến nghị.doc.DOC

Đánh giá các công tác quản trị doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghị.doc.DOC
... 31 Phần III Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị I Phân tích đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp Phân tích đánh giá quản trị doanh nghiệp theo chức a Công tác hoạch định: ... 30 Phần III 32 Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị 32 I Phân tích đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp 32 Phân tích đánh giá quản trị doanh nghiệp theo chức ... ràng Phân tích đánh giá theo hoạt động quản trị tác nghiệp + Đánh giá công tác quản trị hoạt động sản xuất: Công tác quản trị hoạt động sản xuất doanh nghiệp sản xuất quan trọng Doanh nghiệp muốn...
 • 42
 • 637
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản trị kinh doanh và cơ hội việc làmnhập môn quản trị sự kiệnto chuc su kien ve le hoi truyen thongquản lý sử dụng và phục hồi sinh thái đầm tômquản lý sử dụng và phục hồi sinh thái bãi vạngquản trị sự thay đổi và chuyển tiếpquản trị sự thay đổi và xung độtquản trị sự thay đổi và đổi mới tổ chứcquản trị sự thay đổi với quá trình cổ phần hóa ở công ty xây dựng và thương mạiluận văn giá trị sử học và văn học trong hoàng lê nhất thồng chíquản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi của lee kun heephong tục tập quán và lễ hội của người việtnhân viên sự kiện và quan hệ công chúngcarnall và mô hình quản trị sự thay đổilãnh đạo sự thay đổi và quản trị sự thay đổiHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ câyBài 41. Thân câyBài 23. g, gh