CHƯƠNG 6 xây DỰNG mặt ĐƯỜNG2

Chương 6: Xây dựng mặt đường gia cố bằng chất liên kết vô cơ pptx

Chương 6: Xây dựng mặt đường gia cố bằng chất liên kết vô cơ pptx
... Xõy dng mặt ng *Cấu tao mặt đường - Chiều dày Hmax = 20cm Hmin = 10cm - Độ dốc ngang mặt đường: 2-3% - Là loại mặt đường cấp thấp nên đặt trực tiếp đường 2.Yờu cu vt liu: a.Vụi: Dùng bột vôi sống ... móng mặt đường BTXM Cấu tạo mặt đường: - Chiều dày lớp vật liệu: tối đa 25cm (rải lu lèn lớp), tối thiểu 10cm - Độ dốc ngang mặt đường: 3% - Là loại mặt đường cấp cao nên không đặt trực tiếp đường ... pháp ép tĩnh b Các sai số cho phép: - Chiều rộng mặt đường: 10cm - Chiều dày mặt đường: 5% - Cao độ mặt đường: -1 +5cm - Độ dốc ngang mặt đường lề đường: không 0,5% - Độ phẳng thử thước dài 3m:...
 • 14
 • 620
 • 14

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 6 xây dựng đồng tiền

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 6 xây dựng đồng tiền
... Lạc Hồng Bài giảng NỘI DUNG XÁC ĐỊNH DỊNG TIỀN THUẦN CỦA DỰ ÁN Xác định dòng tiền Xác định dòng tiền vào Xác định dòng tiền dự án 04/11/2008 Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân 11 XÁC ĐỊNH DỊNG TIỀN RA Chi ... án = Dòng tiền vào dự án – Dòng tiền dự án 04/11/2008 Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân 14 Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng Ví dụ Một dự án Z mua thiết bị sân bay TSN đòi hỏi phải đầu ... 0 .68 30 0.9515 0.9057 0. 862 6 0.8219 0.7835 0.7473 0.7130 0 .68 06 0 .64 99 0 .62 09 04/11/2008 Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng XÁC ĐỊNH DỊNG TIỀN CỦA DỰ ÁN...
 • 9
 • 823
 • 9

Tài liệu Chương 6: Xây dựng chiến lược để lựa chọn pptx

Tài liệu Chương 6: Xây dựng chiến lược để lựa chọn pptx
... đuổi chiến lược đa dạng hoá tập trung Giai đoạn đònh Tới có chiến lược khả thi để lựa chọn, vấn đề phải phân tích Ma trận hoạch đònh chiến lược đònh lượng (QSPM) Bảng Các chiến lược lựa chọn Chiến ... điểm mạnh Các chiến lược SO Các chiến lược ST …liệt kê sử dụng điểm mạnh để tận dụng hội …liệt kê vượt qua bất trace tận dụng điểm mạnh …liệt kê W: điểm yếu Các chiến lược WO Các chiến lược WT …liệt ... sách vốn đầu tư • • Chiến lược dẫn đầu chi phí: giảm chi phí để giá thấp nhất, bán phá giá • • Chiến lược chuyên biệt hoá: chất lượng cao độc đáo (NOKIA), giá cao • • Chiến lược tập trung: tập...
 • 9
 • 226
 • 0

Tài liệu Chương 6 xây dựng chương trình du lịch docx

Tài liệu Chương 6 xây dựng chương trình du lịch docx
... Đặc trưng: - Chương trình du lịch hướng dẫn việc thực dịch vụ đặt trước, làm thỏa mãn nhu cầu du lịch người - Trong chương trình du lịch phải có hai dịch vụ việc tiêu dùng đặt theo trình tự thời ... việc tiêu dùng đặt theo trình tự thời gian không gian định - Giá chương trình giá gộp dịch vụ có tring chương trình - Chương trình du lịch phải bán trước khách tiêu dùng ... hạn số lượng dịch vụ nội dung chương trình du lịch + Cách diễn đạt khác sử dụng từ ngữ khác định nghĩa Nguyên nhân: - Do tính chất động, phức tạp tổng hợp tiêu dùng du lịch - Do mục đích nghiên...
 • 2
 • 360
 • 0

bài giảng quản trị chiến lược - chương 6 xây dựng chiến lược để lựa chọn

bài giảng quản trị chiến lược - chương 6 xây dựng chiến lược để lựa chọn
... Stability) - Sức mạnh ngành (IS - Internal Strength) SƠ ĐỒ: Ma trận SPACE FS +6 +5 Thậ trọ g n n +4 Tấ côg n n +3 +2 +1 CA -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 IS -1 -2 -3 Phòg thủ n -4 Cạ h tranh n -5 ... gồm: Chiến lược kết hợp phía sau, Chiến lược phía trước, Chiến lược theo hàng ngang (Chiến lược tham gia liên doanh), Chiến lược thâm nhập thị trường, Chiến lược phát triển thị trường, Chiến lược ... 4 ,67 – 2,25 = 2,42 IS + CA= 5,33 – 2,00 = 3,33 FS Chiến lược cơng CA -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 ES Hình : Chiến lược Southern Bank ma trận SPACE IS FS Ma trận SPACE Thận trọng Tấn cơng CA IS +5 -1 ...
 • 62
 • 234
 • 1

Chương 6Xây dựng cơ chế lương thưởng potx

Chương 6 – Xây dựng cơ chế lương thưởng potx
... Email: LNGUYEN647@GMAIL.COM Mobile: 098 9 966 927 Chương Xây dựng chế lương thưởng • Mục đích việc xây dựng chế lương thưởng • Các thành phần chế lương thưởng • Các phương pháp xây dựng & áp dụng ... nhiều • Sự nỗ lực cần bền bỉ Lương dựa thỏa mãn • IBM trả lương dựa thỏa mãn khách hàng • Tất khách hàng khảo sát về: Sự thỏa mãn tổng thể Sự hiểu biết nhân viên bán hàng khách ... Thành phần Biểu Lương cứng • • • Lương Hệ số chức vụ, trách nhiệm Hệ số lương Hoa hồng • • Phần trăm doanh thu Phần trăm lợi nhuận Thu nhập mềm • • • Thưởng vượt tiêu Thưởng toán Thưởng thành tích...
 • 20
 • 400
 • 0

Chương 2: Xây dựng mặt đường cấp phối thiên pptx

Chương 2: Xây dựng mặt đường cấp phối thiên pptx
... Móng đường cấp A1, móng đường cấp A2 : loại A,B,C - Móng đường cấp A2: loại A,B,C,D,E - Móng, mặt đường cấp B1, B2, gia cố lề: loại A,B,C,D,E Theo khuyến cáo chương trình đánh giá cấp phối đường ... tính vào bề rộng lòng đường - Lớp móng phải thi công theo quy trình phải nghiệm thu trước làm lớp cấp phối + Nếu mặt đường cũ phẳng, đủ cường độ phải làm mặt đường + Nếu mặt đường cũ rời rạc, nhiều ... kiểm tra 3mc/km - Chiều dày mặt đường kiểm tra 3mc/km, mặt cắt kiểm tra vị trí - Đào lấy vật liệu mặt đường thí nghiệm tất tiêu lý mẫu/km mặt đường rộng 7m - Độ chặt mặt đường kiểm tra phương pháp...
 • 6
 • 929
 • 34

Chương 3: Xây dựng mặt đường cấp phối đá dăm pps

Chương 3: Xây dựng mặt đường cấp phối đá dăm pps
... Đảm bảo thành phần cấp phối tốt - Đá dăm dùng đá từ cấp - Các tiêu lý yêu cầu vật liệu CPĐD quy định Bảng Bảng Các tiêu lý yêu cầu vật liệu CPĐD TT Chỉ tiêu kỹ thuật Cấp phối đá dăm Loại I Loại ... tăng cường mặt đường mặt đường cũ tốt phẳng cần làm mặt đường rải đá lên Nếu mặt đường cũ nhiều ổ gà lồi lõm phải xáo xới lại trước rải đá b Chuẩn bị vật liệu cấp phối thiết bị thi công : ... bề mặt lớp cấp phối lề đường, nạo vét rãnh biên Bảo dưỡng làm lớp nhựa thấm bám - Nếu thi công lớp phải tưới ẩm lớp thi công lớp (không lu hoàn thiện) - Nếu cấp phối làm lớp móng mặt đường cấp...
 • 7
 • 18,751
 • 245

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước doc

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước doc
... cố đá vỉa H = HTK +10cm, khối lượng tính riêng, chiều rộng đá vỉa không tính vào chiều rộng mặt đường - Khi rải đá dăm tăng cường mặt đường mặt đường cũ tốt phẳng cần làm mặt đường rải đá ... thiết kế) Nếu mặt đường có lớp dùng đá dăm tiêu chuẩn (4 6, 7, 8) Nếu mặt đường gồm lớp lớp dùng đá dăm tiêu chuẩn, lớp dùng đá dăm kích cỡ mở rộng ( 7) c Yêu cầu dạng hạt: - Đá phải đồng ... đường - Móng mặt đường: thiết kế qui định, thường dùng đá dăm tiêu chuẩn, không dùng đá hộc Đ2 Yêu cầu vật liệu Theo 22TCN 06-77 quy định sau: Yêu cầu đá dăm a Yêu cầu chất lượng đá: - Đá chia làm...
 • 6
 • 3,566
 • 94

Chương 5: Xây dựng mặt đường nhựa các loại pptx

Chương 5: Xây dựng mặt đường nhựa các loại pptx
... IRI) - Khe hở không 5mm mặt đường cấp cao A1 - Khe hở không 7mm loại mặt đường khác - (Đối với mặt đường cấp cao A1, IRI Ê2,8) 6- Bề rộng mặt đường láng nhựa hình thức nhựa nóng(3-5 cắt ngang/1km) ... Đ4 Mặt đường thấm thập nhựa Khái niệm, phân loại phạm vi sử dụng: a Khái niệm: Mặt đường thấm nhập nhựa loại mặt đường dùng đá dăm có kích cỡ tương đối đồng rải, lu lèn đến độ chặt định Dùng nhựa ... đá nhựa Quan sát mắt Tổ môn Đường Khoa Công trình Trường Cao đẳng GTVT 38 Xõy dng mặt ng Bi ging mụn hc Chất lượng lớp láng nhựa kích thước mặt đường láng nhựa 5- Độ phẳng mặt đường láng nhựa...
 • 29
 • 539
 • 12

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân Lý Ngọc Yến Nhi

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân  Lý Ngọc Yến Nhi
... ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ 1.1 Quan niệm HCM dân chủ 1.2 Dân chủ lĩnh vựa đời sống 1.3 Thực hành dân chủ QUAN ĐIỂM HCM VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 2.1 Xây dựng nhà nước ... cho dân, để cậy với dân Nhà nước dân Do dân lựa chọn, bầu đại biểu Do dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế Do dân phê bình, xây dựng Nhà nước dân Các quan nhà nước phải Dựa vào dân Liên hệ với dân ... chủ nhân dân Vấn đề CMXH vấn đề quyền, vấn đề quyền chỗ thuộc ai, phục vụ quyền lợi cho Xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực chất xây dựng Nhà nước dân, dân dân Nhà nước dân Hiến...
 • 44
 • 14,057
 • 298

Bài giảng quản trị chất lượng chương 6 xây dựng hệ thống chất lượng dựa trên ISO 9000

Bài giảng quản trị chất lượng chương 6  xây dựng hệ thống chất lượng dựa trên ISO 9000
... Đánh giá nội 10 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống quản chất lượng dựa chuẩn mực chung nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa xây dựng ban hành, ... trúc tiêu chuẩn ISO 9000: Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 hành gồm có tiêu chuẩn sau:  – ISO 9000: 2005: Hệ thống quản chất lượng – Cơ sở từ vựng  – ISO 9001: 2008: Hệ thống quản chất lượng – Các ... ISO 9000 mô tả yếu tố mà hệ thống quản chất lượng nên có không mô tả cách thức mà tổ chức cụ thể thực yếu tố ISO 9000 1.3 Trường hợp áp dụng ISO 9000:      Hướng dẫn để quản chất lượng...
 • 23
 • 350
 • 0

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô (chương 6)

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô (chương 6)
... GCXM) Ph gia: - Nờn dựng cỏc loi ph gia gim nc, gim co ngút, kộo di thi gian ninh kt ca bờtụng nh: SIKA, MBT, MAPEI, IMAG, Siờu Cng Hn hp bờtụng : Độ dễ thi công Phơng pháp rải mặt đờng Máy rải ... lm cho mt ng kộm bng phng, hn ch xe chy tc cao - Thi cụng tng i phc tp, ũi hi cú thit b chuyờn dựng - Chi phớ xõy dng ban u thng rt ln (2 - 2,5 ln mt ng mm) - Yờu cu phi cú thi gian bo dng sau...
 • 105
 • 132
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 1: CẤU TẠO MẶT ĐƯỜNG VÀ TRÌNH TỰ CHUNG XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ ppt

Tài liệu CHƯƠNG 1: CẤU TẠO MẶT ĐƯỜNG VÀ TRÌNH TỰ CHUNG XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ ppt
... gia cỏc Hình 1-2: Lớp mặt đuờng làm theo phin ỏ vi cng nh cng ca lp nguyên lý lát, xếp a) Không có vật liệu liên kết múng hoc nn t phớa di Nh vy cỏc b) Có dùng thêm vật liệu liên kết phin ỏ phi ... múc v ma sỏt gia cỏc hũn ỏ vi a) b) Hình 1-3: Lớp mặt đuờng làm theo nguyên lý đá chèn đá a) Không có vật liệu liên kết b) Có dùng thêm vật liệu liên kết nh vy m hỡnh thnh c cng chng li bin ... thuc vo t l xi mng, cỏt v nc m bo cho va xi mng cú st thớch hp thng dựng cỏc t l l xi mng cỏt sau õy: 1:1 ,75; 1:2 hay 1:2 ,25 (theo th tớch) - Lng nc tt nht ca va c xỏc nh bng thớ nghim Thi...
 • 103
 • 1,257
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: slide môn đường lối cách mạng chương 6 xây dựng hệ thống kinh tế chính trịchương 6 xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân6 xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ bằng ngôn ngữ autolipschương trình xây dựngxây dựng mặt đườngchương trình xây dựng nông thôn mớiquyết định chương trình xây dựng nông thônphê duyệt chương trình xây dựng nông thônchương trình xây dựng hệ thốngxây dựng mặt bằngnghị quyết số 422005qh11 chương trình xây dựng luậtchương trình xây dựng luậtxây dựng mặt đường ô tôchương 5 xây dựng các thuật toán điều khiểnchương trình xây dựng thương hiệu nông sản việt namDe su bai 22ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TIN HỌCchăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niênBản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ chi tiết cọc khoan nhồibài toán kim loại tác dụng H+, NO3 tạo hỗn hợp nhiều muốiUnit 3. People''''s backgroundTuần 26. Rước đèn ông saoTuần 22. Nhà bác học và bà cụUnit 3. A trip to the countrysideUnit 4. Our pastĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2Tuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtTuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng ViệtGiây, thế kỉbai giang ki thuat mach dien tuTuần 1. Mẹ ốmkhoa họcBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănTuan 8 Toan.Toan Luyen tap chung Tiet 39Biểu đồ (tiếp theo)