Đề thi hóa lần 10

De thi hoa hoc 10

De thi hoa hoc 10
... Rợu no đơn chức ete no đơn chức C Rợu no đơn chức D Andehit no đơn chức xeton no đơn chức Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng sau: A A1 + NaOH d X(C9H10O2) B +A B1 B2(axit picric) X có công thức cấu ... thu đợc 18,24g muối khan Khí thu đợc khí ? A N2O B NO C N2 D NO2 Câu 25: Nhúng kẽm có khối lợng 10g vào 125ml dung dịch chứa muối nitrat kim loại M có nồng độ 0,1M Khi ion kim loại M bị khử hết ... CO2 dung dịch HCl D Dung dịch NH3 Na2CO3 Câu 11: Trong công nghiệp, sản xuất nhôm từ nguyên liệu thi n nhiên nào? A Khoáng chất cryolit C Các loại đá chứa nhôm oxit B Quặng boxit D Cao lanh Câu...
 • 6
 • 411
 • 1

De thi hoa hoc 10

De thi hoa hoc 10
... hợp gồm 0,1 mol HCOOH 0,2 mol HCHO tác dụng với dung dịch AgNO NH3 khối lợng Ag thu đợc ? A 108 gam B 10, 8 gam C 216 gam D 64,8 gam Câu 41: Thuỷ phân este X môi trờng kiềm thu đợc rợu etylic Biết ... 2,24 lít D 6,72 lít Câu 32: Hiđrocacbon A có công thức đơn giản C2H5 Công thức phân tử A là: A C4H10 B C6H15 C C8H20 D C5H5 Câu 33: Có đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C 5H8 tác dụng ... d (Ni t ) thu đợc sản phẩm là: isopentan ? A B C D Câu 34: Chất hữu X có công thức phân tử C 4H10O Số lợng đồng phân X có phản ứng với Na là: A B C D Câu 35: Có đồng phân có công thức phân tử...
 • 6
 • 310
 • 0

4 de thi hoa hoc 10

4 de thi hoa hoc 10
... ứng sau không ? Fe + Fe(SO4)3 FeSO4 (1) FeSO4 + SO2 + H2O Fe2(SO4)3 + H2SO4 (2) FeCO3 + O2 (3) t Fe2O3 + CO2 H2S + Fe2(SO4)3 S + FeSO4 + H2SO4 A Phản ứng B Phản ứng (4) C Phản ứng D Phản ứng ... 1,16g; C4H10 C 0,58g; C4H10 D 3 ,48 g; C3H8 Câu 50: Đốt cháy a gam hỗn hợp chất hữu X chứa C, H, N lợng không khí (chứa 20% O2 80% N2 thể tích) vừa đủ, thu đợc 2,64g CO2; 2,16g H2O 11 ,42 4 lít N2(đktc) ... C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH Câu 44 : Nguyên tử nguyên tố X tạo ion X - Tổng số hạt (p, n, e) X - 115 X nguyên tố dới ? A 34Se B 32Ge C 33As D 35Br Câu 45 : Đốt cháy gam este X thu đợc 4, 48 lít CO (đktc)...
 • 23
 • 220
 • 0

Đề thi Hóa vào 10 THPT 2007-2008

Đề thi Hóa vào 10 THPT 2007-2008
... (2,0 điểm) Xác định công thức cấu tạo D viết phương trình hóa học biểu diến phản ứng thực dãy biến hóa sau (mỗi mũi tên phương trình hóa học) H 2O , xuc tac trung hop Poli etilen ¬  CH2 = ... → Câu 14: (2,5 điểm) a/ Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch sau đựng lọ riêng biệt không nhãn: Na2SO4, NaCl, KNO3 Viết phương trình hóa học xảy b/ Chất kết tinh màu trắng E tác dụng ... F viết phương trình hóa học phản ứng xảy Câu 15: (2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 1,68 lit khí CH4 thu V lit khí CO2 (các khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Hòa tan hết 2,3 gam Na vào H2O thu đuợc dung...
 • 2
 • 285
 • 0

key for de thi thu lan 10

key for de thi thu lan 10
... milk 66 The main idea of this paragraph is that A pesticides pose great danger to human life B pesticides poison our drinking water by entering our groundwater and streams C pesticides residues spread ... were introduced following the Norman invasion of 106 6 Until the 1600s, English was, for the most part, spoken only in England and had not extended even as far as two centuries, English began to ... became the primary language of international business, banking and diplomacy Currently, about 80 percent of the information stored on computer systems worldwide is English Two - thirds of the world’s...
 • 4
 • 198
 • 1

11 de thi hoa vao 10 AM, tong hop

11 de thi hoa vao 10 AM, tong hop
... ứng 6,75 :11 Trộn m g CH4 với 1,75 g hiđrocacbon A đợc hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn hh Y thu đợc khí CO2 nớc có tỷ lệ tơng ứng Xác định CTPT A Viết CTCT có A Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ... AgNO3 0,3M khuấy dd thời gian sau đem lọc ta thu đợc 22,56 g chất rắn A ddE (Chú ý: Mất đoạn đề này) Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Đề Chính Thức hóa Trờng Đại học quốc gia Hà nội Năm học 1993 ... ) = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 ; Pb = 207 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hóa Đề Chính Thức Trờng Đại học quốc gia Hà nội Năm học 1997 1998...
 • 14
 • 209
 • 1

đề thi Hóa lớp 10. chương 1 (90phut)

đề thi Hóa lớp 10. chương 1 (90phut)
... X 3+ Bài (1. 5 điểm) 63 65 a Nguyên tử khối trung bình Cu 63,54 Cu có đồng vị 29 Cu 29 Cu Tính thành phần % đồng vị Cu có tự nhiên? ; b Nguyên tử nguyên tố A có tổng số e phân lớp 10 Biện luận ... tử X 58 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 18 hạt a Xác định Z b Viết cấu hình e nguyên tử X c Nguyên tử X có lớp e lớp e bão hòa e d Nguyên tố X kim loại hay phi kim? Vì sao? ... II Bài tập tự luận (7 điểm) Bài (2điểm) Nguyên tử X có 13 e vỏ có 14 hạt không mang điện nhân a Xác định số proton, số nơtron số electron b Xác định sô khối...
 • 2
 • 311
 • 4

đề thi hóa lớp 10

đề thi hóa lớp 10
... phân tử có tổng số proton 77 Xác định M, X công thức phân tử MXa (Đề thi Olympic Hoá học ngày 04/11/1998 – TỈnh Bắc Giang) Bài 10: Hai nguyên tố A, B tạo thành hợp chất X Khi đốt nóng đến 800oC, ... đơn chất A Số electron hoá trị nguyên tử nguyên tố A số lớp electron nguyên tử nguyên tố B Số electron hoá trị nguyên tử nguyên tố B số lớp electron nguyên tử nguyên tố A, điện tích hạt nhân nguyên ... nguyên tố A, điện tích hạt nhân nguyên tử B gấp lần A Xác định A, B công thức phân tử hợp chất X (Đề thi Olympic Hoá học ngày 04/11/1998 – TỈnh Bắc Giang) Bài 11: X, Y, R, A, B theo thứ tự nguyên...
 • 5
 • 539
 • 4

Đề thi hóa 8 (10-11)

Đề thi hóa 8 (10-11)
... ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học 2010-2011) Môn : Hóa học ====*****==== I.TRẮC NGHIỆM:( điểm) Mỗi đáp án 0,5 điểm B C D C B D A Câu 8: (1,5 điểm) từ cụm từ 0,25 điểm ... điểm) Câu 1: a CO ( điểm) Công thức CO có khối lượng mol 28g mol CO có 1mol C 1mol O 12 x1 x100% = 43% 28 16 x1 %O = x100% = 57% 28 %C = b Fe2O3 ( điểm) Công thức Fe2O3 có khối lượng mol 160g ... I (Năm học 2010-2011) Môn : Hóa học Biết Hiểu TN TL TN TL Vận dụng TN TL 1(0,5điểm) Đơn chất ,hợp chất phân tử 1(0,5 điểm) Công thức hóa học 1(0,5 điểm) Phản ứng hóa học (2 điểm) (2 điểm) Định...
 • 4
 • 116
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI HÓA HỌC – 10 docx

Tài liệu ĐỀ THI HÓA HỌC – 10 docx
... tử Cr 52 Bán kính nguyên tử tương đối nguyên tử Cr Chọn câu trả lời A 2,35 .10- 8cm B Đáp án khác C 1,25 .10- 8cm D 1,5 .10- 10 cm Một kim loại M có tổng số hạt gồm (p + n + e) ion M2+ 78 (p: proton; ... lời C A A B C B D Muối khan dùng để làm khô khí sau đây? D Cả A, B, C A 10, 44g ; 8,5g B 10, 44g ; 12,72g C 10, 44g ; 13,5g D 10, 2g ; 13,5g ; 8,5g A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 6,72 lít 12 Sau ... 19,2g Cu vào dung dịch loãng Khí thu đem oxi hóa thành sục vào nước với dòng khí để chuyển hết thành Thể tích khí (dkc) tham gia vào trình là: Chọn đáp án 10 Đổ dung dịch có chứa 11,76g vào dung...
 • 3
 • 211
 • 2

đề thi hóa học 10 NÂNG CAO

đề thi hóa học 10  NÂNG CAO
... = 108 ; N =14) (Học sinh khơng sử dụng bảng tuần hồn) - HẾT SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG I TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2 010 – 2011 Mơn thi: HĨA HỌC ... oxi hóa nhung O3 có tính oxi hóa mạnh B H2SO3 H2SO4 có tính oxi hóa, H2SO4 có tính oxi hóa mạnh C H2O H2O2 có tính oxi hóa H2O có tính oxi hóa yếu D H2S H2SO4 có tính oxi hóa H2S có tính oxi hóa ... oxi hóa H2S có tính oxi hóa yếu B H2SO3 H2SO4 có tính oxi hóa, H2SO4 có tính oxi hóa mạnh C H2O H2O2 có tính oxi hóa H2O có tính oxi hóa yếu D O2 O3 có tính oxi hóa nhung O3 có tính oxi hóa mạnh...
 • 10
 • 1,967
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hóa lớp 10đề thi hóa lớp 10 học kì iiđề thi hóa lớp 10 học kỳ 2đề thi hóa lớp 10 học kì 2đề thi hóa lớp 10 học kì 1 trắc nghiệmđề thi hóa lớp 10 học kì 1 cơ bảnđề thi hóa học 10 học kì 2đề thi hóa học 10 hk2đề thi hóa lớp 10 học kỳ 1đề thi hóa lớp 10 chuyênđề thi hóa lớp 10 hk1đề thi hóa lớp 10 hk2đề thi hóa lớp 10 học kì 1đề thi hóa lớp 10 học kì 1 nâng caođề thi hóa lớp 10 học kì 2 tự luậnứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnbài tập tuần logic và cách học tốt logicKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6220 IELTS SPEAKING TOPICS_03국 어 2 권Co che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoli thuyet va bai tap tuong tac genUng dung di truyen hocQuang hợp ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁOBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC1_Toán