Báo cáo mẫu xác dịnh điện tích riêng em của electron theo phương pháo magnetron

Xác định diện tích riêng e/m của electron

Xác định diện tích riêng e/m của electron
... n d anôt A v lới G đèn IV Câu hỏi kiểm tra Nêu định nghĩa v đơn vị đo điện tích riêng electron Trình b y phơng pháp xác định điện tích riêng electron phơng pháp manhêtrôn : a) Vẽ sơ đồ mạch ... ( mA ) Xác định điện tích riêng electron X = e / m a Căn v o đồ thị I = f ( I ) vẽ đợc trang sau, xác định giá trị cờng độ dòng điện I1 : I = (A) b Tính sai số tơng đối điện tích riêng X ... 6V, đo Von kế V Bằng cách xác định cờng độ dòng điện từ hoá cuộn dây I1 = I dòng anôt I2 triệt tiêu, ta tính đợc điện tích riêng e/m electron theo công thức (6) Cách xác định I nh sau : Theo trên,...
 • 7
 • 13,272
 • 133

Báo cáo khoa học: "PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TĨNH ĐÔ THỊ" pptx

Báo cáo khoa học:
... thông tĩnh; xác định quỹ đất dành cho giao thông tĩnh tự bảo quản giao thông tĩnh công cộng sở số lượng phương tiện có khả tự bảo quản số phương tiện khả tự bảo quản Các phương pháp xác định quỹ ... LUẬN Giao thông tĩnh nói riêng hệ thông giao thông đô thị nói chung vấn đề lớn đô thị đặc biệt thành phố lớn Việt Nam Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Việc xác định tỷ lệ quỹ đất hợp lý dành cho giao ... kỹ thuật giao thông đô thị - Nhà xuất Giao thông vận tải - 2005 [2] ThS Nguyễn Thị Thực (2001) đề tài NCKH cấp Bộ, Mã số: B 2000 - 35 – 114 - “Luận khoa học phát triển giao thông tĩnh đô thị”...
 • 3
 • 481
 • 2

Báo cáo " Thử xác định đối tượng cho chính sách kích cầu ở Việt Nam cách tiếp cận phân tích bảng cân đối liên ngành liên vùng " doc

Báo cáo
... sau: Hiệu sách kích cầu theo thành phần kinh tế Phương pháp phân tích bảng cân đối liên ngành liên vùng Sơ đồ Cấu trúc mô hình I-O liên vùng Thay đổi nhu cầu cuối vùng i Thay đổi VA vùng i Thay ... Xem xét ảnh hưởng kích cầu theo vùng Trong nghiên cứu Miyazawa vùng, ông tìm thấy phân biệt nhân tử Leontief để phân tích ảnh hưởng qua lại vùng kinh tế Giả sử kinh tế chia thành vùng, ông chia ... hệ ngược liên khu vực (giữa ngành khu vực thể chế, sản xuất sản xuất) Kết tính toán Xem xét ảnh hưởng kích cầu thành phần tổng cầu( 2) Về nguyên tắc bảng I-O đại diện cho giai đoạn, bảng I-O 1989...
 • 9
 • 230
 • 0

Slide tóan 12 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP _Thành Trung

Slide tóan 12 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP _Thành Trung
... PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI ... đáy, SA = a, đáy ABCD hình thoi cạnh a có góc ˆ A = 120 0 Tính thể tích khối chóp S.ABCD PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP Giải: ... a = VS ABCD = a PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP Loại 5: Khối chóp a) Phương pháp: - Xác định đường cao: ta tìm hình chiếu vuông...
 • 28
 • 202
 • 0

skkn Phương pháp tính thể tích của khối chóp bằng cách xác định diện tích đáy và đường cao của khối chóp

skkn Phương pháp tính thể tích của khối chóp bằng cách xác định diện tích đáy và đường cao của khối chóp
... góc đáy Góc SC đáy 60ο Tính thể tích khối chóp S.ABCD Tính thể tích khối chóp MBCD Giải Yêu cầu: + Học sinh xác định góc + Xác định công thức thể tích khối, tính độ dài đường cao SA +Xác định đường ... giải theo nhiều cách khác Đối với thể tích khối chóp ta phân chia nhiều loại khác Sau tối xin trình bày dạng tính thể tích khối chóp cách xác định “chiều cao diện tích đáy khối chóp - Đối với ... (ABCD) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a Loại Hình chóp a Phương pháp - Xác định đường cao ta tìm hình chiếu vuông góc đỉnh S lên mặt phẳng chứa đa giác đáy tính độ dài đường cao - Diện tích đáy...
 • 7
 • 235
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Về xác định các căn cứ đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính trong xét xử các vụ án hành chính " pdf

Tài liệu Báo cáo
... tác xét x v án hành chính v n liên quan n c ánh giá tính h p pháp c a Q HC l i chưa h c c p m t cách có h th ng V phương di n trao i kinh nghi m xét x , v n xác nh c c th ánh giá tính h p pháp ... quy t án hành c a hành chính" - Toà án nhân dân t i cao tháng 2/2001, m c VI - V c pháp lu t xác nh tính h p pháp c a quy t nh hành (tài li u lưu hành n i b ) 54 (4).Xem: Lê Xuân Thân, "M t s ... quy ph m pháp lu t làm s tòa án ánh giá tính h p pháp c a Q HC xét x v án hành chính, Lu t tranh t ng hành c a Trung Qu c ã t nh ng quy nh xác nh nguyên t c l a ch n “lu t áp d ng” xét x hành Nh...
 • 9
 • 747
 • 7

Tài liệu Báo cáo "Cần xác định nội dung cụm từ "những người có quyền thừa kế di sản của nhau" trong Điều 644 Bộ luật dân sự " doc

Tài liệu Báo cáo
... (th hi n di chỳc), h l i di s n cho Ch ng h n, A v B l hai ng i b n, h cam k t v i r ng ng i no ch t sau s h ng di s n c a ng i ch t tr c, theo ú A l p di chỳc v i n i dung l ton b di s n c a ... c B cng l p di chỳc v i n i dung l ton b di s n c a B s l i cho A n u B ch t tr c Trong tr ng h p ny A s l ng i cú quy n h ng di s n c a B n u B ch t tr c, B s l ng i cú quy n h ng di s n c a ... quy n th a k di s n c a khụng bao g m nh ng ng i c h ng di s n c a theo di chỳc Cỏch th ba: Nh ng ng i cú quy n th a k di s n c a ch l nh ng ng i cú m i liờn h v i v vi c h ng di s n c lu t...
 • 4
 • 250
 • 0

Báo cáo " Về xác định phạm vi những vụ kiện được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn " pdf

Báo cáo
... tuân thủ số thủ tục định theo quy định cụ thể pháp luật) Tuy nhiên, dù quy định theo cách n o hình thức hợp đồng kinh tế đợc giới hạn t i liệu vi t Bộ luật dân Vi t Nam coi hình thức l điều kiện ... vô hiệu có vi phạm hình thức Do không coi hình thức l điều kiện xác định hiệu lực hợp đồng m pháp luật Pháp có phân biệt giao dịch hiệu lực với giao dịch không tuân thủ theo thủ tục định m thực ... trao đổi trờng hợp pháp luật có quy định bắt buộc số hợp đồng phải đợc thể hình thức định, vi phạm hình thức luật định, hợp đồng đ giao kết vô hiệu Vi phạm quy định bắt buộc hình thức ảnh hởng trực...
 • 5
 • 232
 • 0

TIÊU CHUẨN NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXIT TCVN 881752011 XÁC ĐỊNH ĐIỆN TÍCH HẠT

TIÊU CHUẨN NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXIT TCVN 881752011 XÁC ĐỊNH ĐIỆN TÍCH HẠT
... thử – Phần 4: Xác định lượng hạt cỡ (Thử nghiệm sàng) TCVN 8817-5:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định điện tích hạt TCVN 8817-6:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít ... biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm TCVN 8817-13:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khả trộn lẫn với nước TCVN 8817-14:2011, Nhũ tương nhựa đường ... – Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol TCVN 8817-3:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lắng độ ổn định lưu trữ TCVN 8817-4:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít...
 • 8
 • 176
 • 0

Báo cáo mẫu thí nghiệm giải tích mạch cặp số đặc trưng nhánh xoay chiều

Báo cáo mẫu thí nghiệm giải tích mạch cặp số đặc trưng nhánh xoay chiều
... dòng điện I1: ϕ1 = 118o Câu e:  Mắc cuộn áp Wattmeter vào vị trí B-D: PBD = (W) Số đọc đặc trưng cho công suất tác dụng đoạn mạch B-D ... Sơ đồ mạch thí nghiệm:  Bảng số liệu: Công suất P (W) 65 Dòng điện I (A) 1.085 Áp toàn nhánh U (V) 60  Giản đồ vectơ dòng-áp thực nghiệm: +j UR IR +1 O      Dựa vào giản đồ ... Sơ đồ mạch thí nghiệm:  Bảng số liệu: Công suất Dòng điện P (W) I (A) 12 0.46 Áp toàn nhánh U (V) 60 Áp cuộn dây UL (V) 50 Áp điện trở UR (V) 25  Giản đồ vectơ dòng-áp thực nghiệm:...
 • 7
 • 719
 • 14

Báo cáo " Cần khẳng định hơn nữa thương hiệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam " doc

Báo cáo
... nhận định th viện đại học Việt Nam qua phần sau: Vai trò th viện đại học; Nhận diện th viện đại học Việt Nam; Th viện đại học Việt Nam trớc xu hội nhập; Mô hình th viện đại học Việt Nam thời gian ... nhng nói nôm na theo kiểu Việt Nam "chuyên nghiệp" đại học, "trợ l " trung cấp "phục v " sơ cấp Theo quy định Malaixia trờng đại học t có dới 1.000 sinh viên có th viện với biên chế nh sau: - ... thông tin nhiều hơn, phong phú hơn, công trình nghiên cứu có chất lợng hơn, nhanh hơn, tránh đợc trùng lặp cách không cần thiết Trong bối cảnh quốc tế nh vậy, th viện đại học Việt Nam phải đối mặt...
 • 6
 • 97
 • 0

Xem thêm