đề 3 b 2014

ÔN VĂN ĐẠI HỌC ĐỀ 3 NĂM 2014

ÔN VĂN ĐẠI HỌC ĐỀ 3 NĂM 2014
... Website: dophuongthcsnt.violet.vn ĐÁP ÁN ÔN VĂN ĐẠI HỌC ĐỀ NĂM 2014 Câu Ý I Nội dung Điể m số Ý nghĩa hình ảnh tiếng đàn bọt nước thơ Đàn ghi ta Lorca ... thể chủ đề thơ: không xót thương cho 0,5 đẹp mong manh mà khẳng định đẹp Lưu ý: Đáp án gợi ý, học sinh trình bày theo cách hiểu cảm xúc mình, quan trọng học sinh hiểu làm bật yêu cầu đề II Suy ... không ngủ Bảo cách trở đò giang Lòng em nhớ đến anh Không sang chẳng đường sang đành Cả mơ thức (Sóng - Xuân Quỳnh) (Tương tư - Nguyễn Bính) Mở 0,5 Giới thiệu vấn đề: + Nỗi nhớ tình yêu văn học...
 • 7
 • 178
 • 0

ÔN TOÁN ĐẠI HỌC ĐỀ 3 NĂM 2014

ÔN TOÁN ĐẠI HỌC ĐỀ 3 NĂM 2014
... Website: dophuongthcsnt.violet.vn ĐÁP ÁN ÔN TOÁN ĐẠI HỌC ĐỀ NĂM 2014 Nội dung Câu I Điểm 2,00 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) ( 1,00 ...     1200 (loai )  BIC   3 2 Đường thẳng d qua A, nhận n ( a; b ) ( a  b  0) có phương trình a ( x   3)  b( y  2)   d ( I ; BC )   ( 3a  b)   3a  b   Chọn a  1, b  Từ ...  y Giải hệ phương trình:  2 x y  x  y Nhận thấy y = không t/m hệ Hệ phương trình cho 1,00 (1,00 điểm) tương đương 0,50 x x 3 y y  Đặt  xx   y y   với  x  y  a a ...
 • 3
 • 159
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A1, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A1, B
... đề < /b> Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014!< /b> Khóa học < /b> Luyện giải đề < /b> môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 < /b> Môn thi:< /b> TOÁN; khối < /b> A khối < /b> A1, < /b> lần < /b> Thời gian làm b i: ... đề < /b> Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014!< /b> Khóa học < /b> Luyện giải đề < /b> môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 < /b> Môn thi:< /b> TOÁN; khối < /b> A khối < /b> A1, < /b> lần < /b> Thời gian làm b i: ... đề < /b> Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014!< /b> Khóa học < /b> Luyện giải đề < /b> môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 < /b> Môn thi:< /b> TOÁN; khối < /b> A khối < /b> A1, < /b> lần < /b> Thời gian làm b i:...
 • 17
 • 1,199
 • 0

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 3 năm 2014 - THPT Trần Phú, Hải Phòng

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 3 năm 2014 - THPT Trần Phú, Hải Phòng
... ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH < /b> KHỐI B LẦN NĂM 2014 - THPT TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG 1D 2D 3C 4A 5D 6B 7A 8A 9B 10C 11C 12D 1 3B 14C 15D 1 6B 17C 18D 19A 20D 21A 22A 23A 24D 25D 2 6B 2 7B 28D 29A 30 A 3 1B 3 2B ... tế b o b đột biến, dòng tế b o có NST 2n+1 dòng tế b o có nhiễm sắc thể 2n -1 B hai dòng tế b o, dòng tế b o b nh thường, dòng tế b o b đột biến có nhiễm sắc thể 2n+1 2n -1 C dòng tế b o sinh < /b> ... 15D 1 6B 17C 18D 19A 20D 21A 22A 23A 24D 25D 2 6B 2 7B 28D 29A 30 A 3 1B 3 2B 3 3B 33 A 35 C 36 C 37 A 38 A 39 C 4 0B 41A 42C 43C 4 4B 4 5B 46D 47C 48A 49C 50D ...
 • 10
 • 195
 • 2

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B THPT Chuyên ĐH VInh lần 3 năm 2014

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B THPT Chuyên ĐH VInh lần 3 năm 2014
... THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 LẦN THPT CHUYÊN ĐH VINH Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 em ý theo dõi nhé! ... tích khối tứ diện ABCD khoảng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) Câu 9.b (1,0 điểm) Tìm số phức z thỏa mãn có acgumen π /3 Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 ... tắc elip (E) có tâm sai 3/ 5, biết diện tích tứ giác tạo tiêu điểm đỉnh trục bé (E) 24 Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; 0;- 2), B (3; -1; - 4), C(-2; 2; 0)...
 • 5
 • 672
 • 7

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 3 năm 2014 THPT Chuyên ĐH Vinh

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 3 năm 2014 THPT Chuyên ĐH Vinh
... hệ P là: (1) AAbb × AaBB AABb (2) AAbb × AaBb (3) aaBB × AaBb (5) aaBB × AaBB (6) aaBB × AABb (7) AaBB × aaBb A (2), (3) , (4), (5) B (2), (4), (5), (7) C (1), (3) , (6), (7) (4) AAbb × D (2), (4), ... AaBb giảm phân tạo loại giao tử có kiểu gen A aab, AaB, aaB, B B AAb, AAB, Aab, AaB C AB, Ab, aB, ab D Aab, AaB, B, b Câu 57: Một thể có kiểu gen AaBbDd Trong trình giảm phân có 10% số tế b o b ... thể dị hợp ba cặp gen (Aa, Bb, Dd) giảm phân hình thành giao tử thấy xuất loại giao tử với số lượng sau: ABD = 80; ABd = 80; AbD = 32 0; Abd = 32 0; aBD = 32 0; aBd = 32 0; abD = 80; abd = 80 Cho...
 • 11
 • 183
 • 1

Đề thi tin học trình độ B - Đề 3

Đề thi tin học trình độ B - Đề 3
... liệu mẫu cho b ng:  B ng tbl_Danhmucsach (Danh mục sách)  B ng tbl_Khachhang (Khách hàng)  B ng tbl_Hoadon (Hóa đơn b n sách)  B ng tbl_Hoadonchitiet (Hóa đơn chi tiết)  B ng tbl_Phieunhapsach ... PHẦN III- ACCESS (3 điểm) Câu (1.5 điểm): Thi< /b> t kế form theo mẫu sau: Yếu cầu: • Tạo Textbox có tên txttinvà txttoan phép người sử dụng nhập điểm tin < /b> điểm toán vào từ b n phím • Tạo Textbox có ... query với tên qr_Cau5 PHẦN II- ACCESS (3 điểm) Câu (1 điểm): Tạo form dụng Main/Sub sử dụng chức Wizard Access để nhập hiển thị liệu b ng tbl_Hoadon tbl_Hoadonchitiet, sau thi< /b> t kế lại form có dạng...
 • 6
 • 1,223
 • 79

de thi thu toan 2014 de 3

de thi thu toan 2014 de 3
... SSAC d ( B; SAC ) SAC cõn ti C cú CS =CA =a; SA = a A C O 13 SSAC = a 16 3V Vy: d(B; SAC) = S S ABC = 3a (vd) 13 SAC M B II PHN RIấNG (3. 0 im) Câu V.a 1Viết phơng trình đờng tròn qua giao điểm ... nghiệm phơng trình x2 + (x 2x) = x 36 x + 37 x = (*) Xét f (x ) = x 36 x + 37 x , f(x) liên tục R có f(-1)f(0) < 0, f(0)f(1) < 0, f(1)f(2) < 0, f(2)f (3) < suy (*) có nghiệm phân biệt, (E) ... 2SABC = AB a b = 8(1) a + 5; b ab5 = ; Trng tõm G (d) 3a b =4 (3) a b = 2(2) 3 S T (1), (3) C(2; 10) r = p = + 65 + 89 S T (2), (3) C(1; 1) r = p = +2 CõuVIb: Vỡ z = + i l mt nghim ca...
 • 5
 • 491
 • 9

đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 3

đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 3
... Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối A khối A1, lần Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN ... tròn có chu vi 2π 3 Câu 9.b (1,0 điểm) Giải phương trình log ( x + ) − = log ( − x ) + log ( x + ) 4 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014! ... = = mặt 1 −1 cầu ( S ) : ( x − 2) + ( y − 3) + z = Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d cắt (S) theo giao tuyến đường tròn có diện tích 3 1 Câu 9.a (1,0 điểm) Tìm số phức z1 , z2...
 • 25
 • 2,156
 • 66

Tài liệu Đề và đáp án luyện thi đại học 2010 khối A-B-C-D đề 3 pptx

Tài liệu Đề và đáp án luyện thi đại học 2010 khối A-B-C-D đề 3 pptx
... = a3 7 29 EK EM EC a = = ị V1 = VKMCAND = VEAND = a3 = a3 , V2 = Vhlp V1 = 8 36 36 EA EN ED ã Vhlp = a3 , ã VEKMC VEAND ị VEAND = V1 = V2 29 Cõu V: ã Nu y = thỡ M = x = x x + xy - 3y t ... + m + = (1) cú nghim m = hoc D = (m + 2)2 - 4(m - 1)(m + 3) Kt lun: - (1) 2( 13 + 1) 2( 13 - 1) ÊmÊ 3 4( 13 + 1) 4( 13 - 1) ÊMÊ 3 II PHN T CHN Theo chng trỡnh chun ổ 15 ỡx + y - = ị Aỗ ;- ... ( I ,( P )) = R ị (P): y - z + + = hoc 1- + D 12 + 22 ộD = + = D -3 = ởD = - (P): y - z + - = ộ z = 3i ộ z2 = -9 ộ z = 3i Cõu VII.a: PT -1 ờz = ởz = -1 ở( z + 1) = z = i + Theo chng...
 • 3
 • 232
 • 0

ENSEIGNEMENT DE L’EXPRESSION ÉCRITE AU LYCÉE YEN KHANH b DE LA PROVINCE DE NINH BINH (CURSUS DE 3 ANS))

ENSEIGNEMENT DE L’EXPRESSION ÉCRITE AU LYCÉE YEN KHANH b DE LA PROVINCE DE NINH BINH (CURSUS DE 3 ANS))
... difficultộs, les mộthodes dộcriture des apprenants au < /b> lycộe Yen < /b> Khanh < /b> B de < /b> la province de < /b> Ninh Binh et la dộmarche pộdagogique appliquộe des enseignants au < /b> cours denseignement de < /b> lexpression ộcrite ... Province de < /b> Ninh Binh) Dans ce chapitre, nous allons faire lộtat de < /b> lieux de < /b> lenseignement/apprentissage du franỗais, langue ộtrangốre, cursus de < /b> ans au < /b> lycộe Yen < /b> Khanh < /b> B, province de < /b> Ninh Binh ... manuels de < /b> franỗais utilisộs dans les classes au < /b> lycộe Yen < /b> Khanh < /b> B de < /b> la province de < /b> Ninh Binh Viennent ensuite les enquờtes que nous avons menộes auprốs des apprenants et des enseignants de < /b> ce...
 • 87
 • 350
 • 0

Đề thi thử 2014 môn toán khối A, B, D, A1 có đáp án của tỉnh vĩnh phúc

Đề thi thử 2014 môn toán khối A, B, D, A1 có đáp án của tỉnh vĩnh phúc
... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TOÁN; Khối A, A1 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ý phải Khi chấm ... 0,25 -Hết - www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 www.MATHVN.com Môn: TOÁN; Khối B Thời gian làm bài: ... giới hạn : lim www.DeThiThuDaiHoc.com 1,0 0.25 0.25 0.25 0.25 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TOÁN; Khối D Thời gian làm...
 • 20
 • 1,041
 • 89

luyện thi đại học vật lý 2014 đáp án - đề 3

luyện thi đại học vật lý 2014 đáp án - đề 3
... cực đại qua vòng dây 5mWb Mỗi cuộn dây phần ứng gồm vòng ? A 70 vòng B 198 vòng C 99 vòng D 140 vòng Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 ... động vật A x = 5cos(4  t +5  /6)(cm) B x = 5cos(4  t - /3) (cm) C x = 2,5cos(4  t +2  /3) (cm) D x = 10cos(4  t +  /3) (cm) Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ... 25.1020 Câu 40: Trong chân không , ánh sáng tím có bước sóng 0,4 m Mỗi phôtôn ánh sáng mang lượng xấp xỉ A 2,49.1 0-1 9 J B 2,49.1 0 -3 1 J C 4,97.1 0-1 9 J D 4,79.1 0 -3 1 J Câu 41: Lần lượt đặt hiệu điện...
 • 4
 • 298
 • 0

Xem thêm