đề 2 2014

đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 2

đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 2
... Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 14 Môn thi: TOÁN; khối A khối A1, lần Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I ... song song với = d2 : 2 1 −3 (P) đồng thời cắt hai đường thẳng d1 d2 M, N cho đoạn MN ngắn Câu 9.a ( 1,0 điểm) Tính mô-đun số phức z − 2i biết số phức z thỏa mãn ( z − 2i ).( z − 2i ) + 4iz = B ... (C) hai điểm phân biệt A, B cho tam giác AOB có diện tích (với O gốc tọa độ) 2cos2 x − sin x cos x + = cos x − sin x 2cos x  x3 − x + x − = x ( − y ) − y  Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình...
 • 25
 • 2,538
 • 76

luyện thi đại học vật lý 2014 đáp án- đề 2

luyện thi đại học vật lý 2014 đáp án- đề 2
... tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 20 14 Tập Câu 26 : Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, có R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120 cos 120  t(V) ... A 0 ,27 3 m B 0 = 0,475 C 0 = 0,175m D 0 = 0 ,27 5m Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 20 14 Tập Câu 39: Một cuộn dây có lõi thép, độ tự ... 20 V, 50Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây A 0,2A B 0,14A C 1,4A D 0,1A Câu 40: Biết số Avôgađrô 6, 02. 10 23 mol-1, khối lượng mol hạt nhân urani nơtron 119 gam urani A 2, 2.10 25 hạt 23 8 92 U 23 8...
 • 4
 • 264
 • 1

đề tham khảo thi đại học môn hóa 2014 (đề 2)

đề tham khảo thi đại học môn hóa 2014 (đề 2)
... CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-CH2-COOH C C3H7-CH(NH2)-COOH D CH3- CH(NH2)-COOH Cõu 17: Trong phơng trình phản ứng: aK2SO3 + bKMnO4 + cKHSO4 dK2SO4 + eMnSO4 + gH2O Tổng hệ số chất tham gia phản ứng A ... oxit l: A Fe2O3 B CuO C MgO D Fe3O4 Lờ Thanh Giang 0979740150 Bỏn ti liu luyn thi i hc Trang ễN THI I HC HểA HC 2014 Tp Cõu 26: Cht A co % cỏc nguyờn tụ C, H, N ln lt l 40,45%, 7,86%, 15,73% ... HCl A co CTCT l: A Ca A v C B CH3-CH(NH2)-COOH C H2N-CH2-COOH D H2N-(CH2)2-COOH Cõu 27: Cho 9,6 gam Mg tỏc dng vi axit sunfuric m c, thy co 49 gam H2SO4 tham gia phan ng, san phm to thnh l MgSO4,...
 • 4
 • 264
 • 3

đề tham khảo thi đại học môn hóa 2014 (đề 2) kèm theo đáp án

đề tham khảo thi đại học môn hóa 2014 (đề 2) kèm theo đáp án
... Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 2014 Tập a 8a 56 63  Sau phản ứng thu : Fe(NO3)3 HNO3dư Câu 10: ... n kl  0, 045mol  M kl  Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học 2,52  56 0, 045 Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 2014 Tập Câu 15: Cho lên men m gam glucozơ để tạo ancol etylic ... nNaOH  R(COONa)n + nH2O 0, 04 0,04 n Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 2014 Tập  n   0, 04 R  14  CH  2,36  R  14n     C2...
 • 11
 • 204
 • 2

đề tham khảo thi đại học năm 2014 môn vật lý (đề 2)

đề tham khảo thi đại học năm 2014 môn vật lý (đề 2)
... 100A C 240V; 1A D 240V; 100A Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 25 : Trong thí nghiệm Iâng giao thoa, đoạn người ta đếm 12 vân ... 0,502m C 0,603m D 0,704m Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 37 : Chiếu xạ có bước sóng  = 0,552  m vào catốt tế bào quang ... ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 12 : Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Biết ZL = 20  ; ZC = C L R 125  ...
 • 4
 • 314
 • 20

đề thi thử đại học môn toán 2014đề 2

đề thi thử đại học môn toán 2014 – đề 2
... vi: log ( x 2) + = log ( x 2) + x = ( log ( x 2) + 1).( log ( x 2) + x 4) = 1 So vi iu kin ta c x = + 2 f (x) = log (x 2) + 2x l hm s ng bin trờn ( 2; + ) v + log ( x 2) + x = , vỡ ... + y + z = nên t t t > 2 2 t2 t2 t2 Xét hàm số f (t ) = + = + , t + , t t t 2 t t3 Ta có f ' (t ) = t = > , t 3;3 Suy f (t ) đồng biến [ , 3] Do t2 t 14 f (t ) f (3) = 14 ... 1) + sin2x 4cos3xcosx =2 3cos x + 2s inxcosx cosx=0;2cos3x= 3cosx+sinx + cosx=0 x= + k 3x=x- + k x = 12 + k + 2cos3x= 3cosx+sinx cos3x=cos(x- ) 3x = x + k x = + k 24 x +...
 • 4
 • 373
 • 47

đề thi môn sinh chuyên lương thế vinh đn thi thử lần 2 (2014)

đề thi môn sinh chuyên lương thế vinh đn thi thử lần 2 (2014)
... FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com Ðáp án : D D 15 B 22 A 29 B 36 B 43 D 50 D 57 A D C 16 C 23 A 30 B 37 C 44 C 51 A 58 D A 10 B 17 B 24 B 31 D 38 A 45 D 52 A 59 D B 11 D 18 B 25 A 32 A ... gen tổng số hoa đỏ , tròn quần thể A 62, 25% B 16% C 59 ,26 % D 27 % Câu 48: Quan hệ đối kháng loài gồm 1.cạnh tranh 2. sinh 3.ức chế cảm nhiễm 4 .sinh vật ăn sinh vật khác Hãy xếp theo trật tự quan ... cao (21 0cm) với thấp F1 Lai F1 với có kiểu gen AabbDd thu F2 Tỷ lệ F2 có chiều cao 170cm A 12/ 64 B 5/16 C 15/64 D 15/ 32 FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com II.PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh...
 • 7
 • 505
 • 2

đề thi mônlý chuyên lương thế vinh đn thi thử lần 2 (2014)

đề thi mônlý chuyên lương thế vinh đn thi thử lần 2 (2014)
... 23 20 Câu 22 : Cho phản ứng hạt nhân sau 11 N a 1 H 2 H e 10 Ne Biết: mNa  22 ,983734u, mH  1,00 727 6u, mHe  4,001506u, mNe  19,986950u Phản ứng A Thu lượng E = 23 ,8 MeV B Tỏa lượng E = 23 ,8 ... M cách nguồn âm 25 m A 2, 5 mW/m2 B 0 ,25 mW/m2 C 0,13 mW/m2 D 1,3 mW/m2 Câu 42: Đặt điện áp ổn định u = U 2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch RLC với R biến trở Khi R có giá trị R1 R2 công suất tiêu ... khối lượng m1 = 100g m2 vào hai lò xo giống hệt Khi kích thích chúng dao động điều hòa với chu kì là: T1 = 0,5s; T2 = 1s Giá trị m2 A m2 = 25 g B m2 = 20 0g C m2 = 400 g D m2 = 100g Câu 50: Một...
 • 8
 • 286
 • 0

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 đề 2 có đáp án cực hay

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 đề 2 có đáp án cực hay
... điện 28 2. 2Z1  2Z2   2N1  N2   28    Z2  N  16  N   O    3  Z2   Z2  2  2Z1  N1   2Z2  N  92 2  2Z1  N1   2. 8   92 2. 2Z  2Z   2N  N   28 4Z  2. 8 ... A 22 4,0 B 28 6,7 C 358,4 D 448,0 CH4 →C2H2 →C2H3Cl →PVC 16 62, 5 ? kg 25 0 kg Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 20 14  m CH  Tập 128 100 25 0.16 ... tạo 26 ,7 gam AlCl3? A 12, 3 gam B 23 ,1 gam C 21 ,3 gam D 13 ,2 gam Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 20 14 Tập 2Al + 3Cl2  2AlCl3  26 , n...
 • 11
 • 227
 • 0

đề thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh năm 2014 đề (2)

đề thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh năm 2014 đề (2)
... lai Trong hệ sinh thái, thành phần hữu sinh bao gồm yếu tố nào? Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải, chất hữu Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, chất hữu Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu ... ngànhgiới D chi họ bộlớp ngành giới Ổ sinh thái nơi thường gặp loài nơi có đầy đủ yếu tố thuận lợi cho tồn sinh vật khu vực sinh sống sinh vật khoảng không gian sinh thái có tất điều kiện quy định ... tế Quan hệ hai loài sinh vật, loài sống bình thường, gây hại cho nhiều loài khác mối quan hệ nào? Quan hệ cộng sinh B Quan hệ ức chế - cảm nhiễm Quan hệ hợp tác D Quan hệ hội sinh Trong quần thể...
 • 5
 • 282
 • 0

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn sinh học năm 2014 đề 2

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn sinh học năm 2014 đề 2
... tiểu, điều thường xảy trẻ nhỏ, đặc biệt giai đoạn sơ sinh (0,5đ) Câu 4: * Xương có tính chất (0 ,25 đ) - Đàn hồi - Rắn * Thành phần hóa học xương( 0 ,25 đ) - Chất hữu (chất cốt giao) đảm bảo cho xương ... ứng (cơ chi) ( 0 ,25 đ) - Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ quan trung ương thần kinh.( 0 ,25 đ) 2- Nói dây thần tủy dây pha vì: - Dây thần kinh tủy gồm rễ trước rễ sau ( 0 ,25 đ) + Rễ trước ... (0 ,25 đ) Phải thử máu trước truyền vì: + Để lựa chọn nhóm máu truyền cho phù hợp tránh tượng ngưng máu: Hồng cầu người cho kết dính huyết tương người nhận làm người nhận bị chết (0,5 đ) + Để tránh...
 • 4
 • 1,530
 • 9

Xem thêm