Bài 1 đáp án ôn tập điện ly

Bai 1 dap an ly thuyet va bai tap trong tam ve nhom halogen KG

Bai 1 dap an ly thuyet va bai tap trong tam ve nhom halogen KG
...  mY  mCaCl2 (Y)  63 ,1  0,3 11 1  29,8 gam  mKCl ( Z)  mKCl (Y)  mKCl (pt3)  29,8  0,6  74,5  74,5 gam 14 ,9 10 0 1 18 ,10 %  mKCl ( X )  mKCl ( Z)   74,5  14 ,9 gam  %m KCl(X)  ... = m(NaCl) = 0,06.58,5 = 3,51g m(X) = m(NaF) = 6,03 - 3, 51 = 2,52g %NaX = 2,52/6,03 10 0% = 41, 79% Câu 55 - Kh i l ng gi m kh i l ng O2 thoát ra: mO2=(46, 21 13,85) / 10 0=6,4 gam nO2=0,2 mol 2KClOx ... nCl2(TN1)/nCl2(TN2) = 1/ 3/5 = 5/3 Câu 54 Tr ng h p 1: C hai mu i Na↓ NaY đ u cho k t t a p v i AgNO3 NaZ + AgNO3 NaNO3 + AgZ a _a m(AgZ) - m(NaZ) = a (10 8+Z) - a(23+Z) = 85a = 8, 61 - 6,03...
 • 3
 • 162
 • 1

Bài giảng Đề cương và đáp án Ôn tập HKI môn Toán năm 2010 - 2011

Bài giảng Đề cương và đáp án Ôn tập HKI môn Toán năm 2010 - 2011
... b) Chứng minh thiết diện cho mặt phẳng ( MQN ) cắt tứ diện hình thang ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG HK1 – TOÁN 11 – NĂM HỌC 201 0- 2011 ĐỀ 1 π π ⇔ x = + kπ + kπ ; tan x = π π π   x − = + k 2π x = + kπ   ... câu toán Bài : Xác suất biến cố lấy caàu màu đỏ : P( A) = 2520 + 700 + 56 ≈ 0,38 8568 Bài 1/ (C’) : (x – 4)2 + (y + 1)2 = 2/ (C’’) : (x – 8)2 + (y + 2)2 = 16 ĐỀ 2π + k 2π Câu a)pt ⇔ cos2x-3cosx=2(1+cosx) ... msin2x-cos2x=2m-1 ⇒ ĐS: ≤ m ≤ / ∨ x= k 2π Đề Câu a) D = π π  R \  + k /k ∈ Z 4  Câu 2.a)ĐS: x= π + kπ b) D =  π  R \  k /k ∈ Z   ∨ x= ± π / + k 2π b)PT ⇔ 2cos2xcosx-cos2x=1/2 ⇔ 8cos3x-2cos2x-4cosx+1=0...
 • 8
 • 336
 • 0

579 cau trắc nghiệm kèm đáp án ôn tập theo chương bài sinh học lớp 10

579 cau trắc nghiệm kèm đáp án ôn tập theo chương bài sinh học lớp 10
... thể, hệ sinh thái, thể C Quần thể, quần xã, thể, hệ sinh thái D Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái 16 Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để tập hợp của: A Toàn sinh vật loài B Toàn sinh vật ... lối sống dị thường 10 Nấm có lối sống sau đây? A Kí sinh B Cộng sinh C Hoại sinh D Cả a, b, c 11 Địa y tổ chức cộng sinh nấm với sinh vật sau đây? A Nấm nhày B Động vật nguyên sinh C Tảo vi khuẩn ... lam động vật nguyên sinh 12 Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức đây? A Phân đôi B Nẩy chồi C Bằng bào tử D Đứt đoạn 13 Trong sinh vật đây, sinh vật không xếp giới với sinh vật lại? A Nấm...
 • 101
 • 567
 • 2

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG 1 pot

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG 1 pot
... so sánh lực lương tr6n chiến trường ta Mỹ,Nghị 11 12 BCHTW Đảng ta kđ cố gắn Mỹ đảo ngược chiê`1n lược miền Nam ,Đảng củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối đụng đầu lịch sử Nghị 11 12 BCHTW Đảng ... kháng chiến độc lập,tự chủ sáng tạo ,Đảng ta lãnh đaọ nhân dân ta giành thắng lợi kháng chiến Câu 12 : Trình bày nội dung Bản cương Đảng lao động VN thông qua Đại Hội lần (2 /19 51) Đảng Bước vào ... thứ (11 /19 39),hội nghị BCHTW lần thứ (11 /19 40),hội nghị BCHTW lần thứ (tháng 05 /19 41) ,Đảng ta hoàn chỉnh chủ trương điều chỉnh chiến lược CM.Nội dung chủ trương: +Căn vào tình hình giới Đông Dương,Đảng...
 • 13
 • 467
 • 1

trắc nghiệm kèm đáp án ôn tập theo chương bài sinh học lớp 10

trắc nghiệm kèm đáp án ôn tập theo chương bài sinh học lớp 10
... thể, hệ sinh thái, thể C Quần thể, quần xã, thể, hệ sinh thái D Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái 16 Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để tập hợp của: A Toàn sinh vật loài B Toàn sinh vật ... lối sống dị thường 10 Nấm có lối sống sau đây? A Kí sinh B Cộng sinh C Hoại sinh D Cả a, b, c 11 Địa y tổ chức cộng sinh nấm với sinh vật sau đây? A Nấm nhày B Động vật nguyên sinh C Tảo vi khuẩn ... lam động vật nguyên sinh 12 Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức đây? A Phân đôi B Nẩy chồi C Bằng bào tử D Đứt đoạn 13 Trong sinh vật đây, sinh vật không xếp giới với sinh vật lại? A Nấm...
 • 115
 • 217
 • 0

GỢI Ý ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TNTHPT vật

GỢI Ý ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TNTHPT vật lý
... giao thoa ánh sáng Câu 56 Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím εĐ, εL εT A εT > εL > εĐ Câu 57 Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A Ánh sáng tím ... số ánh sáng B Biên độ sóng ánh sáng C Vận tốc ánh sáng D Cả vận tốc biên độ sóng ánh sáng Câu Khi nghiêng đĩa CD ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất màu sặc sỡ màu cầu vồng Đó kết tượng: D Tán sắc ... N (x N ═ 6,25mm) có ( không kể vân sáng M N) A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng Câu 208 Khi thực giao thoa với ánh sáng đơn sắc không khí, điểm M ta có vân sáng bậc Nếu đưa thí nghiệm...
 • 25
 • 180
 • 0

Tuyển tập 40 đề + đáp án ôn thi vật thpt quốc gia (tệp đính kèm)

Tuyển tập 40 đề + đáp án ôn thi vật lý thpt quốc gia (tệp đính kèm)
... hàm bậc thời gian B Gia tốc góc vật C Trong khoảng thời gian nhau, vật quay góc D Phương trình chuyển động hàm bậc thời gian Câu 42 Biết momen quán tính bánh xe trục 12,3 kg.m Bánh xe quay với ... electrôn khỏi liên kết bán dẫn thường lớn nên phôtôn vùng tử ngoại gây tượng quang dẫn Câu 46 Chiếu chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0 ,400 µm vào catot tế bào quang điện Công suất ánh sáng mà ... Hecxơ, chiếu ánh sáng hồ quang tới kẽm tích điện dương kẽm không bị bớt điện tích dương vì: A electron bị bật khỏi kẽm ánh sáng kích thích bị hút trở lại kẽm B kẽm thi u electron nên ánh sáng làm...
 • 5
 • 292
 • 2

Tài liệu ôn thi thạc sỹ hành chính công năm 2013 bài soạn 11 câu hỏi + đáp án ôn thi phần luận hành chính nhà nước

Tài liệu ôn thi thạc sỹ hành chính công năm 2013 bài soạn 11 câu hỏi + đáp án ôn thi phần lý luận hành chính nhà nước
... Nhà nước theo kế hoạch dự án lập 4) Bố trí nhân cho máy quản Doanh nghiệp Nhà nước 5) Khai thác sử dụng Doanh nghiệp Nhà nước vào việc thực nhiệm vụ trị nhà nước 6) Quản vốn lãi vốn nhà nước ... quan nhà nước cấp việc quản ngân sách nhà nước địa bàn xã, thị trấn báo cáo ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật: 3-2 Q .lý sử dụng hợp lý, có hiệu quỹ đất để lại phục vụ nhu cầu công ... doanh 5-2 5-3/ Câu 6: Xin cho biết nội dung quản nhà nước đối vơi doanh nghiệp nhà nước? Nội dung quản nhà nước đối vơi doanh nghiệp nhà nước bao gồm : 1) Xây dựng chiến lược, phương hướng,...
 • 5
 • 206
 • 2

Tài liệu ôn thi thạc sỹ hành chính công năm 2013 bài soạn 11 câu hỏi + đáp án ôn thi phần luận hành chính nhà nước

Tài liệu ôn thi thạc sỹ hành chính công năm 2013 bài soạn 11 câu hỏi + đáp án ôn thi phần lý luận hành chính nhà nước
... Nhà nước theo kế hoạch dự án lập 4) Bố trí nhân cho máy quản Doanh nghiệp Nhà nước 5) Khai thác sử dụng Doanh nghiệp Nhà nước vào việc thực nhiệm vụ trị nhà nước 6) Quản vốn lãi vốn nhà nước ... quan nhà nước cấp việc quản ngân sách nhà nước địa bàn xã, thị trấn báo cáo ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật: 3-2 Q .lý sử dụng hợp lý, có hiệu quỹ đất để lại phục vụ nhu cầu công ... doanh 5-2 5-3/ Câu 6: Xin cho biết nội dung quản nhà nước đối vơi doanh nghiệp nhà nước? Nội dung quản nhà nước đối vơi doanh nghiệp nhà nước bao gồm : 1) Xây dựng chiến lược, phương hướng,...
 • 5
 • 120
 • 0

CÂU hỏi và đáp án ôn tập NHÓM mô ĐUN 1 tập HUẤN mô ĐUN 2016

CÂU hỏi và đáp án ôn tập NHÓM mô ĐUN 1 tập HUẤN mô ĐUN 2016
... A MÃ MÔN ĐUN 13 : VAI TRÒ CỦA YẾU TỐ NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC I Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Tình trạng học sinh buông xuôi, không cố gắng ... động học tập học sinh II Câu hỏi tự luận Câu 1: Phân tích đặc điểm động học tập học sinh THPT Gợi ý: - Sự xuất học sinh hứng thú bền vững môn học cụ thể Động học tập học sinh chuẩn bị bước vào trường ... vấn đề sống C MÃ MÔN ĐUN 33: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM I Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Những nguyên nhân không gây khó khăn thất bại xử lí tình sư phạm công tác chủ nhiệm...
 • 13
 • 388
 • 0

Những câu hỏi và đáp án ôn tập môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học (Nguyên II)

Những câu hỏi và đáp án ôn tập môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học (Nguyên lý II)
... tưởng: Nền dân chủ hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê-nin làm tảng, chủ đạo hình thái ý thức hội hội (văn học nghệ thuật, đạo đức, lối sống, văn hóa, hội, tôn giáo…), đồng ... tộc sâu sắc • Về kinh tế: dân chủ XHCN có sở kinh tế chế độ công hữu TLSX chủ yếu toàn hội => chế độ sở hữu phù hợp với trình sản xuất hội hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên ... NSLĐ hội NSLĐ cá biệt Trên thị trường hàng hóa trao đổi dựa theo giá trị hội Vì vậy, suất lao động có ảnh hưởng đến giá trị hội hàng hóa suất lao động hội Tăng suất lao động hội...
 • 12
 • 395
 • 1

Xem thêm