Bai tap nito photpho chuong 2 hoa 11

Bài tâp hình học chương 2 - lớp 11

Bài tâp hình học chương 2 - lớp 11
... số Bài tập ôn tập chương Hình học 11 11 Cho hình chóp SABCD có AD // BC, AD = 2BC= 2a M điểm bên tam giác SCD a) Hãy xác định thiết diện ABEF mặt phẳng(ABM) cắt hình chóp SE b) Giả thiết thêm: ... trung bình tam giác , định lí Talét đảo .) b) Sử dung định lí 2, hệ violet.vn/phamdohai Trang số Bài tập ôn tập chương Hình học 11 Ví dụ: Cho tứ diện ABCD Gọi I,J,K,L theo thứ tự trung điểm ... Tìm thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (ABM) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N, P trung điểm AB, AD, SC Xác định thiết diện hình chóp với mặt phẳng (MNP) Cho hình chóp tứ...
 • 5
 • 8,473
 • 236

Bài tập nitơ photpho hóa lớp 11

Bài tập nitơ  photpho hóa lớp 11
... không khí, than, nước, clo hóa chất cần thiết, điều chế phân đạm amoni nitrat, amoni clorua Bài 2: Viết phương trình phản ứng điều chế nitơ, axit nitric, photpho axit photphoric phòng thí nghiệm ... 0972. 311. 481 Trang Bài 3: Viết phản ứng điều chế N2 từ chất khác Bài 4: Cho chất sau: dd H2SO4, NaNO3 (rắn), NH4NO3, CaCO3, FeS, dd NaOH Có thể điều chế khí Biết dụng cụ hóa chất có sẵn Bài 5: ... khối lượng Cu(NO3)2 nhiệt phân DẠNG 11: BÀI TẬP DẠNG KHÁC Bài 1: Trộn lẫn 232 g dd K2HPO4 15% với 160 g dd H3PO4 4,9% Tính nồng độ % muối dung dịch sau phản ứng Bài 2: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến...
 • 12
 • 415
 • 0

bài tập chương 2 hóa 11

bài tập chương 2 hóa 11
... CuO + 2HNO3 → Cu(NO3 )2 + H2O ; Ba(OH )2 + 2HNO3 → Ba(NO3 )2 + 2H2O CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3 )2 + CO2 + H2O Tính oxi hoá: Tuỳ vào nồng độ axit chất chất khử mà HNO bò khử đến: NO, NO 2, N2O, N2, NH4NO3 ... amoniac: NH3 → NO → NO2 → HNO3 - Ở t0 = 850-900oC, xt : Pt : 4NH3 +5O2→ 4NO +6H2O ; ∆H = – 907kJ - Oxi hoá NO thành NO2 : 2NO + O2 → 2NO2 - Chuyển hóa NO2 thành HNO3: 4NO2 +2H2O +O2 → 4HNO3 Dung dòch ... oxi hóa axit nitrơ, axit nitric bò nhiệt phân cho N 2, N2O ( đinitơ oxit) o o Thí dụ: NH4NO2 t NH4NO3 t → N2 + 2H2O → N2O + 2H2O Nhiệt độ lên tới 500oC , ta có phản ứng: 2NH4NO3 → N2 + O2 +...
 • 8
 • 107
 • 2

111 bài tập trắc nghiệm chương I hóa học(lớp 11)

111 bài tập trắc nghiệm chương I hóa học(lớp 11)
... mu i axit nhất: A Mu i có khả phản ứng v i bazơ B Mu i hiđro phân tử C Mu i tạo axit yếu bazơ mạnh D Mu i hiđro + phân li cation H 103/ Phản ứng trao đ i ion dd chất i n li xảy có i u kiện ... dẫn i n tốt A NaCl 0,02M B NaCl 0,01M C NaCl 0,001M D NaCl 0,002M 20/Có dd chất i n li yếu, tăng nồng độ chất i n li thì: A:Độ i n li tăng C:Độ i n li giảm B:Độ diện li không tD:Độ i n li ... 81/Theo thuyết A-re-ni-ut axit chất a tan nước phân li ion OH_ b tan + nước phân li ion H c tan nước phân li ion H+ d tan _ nước phân li ion OH 82/ Các tập hợp ion sau tồn đồng th i dd − A Na + ;...
 • 10
 • 460
 • 21

Bài tập HH 12(Chương 2)-mói

Bài tập HH 12(Chương 2)-mói
... có ba kích thước a, b, c Bài 6: Tìm tập hợp điểm M cho tổng bình phưong khoảng cách từ M đến hai điểm A, B cố định số k2 Bài 7: Cho hai điểm A, B cố định Chứng minh tập hợp điểm M khơng gian ... M khơng gian cho AM MB =0 mặt cầu đường kính AB Bài 8: Cho tứ diện ABCD cạnh a Tìm tập hợp điểm M khơng gian cho : MA2 + MB2 + MC2 + MD2 = a2 Bài 9: Xác định thiết diện tạo mặt phẳng (P) với ... kính mặt cầu Bài 22: Tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp tam giác có cạnh đáy a đường cao h V1 Bài 23: Hai mặt cầu (O1; R1) (O2; R2) có diện tích V1 V2 Tính tỉ số biết R= 1kR2 V2 Bài 24: Cho...
 • 5
 • 438
 • 2

Bài tập trắc nghiệm chương 2

Bài tập trắc nghiệm chương 2
... trờng 9,8m/s2, chiều dài lắc A l = 24 ,8m B l = 24 ,8cm C l= 1,56m D l= 2, 45m 1.68 Con lắc đơn dao động điều hoà nơi có gia tốc trọng trờng 9,81m/s2, với chu kỳ T = 2s Chiều dài lắc A l = 3, 120 m B l ... 94,9.10-3kgm2 B I = 18,9.10-3kgm2 C I = 59,6.10-3kgm2 D I = 9,49.10-3kgm2 Chủ đề 4: Tng hp dao ng 1.78 Hai dao động điều hoà pha độ lệch pha chúng A = 2n (với n Z) B = (2n + 1) (với n Z) C = (2n ... dao động với chu kỳ T = 1,2s Khi gắn nặng m2 vào lò xo, dao động với chu kỳ T2 = 1,6s Khi gắn đồng thời m1 m2 vào lò xo chu kỳ dao động chúng A T = 1,4s B T = 2, 0s C T = 2, 8s D T = 4,0s 1.60 Khi...
 • 8
 • 703
 • 10

90 BAI TAP TU LUAN CHUONG 2 LI 10

90 BAI TAP TU LUAN CHUONG 2 LI 10
... Bán kính khúc quanh 25 m, hệ số ma sát bánh xe mặt đường 0,4 Lấy g=10m/s2 Một xe khối lượng 20 0kg chuyển động qua cầu vồng lên với vận tốc 10m/s Bán kính cong cầu 20 m Lấy g=10m/s2 Tính áp lực cảu ... 3,2m/s2 Hệ số ma sát nghỉ để ngăn cản chân người khỏi bị trượt sàn xe Lấy g=10m/s2 Chiếc xe lăn trẻ chuyển động với tốc độ ban đầu 2m/s sàn nhà Hệ số ma sát lăn bánh xe sàn nhà 0,1 Lấy g=10m/s2 ... cứng 100 N/m dãn 5cm, lò xo dãn 2cm Tính độ cứng lò xo Bài 47 Một lò xo treo thẳng đứng Móc vào đầu lò xo cân 100 g, lò xo dài 31cm Móc thêm vào đầu lò xo cân 100 g, lò xo dài 32cm Lấy g=10m/s2 Tính...
 • 6
 • 891
 • 12

BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG 2 VÀ 3 NÂNG CAO LỚP 10

BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG 2 VÀ 3 NÂNG CAO LỚP 10
... k) 3mx2-(2m-1)x+m2-1=0 l) 3x2+(m -2) x+m -3= mx+2m -3 m) (m2-1)x2+(2m-1)x +m -2= 2m n) (m2+1)x2-3mx +2= m-1 o) x2+mx +2= (m -2) x2-(m -3) x+1 p) 2mx2-3x+m-1=0 q) mx2+x2+m2-1=2m +2 Bài a)cho (P):y=ax2+bx+c ... (m +2) x2+mx+m -3= 0 có hai nghiệm x1;x2 cho x 13+ x 23= 13 d) x2-4mx+2m2-1=0 có hai nghiệm thõa mãn x1>1>x2 e) x2-2x+2m -3= 0 có hai nghiệm cho x1...
 • 2
 • 1,050
 • 16

Bài soạn Giáo án chương 5 - Hóa 11

Bài soạn Giáo án chương 5 - Hóa 11
... CH3-CH-CH3 GV Kết luận CH3 : 2- metyl propan - C5H12 có đồng phân CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan CH3-CH-CH2-CH3 2-mêtyl butan CH3 CH3 CH3 - C - CH3 GV Bậc cacbon ? CH3 2,2-dimetyl propan * Nghiên cứu ... mạch hở? CH3-CH-CH3 HS: -Ba chất có CTCT CH3 Gv Hãy viết CTCT có *C5H12: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C4H10, C5H12 HS CH3-CH-CH2-CH3 Gv Chú ý hướng dẫn HS trình tự viết CH3 CTCT CH3 - Các ankan từ C4 trở ... HS.Tham khảo SGK, liên hệ thực tế công nghiệp Củng cố - Củng cố: 3/ 15 SGK Dặn dò: - học bài, làm 4 ,5, 7/ SGK; 5. 11 đến 5. 14; 5. 16, 5. 17/ SBT - Chuẩn bị XICLOANKAN ...
 • 7
 • 504
 • 4

Bài giảng Giáo án chương 5 - Hóa 11

Bài giảng Giáo án chương 5 - Hóa 11
... CH3-CH-CH3 GV Kết luận CH3 : 2- metyl propan - C5H12 có đồng phân CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan CH3-CH-CH2-CH3 2-mêtyl butan CH3 CH3 CH3 - C - CH3 GV Bậc cacbon ? CH3 2,2-dimetyl propan * Nghiên cứu ... mạch hở? CH3-CH-CH3 HS: -Ba chất có CTCT CH3 Gv Hãy viết CTCT có *C5H12: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C4H10, C5H12 HS CH3-CH-CH2-CH3 Gv Chú ý hướng dẫn HS trình tự viết CH3 CTCT CH3 - Các ankan từ C4 trở ... HS.Tham khảo SGK, liên hệ thực tế công nghiệp Củng cố - Củng cố: 3/ 15 SGK Dặn dò: - học bài, làm 4 ,5, 7/ SGK; 5. 11 đến 5. 14; 5. 16, 5. 17/ SBT - Chuẩn bị XICLOANKAN ...
 • 7
 • 225
 • 0

Tài liệu Bài tập kế toán chương 2 docx

Tài liệu Bài tập kế toán chương 2 docx
... - 52) 18 Li cổ phiếu (*) M số Đơn vị tính: Thuyết Năm Năm minh trước 01 02 10 VI .25 11 20 VI .27 21 22 23 24 25 30 VI .26 VI .28 31 32 40 50 51 52 60 VI.30 VI.30 70 Lập, ngày tháng năm BÀI TẬP ... Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 ) - (24 + 25 )} 11 Thu nhập khc 12 Chi phí khc 13 Lợi nhuận khc (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí ... cáo thời kỳ a) Đúng b) Sai BÀI TẬP Lập bảng cân đối kế toán Hãy lập bảng cân đối kế toán cách điền vào mẫu theo tài liệu cho đây: Công ty X có số liệu phản ánh tình hình tài thời điểm sau (Đơn vị...
 • 8
 • 268
 • 1

Bài tập ôn giữa kì 2 - lý 11

Bài tập ôn giữa kì 2 - lý 11
... tích vòng 10 cm2 Cường độ dòng điện qua ống A Hãy tính a) Cảm ứng từ lòng ống dây b) Từ thông qua vòng dây 18, Một lăng kính thủy tinh có chiết suất , tiết diện ngang tam giác đặt không khí Chiếu ... thẳng có cường độ 20 A chạy đoạn dây thẳng dài không khí a) Tính độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây 10 cm b) Tìm điểm mà cảm ứng từ có độ lớn gấp đôi hay nửa giá trị vừa tính câu a 20 , Một ống dây ... vòng dây đặt không khí Cảm ứng từ bên ống dây 0,0005 T Tính cường độ dòng điện chạy ống dây 21 , Một khung dây tròn bánh kính 40 cm gồm 100 vòng dây Cường độ dòng điện chạy vòng dây 0 ,2 A Tính độ...
 • 3
 • 1,296
 • 5

Viết bài tập làm văn số 2 lớp 11 - văn mẫu

Viết bài tập làm văn số 2 lớp 11 - văn mẫu
... “Tôi Mô-da” Năm ba mươi tuổi, nói: “Mô-da tôi” Năm bốn mươi tuổi, nói: “Chỉ có Mô-da” a Mở - Cuộc sống người hành trình tìm hiểu người tìm hiểu - Trích dẫn câu nói người nhạc sĩ b Thân - Giải ... – Dậy mà đi) Viết văn bàn thắng bại; khôn dại sống a Mở - Con người khao khát chiếm lĩnh chiến thắng khôn ngoan - Giới thiệu quan điểm nhà thơ Tố Hữu, trích dẫn hai câu thơ b Thân - Giải thích: ... đổi suy nghĩ: “ Tôi Mô-da” cách nói khẳng định thân: Mô-da (Nhạc sĩ thiên tài người Áo) “Mô-da tôi” cách nói khẳng định Mô-da thân tài năng, đứng sau Mô-da “Chỉ có Mô-da” cách nói khiêm nhường,...
 • 6
 • 12,448
 • 41

bai tap tu luan chuong 2 10CB pdf

bai tap tu luan chuong 2 10CB pdf
... m/s2) b) Trên Mặt Trăng (lấy gmt = 1,70 m/s2) c) Trên Kim Tinh (lấy gkt = 8,70 m/s2) Bài 4.Cho biết khối lượng Trái Đất M = 6.10 24 kg; khối lượng đá m = 2, 3 kg; gia tốc rơi tự g = 9.81 m/s2 Hỏi ... khác F2 tác dụng lên khoảng thời gian 2s làm vận tốc thay dổi từ 0,8m/s đến 1m/s ( F1 F2 phương với chuyển động) F1 a) Tính tỉ số , biết lực không đổi suốt thời gian tác dụng F2 b) Nếu lực F2 tác ... bao nhiêu? Bài 2. Trái Đất hút Mặt Trăng với lực bao nhiêu? Cho biết khoảng cách Mặt Trăng Trái Đất R= 38.107 m, khối lượng Mặt Trăng m = 7,37.1 022 kg, khối lượng Trái Đất M = 6,0.1 024 kg Bài 3.Tính...
 • 2
 • 446
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lý chương 2 lớp 11bai tap tu luan chuong 1 hoa 11bai tap dai so chuong 2 lop 11bai tap vat li chuong 2 lop 11bai tap vat ly chuong 2 lop 11bai tap tu luan chuong 2 hoa 10 nang caobài tập toán hình chương 2 lớp 11bài tập hình học chương 2 lớp 11bai tap vat ly chuong 2 lop 11 co dap anbài tập trắc nghiệm chương 4 hóa 11bai tap trac nghiem chuong 2 hoa 12giai bai tap toan hinh chuong 2 lop 11bài tập trắc nghiệm chương 1 hóa 11bai tap hinh hoc chuong 2 lop 11 co dap anbài tập trắc nghiệm chương 3 hóa 11ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNG94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gembia bds copyBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 4 work bookPrepare 7 teacher bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang500 thế võ tự vệ vojtechl levskyVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDF74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong QuanB Chuong trinh - the le bieu quyet