CD3 KL + HNO3 p03

bai tap kl td voi hno3

bai tap kl td voi hno3
... (m + 4)g D (m + 31)g Bài 22 : Cho 26 gam Zn tác dụng vừa ủ với dd HNO3 thu đợc 8,96lít hỗn hợp khí NO NO2 (ĐKTC) số mol HNO3 có dd : A 0,4 mol B 0,8mol C 1,2 mol D 0,6 mol Bài 23 : Hoà tan ... HNO3 đặc nóng thu đợc muối x mol NO2 Giá trị x l A 0,45 B 0,6 C 0,75 D 0,9 Bi 20: Đốt 8,4 gam bột Fe kim loại oxi thu đợc 10,8 gam hh A chứa Fe 2O3 , Fe3O4 Fe d Hoà tan hết 10,8 gam A dd HNO3 ... lít B 22,4 lít C 53,76 lít D 76,82 lít Bi 27: Cho 1,92g Cu hoa tan va u HNO3 thu c V lit NO( ktc) Thờ tich V va khụi lng HNO3 a p: A 0,048lit; 5,84g B 0,224lit; 5,84g C 0,112lit; 10,42g D 1,12lit;...
 • 4
 • 172
 • 4

5765-BNN-KL

5765-BNN-KL
...
 • 4
 • 55
 • 0

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt
... Ph-ơng thức PixelAt: cho vị trí điểm ảnh Cú pháp ph-ơng thức nh- sau: - Một số hàm lớp Hàm LockBitmap: đ-ợc sử dụng việc trừ hai ảnh Cú pháp hàm nh- sau: Sinh viên: Bùi Cao Phát CTL201 29 Tỡm ... toỏn xut Trong bc u tiờn, chỳng ta xõu chui cỏc nh nn v to nh tham chiu h ta mu RGB v RGB chun húa Trong bc th hai, chỳng ta thc hin vic tr nh hin ti cho nh tham chiu mi h ta mu Trong bc xõu ... phớ t Trong h ta mu RGB chun húa, mi im nh ch cú mt phn t chromaticity Trong h ta mu ny, chỳng ta cú th loi b c hin tng giao thoa ỏnh sỏng bi vỡ chỳng ch cú luminance l khỏc vi cnh nn Trong...
 • 50
 • 582
 • 0

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt
... lĩnh vực xử lý ảnh, em chọn đề tài Tìm hiểu đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi KL phân tích thành thành phần PCA trích chọn đặc trưng khuôn mặt Qua tập lớn, ... biến đổi KL .9 III PHÂN TÍCH THÀNH CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH PCA TRONG TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG KHUÔN MẶT .14 Phép biến đổi PCA 14 Phân tích thành PCA trích chọn đặc ... LÝ ẢNH 2011 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ĐẶC TRƯNG SINH TRẮC ẢNH KHUÔN MẶT I II NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI KL Phép biến đổi KL Ứng dụng phép biến...
 • 19
 • 582
 • 2

tiết 21 Đinh luat bao toan KL

tiết 21 Đinh luat bao toan KL
... hidro với gam ôxi Trong không khí thu 20 gam nước to 20 (g) nước Thứ ngày 16 tháng 11 năm 2007 Tiết 21 : định luật bảo toàn khối lượng 1: Thí nghiệm : (?) Đọc nội dung thí nghiệm ? - Tiến hành ... dung định luật? Vì có chất tạo thành mà khối lượng lại khộng đổi? Thứ ngày 16 tháng 11 năm 2007 Tiết 21 : định luật bảo toàn khối lượng 1: Thí nghiệm : 2:Định luật: 3:áp dụng : (*) Công thức tổng ... chữ: t Phot +Oxi Đi photphopenta ôxit b Theo ĐLBTKL ta có : mP + mO xi = m P2O5 => 3,1g + mO xi = 7,1g => m ôxi = 7,1g - 3,1g = 4g b Theo ĐLBTKL ta có : mcanxicacbonat = m canxi oxit +m cacbonic...
 • 5
 • 234
 • 0

Hoa - Day dien hoa KL

Hoa - Day dien hoa KL
... STT Tờn TNo Hin tng Phng trỡnh - dd sau thỡ nht dn TN1 Fe + CuSO4 - inh Fe cú mt lp mu Fe + Cu2+ => Fe2+ + Cu (Cu) xut hin - dd chuyn sang mu xanh TN2 Cu + AgNO3 - lỏ ng cú mt lp mu Cu + 2Ag+ ... tng - Cú bt khớ xut hin xung quanh inh Fe gỡ nh? - Dung dch sau phn ng cú mu lc nht (mu ca dung dch FeCl2) Thớ nghim 2: Cho mt lỏ ng (Cu) vo ng nghim cha dung dch HCl Hin Hin tng: tng gỡ - Khụng ... tng: tng thỡ -Dung dch ban u cú mu xanh m, saugỡ nht nh? dn - inh st cú mt lp mu (Cu) xut hin Thớ nghim 2: Cho mt lỏ ng (Cu) vo ng nghim cha dung dch AgNO3 Hin Hin tng: tng gỡ -Dung dch ban...
 • 22
 • 260
 • 4

ãit nitric HNO3

ãit nitric HNO3
... Axit Nitric HNO3 O H :O:N O Công thức electron H +5 O N O O Công thức cấu tạo I N2O5 - Oxit tương ứng HNO3 +5 +5 N2O5 + H2O = 2HNO3 Anhidrit Nitric Đinitơ Pentoxit Nitơ ... hóa học HNO3 HNO3 = Là axit mạnh: 1) Tính axit: Làm quỳ tím + - H + NO3 màu hồng HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O - + H O + OH = 2H2O HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2 2H3O++ CO2- = 3H2O + CO2 HNO3 ... Pentoxit Nitơ (V) Oxit 2N2O5 Rắn, trắng Axit Nitric (20oC – 50oC) = 4NO2 + O2 II Tính chất vật lý HNO3  Chất lỏng, không màu, bốc khói không khí ẩm to 4HNO3 = 4NO2 +O2 + 2H2O  Tan nước theo tỷ...
 • 10
 • 252
 • 2

BAI TAP VE HNO3

BAI TAP VE HNO3
... dụng ĐLBT giải toán-Kim loại tác dụng víi acid-Tính chất HNO3 A 16,2g B 12,6g C 13,2g D 12,3g Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 2,7g kim loại M HNO3 thu 1,12lít khí(đktc) hỗn X hợp X gồm khí không màu ... oxit MxOy , M có hóa trị không đổi tan dung dịch HNO3 tạo 5,22g muối Xác định MxOy A CaO B MgO C BaO D Al2O3 Câu 14: Hòa tan 9,6g Mg dung dịch HNO3 tạo 2,24 lít khí NxOy Xác định công thức khí ... dung dịch HNO3 0,001M Sau phản ứng thu dung dịch chứa muối Số gam kim loại ban đầu là? A 0,108 0,26 B 1,08 2,6 C 10,8 2,6D 1,108 cà 0,26 Câu 18: Cho 2,56g đồng tác dụng với 40ml dung dịch HNO3 2M...
 • 3
 • 1,654
 • 144

KL + dd muoi

KL + dd muoi
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/50/86431/ /KL% 20ddmuoi.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 191
 • 0

Xem thêm