HÓA học THPTQG MINH họa 0012

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) có đáp án

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) có đáp án
...  => m Fe(OH)x = (56 + 17x ). 0,1 Mà : < HS = 9, 05 : ( 5,6 + 1,7 x) < => 9, 05 < 5,6 + 1,7 x => x > ( 9, 05 – 5,6 ) : 1,7 = 2, 03 Chọn x = => HS % = ( 9, 05 : 1 0,7 ). 100% = 8 4,5 8% Bài tóan hiệu suất ... Bài tập : ống nghiệm đánh số thứ tự ( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4) , ống chứa dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 Biết : Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy kết tủa Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì ... a/Từ 1 1, 2g hh kim lọai ta thu 3 9, 6g hh muối => số mol Cl muối = ( 3 9, 6 – 1 1, 2): 3 5,5 = 0,8 mol Vây số mol HCl = 0,8 mol số mol H2 thu = 0,4 mol => VH2 = 0,4 .22.4 = 8 ,9 6 lít Bài giải b/Lấy 2 2,4 g...
 • 84
 • 2,898
 • 31

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện minh hóa tỉnh quảng bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện minh hóa  tỉnh quảng bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản trường tiểu học địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ... cao chất lượng đội ngũ CBQL trường TH huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất số giải pháp có tính khoa học, khả thi nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường TH huyện Minh ... TH địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - Đề xuất thăm dò tính cần thiết, khả thi số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường TH huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Phương pháp nghiên...
 • 100
 • 607
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 - Môn thi: Hoá học - THPT MINH KHAI - Mã đề 132 doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 - Môn thi: Hoá học - THPT MINH KHAI - Mã đề 132 doc
... A, B, C là: A CH2=CH-O-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3CH2CHO B CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3CH2CHO C CH3-CO-CH3, CH2=CH-O-CH3, CH3CH2CHO D CH2=CH-O-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3 Câu 42: Đốt cháy hoàn ... chuẩn cặp oxi hoá - khử M /M nhỏ khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Cu2+/Cu Thế khử chuẩn cặp oxi hoá - khử M 3+/M2+ nhỏ khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Ag+/Ag lại lớn khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Cu2+/Cu Kết ... 17 18 19 20 21 22 23 24 A C C B B D A B B A A C 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 B A A D B D C D A B B C 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 B A D D B A D C C C D B 49 50 51 52 53 54 55 56...
 • 6
 • 233
 • 0

Tìm hiểu mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ tại Trường Tiểu học Bình Minh – Hà Nội

Tìm hiểu mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ tại Trường Tiểu học Bình Minh – Hà Nội
... HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HÕA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH HÀ NỘI 40 2.1 Thực trạng công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ Trƣờng Tiểu học Bình Minh Nội ... cứu - Trẻ khuyết tật trí tuệ học lớp hòa nhập Trường Tiểu học Bình Minh Nội độ tuổi từ đến 10 tuổi - Gia đình có trẻ khuyết tật trí tuệ học học lớp hòa nhập Trường Tiểu học Bình Minh - Nội ... cận giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ Trường Tiểu học Bình Minh Nội nào? - Những yếu tố ảnh hưởng tới việc tiếp cận giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ Trường Tiểu học Bình Minh? ...
 • 144
 • 1,316
 • 2

Đề Thi Thử hóa học THPTQG-Nguyễn Trãi thái bình

Đề Thi Thử hóa học THPTQG-Nguyễn Trãi thái bình
... Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn cho sản phẩm qua bình đựng H2SO4 (đặc, dư), bình đựng 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy bình tăng 2,88 gam, bình xuất m gam kết tủa Xác định m? A 23,64 gam B ... với 13,44 gam NaHCO3 Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 lít chứa O2 N2 tỉ lệ thể tích : 00C áp suất 0,375 atm Sau giữ bình nhiệt độ 0C bình không O2 áp suất cuối 0,6 atm Phần ... 2, B 5, 2, C 2, 2, D 5, 2, Câu 14: Phát biểu sau sai? A Thi c dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ B Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thi t bị ngăn cản tia phóng xạ C Kẽm có ứng dụng để bảo...
 • 5
 • 166
 • 0

HÓA HỮU CƠ Hay và Khó luyện thi Đại Học THPTQG

HÓA HỮU CƠ Hay và Khó luyện thi Đại Học THPTQG
... ứng vừa đủ với gam NaOH dung dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kì thi THPT Quốc Gia, năm 2015) Câu 23: X este ... cháy vào dung dịch nước vơi dư thu 60 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 29,1 gam Khối lượng mol X là: A 362 B 348 C 350 D 346 (Đề thi thử Đại học lần – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm học ... cất) cạn tồn dung dịch M thu m gam muối khan Giá trị m A 11,8 B 12,5 C 14,7 D 10,6 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chun Đại học Vinh – Nghệ An, năm 2015) Câu 50: Hỗn hợp X gồm chất có cơng...
 • 41
 • 941
 • 9

HOA VO CO luyen thi Dai Hoc THPTQG tap 1

HOA VO CO luyen thi Dai Hoc THPTQG tap 1
... nguyên tử R A 10 B 11 C 22 D 23 Câu 7.Câu 14 -A13 -19 3: Ở trạng thái bản, cấu hình electron nguyên tử Na (Z = 11 ) A 1s22s22p5 3s2 B 1s22s22 p63s1 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p43s1 Câu 8.Câu 32-B13-279: Số ... Cu, Fe Câu 10 .Câu 45-B10-937: Cho cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng sau: (a) Fe3O4 Cu 1: 1); (b) Sn Zn 2 :1) ; (c) Zn Cu 1: 1); (d) Fe2(SO4)3 Cu 1: 1); (e) FeCl2 Cu 2 :1) ; (g) FeCl3 Cu 1: 1) Số cặp ... vừa đủ Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na 2CO3 + 2H2O Mg(HCO3)2 + 2NaOH → MgCO3↓ + Na 2CO3 + 2H2O + Dùng Ca(OH)2 vừa đủ Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 → MgCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O...
 • 67
 • 132
 • 0

30 DE THI MON HOA luyen thi Dai Hoc THPTQG

30 DE THI MON HOA luyen thi Dai Hoc THPTQG
... phân sinh hai loại monosaccarit B Polisaccarit cacbon hiđrat thủy phân sinh nhiều phân tử monosaccarit C Monosaccarit cacbon hiđrat thủy phân D Tinh bột, mantozơ glucozơ poli- đi- monosaccarit Câu ... ứng trùng ngưng X Y A vinylamoni fomat amoni acrylat B axit 2-aminopropionic axit 3-aminopropionic C amoni acrylat axit 2-aminopropionic D axit 2-aminopropionic amoni acrylat Câu 48: a mol Fe ... đimetyl ete, số chất có khả làm màu nước brom A B C D Câu 22: Cho hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH; (b)HOCH2CH2CH2OH; (c)HOCH2-CH(OH)-CH2OH; (d)CH3CH(OH)CH2OH; (e) CH3-CH2OH; (f) CH3-O-CH2CH3 Các chất...
 • 113
 • 240
 • 0

DE THI MON HOA luyen thi Dai Hoc THPTQG

DE THI MON HOA luyen thi Dai Hoc THPTQG
... NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3, (NH4)2 CO3 Câu 13 Amoniac có tính bazơ do: A amoniac nhận proton (H+) nhờ cặp electron riêng N chưa tham gia liên kết B amoniac tác dụng với nước tạo anion OHC nitơ NH3 ... mol X tác dụng vừa đủ với NaOh đem cô cạn ta thu 144g muối khan Công thức cấu tạo X là: A HOC6 H4COOH B HOC6 H3(NO2)CH2COOH C CH3C6 H4NO2 D C6 H5COONH4 Câu 48 Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thu ... sinh CO2 nước theo tỉ lệ số mol 3:4 Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH2OH B CH3CHOH CH2OH B HOCH2CH2OH D HOCH2 CHOH CH2OH Câu 46 Đốt cháy mol rượu no X có khối lượng phân tử nhỏ 100 đvC cần 3,5...
 • 255
 • 243
 • 0

CONG PHA HOA HOC luyen thi Dai Hoc THPTQG

CONG PHA HOA HOC luyen thi Dai Hoc THPTQG
... Ÿ Đáp án C Ÿ Câu Đoቷ t chá y hoa n toà n m gam mộ t amin đơn chức X baኁ ng khô ng khı́ vừa đủ , thu được 0,4 mol CO2; 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2 Giả thieቷ t khô ng khı́ chı̉ goቹ m ... Câu Đoቷ t chá y hoa n toà n m gam mộ t amin no, đơn chức, mạch hở X baኁ ng lượng khô ng khı́ vừa đủ thu được 1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O và V lı́t N2 (đktc) Giả thieቷ t khô ng khı́ ... dụng Thức ăn cho người, nguồn dinh dưỡng quan trọng Là ngun liệu để tổng hợp số chất khác cần thi t cho thể Trong cơng nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng glixerol Sản xuất...
 • 147
 • 164
 • 0

Xem thêm