GIOI THIEU SACH KINH NGHIEM và TIEU XAO GIAI DE 2015

Kinh nghiệm tiểu xảo luyện giải đề Hóa Học 2015

Kinh nghiệm và tiểu xảo luyện giải đề Hóa Học 2015
... nghiệm sau : (1) Nhỏ dung dịch Na3PO4 vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 thấy xuất kết tủa vàng, thêm tiếp dung dịch HNO3 dư vào ống nghiệm thu dung dịch suốt (2) Nhỏ dung dịch BaS vào ống nghiệm ... thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch H2SO4 đặc nguội (b) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (c) Cho Na vào dd CuSO4 (d) Cho Au vào dung dịch HNO3 đặc nóng (e) Cl2 vào nước javen (f) Pb vào ... kép vào nước vôi Số thí nghiệm có kết tủa xuất A B C D Câu 22: Trong thí nghiệm sau: Cho dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3 Sục H2S vào dung dịch SO2 Cho dung dịch Cl2 vào dung dịch KBr Sục CO2 vào...
 • 54
 • 9,429
 • 63

SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM

SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM
... - Các quy định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD Tài liệu phục vụ công tác xây dựng Luật Bảo vệ NTD Việt Nam PHÂN 2: SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƢỜI TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI ... quy định nước 87 Tài liệu phục vụ công tác xây dựng Luật Bảo vệ NTD Việt Nam PHẦN 3: ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CÓ THỂ ĐƢA VÀO LUẬT BẢO VỆ NTD CỦA VIỆT NAM 89 Nhóm quy ... vậy, Luật Bảo vệ quy n lợi người tiêu dùng cần phải có quy định cụ thể để bảo vệ người tiêu dùng thông qua quan hệ hợp đồng Từ kinh nghiệm quốc gia giới từ thực tiễn Việt Nam, cho Luật Bảo vệ người...
 • 116
 • 544
 • 0

Hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học kinh nghiệm định hướng phát triển cho việt Nam

Hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho việt Nam
... Hình 6: Các giai đoạn phát triển TVS Việt Nam 4.2 Các yếu tố hạn chế tiến trình phát triển TVS Việt Nam Sự phát triển TVS Việt Nam, đặc biệt 10 năm qua, tổng thể trình triển khai quy mô lớn xây ... thay đổi Phát triển thư viện số Việt Nam 4.1 Khái quát Việt nam chưa có TVS hoàn toàn Thư viện lai mô hình hoạt động chủ đạo toàn hệ thống thư viện đại học, công cộng,…Qua hai thập kỷ, thấy hai giai ... đẩy tiến trình văn minh nhân loại 2.4 Kết luận Qua hai thập kỷ, phát triển TVS giới thể nét sau: - Khẳng định TVS tảng định cho sách phát triển Kinh tế tri thức, vị cạnh tranh quốc gia trường quốc...
 • 24
 • 177
 • 0

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
... viết, thư Bác Hồ đức tính giản dị, khiêm tốn Đây tài liệu thiết thực phục vụ cho việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thư mục giới thiệu sách Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ... Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2007 - 118tr (3K5H6 /2719) Thư mục giới thiệu sách Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh – Năm 2011 Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh ... chế thư mục mong đón tiếp bạn đọc đến thư viện đọc mượn sách theo thư mục loại sách khác ngày nhiều Trân trọng giới thiệu thư mục giới thiệu sách HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ với...
 • 12
 • 1,438
 • 3

So sánh pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Việt Nam một số nước trên thế giới Bài học kinh nghiệm hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam

So sánh pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và một số nước trên thế giới Bài học kinh nghiệm và hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam
... NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI, SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1 Pháp luật số nƣớc nuôi nuôi yếu tố nƣớc ngoài 2.1.1 Pháp luật nuôi nuôi yếu tố nước Trung ... pháp luật Việt Nam nuôi nuôi yếu tố nước - Phân tích pháp luật số nước nuôi yếu tố nước - So sánh với pháp luật nuôi nuôi yếu tố nước Việt Nam số nước - Từ vấn đề đưa đề xuất để hoàn thiện ... CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI, SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM Việc so sánh pháp luật nuôi nuôi yếu tố nước Việt Nam số nước giới giúp tìm hiểu tiếp cận cách nước...
 • 112
 • 508
 • 6

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH GÓC SÂN KHOẢNG TRỜI

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI
... phấn đấu, rèn luyện để chứng tỏ tình yêu với cha mẹ, quê hương, đất nước em nhé! đọc đi, đọc "Góc sân khoảng trời" để noi theo, để phấn đấu, để củng cố tình yêu dành cho tất thân yêu xung quanh ... thể: Tay giơ lên trời Răng cửa rụng hết Cái ngực nát bét Ô! Nó giống người Mà trời Nó ác thế! Trong gia đình, với mẹ, với bà tình cảm "bé Khoa" gương khiếm em nhỏ phải nhìn vào noi theo Bởi từ ... tứ tuyệt để lại ấn tượng đặc biệt; trời vệt ngựa Thánh Gióng: Sau mưa bụi tháng ba Lá tre đỏ lửa thiêu Nền trời rừng rực ráng treo Tưởng ngựa sắt sớm chiều bay lòng yêu ruộng đồng mọc rễ sâu...
 • 4
 • 252
 • 2

So sánh pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Việt Nam một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam

So sánh pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm và hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam
... 3: PHÁP LUẬT NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI, SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM 3.1 Pháp luật số nƣớc nuôi nuôi yếu tố nƣớc ngoài ….………… 3.1.1 Pháp luật nuôi nuôi ... luật Việt Nam - Chƣơng 4: Bài học kinh nghiệm hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam nuôi nuôi yếu tố nước - Kết luận CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT ... CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI, SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM Việc so sánh pháp luật nuôi nuôi yếu tố nước Việt Nam số nước giới giúp tìm hiểu tiếp cận cách nước với quan hệ nuôi nuôi yếu...
 • 28
 • 169
 • 0

bài học kinh nghiệm một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường trung quốc

bài học kinh nghiệm và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường trung quốc
... 27 Chơng III: Bài học kinh nghiệm số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến l ợc thâm nhập thị tr ờng TRUNG QuốC CủA CÔNG TY 29 3.1 Bài học kinh nghiệm .29 3.2 Giải pháp ... 42 29 Đề án môn học Nguyễn Thị Thảo Chơng III: Bài học kinh nghiệm số giải pháp rút từ việc nghiên cứu chiến l ợc thâm nhập thị trờng Trung Quốc 3.1 .Bài học kinh nghiệm: Trên thị trờng cạnh tranh ... liệt Trung Quốc ta thấy có mặt Sản phẩm Bitis đây, có đợc kết nhờ vào chiến lợc đắn mà công ty thực sau số kinh nghiêm mà công ty rút thâm nhập vào thị trờng Trung Quốc: Bài học 1: Tập trung vào...
 • 34
 • 351
 • 0

CHUYÊN ĐỀ KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN XÁC SUẤT,KIỂU GEN,GIAO TỬ

CHUYÊN ĐỀ KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN XÁC SUẤT,KIỂU GEN,GIAO TỬ
... định hạt màu vàng trội hoàn toàn so với a quy định màu xanh Cây Aa tự thụ, F1 cho hạt XS để có F1 có hạt vàng xanh? Thay cộng XS(1 vàng, vàng, vàng, vàng) tính nhanh cách lấy: 1- xs(5 vàng+5 xanh) ... 12,25% ● Để rèn phương pháp tư kỹ giải nhanh tập XS, theo nên tự đặt toán mở rộng, phát triển dần để nhiều toán hay, vấn đề không cảm thấy khó phức tạp (Ví dụ nêu phần trên) ● Bài toán xác suất có ... ● Với tập khó, có thời gian nên cố tìm cách giải khác để cần vận dụng linh hoạt, mặt khác cách tốt để kiểm tra lại kết cảm thấy chưa tự tin Phương pháp giải: ● Nghiên cứu giả thiết để xác định...
 • 7
 • 530
 • 5

giới thiệu các thuật toán những kỹ thuật để dùng máy vi tính tạo số ngẫu nhiên kiểm tra tính ngẫu nhiên của số được tạo

giới thiệu các thuật toán và những kỹ thuật để dùng máy vi tính tạo số ngẫu nhiên và kiểm tra tính ngẫu nhiên của số được tạo
... chuỗi dài số ngẫu nhiên phạm vi nhỏ, muốn biết số lần xuất giá trị chuỗi Không có cách để tạo số ngẫu nhiên thực từ máy vi tính Bởi ta vi t chơng trình tạo số ngẫu nhiên số mà chơng trình tạo chắn ... dụng, số gần ngẫu nhiên thích hợp số giả ngẫu nhiên Có nhiều phơng pháp để kiểm tra xem chuỗi giả ngẫu nhiên số thuộc tính chuỗi ngẫu nhiên hay không Chẳng hạn phơng pháp kiểm tra số ngẫu nhiên ... sinh số ngẫu nhiên phơng pháp kiểm tra tính ngẫu nhiên chuỗi đợc sinh II/ Các phơng pháp tạo số ngẫu nhiên Nhiều công trình nghiên cứu nhằm đa thuật toán sinh chuỗi số giả ngẫu nhiên Thuật toán...
 • 20
 • 281
 • 0

SKKN Kinh nghiệm phương pháp giải bài tập di truyền xác xuất, kiểu gen, giao tử

SKKN Kinh nghiệm và phương pháp giải bài tập di truyền xác xuất, kiểu gen, giao tử
... dùng tổ hợp để xác định nhanh xác Phương pháp: ● Từ kiểu gen→ Liệt kê loại gt bình thường ● Xác định tỉ lệ cách: - Tách nhóm alen khác (với kiểu gen dị hợp) - Tính tỉ lệ giao tử sau: + Nếu gt ... nên Số kiểu gen chung QT = 14.6 = 84 b) Số kiểu giao phối: - Số kg chung giới XX = 6.10 = 60 - Số kg chung giới XY = 6.4 = 24 Số kiểu giao phối QT = 60.24 = 1.440 IV BÀI TẬP THAM KHẢO: Bài 1: ... giải dạng tập phương pháp tốt để phát triển tư trừu tượng, giúp em ôn thi vào ĐH&CĐ, bồi dưỡng HSG ● Do nội dung chuyên đề rộng, thời gian chuẫn bị trình bày hạn chế nên chia sẻ kinh nghiệm phương...
 • 10
 • 286
 • 0

Chuyên đề kinh nghiệm phương pháp giải bài tập di truyền xác xuất, kiểu gen, giao tử tham luận chuyên môn

Chuyên đề kinh nghiệm và phương pháp giải bài tập di truyền xác xuất, kiểu gen, giao tử  tham luận chuyên môn
... ĐỊNH SỐ KIỂU GEN, GIAO TỬ Yêu cầu mặt thời gian tập TNKQ ngắn đòi hỏi tìm cách giải nhanh Bằng kinh nghiệm nổ lực nghiên cứu, xây dựng khái quát số công thức giúp tính nhanh vài dạng tập thường ... giải dạng tập phương pháp tốt để phát triển tư trừu tượng, giúp em ôn thi vào ĐH&CĐ, bồi dưỡng HSG ● Do nội dung chuyên đề rộng, thời gian chuẫn bị trình bày hạn chế nên chia sẻ kinh nghiệm phương ... dùng tổ hợp để xác định nhanh xác Phương pháp: ● Từ kiểu gen→ Liệt kê loại gt bình thường ● Xác định tỉ lệ cách: - Tách nhóm alen khác (với kiểu gen dị hợp) - Tính tỉ lệ giao tử sau: + Nếu gt...
 • 11
 • 49
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu sách góc sân và khoảng trờigiới thiệu phương pháp aas và tiêu chuẩn áp dụnggiới thiệu sách tham khảo và websitegiới thiệu về kinh tế và kinh tế y tếgiới thiệu phần mềm wincc và giao diện của để tàibài học kinh nghiệm và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tập đoàn kinh tế việt namgiới thiệu chung về hàng hóa tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại tất cả các doanh nghiệpbài giới thiệu sách của trường tiểu họcskkn giải pháp giới thiệu sách theo từng đối tượng học sinh ở trường tiểu họcgiay gioi thieu ve nang luc va kinh nghiep cua ban thanquản lý vốn đầu tư xdcb từ nguồn ngân sách nhà nước ở tỉnh bắc ninh thực trạng kinh nghiệm và giải phápphân cấp ngân sách cho địa phương ở việt nam – thực trạng kinh nghiệm và giải pháptuyên truyền giới thiệu sách vo thi sau con nguoi va huyen thoaibài dự thi tuyên truyền giới thiệu sách tiểu họcgiới thiệu về kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc giaUnit 11. Traveling around VietnamUnit 2. Personal informationTuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn họcDạy học liên môn Bình ngô đại cáoTuần 21. Vội vàngTuần 12. Hạnh phúc của một tang giaTuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt NamTuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn họcTuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtTuần 10. Ca dao hài hướcBài 1. Con người cần gì để sống?Tìm số trung bình cộngPhép cộngPhép cộngTìm số trung bình cộngPhân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11ngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tuBài 47. Ánh sáng cần cho sự sốngBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá