De thi thu bookgol lan 2

Đề thi Thử ĐH lần 2 THPT Phan Châu Trinh

Đề thi Thử ĐH lần 2 THPT Phan Châu Trinh
... 1:A 2: D 3:A 4:A 5:A 6:A 7:D 8:A 9:A 10:D Trang: / Mã đề 315 11:A 21 :A 31:A 41:A 12: A 22 :A 32: D 42: D 13:A 23 :A 33:A 43:D 14:A 24 :A 34:A 44:D 15:A 25 :A 35:A 45:A 16:D 26 :A 36:A 46:D 17:A 27 :D ... mLi=7,0144u; 1u=931MeV/c2=1,66.10 -27 kg Động hạt sinh A 8,70485MeV B 7,80485MeV C 9,60485MeV D 0,90000MeV 56 23 5 Câu 39: Năng lượng liên kết hạt nhân H, He, 26 Fe 92 U 2, 22MeV, 2, 83MeV, 492MeV 1786MeV Hạt ... 2 = B λ1 = ; 2 = 5E1 2E1 4E1 E1 36.h.c 4.h.c 3.h.c 9.h.c C λ1 = ; 2 = D λ1 = ; 2 = 5E1 E1 4E1 2E1 Câu 14: Một âm có mức cường độ âm 40dB So với cường độ âm chuẩn cường độ âm A 10000 lần...
 • 6
 • 386
 • 4

đáp án đề thi thử DH lần 2-2008- THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh

đáp án đề thi thử DH lần 2-2008- THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh
... 1988 2005: Tăng 18,2 lần, xuât tăng gần 31,3 lần, nhập tăng 13,3 lần - Do xuất tăng nhanh nhập nên cấu xuất nhập dần đến cân đối (năm 1992 cán cân xuất nhập + 40 triệu rúp - đô la) Tuy nhiên nớc ... mẽ đến trình chuyến dịch cấu kinh tế đất nớc địa phơng - Đô thị có ảnh hởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội ĐT trung tâm CT-KT-VH- KHKT - Đô thị thị trờng có sức mua lớn, nơi tập trung đông ... kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ - Khái quát diện tích, dân số, vị trí địa lí - Bao gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình Tây Bắc Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên,...
 • 4
 • 227
 • 0

Đề thi Thử ĐH - Lần 2- Năm 2009

Đề thi Thử ĐH - Lần 2- Năm 2009
... lần , mômen động lượng giảm lần D Động quay tăng lần , mô men động lượn tăng lần - HẾT Trang 4/5 - đề thi 209 Trang 5/5 - đề thi 209 ... , đồng thời tăng tần số điện áp lên lần giảm điện dung tụ điện lần ( U không đổi ) cường độ hiệu dụng qua mạch A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 34: Vật dao động điều hoà có ... tăng lên lần động quay mô men động lượng đĩa trục quay tăng giảm ? A Động quay giảm lần , mô men động lượng tăng lần B Động tăng lần , mô men động lượng tăng lần C Động quay tăng lần , mômen...
 • 5
 • 329
 • 3

Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 1 - Có đáp án

Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 1 - Có đáp án
... o0o Đáp án đề 407 (1C)(2C)(3D)(4A)(5A)(6A)(7A)(8D)(9A) (10 C) (11 D) (12 D) (13 A) (14 B) (15 D) (16 B) (17 D) (18 B) (19 C) (20 C) ( 21 A) (22 D) (23 A) (24 B) (25 A) (26 D) (27 A) (28 A) (29 D)(30B) Mã đề 407 - Trang6/6 (31A)(32A)(33C)(34D)(35C)(36A)(37A)(38B)(39A)(40A) ... nặng m2 vào lò xo dao động với chu kỳ T2 = 1, 6(s) Khi gắn đồng thời nặng (m1 + m2) dao động với chu kỳ: A T = T1 + T2= 2, 8(s) B T = T 12 + T 22 = 2( s) C T = T 12 + T 22 = 4(s) D T = 1 + = T1 T2 1, 45(s) ... điện A i = 4 .10 cos (2. 10 ) (A) B i = 4 .10 cos (2. 10 t ) (A) C i = 4 .10 cos (10 t ) (A) D i = 4 .10 cos (2. 10 t ) (A) Mã đề 407 - Trang3/6 Cõu 31: Cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh, R = 50...
 • 7
 • 1,196
 • 5

Đề thi thử ĐH lần 2 T.Anh ( có key )

Đề thi thử ĐH lần 2 T.Anh ( có key )
... people speak English as their first (5 0) About the same number use it (5 1) a second language It is ( 5 2) English language that is used as the language (5 3) aviation, international sport and ... D Question VI 61 C 62 B Question VII 66 B 67 A 72 D 73 C Question VIII 76 D 77 A Tæng sè c©u ®óng D B C B 15 B C 10 C 11 D 18.D 24 D 30 B 19 B 25 C 31 D 20 A 26 B 32 A 21 D 27 D 33 A 38 B 44 B ... (5 4) in English and (5 5) than half of the world’s periodicals are printed in English It is the English language that is used as an (5 6) ………language in 44 countries, and as the language (5 7) ……...
 • 5
 • 226
 • 0

De thi thu ĐH lân 2.2009.(THPT Ninh Giang) cực "hot"

De thi thu ĐH lân 2.2009.(THPT Ninh Giang) cực
... HI, H2S D HI, SO2 Câu 14: Thu phân 4,3 gam este X đơn chức, mạch hở môi trường axit đến phản ứng hoàn toàn Lấy sản phẩm thu cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 21,6 gam Ag Công thức ... ancol đơn chức có số mol thành andehit cần vừa đủ 8,0 gam CuO Cho toàn andehit thu tác dụng với dung dịch AgNO dư /NH3 thu 32,4 gam Ag kết tủa Tên gọi ancol là: A Metanol Propan-1-ol B Metanol ... gam X thu 4,48 lít CO 2, 7,2 gam H2O 2,24 lít khí N2 Nếu cho 0,1 mol chất X tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quy ẩm dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu...
 • 5
 • 259
 • 0

de thi thu dh lan 2 co dap an (hot!)

de thi thu dh lan 2 co dap an (hot!)
... => 3sin2x -2sinx = 2sin2x.cosx (2sin2x 2sin2x.cosx)+ sin2x- 2sinx = 2sin2x(1- cosx)+ 2sinx(cosx -1)= * 2( 1- cosx)(sin2x- sinx) =0 * cos x =1 sin x = (loại) sin x sin x = sin x ( cos x 1) ... V= a (2 + tan ) tan 1 tan = * Ta có 2 (2 + tan ) + tan + tan + tan 27 V max = 4a 27 0,5 tan =1 = 45 o Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I ;0 ; AB có phơng trình: x- 2y +2= 0; AB= ... biệt: 0 ,25 0 ,25 0, 1,00 m( 2x+1) x +1 =10x +8 x + Nhận xét : 10x +8 x + = 2( 2x+1 )2 +2( x2 +1) Phơng trình tơng đơng với : ( Đặt 2x + 2x + ) m( ) +2= 0 x +1 x2 +1 2x +1 = t Điều kiện : -2...
 • 7
 • 383
 • 2

De thi thu DHSPHN lan 2-co dap an hay ban hay tai ma tham khao

De thi thu DHSPHN lan 2-co dap an hay ban hay tai ma tham khao
... Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc d, thể tích sản phẩm giảm nửa X thu c dãy đồng đẳng: A Anken B Ankan C Ankin D Aren Câu 32: ứng với C4H10O có số đồng phân tác dụng đợc với kim loại ... dịch tăng 7,0 gam so với ban đầu Số mol axit phản ứng là: A 0,8 mol B 0,04 mol C 0,08 mol D 0,4 mol Câu 28: Chất dới không làm xanh quỳ ẩm? A Etylamin B Natri axetat C Anilin D Kali sunfua Câu ... Fe không khí, thu đợc (m + 0,8) gam hai oxit Để hoà tan hết lợng oxit khối lợng dung dịch H2SO4 20% tối thi u phải dùng là: A 28,5 gam B 32 gam C 32,6 gam D 24,5 gam Câu 27: Hoà tan hết 7,8 gam...
 • 4
 • 232
 • 1

de thi thu DH lân 2- 2009

de thi thu DH lân 2- 2009
... Experts could give on video or over the Internet TV networks and local stations could develop programming about things students are actually studying in school Is this just a dream? No Already ... in*/{2/1}** They are all expert this field /*In*/ /*Over*/ /*At*/ /*Into*/{2/1}** more help, I could call my neighbor /*Should I need*/ /*Needed*/ /*I have needed*/ /*I should need*/{2/1}** ... quite foolish of her /*Which*/ /*Who*/ /*That*/ /*This*/{2/1}** When buying something, never forget to ask for the /*Receipt*/ /*Bill*/ /*Debt*/ /*Tip*/{2/1}** A: “Thanks for coming What a...
 • 7
 • 226
 • 0

de thi thu vungtau lan 2 cuc hay

de thi thu vungtau lan 2 cuc hay
... 2 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G(1;1) đỉnh A(3;5) Tìm tọa độ đỉnh B C  x   2 y 4 =     2 Câu VII.b (1 điểm) Giải hệ phương...
 • 2
 • 206
 • 0

Đề thi thử ĐH lần 2 năm học 2006-2007 môn Vật lý ban KHTN và đáp án

Đề thi thử ĐH lần 2 năm học 2006-2007 môn Vật lý ban KHTN và đáp án
... PCT-Trang: / Mã đề 610 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 610 Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đ/A B A B A A A D C A D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đ/A B C D C C D B C B B Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đ/A B C A ... 23 : Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Các vôn kế xoay chiều có điện trở lớn Số vôn kế V1, V2, V, U1, U2, U Để U=U1+U2 A C1R1 = C2R2 B C1R2 = C2R1 C R1R2 = C1C2 D C1C2R1R2 = V R1 V1 C1 R2 C2 V2 ... điểm? A m A T = 2 B T = 2 .A v max 2Wdmax C T = 2 A a max D T = 2 A2 + x v 21 0 84 Po phóng xạ α biến đổi thành chì Pb Biết m Po =20 9,937303u; mα= 4,001506u; Mev mPb =20 5, 929 442u; u= 931,5...
 • 7
 • 311
 • 0

De thi thu DHSPHN lan 2-co dap an

De thi thu DHSPHN lan 2-co dap an
... Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc d, thể tích sản phẩm giảm nửa X thu c dãy đồng đẳng: A Anken B Ankan C Ankin D Aren Câu 32: ứng với C4H10O có số đồng phân tác dụng đợc với kim loại ... Fe không khí, thu đợc (m + 0,8) gam hai oxit Để hoà tan hết lợng oxit khối lợng dung dịch H2SO4 20% tối thi u phải dùng là: A 28,5 gam B 32 gam C 32,6 gam D 24,5 gam Câu 27: Hoà tan hết 7,8 gam ... dịch tăng 7,0 gam so với ban đầu Số mol axit phản ứng là: A 0,8 mol B 0,04 mol C 0,08 mol D 0,4 mol Câu 28: Chất dới không làm xanh quỳ ẩm? A Etylamin B Natri axetat C Anilin D Kali sunfua Câu...
 • 4
 • 200
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Toán

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Toán
... M,song song với (P) cắt (d) Câu 9.b (1.0 điểm) Chứng minh với n  N * ta có: n 2C22nc  4C2 n  6C2 n   2nC22n  -HẾT Trung tâm gia sư VIP – hotline: 0989189380 n n ... http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi thử đại học Câu 7.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chúa cạnh AB AC 2x-3y-1=0, x+y-3=0 Viết phương ... (1,0 điểm) Trong hệ tọa độ Oxyz,cho điểm M (2, 2,-4),đường thẳng (d): x 1 y  z    , mặt phẳng (P):x+3y+2z-10=0.Viết phương trình đường thẳng (  ) qua 2 M,song song với (P) cắt (d) Câu 9.b (1.0...
 • 2
 • 1,164
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu dh lan 2 mon anh chuyen nguyen huetrường thpt trần phú đức thọ hà tĩnh de thi thu dh lan 2 nam 20122013 mon hoa hoc docxde thi thu mon toan 2013 lan 3đề thi thử hóa lần 1 của đh sư phạm năm 2015dap an de thi thu dh lan 1 truong tran phu nam 2010 mon toanđáp án đề thi thử hóa lần viii của đh sư phạm hà nội năm 2014 đề 281đề thi thử môn toán 2014 lần 2 thpt quốc oai khối a bđáp án đề thi thử tnthpt năm 2011 lần 2 môn thi tiến anh mã đề thi 173de thi thu dh lan 1 mon ly 2012 truong thpt chuyen lam sonđề thi thử đh lần 3 năm 2012 2013 môn sinh học trường thpt trần phú pptxđề thi thử chuyên vinh 2014 lần 2đề thi thử đại học 2014đề thi thử môn toán 2014đề thi thử môn hoá 2014de thi thu dh toan 2014PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ