bo de thi hoc sinh gioi cap huyen tat ca cac mon co dap an chi tiet

bộ đề thi học sinh giỏi lý lớp 9 lên trường chuyên đáp án chi tiết

bộ đề thi học sinh giỏi lý lớp 9 lên trường chuyên có đáp án chi tiết
... kớnh Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi TUYểN sinh VàO lớp 10 trờng thpt chuyên phan bội châu học 20 09- 2010 chớnh thc Năm Môn thi: vật Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1: (2 im) Cú hai ... Nếu học sinh giải theo cách khác đáp số cách giải tối u giám khảo cho điểm tối đa Trờng hợp khó định trao đổi tổ giám khảo để thống cho điểm Kì thi TUYểN sinh VàO lớp 10 Năm học 2008-20 09 ... dây nối điện trở không đáng kể a/ Tìm số ampe kế ? b/ Thay am pe kế vôn kế điện trở lớn Hỏi vôn kế ? B Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP NM HC 20 09 2010 Mụn thi: VT Lí LP - BNG A Thi gian...
 • 26
 • 660
 • 1

Tuyển tập các đề thi THPT Quốc gia 2016 của tất cả các môn (có đáp án và lời giải chi tiết)

Tuyển tập các đề thi THPT Quốc gia 2016 của tất cả các môn (có đáp án và lời giải chi tiết)
... Chữ ký cán coi thi 1: ; Chữ ký cán coi thi 2: 2/2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Mơn thi: NGỮ VĂN (Đáp án - Thang ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 Mơn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề đề thi 975 Họ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 Mơn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề đề thi 648 Họ tên...
 • 87
 • 413
 • 2

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN CÁC BỘ MÔN PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THỦY NGUYÊN

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN CÁC BỘ MÔN PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THỦY NGUYÊN
... Hc sinh lm cỏch khỏc ỳng cho im ti a 0,25 UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2012 - 2013 THI MễN NG VN Thi gian: 120 phỳt (Khụng k thi gian giao thi ... 0,5 UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2012 - 2013 THI MễN A L Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) thi gm 04 cõu v 01 trang Cõu (1,0 im) a Phõn ... HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2012 - 2013 THI MễN GIO DC CễNG DN Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) thi gm 04 cõu v 02 trang Cõu (2,0 im) Ca...
 • 65
 • 668
 • 1

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN CÁC BỘ MÔN LỚP 9 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THỦY NGUYÊN

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN CÁC BỘ MÔN LỚP 9 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THỦY NGUYÊN
... õy: C cu GDP ca nc ta thi kỡ 199 1 - 2002 (%) Nm 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Ngnh Nụng, lõm, ng nghiờp 40,5 29, 9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0 Cụng nghip - xõy dng 23,8 28 ,9 28,8 32,1 34,5 38,1 ... xỏc, khoa hc; in cỏc hiu c Dch v (%) 100 80 60 40 20 199 1 Cụng nghip Xõy dng 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 Nm 2002 Biu th hin c cu GDP thi kỡ 199 1 - 2002 c (1) 0,5 0,5 Nụng,lõm,ng nghip Nhn xột c cu ... lớ 9, NXB Giỏo dc Vit Nam) a Vi bng s liu trờn, cú th v c nhng dng biu no th hin c cu GDP ca nc ta thi kỡ 199 1 - 2002? Vỡ sao? b Chn v mt biu thớch hp nht th hin c cu GDP ca nc ta thi kỡ 199 1...
 • 65
 • 661
 • 0

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 6

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 6
... 0,25 0,25 0,25 +) 4n + = 187 => n = 46 Vy n = 2; 46 0,25 1441 131 = b) n = 1 56 => M = 62 7 57 1513 89 = n = 165 => M = 66 3 39 1529 139 = n = 167 => M = 67 1 61 0,25 0,25 0,25 Bi Vỡ a chia cho d ... Ta cú = 0.25 0.25 31 32 60 31.32 60 ì ìì = ì 2 230 0.25 ( 31.32 60 ) ( 1.2.3 30 ) 230 ( 1.2.3 30 ) 0.25 1.2.3 60 2.4 .6 60 ( 1.3.5 59 ) ( 2.4 .6 60 ) = 1.3.5 59 = ( 2.4 .6 60 ) 0.25 = 4.1 0.25 Mi ... THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: TON Thi gian : 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Cõu 1( im ): Tớnh nhanh: A = 35.34 + 35. 86 + 65 .75 + 65 .45 B= + + 11 : 11 1 + 7 + 10...
 • 35
 • 715
 • 2

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 7

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 7
... cựng mt thi gian quóng ng t l thun vi tc Thi gian cn tỡm l t = s1 s2 270 a 270 2a = =>t = = v1 v2 65 40 Vn dng tớnh cht ca dóy t s bng ta cú 0,5 t= 270 a 270 2a 2.( 270 a) ( 270 2a) 270 = = ... NGUYấN THI CHN HC SINH GII PHềNG GIO DC V O TO MễN: TON Thi gian: 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Cõu 1.( im) a) Thc hin phộp tớnh: 4,5 : 47, 375 26 18.0, 75 ữ.2, : 0,88 17, 81:1, 37 ... (2) + 2010 = + + 2010 = 20 17 0 ,75 0.25 0,25 x +1 10 a) ( x 7) ( x 7) = ( x 7) x +1 = 10 ( x 7) = x = 10 ( x 7) = 0,25 x = x = x = 5x b) 0,25 = 7y = 5x + y 4x 0,25 p dng tớnh...
 • 73
 • 619
 • 0

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8
... v chiu cao ca hỡnh thang bng 18m B - HT - 28 UBND HUYN PHềNG GIO DC V O TO HNG DN CHM THI CHN HSG MễN: TON Cõu ỏp ỏn im a/ = 18 ( 18 1) = 188 188 + = 1 b/ = ( x 1) + ( x + 1) ... UBND HUYN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: TON Thi gian: 90phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1(1.5 im): Thc hin phộp tớnh a) 98. 28 ( 184 - 1)( 184 + 1) b) (2x - 1)2 + 2(2x - 1)(x ... + 18n + (0,5) = 3n(n 1)(n + 1) + 9n + 18n + (0,5) 43 Nhn thy n(n 1)(n + 1) nờn 3n(n 1)(n + 1) V 9n2 + 18n + Vy A (0,5) b/ 5n+2 + 26.5n + 82 n+1 = 25.5n + 26.5n + 8. 82n = = 5n(59 8) + 8. 64n...
 • 100
 • 645
 • 1

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 9

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 9
... 2008 2008 = ( 20 09 ) 2.20 09 + + = 20 09 + 20 09 20 09 20 09 20 09 ữ 20 09 = 20 09 2008 2008 2008 2008 + = 20 09 + = 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 0.25 0.25 Vy B cú giỏ tr l mt s t nhiờn a) x 3x ... 20 092 20 09 0.25 0.25 0.25 0.25 Ta cú : B = + 20082 + 20082 2008 + = 20 092 20 09 ( + 2008 ) 2.1.2008 + 20082 2008 0.25 + 20 092 20 09 2008 20082 2008 2008 2008 = ( 20 09 ) 2.20 09 + + = 20 09 ... Vy: MF = MA 0,25im 19 0,25im 0,25im 0,75im ( hc sinh lm cỏch khỏc cng cho im ti a) UBND HUYN THI CHN HC SINH GII PHềNG GIO DC V O TO MễN: TOAN 20 Thi gian: 120 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Bi...
 • 136
 • 527
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện Toán 4

Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện Toán 4
... Trường TH số Hoài Mỹ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NH 2003 – 20 04 Lớp: Bốn…… MÔN : TOÁN BỐN - ĐỀ Họ tên:…………………………………………… … Thời gian: 75 phút ( Không kể chép đề ) Bài : ( điểm ) Cho biểu ... hình chữ nhật nhỏ 100 cm ? PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN : TOÁN BỐN - NH 2008 – 2009 Thời gian: 90 phút ( Không kể phát đề ) ... phải tăng số bị chia thêm đơn vị ? Bài : ( điểm ) An mua tờ giấy màu Tổng số tiền An phải trả 740 0 đồng Giá đắt giá tờ giấy màu 1800 đồng a/ Tìm giá bán sách, tờ giấy màu ? b/ An đưa cho cô bán...
 • 3
 • 178
 • 0

đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bắc giang 2012-2013(không đáp án)

đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bắc giang 2012-2013(không đáp án)
... book which covers things from a new angle Whatever it is, just try something different occasionally _ Some things are almost impossible to remember, so you may need to something unusual to help ... time you revise something, try noting down the things you want to remember on a piece of paper It doesn’t seem as much to learn that way, but it makes sure you don’t miss out anything important Once ... a (8) _ to use this plant The stem of the plant, especially its center or pith, was cut up and laid out in layers which were processed by soaking, pounding, and drying into thin, flexible, writing...
 • 7
 • 403
 • 0

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 11 và 12 đáp án

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 11 và 12 có đáp án
... axit dư 12% so với nhu cầu c) Cho lượng SO2 vào 200ml dd NaOH 21M Tính khối lượng muối sinh o0o -HS đựơc sử dụng bảng HTTH Mỗi câu điểm ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 12 – MƠN HĨA Năm học ... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 11 – MƠN HĨA Năm học : 2 012- 2013 Thời gian làm : 90 phút Câu I 1) Hãy cân phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng elec ... điểm ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG HĨA – KHỐI 10 – NH 2 012 – 2013 câu Đáp án I II III IV pư x 0.5 V1= 0.22 V2= 0,38 m= 6,9894g 63,54 Lập hệ ptr 1,1M 0,7M Ptr 1đ / 14,56 lit oxy 5,8g Điểm 3 2 3 2x1 2x1 2đ ĐÁP...
 • 8
 • 649
 • 17

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9
... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2008-20 09 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG II Câu ... để định điểm làm học sinh cho xác, hợp lý; cần trân trọng viết có nhiều ý tưởng, giàu chất văn sáng tạo Điểm toàn lẻ đến 0,25 điểm UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN PHÒNG GIÁO ... – ĐÀO TẠO Năm học 2008-20 09 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG II Câu (3.0 điểm) Yêu cầu: Học sinh phải nắm ý nghĩa câu chuyện để nêu cảm...
 • 6
 • 37,628
 • 341

đề thi học sinh giỏi cấp huyện (08-09)

đề thi học sinh giỏi cấp huyện (08-09)
... 25 = 32 Câu : (2 điểm) • Gọi x số tế bào sinh tinh • Gọi y số tế bào sinh trứng (x, y nguyên dương) - Vì tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng Suy : Số ... Số tinh trùng : 4x Số trứng : y Số nhiễm sắc thể đơn tương đương môi trường cung cấp cho tế bào sinh tinh hay sinh trứng giảm phân 2n = 38 Suy 38x + 38y = 760 (1) - Số nhiễm sắc thể tinh trùng ... 480 – 200 = 280 nuclêôtit (0,5đ) Câu : (2 điểm) câu a điểm câu b điểm a Số lần phân bào tế bào sinh dưỡng A, B, C, D - Gọi kA, kB, kC, kD lần lược số đợt phân bào tế bào A, B, C, D - Ta có :...
 • 4
 • 819
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn gdcd 9đề thi học sinh giỏi cấp huyện quyền tự do ngôn luậnđề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 2đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng việt lớp 2đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng việt 2đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng anhđề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 5đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sửđề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 3đề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 4đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn toán 9đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn hóa 9đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn hóa 8đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn toán 7đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn lý 9TBDiemTrungTuyenDot1 2016Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóThực hành vẽ hình chữ nhậtVẽ hai đường thẳng song songGiáo án tiếng anh 10Giáo án tiếng anh 12MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH KHỐI 4 học tốt bài THỂ dục PHÁT TRIỂN CHUNGKĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (LV thạc sĩ)4g lte và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình (tt)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (LV thạc sĩ)Vai trò của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt namCải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)down loadBỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn ANH văn lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNĐề thi HK1 năm 2006 2007 ban cơ bản KHTNNghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (tt)Nghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (tt)Giáo án vật lý nâng cao lớp 11DSTT CoSoSonTay KT QTNL.pdf DSTT Son Tay (1)