TRƯỜNG THPT mậu DU1NHÓM CM

Trường THPT chuyên sẽ là mẫu hình tương lai

Trường THPT chuyên sẽ là mẫu hình tương lai
... học sinh khiếu trường THPT chuyên với việc đào tạo tiếp tục đại học Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hầy hết trường THPT chuyên chưa tương xứng với nhiệm vụ… Xây dựng trường THPT chuyên thành hệ ... dưỡng học sinh tài trường THPT chuyên với đại học Xây dựng trường THPT chuyên thành mô hình mẫu mực hoạt động chuyên môn, đổi phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá quản lý nhà trường địa phương ... nhà trường, cán quản lý, giáo viên học sinh trường THPT chuyên; tăng cường công tác quản lý, hợp tác quốc tế hệ thống trường THPT chuyên … Dự án hỗ trợ đầu tư có trọng điểm cho 15 trường THPT chuyên; ...
 • 5
 • 304
 • 0

Thực trạng và giải pháp quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên trường THPTMau

Thực trạng và giải pháp quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên trường THPT Cà Mau
... sở luận công tác quản việc sử dụng TBDH giáo viên - Khảo sát thực trạng quản sử dụng TBDH số trường THPT tỉnh Mau - Đề xuất số giải pháp quản việc sử dụng TBDH giáo viên Phương pháp ... trang bị, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Khảo sát trạng thiết bị dạy học, thông số số lượng, chất lượng, tình hình sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Đánh giá mức độ trang bị thiết bị dạy học ... Thực trạng giải pháp quản việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Mau để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng TBDH trường THPT tỉnh Mau 2.Mục...
 • 86
 • 879
 • 2

Tài liệu SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC doc

Tài liệu SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC doc
... C2H5Mg tan ete C Mg không tan đietyl ete mà tan etyl bromua D Mg không tan đietyl ete tan hỗn hợp đietyl ete etyl bromua - HẾT SỞ GD ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU ĐỀ THI THỬ ĐẠI ... etyl bromua - HẾT SỞ GD ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG ĐỢT NĂM 2010 MÔN HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề: 212 I PHẦN CHUNG CHO TẤT ... > Cu2+ > H2O - HẾT SỞ GD ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG ĐỢT NĂM 2010 MÔN HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề: 246 I PHẦN CHUNG CHO TẤT...
 • 21
 • 341
 • 1

skkn dạy viết phân tích biểu đồ tiếng anh thông qua phân tích bài viết mẫu cho học sinh lớp 11 trường thpt nguyễn siêu

skkn dạy viết phân tích biểu đồ tiếng anh thông qua phân tích bài viết mẫu cho học sinh lớp 11 trường thpt nguyễn siêu
... thầy cô giáo dạy môn Tiếng Anh khía cạnh nhỏ vấn đề dạy học Viết, là: Dạy viết phân tích biểu đồ Tiếng Anh thông qua phân tích viết mẫu cho học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Siêu. ” II Mục ... mẫu dạy viết Tiếng Anh cho học sinh lớp 11 sau: IV Hướng dẫn học sinh viết Tiếng Anh thông qua phân tích viết mẫu Các loại biểu đồ thường gặp chương trình SGK Tiếng Anh 11 Có nhiều loại biểu đồ ... nghiệm 2013 – 2014 Siêu Trường THPT Nguyễn Các câu hỏi để làm liệu cho đề tài Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy viết phân tích biểu đồ Tiếng Anh cho học sinh lớp 11 thông qua phân tích viết mẫu. ” Rất mong...
 • 41
 • 748
 • 3

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH CÀ MAU MÔN: ANH VĂN - Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển pptx

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH CÀ MAU MÔN: ANH VĂN - Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển pptx
... that Joe was the thief (OUT) I need a calculator to arrive at the total (OUT) I met your friend David the other day (INTO) I think you’ve been overcharged, old son! (OFF) I think we should increase ... same sex walking hand-in-hand, which is simply a gesture of friendship Do not worry about a bit of pushing and shoving in stores or when groups board public buses or trains In this case, (10) ... professional secondary schools, and vocational schools which offer degrees or certificates from a-few-month to 2-year courses According to Vietnam's Ministry of Education and Training, there are currently...
 • 5
 • 223
 • 1

KỲ THI HỌC SINH GIỎI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Năm học 2010 – 2011 - Trường THPT Chuyên Cà Mau doc

KỲ THI HỌC SINH GIỎI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Năm học 2010 – 2011 - Trường THPT Chuyên Cà Mau doc
... that Joe was the thief (OUT) I need a calculator to arrive at the total (OUT) I met your friend David the other day (INTO) I think you’ve been overcharged, old son! (OFF) I think we should increase ... same sex walking hand-in-hand, which is simply a gesture of friendship Do not worry about a bit of pushing and shoving in stores or when groups board public buses or trains In this case, (10) ... which offer degrees or certificates from afew-month to 2-year courses According to Vietnam's Ministry of Education and Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11%...
 • 5
 • 119
 • 0

SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch

SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch
... NG NHÀ TR B C HÀ N M H C 20 10 – 20 11 Gi i pháp xây d ng “ph n n i” c a nhà tr 1.1 Ti p t c y m nh xây d ng tr ng v n hóa: ng h c “Xanh - s ch - - Quan tâm xây d ng khung c nh bên Nhà tr rào, nhà ... Tiêu chu n: Nhà tr ng v n hóa – Nhà giáo m u m c – H c sinh l ch 1.1.Tiêu chu n chung: - Nhà tr ng v n hoá: Khung c nh p - N n n p t t - Ch t l ng cao - Nhà giáo m u m c: Ph m ch t t t - Chuyên ... vi c xây d ng NTVH Lào Cai Tr ng THPT s B c tr ng THPT s B c - Sáng ki n kinh nghi m V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s B c xu t m t s bi n pháp nh m xây d ng Nhà tr ng v n hoá, nhà giáo...
 • 30
 • 797
 • 5

một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch năm học 2010 – 2011

một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch năm học 2010 – 2011
... NG NHÀ TR B C HÀ N M H C 20 10 20 11 Gi i pháp xây d ng “ph n n i” c a nhà tr 1.1 Ti p t c y m nh xây d ng tr ng v n hóa: ng h c “Xanh - s ch - - Quan tâm xây d ng khung c nh bên Nhà tr rào, nhà ... Tiêu chu n: Nhà tr ng v n hóa Nhà giáo m u m c H c sinh l ch 1.1.Tiêu chu n chung: - Nhà tr ng v n hoá: Khung c nh p - N n n p t t - Ch t l ng cao - Nhà giáo m u m c: Ph m ch t t t - Chuyên ... vi c xây d ng NTVH Lào Cai Tr ng THPT s B c tr ng THPT s B c - Sáng ki n kinh nghi m V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s B c xu t m t s bi n pháp nh m xây d ng Nhà tr ng v n hoá, nhà giáo...
 • 30
 • 117
 • 1

skkn giới thiệu một vài biện pháp tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, tình nguyện đạt hiệu quả của trường thpt nam hà. lê thị bích chi

skkn giới thiệu một vài biện pháp tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, tình nguyện đạt hiệu quả của trường thpt nam hà.  lê thị bích chi
... Giới thiệu vài biện pháp tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, tình nguyện đạt hiệu trường THPT Nam Thị Bích Chi GIỚI THIỆU MỘT VÀI BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO, ... 23 Giới thiệu vài biện pháp tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, tình nguyện đạt hiệu trường THPT Nam Thị Bích Chi Năm học 2013 - 2014 24 Giới thiệu vài biện pháp tuyên truyền vận động ... nguyện đạt hiệu trường THPT Nam Thị Bích Chi Năm học 2013 - 2014 18 Giới thiệu vài biện pháp tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, tình nguyện đạt hiệu trường THPT Nam Thị Bích Chi...
 • 36
 • 927
 • 9

Đề thi thử Quốc gia môn Văn lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn, Cà Mau

Đề thi thử Quốc gia môn Văn lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn, Cà Mau
... Câu Đáp án Ý Câu a b Câu a b PHẦN I: LÀM VĂN ( 8.0 điểm) a Điểm Nội dung đoạn trích 0,5 Đây đoạn văn tiêu biểu cho phong cách tùy bút Nguyễn Tuân Nhà văn miêu tả vẻ đẹp trữ tình thơ thơ mộng ... đa dạng, thơ mộng, trữ tình 0,25 cảnh vật ven sông Đà nơi hạ lưu Viết văn ngắn (khoảng 10 dòng) trình bày cảm nhận đoạn văn 1. 0 - Về nội dung: Cần làm rõ: Vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn, trữ tình sông ... đại, rèn luyện lĩnh vững vàng tư tưởng, rèn luyện sức khỏe… để xây dựng bảo vệ Tổ quốc) 1, 0 0,5 0,5 3,0 1, 5 1, 5 ...
 • 3
 • 525
 • 2

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau
... nhóm: A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ C sinh vật phân giải D sinh vật bậc cao Câu 48: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon từ môi trường vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động nhóm A sinh ... sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật phân giải D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 49: Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học ... tiến hoá tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú ngày Câu 44: Giới hạn sinh thái nhiệt...
 • 5
 • 452
 • 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau
... English well II (1.5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Bố cục o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý o Phát triển ... _, scientists found out about germs, and then everything changed The (40) _ of many diseases was found, and cures were developed As this medical discovery spread, the world became (41) ... using verbs D using facial expressions 26 Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest A hungry B rich C poor D full 27 He insisted on listening to the entire story...
 • 6
 • 594
 • 3

Đề thi mẫu môn toán THPT quốc gia năm 2015 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Đề thi mẫu môn toán THPT quốc gia năm 2015 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc
... IM KKHOSTCHTLNGTHIIHCư CAONGNMHC2014 2015 Mụn:ToỏnKhi:A+B (ỏpỏnthang im:gm04trang) Cõu ỏpỏn iờm ồ2,0 a)Khosỏtsbinthiờnvvth cahms: y = x - x +2 a) TX. D = Ă b) Sbinthiờn. , +Chiubinthiờn.: y = x ... ữ = +Ơ x ứ ữ = -Ơ x ứ Bngbinthiờn. x y , y -Ơ + 0 - +Ơ 0,25 + +Ơ -Ơ - c)th.(Tv) Giaoimcathvitrc Ox l (1 ) , + , - ( )( ) Giaoimcathvitrc Oy l ( 2) Vth. Nhnxột:thnhngiaoimcahaitimcn I(10)lmtõmixng ... B - = >0 sau hai im A,B nmvhaiphớangthng d : y = x -2 Doú MA +MB nhnht im A, B,Mthnghng M lgiaoimgia d v AB Phngtrỡnhngthng AB y = -2 x +2:.Taim M lnghimhphng 0,25 1,0 0,25 0,25 0,50 ỡ ù x=...
 • 5
 • 207
 • 1

Xem thêm