đặc điểm sinh vật học của rệp vảy Saissetia Oleae

Nghiên cứu thành phần rệp hại cao lương ngọt và đặc điểm sinh vật học của rệp Rhopalosiphum zeae hại cao lương ngọt trong vụ xuân hè tại Thái Nguyên năm 2013.

Nghiên cứu thành phần rệp hại cao lương ngọt và đặc điểm sinh vật học của rệp Rhopalosiphum zeae hại cao lương ngọt trong vụ xuân hè tại Thái Nguyên năm 2013.
... cứu thành phần rệp hại cao lương đặc điểm sinh vật học rệp Rhopalosiphum zeae hại cao lương vụ xuân Thái Nguyên năm 2013” Mục tiêu đề tài Xác định thành phần loài rệp hại giống cao lương ngọt, ... hành đề tài: Nghiên cứu thành phần rệp hại cao lương đặc điểm sinh vật học rệp Rhopalosiphum zeae hại cao lương vụ xuân Thái Nguyên năm 2013” Trong trình thực tập hoàn thành luận văn, em giúp ... nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng Thành phần loài rệp hại cao lương đặc điểm sinh vật học rệp Rhopalosiphum zeae cao lương 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu Giống Cao lương Việt Nam 2.1.3 Dụng cụ nghiên cứu -...
 • 38
 • 144
 • 0

Thành phần sâu hại lạc và thiên địch của chúng; đặc điểm sinh vật học của sâu róm 4u lông đen vàng lymantria sp1 và biện pháp phòng trừ vụ xuân 2010 tại lạng giang, bắc giang

Thành phần sâu hại lạc và thiên địch của chúng; đặc điểm sinh vật học của sâu róm 4u lông đen vàng lymantria sp1 và biện pháp phòng trừ vụ xuân 2010 tại lạng giang, bắc giang
... xuõn 2010 t i L ng Giang, B c Giang 29 4.2 Thnh ph n thiờn ủ ch sõu h i l c v xuõn 2010 t i L ng Giang, B c Giang 31 4.3 Di n bi n m t ủ c a m t s loi sõu h i chớnh trờn l c v xuõn 2010 ... i chớnh trờn l c v xuõn 2010 t i L ng Giang, B c Giang 33 4.3.1 Di n bi n m t ủ sõu rúm (Lymantria sp1. ) trờn v l c xuõn 2010 t i L ng Giang, B c Giang 33 4.3.2 Di n bi n m t ủ ... trờn v l c xuõn 2010 t i L ng Giang, B c Giang 45 Hỡnh 4.9 Tr ng c a sõu rúm Lymantrya sp1 47 Hỡnh 4.10 Sõu non tu i Lymantria sp1 48 Hỡnh 4.11 Sõu non tu i Lymantria sp1 49...
 • 102
 • 366
 • 0

ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CHÈ (P2) pptx

ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CHÈ (P2) pptx
... tạp Một mặt đặc điểm sinh vật học trồng, mặt khác ảnh hưởng xấu điều kiện bên biện pháp kỹ thuật không thích hợp Búp chè hoạt động sinh trưởng theo quy luật định hình thành nên đợt sinh trưởng ... nắm vững đặc điểm sinh trưởng cành để áp dụng biện pháp kỹ thuật đốn, hái hợp lý tạo tán chè nhiều búp, đặt sở cho việc tăng sản 2) Mầm chè: Trên chè có loại mầm: mầm dinh dưỡng mầm sinh thực ... có hai mầm sinh thực có trường hợp số mầm sinh thực nhiều nách có chùm hoa Các mầm sinh thực với mầm dinh dưỡng phát sinh trục, mầm dinh dưỡng giữa, mầm sinh thực hai bên, vậy, trình sinh trưởng...
 • 9
 • 512
 • 5

ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CHÈ (P3) docx

ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CHÈ (P3) docx
... trọng lượng 1000 hạt chè thay đổi sau: Giống chè Nhật Bản: 1.100g Giống chè Trung Quốc: 1.250g Giống lai Trung An: 1.400g Gíông chè Ấn Độ (Manipua): 1.700g Trọng lượng 1.000 hạt chè Trung du Việt ... khoảng 2.000g Hạt chè nội nhũ Lá mầm hạt chè phát triển chiếm 3,4 trọng lượng hạt Phần lớn chất dinh dưỡng dự trữ cần thiết cho hạt nảy mầm dự trữ mầm Thành phần hóa học hạt chè, theo phân tích ... 36% Sau hạt nảy mầm, mầm hạt chè có khả hình thành diệp lục tố tiến hành quang hợp Theo V.V.Kutubitje (1974) hạt chè có tượng đa phôi Hiện tượng xuất với tỷ lệ thấp chè, chiếm 0,19% số lượng hạt...
 • 2
 • 353
 • 3

ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CHÈ (P4) docx

ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CHÈ (P4) docx
... đợt búp chè mới; hệ rễ tiếp tục phát triển hình thành rễ bên rễ hấp thụ Các mầm sinh thực phát triển thành nụ, hoa Sinh trưởng dinh dưỡng sinh trưởng sinh thực phụ thuộc vào giống, tuổi cây, điều ... Thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng chiếm ưu thế, thân chè có số cành nách, rễ phát triển, có nhiều rễ bên d) Giai đoạn chè lớn: phát dục khí quan cá thể trồng đạt mức cao Sinh trưởng dinh dưỡng sinh ... thứ Thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng phát triển mạnh, tán vươn theo chiều cao mạnh phân cành, đặc điểm sinh trưởng ưu đỉnh hai đầu c) Giai đoạn non: từ lúc hoa kết lần lúc định hình (cây có khung...
 • 3
 • 521
 • 2

thành phần sâu hại lạc, diễn biến một số loài sâu hại chính và đặc điểm sinh vật học của sâu cuốn lá lạc đầu đen vụ xuân 2010 tại hoằng hoá, thanh hoá

thành phần sâu hại lạc, diễn biến một số loài sâu hại chính và đặc điểm sinh vật học của sâu cuốn lá lạc đầu đen vụ xuân 2010 tại hoằng hoá, thanh hoá
... Trang 4.1 Thành ph n sâu h i l c v Xuân 2010 t i Ho ng Hoá, Thanh Hoá 32 4.2 T l loài sâu h i l c v Xuân 2010 t i Ho ng Hoá, Thanh Hoá 34 4.3 Thành ph n thiên ñ ch c a sâu h i l c v Xuân 2010 t ... 2010 t i Ho ng Hoá, Thanh Hoá 34 4.2 M t s hình nh sâu h i l c v Xuân 2010 t i Ho ng Hoá, Thanh Hoá 36 4.3 T l h , loài thiên ñ ch c a sâu h i l c v Xuân 2010 t i Ho ng Hoá, Thanh Hoá 39 4.4 M ... VÀ TH O LU N 4.1 30 Thành ph n sâu h i l c thiên ñ ch c a chúng v l c Xuân 2010 t i Ho ng Hoá, Thanh Hoá 30 4.1.1 Thành ph n sâu h i l c v Xuân 2010 t i Ho ng Hoá, Thanh Hoá 30 4.1.2 Thành...
 • 110
 • 452
 • 0

đặc điểm sinh vật học của gia súc gia cầm

đặc điểm sinh vật học của gia súc gia cầm
... gà nuôi VN II ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA GÀ 2.1 Bộ máy tiêu hóa nội tạng gàø 33 Download» http://Agriviet.Com II ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA GÀ • 2.1 Bộ máy tiêu hóa II ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA GÀ • 2.1 Bộ ... thới gian ngắn cho khả rút ngắn thời gian nuôi, tăng vòng quay vốn TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN NG • TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG LÚC 60 NGÀY TUỔI 37 Download» http://Agriviet.Com II ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ... thức ăn 35 Download» http://Agriviet.Com II ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA GÀ • 2.3 Hệ thống tuần hòan • Do nhu cầu oxy chất dinh dưỡng gia cầm cao nên tim gia cầm có lượng lớn so với trọng lượng thể •...
 • 61
 • 398
 • 0

Diễn biến mật độ và đặc điểm sinh vật học của sâu đục quả cà (leucinodes orbonalis guenée) và biện pháp hóa học phòng chống trên cây cà pháo tại hà nội năm 2013 2014

Diễn biến mật độ và đặc điểm sinh vật học của sâu đục quả cà (leucinodes orbonalis guenée) và biện pháp hóa học phòng chống trên cây cà pháo tại hà nội năm 2013  2014
... biện pháp hóa học phòng chống pháo Nội năm 2013 - 2014 1.2 Mục đích nghiên cứu Trên sở xác định thành phần sâu, nhện hại pháo; sâu nghiên cứu đặc điểm sinh vật học sâu đục L orbonalis ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THANH HÀ DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA SÂU ĐỤC QUẢ CÀ (Leucinodes orbonalis Guenée) VÀ BIỆN PHÁP HÓA ... số biện pháp hóa học phòng chống 1.3 Yêu cầu nghiên cứu Xác định thành phần sâu, nhện hại pháo Nội năm 2013 - 2014 Điều tra diễn biến mật độ tỷ lệ bị sâu đục pháo hại giống, thời vụ… Hà...
 • 78
 • 268
 • 0

đặc điểm sinh vật học của cây chè

đặc điểm sinh vật học của cây chè
... thực vật học gộp hai chi Thea Camellia làm gọi chi Camellia Vì tên khoa học chè nhiều người thường gọi Camellia sinensis (L) O Kuntze ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH VẬT HỌC CÂY TRÀ a Thân cành: Cây ... tên khoa học cho chè Thea sinensis, sau lại đặt Camellia sinensis Sau Linê có nhà thực vật học xếp chè thuộc chi Thea, có người lại xếp chè thuộc chi Camellia sinensis Tên khoa học chè viết Thea ... tạp Một mặt đặc điểm sinh vật học trồng, mặt khác ảnh hưởng xấu điều kiện bên biện pháp kỹ thuật không thích hợp Búp chè hoạt động sinh trưởng theo quy luật định hình thành nên đợt sinh trưởng...
 • 46
 • 352
 • 0

NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CAM ĐƯỜNG Ở HUYỆN TUY PHONMG TỈNH BÌNH THUẬN

NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CAM ĐƯỜNG Ở HUYỆN TUY PHONMG TỈNH BÌNH THUẬN
... Các công trình nghiên cứu Cam đường vùng Đặc biệt chưa thấy công trình nghiên cứu cụ thể đặc điểm sinh học, phân bố, sinh trưởng – phát triển, đặc điểm thực vật học loài để làm sở cho việc bảo ... Bản đồ ranh giới hành tỉnh Bình Thuận Bản đồ ranh giới hành huyện Tuy Phong Bản đồ phân bố Cam đường huyện Tuy Phong – tỉnh Bình Thuận Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Tỉnh Bình Thuận nằm vùng khô ... thực vật có giá trò đòa phương Trên sở hiểu biết bước đầu Cam đường với lý trên, chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học Cây Cam đường (Limnocitrus littoralis (Miq.) Sw.) thuộc Họ Cam (Rutaceae...
 • 188
 • 294
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của cây chè vằng (jasminum subtriplinerve blume) ở quảng trị và đánh giá ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng ra rễ trong nhân giống bằng hom của cây này tại thừa thiên huế

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của cây chè vằng (jasminum subtriplinerve blume) ở quảng trị và đánh giá ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng ra rễ trong nhân giống bằng hom của cây này tại thừa thiên huế
... thực đề tài : "Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học Chè Vằng (Jasminum subtriplinerve Blume) Quảng Trị đánh giá ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến khả rễ nhân giống hom Thừa Thiên Huế" Hy vọng ... đồ 4.16: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến tỉ hom sống (hom rễ hom chưa rễ) tỉ lệ hom chết Chè vằng Thừa Thiên Huế Khi xét chung ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến tỉ lệ hom sống, ... cho kết số rễ/ hom trung bình cao 5.66 rễ/ hom, IBA cho kết số rễ/ hom thấp 4.56 rễ/ hom Bảng 4.4: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến số rễ/ hom trung bình Chè vằng Quảng Trị Số rễ/ hom trung bình...
 • 97
 • 506
 • 5

Nghiên cứu thành phần thiên địch trên rệp muội hại cam quýt đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của các loài thiên địch chính tại xuân mai chương mỹ hà nội , vụ xuân năm 2009

Nghiên cứu thành phần thiên địch trên rệp muội hại cam quýt đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của các loài thiên địch chính tại xuân mai  chương mỹ hà nội , vụ xuân năm 2009
... i thiên địch rệp muội có múi tiến h nh thực đề t i: Nghiên cứu th nh phần thiên địch rệp muội hại cam quýt, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học lo i thiên địch Xuân Mai Chơng Mỹ H Nội, vụ xuân ... ong ký sinh 2.2 Những nghiên cứu nớc 2.2.1 Những nghiên cứu th nh phần v đặc điểm sinh học, sinh thái học rệp muội hại trồng Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học rệp muội ... 8,9 3 2,3 6 17 5,1 1 3 8,9 0 2,7 5 1,0 6 03/04 1 4,5 0 2,7 5 32 6,5 7 6 7,9 7 5,2 5 1,9 2 10/04 2 4,3 5 5,2 5 44 3,9 7 6 5,9 3 9,8 8 3,0 1 17/04 5 2,4 3 1 1,2 3 69 0,4 8 18 0,4 9 1 4,9 3 3,4 0 24/04 18 3,0 2 3 8,5 2 70 1,7 7...
 • 106
 • 683
 • 0

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại chè; đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp muội (toxoptera aurantii boyer ) và biện pháp phòng trừ tại thanh ba, phú thọ vụ xuân hè năm 2010

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại chè; đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp muội (toxoptera aurantii boyer ) và biện pháp phòng trừ tại thanh ba, phú thọ vụ xuân hè năm 2010
... n ñ tài: Nghiên c u thành ph n sâu, nh n h i chè; ñ c ñi m sinh v t h c, sinh thái h c c a r p mu i (Toxoptera aurantii Boyer. ) bi n pháp phòng tr t i Thanh Ba, Phú Th v Xuân năm 2010 1.2 ... STT 4.1 Tên b ng Thành ph n sâu, nh n h i chè v Trang Xuân năm 2010 t i Thanh Ba – Phú Th 4.2 35 Thành ph n thiên ñ ch c a sâu, nh n h i chè v Xuân năm 2010 t i Thanh Ba – Phú Th 4.3 40 Kích ... i chè v xuân 2010 t i Thanh Ba – Phú Th 37 4.1b Các loài sâu, nh n h i chè v xuân 2010 t i Thanh Ba – Phú Th 37 4.2 M t s loài thiên ñ ch chè 41 4.3 Kích thư c pha phát d c c a r p mu i T.aurantii...
 • 101
 • 653
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: topload grammar 1 3qGiáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngHÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chương IIIMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua tiết học lịch sử địa phương lớp 10 tại trường THPT đinh chương dươngMột số phương pháp khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong giảng dạy bài phong trào yêu nước chống pháp cuối thế kỉ XIX (lịch sử 11, chương trình cơ bản)Nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTPhương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945Liên môn đạt giải cấp huyện dầu gội đầu với môi trường và sức khỏeSử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12Bài 11. Câu ghépVận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần lịch sử thế giới 12THPT nhằm nâng cao hiểu biết , tạo hứng thú học tập cho học sinhXây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPTexplore our world level 3 workbooksach iscontinuemossssFantastic flyers activity booktieng anh lop 3 sach bai tapBẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN