phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 5 thí điểm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 - 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 - 9
... nghe tiếng Anh - Một số em ngại nghe nói tiếng Anh, sợ bị mắc lỗi - Môn nghe hiểu với em, học sinh lớp 6,7 - Học sinh cha quen với tốc độ đọc, nói băng ngời Anh c- Phơng tiện đồ dùng dạy học: ... rồng - One by one of two - Evaluate Hồ groups B- New lesson: I- Pre-listening: 1- Pre-teach: -Guess the words a- Elicit vocab I-Vocabulary: - situation - (to) pick S.O up - translation - (to) ... thuật dạy học đặc trng - kỹ thuật dạy nghe Ngời thực hiện: phạm Văn Hoài - Đã quen chủ động với cách thức tổ chức tiết dạy nghe - Phối hợp linh hoạt kỹ thuật dạy học - Sáng tạo nhiều đồ dùng dạy học...
 • 24
 • 1,015
 • 3

Phân phối chương trình môn Sinh học dựa trên khung PPCT hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD&ĐT

Phân phối chương trình môn Sinh học dựa trên khung PPCT và hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD&ĐT
... ba Sinh học vi sinh: Sinh học vi sinh 36 52 Kiểm tra học kỳ II 37 Dự phòng (Dạy bù chậm tiết sửa thi học kì II …) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 11 CHUẨN Cả năm: 37 tuần, 52 tiết (Học ... phần Sinh học vi sinh vật (và phần 35 33 21 – có nội dung phần “Quang hợp”) 36 Kiểm tra học kỳ II Dự phòng (Dạy bù chậm tiết sửa thi học kì II…) 31 29 ** PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP ... (Tham khảo sách “Bài tập Sinh học 11 – NXBGD”) 48 Ôn tập chương II, III, IV Kiểm tra học kỳ II Dự phòng (để dạy bù, sửa kiểm tra học kì, …) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 11 NÂNG CAO Cả...
 • 13
 • 288
 • 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy THÊM SINH học 8;9

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy THÊM SINH học 8;9
... NĂM HỌC: 2015 -2016 MÔN: SINH HỌC KHỐI 1) Học kỳ I TT Buổi 1 2 Chương trình nội dung dạy Ghi Ôn tập Khái quát thể người; Sự vận động thể; Ôn tập chương: Tuần hoàn Ôn tập chương: Hô hấp ... chương: Hô hấp Tiêu hóa 2) Học kỳ II TT Buổi 1 2 Chương trình nội dung dạy thêm Ôn tập: Trao đổi chất lượng; Bài tiết; Da Ôn tập chương: Thần kinh giác quan; Tuyến nội tiết; sinh sản Ghi ...
 • 2
 • 482
 • 2

Giáo án tin học lớp 3, 4,5 lịch phân phối chương trình cả năm học

Giáo án tin học lớp 3, 4,5 và lịch phân phối chương trình cả năm học
... hiệu vào máy tính - Chuột: giúp ta điều khiển máy tính nhanh chóng - Nhờ có máy tính mà em - lắng nghe làm nhiều việc như: học nhạc, học vẽ, làm toán, liên lác với bạn bè… 3.Củng cố: - Gọi 1,2 học ... máy tính thường gặp nay? - 1,2 học sinh nhắc lại thành phần máy tính Dặn dò : - Các em nhớ học cũ - Chuẩn bị mới: Người bạn em (tiết 2) Minh tân, ngày 14 tháng năm 2014 KHỐI TRƯỞNG GV SOẠN BÙI ... vào máy tính - HS nhắc lại Nêu vài ứng dụng máy tính -Màn hình: hiển thị kết hoạt -Ghi động máy tính - Phần thân...
 • 2
 • 243
 • 0

Phân phối chương trình toán trung học cơ sở

Phân phối chương trình toán trung học cơ sở
... lên học tập Đổi kiểm tra, đánh giá − Căn theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình môn Toán − Những kiến thức, kĩ phương pháp tư mang tính đặc thù toán học phù hợp với định hướng cấp học trung học ... viết 15’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 45’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 90’: ( học kì 1, học kì 2: bao gồm Số học Đại số Hình học) Lưu ý: Yêu cầu phân bố kiểm tra ... 45’ vào cuối chương cách khoảng từ 10 dến 15 tiết.( Vụ GDTrH – Bộ GD&ĐT) B PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết Học kì 1: 19 tuần (72 tiết) Học kì 2: 18...
 • 22
 • 1,784
 • 3

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10
... DUNG Chương I : Một số khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình 3 § Khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình § Các thành phần ngôn ngữ lập trình Câu hỏi tập cuối chương I Chương II : Chương trình ... 16(6LT+6TH+ 4BT) Chương IV : Kiểu liệu có cấu trúc 22 LT § 17 Chương trình phân loại § 18 Ví dụ cách viết sử dụng chương trình Bài tập thực hành Câu hỏi tập cuối chương VI Ôn tập Ôn tập Kiểm tra Học kỳ ... 41 Câu hỏi tập cuối chương V 42 Kiểm tra tiết (thực hành) 35 28 29 30 Chương VI : Chương trình lập trình có cấu trúc 31 32 33 34 35 43+44 45+46 47+48 49 50 51 52 BÀI TẬP 2 2 Chương V : Tệp thao...
 • 6
 • 1,158
 • 8

Phân phối chương trình MT Tiểu học

Phân phối chương trình MT Tiểu học
... trê dán täüc TTMT: Xem tranh phong cnh VTM: V qu dảng hçnh cáưu T ưn VT: Âãư ti phong cnh q hỉång TNTD:Nàûn váût quen thüc VTT: V âån gin hoa lạ 10 11 VTT: Trang trê hçnh vng TTMT: Tçm hiãøu vãư ... häüp 17 VTT: Trang trê hçnh vng 18 VTM:Ténh váût l v qu HC K II 19 TTMT: Xem tranh dán gian Viãût Nam 10 11 HC K I Tãn bi dảy TTMT:Xem tranh Thiãúu nỉỵ bãn hoa hû VTT: Mu sàõc trang trê VT: Âãư ... hồûc ba váût máùu 25 TTMT: Xem tranh Bạc Häư âi cäng tạc 26 VTT: Táûp k kiãøu chỉỵ in hoa nẹt 31 32 33 34 35 VT:Âãư ti cạc váût TNTDTD:Nàûn hồûc v,xẹ dạn hçnh dạng ngỉåìi* TTMT: Xem tranh thiãúu...
 • 3
 • 559
 • 9

Phân phối Chương trình Môn Tin học THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Tin học THCS - NH 2009 - 2010
... HỌC KỲ I Tên học Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh ... tr nh máy t nh liệu Bài 3: Chương tr nh máy t nh liệu (tiếp theo) Bài TH2: Viết chương tr nh để t nh toán Bài TH2: Viết chương tr nh để t nh toán (tiếp theo) Bài 4: Sử dụng biến chương tr nh Bài 4: ... với chương tr nh ngôn ngữ lập tr nh Bài 2: Làm quen với chương tr nh ngôn ngữ lập tr nh (tt) Bài TH1: Làm quen với Turbo Pascal Bài TH1: Làm quen với Turbo Pascal (tiếp theo) Bài 3: Chương trình...
 • 6
 • 243
 • 1

Phân phối Chương trình Môn Sinh học THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Sinh học THCS - NH 2009 - 2010
... IV Lá 07 01 01 - - Chương V Sinh sản sinh dưỡng 02 - - - - Chương VI Hoa sinh sản hữu t nh 05 - - 01 01 Chương VII Quả hạt 04 - - 02 - Chương VIII Các nh m thực vật 09 - - 01 01 Chương IX Vai ... 05 01 02 - - Chương V: Di truyền học người 03 - - - - Chương VI: Ứng dụng di truyền học 07 - 02 01 01 Chương I: Sinh vật môi trường 04 - 02 - - Chương II: Hệ sinh thái 04 - 02 - 01 Chương III: ... 01 Chương IV: Hô hấp 03 - 01 - - Chương V: Tiêu hoá 05 01 01 - - Chương VI: Trao đổi chất lượng 05 - 01 01 01 Chương VII: Bài tiết 03 - - - - Chương VIII: Da 02 - - - - Chương IX: Thần kinh giác...
 • 21
 • 555
 • 5

Phan phoi Chuong trinh Mon Tin hoc THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Tin hoc THCS - NH 2009 - 2010
... Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh (tiếp theo) Bài 2: ... 6: Đ nh dạng trang t nh Bài 6: Đ nh dạng trang t nh (tiếp theo) Bài TH6: Tr nh bày bảng điểm lớp em Bài TH6: Tr nh bày bảng điểm lớp em (tiếp theo) Bài 7: Tr nh bày in trang t nh Bài 7: Tr nh bày ... tr nh bảng t nh gì? Bài 1: Chương tr nh bảng t nh gì? (tiếp theo) Bài TH1: Làm quen với chương tr nh bảng t nh Excel Bài TH1: Làm quen với chương tr nh bảng t nh Excel(tiếp theo) Bài 2: Các thành...
 • 6
 • 233
 • 1

Phân phối chương trình môn Hóa học năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Hóa học năm học 2009-2010
... CHNG TRèNH lớp Cả năm: 37 tuần ( 70 tiết) Học kì I: 19 tuần ( 36 tiết) Học kì II: 18 tuần ( 34 tiết) Số tiết Nội dung Lí thuyết Luyện tập Thực hành Mở đầu 10 2 Chơng Phản ứng hoá học 1 Chơng Mol ... hoá học 1 Chơng Mol tính toán hoá học Chơng Oxi Không khí 1 Chơng Hiđro Nớc 2 Chơng Dung dịch Kiểm tra Chơng Chất Nguyên tử Phân tử Ôn tập Ôn tập học kì I cuối năm Kiểm tra Tổng số: 70 tiết 46 ... KHUNG PPCT CP THCS I NHNG VN CHUNG Khung phõn phi chng trỡnh (KPPCT) ny ỏp dng cho cp THCS t nm hc 2009-2010, gm phn: (A) Hng dn s dng KPPCT; (B) Khung PPCT (mt s phn cú s iu chnh so vi nm hc 2008-2009)...
 • 14
 • 392
 • 2

Phân phối chương trình môn Sinh học năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Sinh học năm học 2009-2010
... học 2009-2010, thời gian thực học năm học 37 tuần, có tuần tiết học môn Sinh học Thời lượng môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 70 tiết – Dạy đủ số tiết thực hành chương năm học Trong điều kiện có thể, trường ... học tập học sinh B KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP Cả năm: 37 tuần - 70 tiết Học kì I: 19 tuần - 36 tiết Học kì II: 18 tuần - 34 tiết Nội dung Mở đầu Chương I Tế bào thực vật Chương II Rễ Chương ... kết thúc học kì Trong Khung phân phối chương trình (KPPCT) Bộ GDĐT quy định chung thời điểm nội dung kiến thức (bài học) kết thúc học kì I, kết thúc năm học để thống nước – Đối với học sinh giỏi,...
 • 10
 • 734
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chương trình sách giáo khoa tiếng anh lớp 5về phân phối chương trình dạy học tự chọnphân phối chương trình dạy bồi dưỡng hoa 8phan phoi chuong trinh mon hoa hoc lop 8phân phối chương trình môn sinh học 8phân phối chương trình toán tiểu họcphân phối chương trình bậc tiểu họcphân phối chương trình dạy thêm toán 8phân phối chương trình môn khoa học lớp 5phan phoi chuong trinh day them vat ly 9phan phoi chuong trinh tieng anh lop 3 thi diemphân phối chương trình môn tin học bậc tiểu họcphân phối chương trình môn hóa học lớp 11phân phối chương trình môn sinh học 9phân phối chương trình môn sinh học lớp 9Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học