ngữ pháp tiếng anh tiếng anh 11 lê đắc tình

Ngữ pháp Tiếng Anh-11 byTK

Ngữ pháp Tiếng Anh-11 byTK
... tân ngữ help đại từ vô nhân xưng mang nghĩa người ta không cần phải nhắc đến tân ngữ bỏ to động từ đằng sau This wonder drug will help (people to) recover more quickly Nếu tân ngữ help tân ngữ ... đối không dùng đại từ nhân xưng tân ngữ: them, us trường hợp - What (the things that) làm tân ngữ cho mệnh đề phụ lúc làm chủ ngữ cho mệnh đề chính/ làm chủ ngữ mệnh đề chính, phụ: What we have ... người động vật (động vật nuôi nhà) đứng trước đóng trò tân ngữ câu phụ; bỏ The men (whom) I don't like are angry Nếu whom làm tân ngữ ngữ động từ bao gồm Verb + giới từ lối viết chuẩn đưa giới...
 • 6
 • 614
 • 34

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 (chương trình nâng cao)

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 (chương trình nâng cao)
... tốc đánh vần tiêu xài Trang 29  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 spill spread steal stand sting ... www.kapakapy.com  Trang 14  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com (Hoặc anh trai tôi (thì) gặp bạn sân bay vào ngày mai) Ex: Neither my brother nor my sister was there (Anh trai không chò ... (v) tràn lan WORD STUDY * Compound Noun (Danh từ ghép) Danh từ ghép có cấu tạo noun + noun Hai danh từ space air ghép với số danh từ khác để tạo danh từ ghép nói không gian, không khí noun + noun...
 • 32
 • 5,089
 • 18

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 chương trình nâng cao

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 chương trình nâng cao
... tốc đánh vần tiêu xài Trang 29  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 spill spread steal stand sting ... www.kapakapy.com  Trang 14  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com (Hoặc anh trai tôi (thì) gặp bạn sân bay vào ngày mai) Ex: Neither my brother nor my sister was there (Anh trai không chò ... (v) tràn lan WORD STUDY * Compound Noun (Danh từ ghép) Danh từ ghép có cấu tạo noun + noun Hai danh từ space air ghép với số danh từ khác để tạo danh từ ghép nói không gian, không khí noun + noun...
 • 32
 • 1,770
 • 20

TU VUNG VA NGU PHAP TIENG ANH 11 CHUONG TRINH CHUAN

TU VUNG VA NGU PHAP TIENG ANH 11  CHUONG TRINH CHUAN
... (a) mắc cỡ, bẽn lẽn sneaky (a) lút stupid (a) ngu teenager (n) thiếu niên thief (n) tên trộm turn away (v) quay đi, bỏ turtle (n) rùa wad (n) xấp tiền attitude (n) thái độ fail (v) rớt, hỏng ... cách tình nguyện voluntary (a) tình nguyện volunteer (n) tình nguyện viên volunteer (v) tình nguyện, xung phong intersections (n) giao lộ martyr (n) liệt sỹ vehicle (n) xe cộ war invalid (n) ... (n) ngón chân fire extinguisher (n) bình chữa cháy touch (v) chạm furious (a) giận tutor (n) người dạy  GRAMMAR Gerund and present participle (Danh động từ phân từ) 1.1 Danh động từ: (V-ing) 1.1.1...
 • 32
 • 2,492
 • 7

TU VUNG VA NGU PHAP TIENG ANH 11 CHUONG TRINH NANG CAO

TU VUNG VA NGU PHAP TIENG ANH 11  CHUONG TRINH NANG CAO
... address (n) địa keep in touch (v) liên lạc C SPEAKING (pages 110 -111 ) instruction (n) dẫn type (v) đánh máy D WRITING (pages 111 -113 ) complaint (n) phàn nàn inconvenience (n) bất tiện package(n) ... Emerald E LANGUGE FOCUS (pages 197-198) disturbed (v) quấy rầy stuck (v) giữ lại foggy (adj) có sương mù take off (v) cất cánh spread (v) tràn lan  WORD STUDY * Compound Noun (Danh từ ghép) Danh từ ... Trang 20 nuclear (adj) nguyên tử energy (n) lượng h source (n) ngu n B LISTENING (pages 142-144) C WRITING (pages 144-145) D LANGUAGE FOCUS (pages 148-150) church (n) nhà thờ statue (n) tượng rely...
 • 38
 • 1,895
 • 6

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11
... Oxygen is necessary for life Water is necessary for life too (both … and…) Chanh is also absent-minded He left his book in class He also left his jacket in class (not only … ... 11 Modal verbs Revision Ability • We use can or be able to to express ability Hai can sing very ... A Choose the most appropriate reason for each of the following utterances – Do you think that Chanh will be employed? - He couldn’t be employed A He performed rather well in the interview B He...
 • 44
 • 1,604
 • 40

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 11 - Học kì 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 11 - Học kì 1
... … … to the dining-room 10 We (ask) …………… the poster where he (put) …………… … our luggage 11 He (do) ……………………… nothing before he saw me 12 He thanked me for what I (do) …………………… 13 I (be) ………… …… ... bills yesterday? -> Do you remember _? 10 My teacher advised buying that book -> My teacher advised us 11 Asking him for help is useless -> It’s no use ... up 10 I can hear the bell ringing but nobody seems to be coming to open the door 11 - Did you advise going to the police? - No, I didn’t like giving any advice on such a difficult matter 12 I...
 • 77
 • 2,413
 • 6

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 11 - Học kì 2

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 11 - Học kì 2
... write 20 The woman about _ I’m telling you teaches me English 21 He introduced me to his students, most of _were from abroad 22 Fred has three brothers, all of _ are married 23 ... were red 20 That's the car who brakes are being repaired 21 The person to whom he is phoning is his mother 22 The beach on where we used to lie for sunbathing is very nice and clean 23 The storm ... ………………………………………………………… 20 The market has fresh vegetables I usually go to it ………………………… ………………………………………………………… 21 The clothes come from England They are very good 21 ………………………… ………………………………………………………… 22 The village...
 • 57
 • 2,890
 • 5

Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 ( Trọn Bộ)

Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 ( Trọn Bộ)
... participle (Danh động từ phân từ) 1.1 Danh động từ: (V-ing) 1.1.1 Làm chủ từ cho động từ Ex: Singing is one of her hobbies (Ca hát sở thích cô ta.) 1.1.2 Làm túc từ cho động từ (V + V-ing) (xem thêm ... tiếp (không nên phụ thuộc vào từ điển) (1 0) So sánh để hiểu khác tiếng Anh tiếng Việt (1 1) Tự chữa lỗi trước bạn thầy chữa (1 2) Học theo nhóm theo cặp tốt (1 3) Học thuộc quy tắc ngữ pháp, từ hay ... chí tiếng Anh nói chuyện với người ngữ bạn có hội (2 ) Sử dụng tiếng Anh nhiều nơi lớp học (3 ) Chơi trò chơi tập hát tiếng Anh (4 ) Khi nói chuyện tiếng Anh, cố gắng diễn đạt cách kể dùng điệu (5 )...
 • 46
 • 1,301
 • 6

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 tham khảo đầy đủ

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 tham khảo đầy đủ
... nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh nói chuyện với người ngữ bạn có hội (2) Sử dụng tiếng Anh nhiều nơi lớp học (3) Chơi trò chơi tập hát tiếng Anh (4) Khi nói chuyện tiếng Anh, cố gắng diễn đạt ... tiếng Anh Vậy có nên học tiếng Anh liệu tiếng Anh có giúp cảm thấy vui vẻ thoải mái hay không? Trả lời: Bạn cần biết tiếng Anh không công cụ hữu ích cho công việc mà giúp cải thiện sống bạn Tiếng ... du dương hát tiếng Anh thật hay Bạn hiểu từ lời hát Bạn gái bạn hỏi: “Bài hát nói anh? ” Bạn trả lời: “Về tình yêu em” nàng lên: Anh giỏi thế! Ước em hiểu hết tiếng Anh giống anh Bạn cảm...
 • 91
 • 6,066
 • 19

Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) - UNIT 9: NATURE IN DANGER THIÊN NHIÊN ĐANG BỊ ĐE DỌA pdf

Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) - UNIT 9: NATURE IN DANGER THIÊN NHIÊN ĐANG BỊ ĐE DỌA pdf
... Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 spill spread steal stand sting strike swear sweep swim swing ... Trang 30  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com MỤC LỤC Trang UNIT 9: NATURE IN DANGER (THIÊN NHIÊN ĐANG BỊ ĐE DỌA) UNIT 10: SOURCES OF ENERGY (CÁC NGUỒN NĂNG LƯNG) UNIT ... Trang 2  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com Relative clauses replaced by to-infinitive (Mệnh đề quan hệ thay động từ nguyên mẫu có TO) Khi rút gọn mệnh đề quan hệ, dùng to-infinitive...
 • 32
 • 1,694
 • 9

Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 - Học kỳ 2 potx

Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 - Học kỳ 2 potx
... first man to fly into space Nội dung cần ghi nhớ: (1) ☺ (2) (3) Học, học nữa, học mãi!!! Trang Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 1 1- HKII (CTC) UNIT 12: THE Nguyễn Đặng Hoàng Duy ASIAN GAMES VOCABULARY A ... làm ướt thắng viết * Có thể thêm “ed” để thành lập V2/3 ☺ Chúc em thành công!!! Học, học nữa, học mãi!!! Trang 21 Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 1 1- HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy MỤC LỤC Trang Unit ... was hit in the garden by the boy Hãy so sánh với nội dung trang 11 Học, học nữa, học mãi!!! Trang 13 Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 1 1- HKII (CTC) UNIT 15: Nguyễn Đặng Hoàng Duy SPACE CONQUEST VOCABULARY...
 • 22
 • 8,582
 • 149

Từ cựng ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 - HK1 pot

Từ cựng ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 - HK1 pot
... participle (Danh động từ phân từ) 1.1 Danh động từ: (V-ing) 1.1.1 Làm chủ từ cho động từ Ex: Singing is one of her hobbies (Ca hát sở thích cô ta.) 1.1.2 Làm túc từ cho động từ (V + V-ing) (xem ... động từ: shall -> should V1 -> V2/ed may -> might V2/ed -> had + V3/ed can -> could must -> had to will -> would 1.3 Trạng từ thời gian nơi chốn: next week -> the week after today -> that ... nữa, học mãi!!! Trang 23 Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTC) PHỤ LỤC 3: Nguyễn Đặng Hoàng Duy MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ HỌC TIẾNG ANH (Sưu tầm từ Internet) Bài 1: Học Tiếng Anh – Tại không? Tôi trẻ...
 • 30
 • 1,485
 • 24

TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11 (NÂNG CAO) Units 1- 8 pps

TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11 (NÂNG CAO) Units 1- 8 pps
... đánh làm nghóa Vocabulary & Grammar for English 11 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 meet overcome pay put quit read ride ring ... thought 110 throw threw thrown 111 thrust thrust thrust 112 understand understood understood 113 wake woke woken 114 wear wore worn 115 weave wove woven 116 weep wept wept 117 wet wet wet 1 18 win ... đối xứng B LISTENING (pages 1 08- 109) address (n) đòa keep in touch (v) liên lạc C SPEAKING (pages 110 -111 ) instruction (n) dẫn type (v) đánh máy D WRITING (pages 111 -113 ) complaint (n) phàn nàn...
 • 29
 • 1,845
 • 41

Xem thêm