AMIN PP GIẢI

pp giai bai toan amin

pp giai bai toan amin
... 7: tìm CTPT amin dựa theo phản ứng cháy -Công thức : • Amin : CxHyNz với y ≤ 2x + +z y chẳn z chẳn, y lẻ z lẻ • Amin đơn chức : CxHyN • Amin đơn chức no : CnH2n+1NH2 , CnH2n+3NH2 • Amin đa chức ... -Nếu đề cho m g amin đơn chức đốt cháy hoàn toàn không khí vừa đủ (chứa 20% oxi, 80% nitơ) thu k mol CO k mol CO2 lẫn x mol nitơ , ta làm ví dụ: Ví dụ: *Đốt cháy hoàn toàn 1,18 g amin đơn chức ... Nitơ tring kk = 4no2 => số mol Nitơ sinh phản ứng cháy Từ ta số mol C, H, N amin => Tìm CTĐGN => CTPT Dạng 8: Cho amin tác dụng với hỗn hợp gồm NaNO HCl: V2T -2- Đầu tiên xảy phản ứng NaNO2 +...
 • 3
 • 468
 • 10

PP GIẢI BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG VỀ AMIN

PP GIẢI BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG VỀ AMIN
... ñây sai: A X h p chPt amin B CPu tNo c#a X amin ñơn ch c, no C N5u công th c X CxHyNz z = D N5u công th c X CxHyNz m i liên hL 2x y = 45 D ng 2: Bài t%p v( ph*n +ng c@a amin vAi dung dCch axit ... mol c#a dung d\ch HCl b ng 0,2M B S mol mVi chPt 0,02 mol C Tên gni c#a amin metyl amin etyl amin D Công th c phân t@ c#a amin CH5N C2H7N Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài ... LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i t p ñ c trưng v" Amin Câu 13: Thành phAn % kh i lư ng c#a Nitơ h p chPt hQu CxHyN 23,73% S ñ7ng phân amin bbc I thda mãn ñi...
 • 3
 • 890
 • 74

PP GIẢI BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG VỀ AMIN

PP GIẢI BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG VỀ AMIN
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i t p ñ c trưng v" Amin Ph&n 'ng : CH3CH2NH3NO3 + NaOH  CH3CH2NH2 + NaNO3 + H2O → → Y CH3CH2NH2 (M = 45 ñvC)...
 • 2
 • 451
 • 15

16 pp giai nhanh hoa hoc

16 pp giai nhanh hoa hoc
... lợng thích hợp 160 Phơng pháp 16: Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp 170 Phơng pháp 16+ : Phơng pháp sử dụng công thức kinh nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 PH N II: CC CễNG TH C GI I NHANH TR C NGHI ... 2 M CL C PH N I: 16 PHNG PHP V K THU T GI I NHANH BI T P TR C NGHI M HểA H C Phơng pháp bảo toàn khối lợng Phơng pháp 2: Phơng pháp Bảo toàn nguyên tố 16 Phơng pháp 3: Phơng pháp tăng ... 185 CHNG I: CC CễNG TH C GI I NHANH TRONG HểA H C 186 CHNG II: M T S BI T P THAM KH O 218 CHNG III: H NG D N GI I BI T P 228 PH N I: 16 PHNG PHP V K THU T GI I NHANH BI T P TR C NGHI M HểA H...
 • 236
 • 823
 • 41

pp giải toán = côsi

pp giải toán = côsi
... theo vế bất đẳng thức (1),(2) (3) ta có: Dấu "=" xảy a=b=c=1 Nhờ kĩ thuật Cô-Si ngược dấu ta chứng minh toán giải phương pháp khác dài chí không giải ,sau số tập ứng dụng: Bài 1)Chứng minh với ... số dương a,b,c,d ta có: Bài 2)Chứng minh với a,b,c,d số thực dương thỏa mãn a+b+c+d=4 ta có: Bài 3)Cho số a+b+c=3.Chứng minh rằng: ...
 • 2
 • 495
 • 2

mot số pp giải toán chia hết

mot số pp giải toán chia hết
... Nếu a chia hết cho b b chia hết cho c a chia hết cho c + Nếu a chia hết cho b a chia hết cho c mà (b,c) = a chia hết cho (b.c) + Nếu a.b chia hết cho c (b,c) = a chia hết cho c + Nếu a chia hết ... b chia hết cho n (a.b) chia hết cho (m.n) + Nếu (a.b) chia hết cho m m số nguyên tố a chia hết cho m b chia hết cho m + Nếu a chia hết cho m a n chia hết cho m với n số tự nhiên + Nếu a chia hết ... có số tự nhiên x cho b.x = a ta nói a chia hết cho b ta có phép chia hết a : b = x Các dấu hiệu chia hết: a Dấu hiệu chia hết cho 2: Một số chia hết cho chữ số tận số số chẵn b Dấu hiệu chia hết...
 • 10
 • 378
 • 22

ly thuyet va pp giai toan axit huu co

ly thuyet va pp giai toan axit huu co
... axit axit oxalic hay etandioic CH2 =CH-COOH axit acrylic hay propenoic CH2=C(CH3)-COOH axit metacrylic CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH axit oleic (có dầu mỡ động thực vật) CH3-(CH2)16 -COOH axit ... = nCO2 HD giải: a) nCO2 = 44 18 ⇒ hai axit axit đơn chức no mạch hở (kết câu 24) CT chung hai axit CnH2nO2 ®èt CnH2nO2 →nCO + nH2O  nhçn hỵp 0,1 = ⇒ n = 1, nCO2 n 0,15 Vậy CTPT HCOOH CH3COOH ... CT (COOH)2: axit oxalic VD3 : Trung hòa a mol axit hữu X cần 2a mol NaOH Đốt cháy hồn tồn thể tích axit X thu hai thể tích khí CO2 (cùng điều kiện) CTPT X là: HD giải: CTTQ X R(COOH)x R(COOH)x...
 • 7
 • 453
 • 17

PP GIAI TOAN DAI SO 9 MOI .doc

PP GIAI TOAN DAI SO 9 MOI .doc
... − 53 + 90 Đáp số : E = ; F = -4 G= 199 1+ 199 0. 199 2 199 1 − 199 0. 199 2 + 2 G2 = 199 1+ 199 12 − 199 1 − 199 12 − 199 1 + 199 12 − 199 1 − 199 12 − + +2 2 2 = 199 1+ 199 12 − ( 199 12 − 1) = 199 1+ = 199 2 Vì ... − + 15 ) = − 15 + + 15 − (8 − 15)(8 + 15) = 16 − = 16 − = 12 Do : A < ⇒ A = − 12 = −2 B= 49 + 20 + 49 − 20 HS Tự giải: Đáp số: B = 10 ; C = +1 D = 4+ − 4− − = 8+ 8−2 − − 2 = ( + 1)2 ( − 1)2 − ... biểu thức dấu dạng (a ± b)2 để đưa thừa số căn… 2) Các ví dụ: Tính: A = − 15 − + 15 ; B = 49 + 20 + 49 − 20 C = + 10 + + − 10 + ; D = + − − − Giải: A = − 15 − + 15 = − 5.3 + − + 5.3 + 2 − 5.3...
 • 13
 • 187
 • 1

PP giải Hóa vô cơ

PP giải Hóa vô cơ
... HCl 0,1M H2SO4 0,05M? A lít B lít C lít D lít Giải: nOH- = 0,1 + 0,15.2 = 0,4 nH+ = (0,1 +0,05.2).V =0,2 V = 0,4 → V = lít 4/ Axít + Kim Loại → Muối giải phóng khí H2 nH+ + M→ Mn+ + n/2 H2 VD: Na→ ... (phản ứng hoàn toàn), ta chất rắn A hỗn hợp CO CO2 Hỗn hợp qua nước vôi cho g kết tủa Xác định khối lượng Fe2O3, FeO hỗn hợp X Giải: m oxit sắt là: 4,24 –1,2 =3,04 gam -> 160 a +72 b =3,04 n CO2 ... g Fe 6,4 g Cu D 11,2 g Fe 3,2 g Cu Giải: Gọi a , b số mol oxit 160a + 80b = 24 (1) nH2O = 0,4 H2 + O ( oxít) → H2O 0,4 0,4 BT nguyên tố O = 3a + b = 0,4 (2) Giải (1) vá (2)→ a = 0,2 ; b= 0,1 chọn...
 • 5
 • 408
 • 21

PP giải Hóa vô cơ và hữu cơ

PP giải Hóa vô cơ và hữu cơ
... C8H10  Chú ý qui tắc: + Thế halogen vào ankan: ưu tiên vào H C bậc cao + Cộng theo Maccơpnhicơp vào anken + Cộng H2, Br2, HX theo tỷ lệ 1:1 vào ankađien PP GIẢI TỐN HĨA HỌC-GV ĐỒNG ĐỨC THIỆN – ... : GIẢI BÀI TỐN HỖN HỢP Khi giải tốn hh nhiều hydrocacbon ta có nhiều cách gọi : - Cách : Gọi riêng lẻ, cách giải ban đầu đơn giản sau khó giải, dài, tốn thời gian - Cách 2: Gọi chung thành cơng ... phản ứng kim loại) • n axít  Lưu ý giải tốn : + Số mol Na (trong muối hữu cơ) = số mol Na (trong Na2CO3) (bảo tồn ngun tố Na) + Số mol C (trong Muối hữu cơ) = số mol C (trong CO2) + Số mol C...
 • 13
 • 269
 • 5

SKKN MỘT SỐ PP GIẢI TOÁN CHIA HẾTLỚP6

SKKN MỘT SỐ PP GIẢI TOÁN CHIA HẾTLỚP6
... 5: Một số chia hết cho chữ số số có tận d Dấu hiệu chia hết cho 4(hoặc 25): Một số chia hết cho 4(hoặc 25) hai chữ số tận số chia hết cho 4(hoặc 25) e Dấu hiệu chia hết cho 8(hoặc 125): Một số ... chia hết cho 3(hoặc 9): Một số chia hết cho 3(hoặc 9) tổng chữ số số chia hết cho 3(hoặc 9) Chú ý: Một số chia hết cho 3(hoặc 9) d tổng chữ số chia cho 3(hoặc 9) d nhiêu ngợc lại c Dấu hiệu chia ... số chia hết cho 8(hoặc 125) ba chữ số tận số chia hết cho 8(hoặc 125) f Dấu hiệu chia hết cho 11: Giáo viên trờng THCS HI THANH -2- Một số phơng pháp giải toán chia hết lớp V HNG CNG Một số chia...
 • 10
 • 329
 • 6

pp giải nhanh toán TN hóa ( của thầy Nguyễn Tấn Trung)

pp giải nhanh toán TN hóa ( của thầy Nguyễn Tấn Trung)
... Fe(NO3)3 Fe+ HNO3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 (2 ) (1 )  Phản ứng: (sinh NO2) Fe + HNO3→ Fe(NO3)3 + 2+ 32O (1 ) NO H Fe + 4HNO3 →Fe(NO3)2+ 2+ 2O (2 ) NO H  Bảng tóm tắt sản phẩm: n HNO3 (1 ), (2 ) ... A 0, 03 mol Fe(NO3)3 0,03mol Fe(NO3)2 (sinh HNO3: 0,15 mol NO2) Fe  Phản ứng: Sả Fe(NO3)2 B 0, 01 mol Fe(NO3)3 0,01mol n phẩm:? HNO 0,03+molmol → Fe(NO3và + 2+ Fe(NO(1) Fe 015 Fe(NO ) )3 0,015mol ... mol Fe(NO3)3 0,015mol Fe(NO3)2 D 0, 012 mol Fe(NO3)3 0,012mol Fe(NO3)2  Ví dụ 5: Fe HNO3: 0,15 mol 0,03 mol Sản phẩm:? nhớ n n 2+ = n 3+ naxit = Fe(NO Fe(NO3)2 nFe 3)3 Fe  nFe A 0,03 mol Fe(NO3)3...
 • 50
 • 1,360
 • 29

PP giải trắc nghiệm hóa hữu cơ

PP giải trắc nghiệm hóa hữu cơ
... 0,1 mol CO2 Nhưng đốt anken cho mol CO2 bằng mol H2O Vậy m = 0,1.18 = 1,8 11 Đốt chất hữu cơ, phân tử có cùng số nguyên tử C, được cùng số mol CO thì chất hữu mang đốt cháy...
 • 11
 • 339
 • 4

pp giai toan trac nghiem hoa hoc

pp giai toan trac nghiem hoa hoc
... hợp chất chưa nóng chảy bị phân hủy Hoặc khơng điều chế Al từ AlCl3 nóng chảy nung AlCl3 bị thăng hoa trước nóng chảy Ví dụ, khơng thể điện phân nóng chảy Cu(OH)2, KNO3, HgO… nhiệt độ nóng chảy ... gian khơng hạn chế Sau tập cụ thể với thời gian điện phân định q trình oxi – hố khử điện cực dừng giai đoạn mà khơng thiết phải xảy nước bị điện phân hai điện cực • Nếu khơng có số mol ion (Bước...
 • 67
 • 366
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: pp giải nhanh hóa hữu cơpp giải bài tập hoán vị genpp giải toán nguyên hàmpp giải toán tích phânpp giải bt vật lí 12pp giải bài tập phóng xạMột số biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng viết lại câu cho học sinh lớp 10Organization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolPasive voice and relating exercisesPhân tích sai lầm thường gặp trong giải toán nguyên hàm tích phân và cách khắc phụcPracticing speaking skill for students in grade 12Relative clauses in the 10th rade program basic englishRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high schoolMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSimilarities and differences between cultural aspects of apology givings of vietnamese and english in communication and some particularly social situationsSome activities help students practise speaking skill effectively in english 12 (basic)Some effective techniques to encourage the students in basic classes 11 to speaking lesson through lesson two of unit 6 in tiếng anh 11công thức f2l rubik 3x3x3Bài 7. Tình thái từSome measures to improve the efficiency of teaching and learning english vocabulary for students in grades 10Some measures to raise the effectiveness of speaking lessons through pair work and group work activities for grade 10 students at lam kinh hiSOME OF MY EXPERIENCES FOR TEACHING THE SOUNDS s z AND ʃ ʒ IN LANGUAGE FORCUS OF UNITS 12,16 ENGLISH 10 AND HOW TO HELPSome suggested strategies to encourage high school students to learn listening skillSome suggestions for doing the english readingcomprehension test effectively in the national examination for GCSE and the entrance examSome teaching methods help improve students’ speaking skill at high schoolBÀI TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆN