luận văn sản xuất dầu diesel từ dầu nhờn thải

Luận Văn: SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG TỪ RÁC THẢI pptx

Luận Văn: SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG TỪ RÁC THẢI pptx
... hồi lượng 1.2 Lịch sử hệ thống 1.3 Lợi ích thu hồi lượng từ rác thải Các thông số ảnh hưởng đến thu hồi lượng lựa chọn công nghệ .4 Đánh giá lượng thu hồi từ rác thải ... thống thu hồi lượng Tuy nhiên, tương lai không xa, chắc công nghệ áp dụng, mà thành phần rác thải thay đổi số lượng rác thải tăng cao KẾT LUẬN Các công nghệ thu hồi lượng từ chất thải rắn đô thị ... đến thu hồi lượng lựa chọn công nghệ Các thông số nhằm xác định khả thu hồi lượng từ chất thải (bao gồm rác thải sinh hoạt) là: + Số lượng chất thải + Tính chất vật lý, hóa học chất thải Việc áp...
 • 42
 • 343
 • 0

Luận văn Sản xuất Biodiesel từ nguyên liệu có nguồn gốc dầu mỡ động thực vật

Luận văn Sản xuất Biodiesel từ nguyên liệu có nguồn gốc dầu mỡ động thực vật
... điểm nguồn nguyên liệu sản xuất biodiesel 3.2 Mỡ động vật 3.2.1 Nguồn cung ứng Biodiesel ngày chủ yếu sản xuất từ dầu thực vật Tuy nhiên, nguồn mỡ động vật từ ngành công nghiệp thực phẩm nguồn ... XUẤT BIODIESEL 3.1 Dầu thực vật 3.1.1 Nguồn cung ứng Dầu thực vật loại dầu chiết suất từ hạt, Nói chung, hạt chứa dầu, từ dầu thực vật dùng để dầu dầu với hàm lượng lớn Dầu lấy từ hạt dầu ... dụng nguồn nguyên liệu khác dầu thải chiên rán, mỡ động vật, loại dầu thực vật không ăn 11 Chương 3: Đặc điểm nguồn nguyên liệu sản xuất biodiesel CHƢƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT...
 • 80
 • 605
 • 3

Công ngệ chưng cất chân không để sản xuất dầu nhờn gốc từ dầu thô

Công ngệ chưng cất chân không để sản xuất dầu nhờn gốc từ dầu thô
... Sơ đồ công nghệ sản xuất dầu gốc Việc tách thành phần không mong muốn sản xuất dầu gốc đợc thực nhờ trình lọc dầu cho phép sản xuất dầu gốc có chất lợng cao, với phân đoạn dầu nhờn dầu thô cha ... học dầu nhờn Dầu mỏ thành phần để sản xuất dầu nhờn, thành phần hydrocacbon phi hydrocacbon Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất dầu nhờn phần cất nhiệt độ sôi 3500c từ dầu mỏ (Phân đoạn gazoil chân không ... dầu 1_K49 Đồ án môn học : Thiết kế tháp trích ly dầu nhờn dung môi furfurol II.2 Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc II.2.1 Sơ đồ công nghệ truyền thống sản xuất dầu nhờn Mazut Chng chân không Dầucất...
 • 33
 • 458
 • 0

Khả năng sản xuất dầu nhờn bôi trơn từ dầu mỏ Việt Nam

Khả năng sản xuất dầu nhờn bôi trơn từ dầu mỏ Việt Nam
... Do giá thành sản xuất hốn hợp Hydro bon từ dầu mỏ loại chất bơi trơn Dầu gốc từ dầu khống, sản xuất từ dầu mỏ q trình tinh chết chọn lọc Bản chất dầu thơ q trình tinh chế, lọc dầu định tính ... TRỰC TUYẾN Dầu bơi trơn Dầu nhờn truyề n động KIL OBO OKS CO M Dầu nhờn động Dầu cơng nghiệp Dầu nhờn cho thiết bị Dầu Biễn Dầu chân khơn g Dầu bảo quản Dầu khốn g trắng Dầu thuỷ lực Dầu Kỹ thuật ... PHÂN LAỌI DẦU NHỜN [3] Có nhiều cách để phân loại dầu nhờn, phân laọi theo dạng sơ đồ sau : PHÂN LOẠI THEO THÀNH PHẦN Dầu nhờn chưng cất Dầu nhờn cặn Dầu nhờn trích ly Dầu nhờn hỗn hợp Dầu nhờn phụ...
 • 152
 • 141
 • 0

Thiết kế phân xưởng trích ly sản xuất dầu nhờn bằng dung môi furfurol năng suất 450.000 tấn trên năm

Thiết kế phân xưởng trích ly sản xuất dầu nhờn bằng dung môi furfurol năng suất 450.000 tấn trên năm
... công nghệ sản xuất dầu gốc Dầu gốc ỏn tt nghip furfurol Phõn xng trớch ly du nhn bng dung mụi phân đoạn dầu nhờn dầu thô cha thích hợp cho sản xuất dầu nhờn ,sơ đồ công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc ... asphanten dung môi thông thờng tan pyridin propan Dung môi II.2 Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc [1, 3, 4] Phần chiết II.2.1 Sơ đồ công nghệ truyền thống sản xuất dầu nhờn Dầu cất nhẹ Dầu cất trung Dầu ... trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc trìch sử dụng dung môi để hoà tan cấu tử cần tách khỏi dầu nhờn mà chất làm cho chất lợng dầu nhờn Đồng thời qua ta tách cấu tử có lợi cho dầu nhờn Trích ly...
 • 128
 • 779
 • 12

Thiết kế phân xưởng trích ly sản xuất dầu nhờn bằng dung môi FURFUROL

Thiết kế phân xưởng trích ly sản xuất dầu nhờn bằng dung môi FURFUROL
... công nghệ sản xuất dầu gốc Dầu gốc ỏn tt nghip furfurol Phõn xng trớch ly du nhn bng dung mụi phân đoạn dầu nhờn dầu thô cha thích hợp cho sản xuất dầu nhờn ,sơ đồ công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc ... asphanten dung môi thông thờng tan pyridin propan Dung môi II.2 Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc [1, 3, 4] Phần chiết II.2.1 Sơ đồ công nghệ truyền thống sản xuất dầu nhờn Dầu cất nhẹ Dầu cất trung Dầu ... trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc trìch sử dụng dung môi để hoà tan cấu tử cần tách khỏi dầu nhờn mà chất làm cho chất lợng dầu nhờn Đồng thời qua ta tách cấu tử có lợi cho dầu nhờn Trích ly...
 • 128
 • 403
 • 1

thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi - phenol

thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi - phenol
... mụn hc Ta thy rng: Nu U-L >0 thỡ VI s l s õm, du ny cú tớnh nhit kộm Nu L>U>H thỡ VI khong n100 Nu H-U>0 thỡ VI>100, du ny cú tớnh nhit rt tt VI ca du = VI dầu = L-H L-H L-L- U U ộ nhớt động học ... thy rng: - Phn nht nh cú cha ch yu cỏc dóy ng ng ca xyclohexan v xyclopentan - Phõn on nht trung bỡnh cha ch yu cỏc vũng naphten cú cỏc mch nhỏnh alkyl, iso alkyl vi s vũng t n vũng - Phõn on ... 233 70,0 490,5 1,558 Nu nhn ng hc 1000C ln hn 70 mm2/s thỡ giỏ tr L-H c tớnh nh sau: L=0,8353Y2+14,57Y-216 H=0,1684Y2+11,85Y-97 Trong ú : Y: l nht ng hc 100 0c ca du cn tớnh ch s nht mm2/s...
 • 17
 • 481
 • 2

Báo cáo thực tập tại nhà áy sản xuất dầu nhờn Nhà Bè

Báo cáo thực tập tại nhà áy sản xuất dầu nhờn Nhà Bè
... vào thực tếù nhà máy Sản Xuất Dầu Nhờn Nhà Trong trình thực tập, chúng em tìm hiểu thực tế qui trình công nghệ, qui trình sản xuất qui đònh quản lý hoạt động nhà máy Trong trình thực báo cáo, ... Nhóm: Hóa Dầu Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Khoa Công Nghệ Hoá Học Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ĐVTT: Nhà Máy Sản Xuất Dầu Nhờn Nhà 3.1 NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT : Nguyên liệu sản xuất dầu nhờn gốc ... Hồng Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ĐVTT: Nhà Máy Sản Xuất Dầu Nhờn Nhà 40 Lớp: CDHD4 Nhóm: Hóa Dầu Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Khoa Công Nghệ Hoá Học Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ĐVTT: Nhà...
 • 76
 • 555
 • 4

Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly

Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly
... liền với trình sử dụng dầu nhờn ỏn tt nghip Thit k phõn xng sn xut du nhn bng phng phỏp trớch ly dung mụi phenol thực tế 3.3.1 Tính chống ma sát Tính chống ma sát dầu nhờn đặc trưng khả giảm ... loại dầu nhờn cần dựa vào độ nhớt vấn đề liên quan đến thay đổi độ nhớt đủ để đánh giá tính chống ma sát Giá trị độ nhớt loại dầu nhờn phụ thuộc vào thành phần cụ thể loại Đặc điểm cấu tạo phân ... phân tử thành phần khối lượng phân tử hidrocacbon có mặt dầu chi phối nhiều tới độ nhớt thay đổi trình sử dụng Độ nhớt dầu nhờn độ nhớt hỗn hợp hidrocacbon có mặt dầu đại lượng tính chất cộng...
 • 64
 • 411
 • 1

Luận văn sản xuất và chế biến củ dong riềng ở tỉnh hưng yên

Luận văn sản xuất và chế biến củ dong riềng ở tỉnh hưng yên
... lên vào tháng 6- tránh h n vào tháng 3- hàng năm cho vùng ñ t quanh vành ñai ñê b i 2.2.4 H nông dân H nông dân Hưng Yên v i s n xu t ch bi n c dong ri ng Hưng Yên nói chung bà chuyên tr ng c dong ... chu i cung ng s n ph m t c dong Nhưng tr ng i s rõ ràng t dong Hưng Yên sau phân tích sơ ñ phân ph i s n ph m t nh Hưng Yên Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 21 ... nh Hưng Yên t nh H i Dương ñư c h p nh t thành t nh H i Hưng Th c hi n Ngh quy t kỳ h p th 10, Qu c h i khóa IX, t nh H i Hưng ñư c chia thành t nh H i Dương t nh Hưng Yên Ngày 1.1.1997 t nh Hưng...
 • 159
 • 917
 • 5

Luận văn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Luận văn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
... sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ loại hình sản xuất năm 2009 82 4.10 Thị trờng tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ 85 4.11 Giá th nh v giá bán số sản phẩm gỗ mỹ nghệ 89 4.12 Giá trị sản xuất sản phẩm đồ gỗ mỹ ... quan sản xuất v tiêu thụ sản phẩm gỗ mỹ nghệ huyện Cẩm Gi ng 59 4.1.1 Lịch sử phát triển 59 4.1.2 Kết sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ huyện Cẩm Gi ng năm 60 4.1.3 Tình hình sản xuất v tiêu thụ sản phẩm đồ ... v tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ doanh nghiệp 96 4.15 Phân tích SWOT sản xuất v tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ hợp tác x 99 4.16 Phân tích SWOT sản xuất v tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ hộ gia đình sản xuất...
 • 136
 • 1,552
 • 15

Luận văn sản xuất và tiêu thụ thuỷ cầm giống trong điều kiện có nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện phú xuyên hà nội

Luận văn sản xuất và tiêu thụ thuỷ cầm giống trong điều kiện có nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện phú xuyên  hà nội
... n xu t tiêu th thu c m ñi u ki n nguy tái bùng phát d ch cúm gia c m - ð xu t ñ nh hư ng gi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t tiêu th th y c m gi ng trư c nguy tái bùng phát d ch cúm gia c ... xu t thu c m nguy n nhân th d n ñ n tái bùng phát d ch cúm gia c m 95 4.4 Nh ng nhân t nh hư ng ñ n s n xu t tiêu th thu c m gi ng trư c nguy tái bùng phát d ch cúm gia c m ... nghiên c u ñ tài: “S n xu t tiêu th thu c m gi ng ñi u ki n nguy tái bùng phát d ch cúm gia c m ñ a bàn Huy n Phú Xuyên N i ” 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung - Nghiên c u, ñánh...
 • 164
 • 324
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn sản xuất giống tôm càng xanhluận văn sản xuất giấmsản xuất dầu nhờn và parafinluận văn sản xuấtquy trình sản xuất bio diesel từ chlorellaluận văn sản xuất sạch hơnluận văn sản xuất rượu vang neucác nhà máy sản xuất dầu nhờncông ty sản xuất dầu nhờncác công ty sản xuất dầu nhờnnhà máy sản xuất dầu nhờnquy trình sản xuất dầu nhờnsơ đồ quy trình sản xuất dầu nhờncông nghệ sản xuất dầu nhờnluận văn sản xuất chèchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học