Chuong VI Di truyền vi sinh vật

đa dạng sinh học chương vi sinh vật

đa dạng sinh học chương vi sinh vật
... dụng đất – 9% + Hóa chất -4 % + Nguyên nhân khác – 3% III Biến đổi khí hậu với đa dạng sinh học: - Đa dạng sinh học sở quan trọng đảm bảo cho tồn phát triển quốc gia Tuy nhiên, năm gần đây, trước ... điểm : mối quan hệ không bắt buộc Cò sếu hợp tác kiếm ăn ►Sự thích nghi sinh vật: - Tác động nhân tố sinh thái lên thể sinh vật qua nhiều hệ hình thành đặc điểm thích nghi với môi trường sống khác ... nghi cúa sinh vật nhằm bảo đảm sư tồn cá thể loài trước thay đổi môi trường sống Qua trình chọn lọc tư nhiên khả thích nghi ngày nâng cao,tạo nên phát triển bền vững loài đa dạng cho sinh giới...
 • 52
 • 322
 • 0

KIỂM TRA CHƯƠNG II DI TRUYỀN HOC SINH HỌC 12

KIỂM TRA CHƯƠNG II DI TRUYỀN HOC SINH HỌC 12
... CH II DTH SINH HỌC 12 Năm học :2010-2011 Câu số 10 11 12 13 Mã đề thi 132 A D B B B C C A D B B C B 249 C A A C C A C B A D A B C 359 D C D D B B A B A D C C D 485 B A D A B C A D D C D C C Trang ... thường có bố bị mù màu, lấy chồng không bị bệnh mù màu Xác suất chị sinh trai đầu lòng mù màu A 0,20 B 0,25 C 0,50 D 0,75 Câu 12: Nếu hệ F1 tứ bội là: AAaa x AAaa, trường hợp giảm phân, thụ tinh ... toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 với tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ hoa đỏ : hoa trắng Tính trạng di truyền theo quy luật A tương tác bổ sung B liên kết gen C hoán vị gen D phân li độc lập Câu 20:...
 • 4
 • 2,023
 • 96

Các đặc điểm của di truyền học sinh vật

Các đặc điểm của di truyền học sinh vật
... cá thể) 3/4 Các đặc điểm di truyền học sinh vật khẳng định vi sinh vật vấn đề hiểu ngược lại: chúng biến đổi trực tiếp tác động môi trường Nhiều tượng thực tế tạo cảm giác vi sinh vật biến đổi ... Neurospora crassa vào nghiên cứu di truyền học Việc sử dụng chậm trễ đối tượng vi sinh vật vào nghiên cứu di truyền, phần lớn vấn đề biến dị Trong thực vật, động vật di truyền tính tập nhiễm (do luyện ... hợp lactoz; his+ - tổng hợp histidin; strS – nhạy cảm (Sensible) với Streptomycin, strR – đề kháng (Resistant) với Streptomycin 2/4 Các đặc điểm di truyền học sinh vật Để hai giới tính khác không...
 • 4
 • 56
 • 0

Tiểu luận quá trình sao chép vật chất di truyềnsinh vật

Tiểu luận quá trình sao chép vật chất di truyền ở sinh vật
... ngược, nhóm virut có khả phiên mã ngược vật chất di truyền chúng.Sở dĩ gọi phiên mã ngược hệ gen virut ARN Trong trình chép vật chất di truyền, thong tin di truyền từ dạng ARN trước tiên phải phiên ... tổng hợp vật cất di truyền virut Bước 5: di n trình sinh tổng hợp protein thiết yếu virut virut (ví dụ protein vỏ) di n tế bào chủ Bước 6: trình đóng gói thành phần virut (vật chất di truyền protein ... nuclêôtit/giây Quá trình chép ADN nhân sơ di n liên Quá trình chép xảy Nơi di n chép tục đồng thời với vào giai đoạn S chu trình trình phiên mã dịch mã tế bào nhân Tế bào có chế kiểm soát nghiêm ngặt trình...
 • 10
 • 274
 • 0

CHƯƠNG 5. DI TRUYỀN VI SINH VẬT docx

CHƯƠNG 5. DI TRUYỀN VI SINH VẬT docx
... ht cỏc c im Di truyn l vic trỡ cỏc c im ca t tiờn cho i sau ca th gii hu sinh n v di truyn l gen Gen l mt on ADN m nhim vic mó hoỏ mt n v tớnh trng di truyn, cỏc c im ca gen c di truyn cho ... nhõn t bo Phn nh thuc plasmid, cỏc yu t di truyn ng 1 Đại cương * Theo quan niệm hành dòng thông tin di truyền từ nhiễm sắc thể đến tế bào chất vi sinh vật di n sau: 2a 3a ADN ARN protein 2b 3b? ... Phõn bit c loi tỏi t hp di truyn v loi nhõn t di truyờn IS, Tn v Bacteriophage Mu Trỡnh by c phng phỏp chuyn vt liu di truyn vi khun Trỡnh by cỏc bc c bn v li ớch ca k thut di truyn cụng nghip 1...
 • 110
 • 889
 • 2

Vi sinh vật - CHƯƠNG 5: Di truyền và biền dịsinh vật pdf

Vi sinh vật - CHƯƠNG 5: Di truyền và biền dị ở sinh vật pdf
... biến - Tạo giống vi sinh vật tác nhân sinh học - Tạo giống vi sinh vật tác nhan hóa học - Tạo giống vi sinh vật tác nhân vật lý CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN VI SINH VẬT VÀ SỰ ... chúng, chúng sinh di truyền a.1 Biến dị hình thái vi sinh vật Hình thái vi sinh vật cố định Những biến dị hình thái sinh ảnh hưởng yếu tố khác nhau, có liên quan đến tuổi vi sinh vật môi trường ... VẬT VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN I ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐỐI VỚI VI SINH VẬT Ảnh hưởng nhân tố vật lí 1.1 Ảnh hưởng độ ẩm Hoạt động vi sinh vật điều liên quan đến...
 • 22
 • 1,479
 • 9

CHƯƠNG 9 DI TRUYỀN VI SINH VẬT

CHƯƠNG 9 DI TRUYỀN VI SINH VẬT
... không liên quan đến di truyền VSV Là thay đổi tạm thời đặc tính ( hình thái hay tính chất sinh lý) vi sinh vật Sự biến đổi tính di truyền có thuận nghòch, có nghóa vi sinh vật quay lại tính chất ... tế bào vi khuẩn nhận truyền ADN vào tế bào nhận, Hiện tượng tái tổ hợp xảy sau Cách truyền vật chất di truyền từ vi khuẩn đực sang vi khuẩn làm sáng tỏ công trình Wollman Jacob ( 195 8 - 196 0).Quá ... quan đến yếu tố di truyền vi khuẩn có thay đổi tính trạng gây thay đổi sâu sắc đến tín hiệu di truyền nhân tế bào Những biến đổi di hình ( biến đổi genotyphe) thường ổn đònh di truyền cho hệ...
 • 139
 • 302
 • 0

Cơ sở hóa sinhdi truyền học của công nghệ sinh học vi sinh vật

Cơ sở hóa sinh và di truyền học của công nghệ sinh học vi sinh vật
... thành công công nghệ vi sinh cho phép chủ động tạo đợc DNA tái tổ hợp điều kiện in vitro Càng hiểu thêm sinh học phân tử, di truyền học công nghệ gen Có thể nói ngày ngời chuyển đoạn gen từ sinh vật ... tìm cách tác động vào quy luật điều khiển trình trao đổi chất vi sinh vật Vi c tạo nên chủng đột biến dựa sở hiểu biết quy luật di truyền biến dị vi sinh vật, dựa kinh nhiệm công tác lai tạo giống ... quan hệ sinh trởng vi sinh vật tạo thành sản phẩm Trong điều kiện nuôi cấy tĩnh, trình sinh trởng vi sinh vật trải qua pha, đợc biểu di n đồ thị (hình 1) Sinh trởng tạo sản phẩm Giai đoạn dinh dỡng...
 • 8
 • 1,644
 • 34

DI TRUYỀN HỌC CHỌN GIỐNG VI SINH VẬT

DI TRUYỀN HỌC CHỌN GIỐNG VI SINH VẬT
... Chuyên đề Di truyền học chọn giống vi sinh vật Vi sinh vật chọn giốngCông nghệ sinh học đại (công nghệ gen) đời muộn nhng thành tựu ngành khoa học thực nghiệm đóng góp vai ... tan, sinh tan bắt đầu - ADN phage tách khỏi NST vi khuẩn vị trí khác với điểm đính, tạo ADN phage chứa số gen vi khuẩn Chuyên đề Di truyền học chọn giống vi sinh vật - Khi xâm nhiễm tế bào vi khuẩn ... thể nhân lên ký sinh vào tế bào vi khuẩn Trớc tiên thực khuẩn thể bám Chuyên đề Di truyền học chọn giống vi sinh vật vào tế bào vi khuẩn bề mặt cuối đuôi, màng vi khuẩn bị thủy phân AND chứa...
 • 7
 • 542
 • 3

DI TRUYỀN HỌC VI SINH VẬT

DI TRUYỀN HỌC VI SINH VẬT
... Mỗi vi sinh vật giống tổ tiên hầu hết đặc điểm, tính di truyền chúng Di truyền trì đặc điểm qua nhiều hệ Cơ sở vật chất di truyền axit nucleic (ADN ARN) Quá trình truyền dòng thông tin di truyền ... trạng giống trạng thái dị hợp tử sinh vật bậc cao, nghĩa tế bào có gen giống hệt mang biến đổi khác III Ứng dụng di truyền vi sinh vật: Vi c sử dụng vi sinh vật phục vụ sản xuất đời sống ngày ... sắc thể vi khuẩn Những vi khuẩn chứa yếu tố F gọi vi khuẩn đực hay vi khuẩn F +, vi khuẩn không chứa nhân tố F gọi vi khuẩn hay vi khuẩn F- Yếu tố F gây lực gọi lực tiếp hợp, nhờ lực mà vi khuẩn...
 • 8
 • 458
 • 4

Gián án di truyền vi sinh vật

Gián án di truyền vi sinh vật
... di truyền vi sinh vậ t plasmid vi khuẩn - nh óm GiỚI THIỆU Vi khuẩn (tiếng Anh tiếng La Tinh bacterium, số nhiều bacteria) gọi vi trùng, thuộc loại ký sinh trùng Vi khuẩn nhóm sinh vật đơn ... chuyển với tần số cao có mặt plasmid tiếp hợp di truyền vi sinh vậ t plasmid vi khuẩn - nh óm Sơ đồ tiếp hợp vi khuẩn di truyền vi sinh vậ t plasmid vi khuẩn - nh óm PHÂN LOAI 2.2 Dựa vào chức ... pCR2.1, pJET1.2 di truyền vi sinh vậ t plasmid vi khuẩn - nh óm 3.VECTOR PLASMID 3.1 Vector plasmid dùng tách dòng a.Vector hệ • Có số lượng 20-40 • Không tiếp hợp • Kháng Amr di truyền vi sinh vậ t...
 • 16
 • 288
 • 2

Tài liệu Di truyền học vi sinh vật docx

Tài liệu Di truyền học vi sinh vật docx
... cúm, virus động vật) có màng bao bên vỏ capsid Cấu tạo virus HIV 1.2 Sự chép virus - Virus sinh vật sinh nội bào bắt buộc: biểu gen sinh sản tế bào sống khác - Tạo hàng trăm, hàng ngàn virus ... độc lập bắt đầu chu trình tan DI TRUYỀN HỌC VI KHUẨN 2.1 Hiện tượng biến nạp - Là tượng truyền thông tin di truyền DNA a Điều kiện: - Tế bào nhận phải có trạng thái sinh lý đặc biệt để nhận DNA ... - Virus nhỏ có khoảng gen, virus lớn có khoảng vài trăm gen - Vỏ protein (capsid) có dạng hình que, hình ống xoắn, hình đa di n hay phức tạp - Vài loài virus có cấu trúc phụ - Một số virus (virus...
 • 24
 • 409
 • 3

Di truyền học vi sinh vật và ứng dụng hoàng trọng phán

Di truyền học vi sinh vật và ứng dụng  hoàng trọng phán
... TRNG TH BCH PHNG Giáo trình DI TRUYềN học VI SINH VậT v ứNG DụNG NH XUT BN I HC HU Hu - 2008 Li núi u n nay, di truyn hc i ch mi hn mt trm nm song nú ó phỏt trin vi mt tc ht sc nhanh chúng c ... hc (biosafety) 11 II Di truyn hc vi sinh vt vi cỏch mng cụng ngh sinh hc Cho n u thp niờn 1940 cỏc vi sinh vt, bao gm cỏc vi khun v virus ca chỳng v cỏc vi sinh vt nhõn chun n bo nh nm men, ... c im ca Di truyn hc Vi sinh vt I S lc lch s vi sinh vt hc Vi sinh vt (microorganisms, microbials) l tờn gi chung dựng ch tt c cỏc sinh vt cú hỡnh th nh m ch cú th nhỡn thy di kớnh hin vi quang...
 • 221
 • 511
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: ấn chương việt namxét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thônkhen thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giao thông vận tảixét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý thị trườngvăn chương việttặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻhuy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữgiáo án đại số 10 chương viquyết định tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻquy định tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻchương vi xã hội hóachương vii các công trình hiếu khí nhân tạo dựa trên cơ sở sinh trưởng bám dính của vi sinh vậtbai tuyet trinh chuong viii duong loi doi ngoailuan van chuong vi cua chu nghia macgiáo án tin học 6 chương vì sao cần có hệ điều hànhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả