chuong III Dinh dưỡng và sinh trưởng của vi sinh vật

Bài giảng dinh dưỡng tăng trưởng của vi khuẩn

Bài giảng dinh dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn
... phát triển vi khuẩn  Ảnh hưởng điều kiện vật lý – hóa học nhiệt độ – pH – khí Ảnh hưởng nhiệt độ Ảnh hưởng pH Ảnh hưởng oxy Đường tăng trưởng Sự sinh sản Nha bào  Dạng tồn Sự dinh dưỡng Lên ... Các loại môi trường nuôi cấy      Môi Môi Môi Môi Môi trường trường trường trường trường dinh dưỡng phân biệt chọn lọc (chọn lọc) phong phú chuyên chở 24 E ...
 • 24
 • 274
 • 3

dinh dưỡng tăng trưởng của vi khuẩn

dinh dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn
... Yu t vt 0,3 Khỏc PHN LOI CHT DINH DNG V mc cn thit: Cht dinh dng thit yu Cht dinh dng cú ớch V mc yờu cu: Cht dinh dng a lng Cht dinh dng vi lng PHN LOI CHT DINH DNG NGUN CARBON Vai trũ: ... MC TIấU Nm c nhu cu dinh dng v cỏc yu t tng trng ca vi khun Cỏc yu t nh hng lờn s tng trng ca vi khun Cỏc phng phỏp o lng s tng trng Phõn bit c cỏc nhúm vi sinh vt theo nhit , pH v ... chuyờn ch virus Mụi trng chuyờn ch vi khun k khớ Mụi trng phong phỳ: y cht dinh dng v cú thờm cỏc yu t tng trng (mỏu, huyt thanh, dch nm men, acid amin) giỳp nuụi cy v tng sinh cỏc vi khun...
 • 88
 • 406
 • 0

Tài liệu Dinh dưỡng môi trường của động vật thủy sản doc

Tài liệu Dinh dưỡng và môi trường của động vật thủy sản doc
... chức hoạt động sinh lý bình thờng thể động vật thuỷ sản, làm giảm khả đề kháng thể động vật thuỷ sản với môi trờng Các yếu tố tác động trực tiếp gián tiếp đến động vật thuỷ sản Sự tác động vài yếu ... bệnh mềm vỏ Bệnh học thủy sản- Phần 413 Chơng 12 bệnh môi trờng Động vật thuỷ sản mắc bệnh nhiều nguyên nhân gây dễ dàng nhìn thấy nghiên cứu chơng Ngoài yếu tố tác động vào thể dới hình thức ... Bệnh học thủy sản- Phần 409 Chơng 11 bệnh dinh dỡng động vật thuỷ sản Bệnh dinh dỡng cá Cá sống thuỷ vực có đủ thức ăn tự nhiên, cá lớn nhanh...
 • 32
 • 387
 • 0

Bệnh dinh dưỡng môi trường của động vật thủy sản docx

Bệnh dinh dưỡng và môi trường của động vật thủy sản docx
... chức hoạt động sinh lý bình thờng thể động vật thuỷ sản, làm giảm khả đề kháng thể động vật thuỷ sản với môi trờng Các yếu tố tác động trực tiếp gián tiếp đến động vật thuỷ sản Sự tác động vài yếu ... tôm sú bị bệnh mềm vỏ Bệnh học thủy sản- Phần 413 Chơng 12 bệnh môi trờng Động vật thuỷ sản mắc bệnh nhiều nguyên nhân gây dễ dàng nhìn thấy nghiên cứu chơng Ngoài yếu tố tác động vào thể dới ... Bệnh học thủy sản- Phần 409 Chơng 11 bệnh dinh dỡng động vật thuỷ sản Bệnh dinh dỡng cá Cá sống thuỷ vực có đủ thức ăn tự nhiên, cá lớn nhanh không bị bệnh, thiếu thành phần...
 • 32
 • 346
 • 3

Giáo trình sự biến dưỡng tăng trưởng của vi khuẩn

Giáo trình sự biến dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn
... số chất vi lượng (oligo-elements) Yếu tố tăng trưởng: hợp chất hữu cần thiết cho tăng trưởng vi khuẩn tế bào vi khuẩn khả tổng hợp Mỗi loại vi khuẩn khác cần yếu tố tăng trưởng khác Vitamin III.3 ... HƯỞNG SỰ TĂNG TRƯỞNG Yếu tố lý hóa pH: Vi khuẩn có pH tối ưu chúng tăng trưởng tốt pH tối ưu thường gần với độ trung tính Sự sai biệt đơn vị pH so với pH tối ưu gây khó khăn cho tăng trưởng vi khuẩn ... V SỰ CHẾT CỦA VI KHUẨN Đối với tế bào vi khuẩn, CHẾT có nghĩa vĩnh vi n khả sinh sản (tăng trưởng phân chia) Thí nghiệm tùy thuộc vào lựa chọn môi trường cấy điều kiện cấy; điều kiện ủ vi khuẩn...
 • 4
 • 245
 • 1

Than sinh học Ảnh hưởng của than sinh học gỗ cao su về dinh dưỡng sinh trưởng của cây cao su vườn ươm Hevea brasiliensis thành lập ở Ultisol

Than sinh học Ảnh hưởng của than sinh học gỗ cao su về dinh dưỡng và sinh trưởng của cây cao su vườn ươm Hevea brasiliensis thành lập ở Ultisol
... dụng than chất thải gỗ làm tăng nồng độ K giảm nồng độ Mg Mn cao su Do đó, ứng dụng than sinh học ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng tăng trưởng cao su phụ thuộc vào dung lượng đệm pH cao su phát ... dụng than sinh học tăng trưởng cao su , ngoại trừ nghiên cứu thực Sri Lanka sử dụng than chất thải gỗ vườn ươm cao su thành lập vào Ultisol có tính axit thấp Mn Dharmakeerthi et al (2010) , ỏi Than ... đổi thành than sinh học cách giới thiệu công nghệ thích hợp Chúng đưa giả thuyết nghiên cứu than sinh học sản xuất sử dụng gỗ cao su áp dụng cho đất trồng cao su mà không ảnh hưởng tăng trưởng cao...
 • 13
 • 179
 • 0

DINH DƯỠNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

DINH DƯỠNG VÀ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT
... – vi sinh vật loại Micoplatma (Mycoplasma – like organnisms) Micoplatma vi sinh vật nguyên thủy chưa có thành tế bào, loại vi sinh vật nhỏ sinh giới có đời sống dinh dưỡng độc lập NHÓM 1_ ĐHSSINH08A_ ... ĐHSSINH08A_ ĐẠI HỌC ĐỒNG T I- VI SINH VẬT NHÂN SƠ (PROKARYOTA) 1 .VI KHUẨN THẬT (EUBACTERIA) Vi sinh vật nguyên thuỷ bao gồm : Vi khuẩn thật (Eubacteria) vi khuẩn cổ (Archaebacteria) Trong vi ... truyền nhiễm Khi gọi vi sinh vật vi m phổi màng phổi (PPO, pleuroneumonia organism) Về sau người ta tiếp tục phân lạpđược PPO từ động vật khác đổi tên vi sinh vật loại vi m phổi màng phổi (PPLO,...
 • 116
 • 255
 • 0

Bài giảng quản lý môi trường ao nuôi thủy sản chương 5 dinh dưỡng chu trình sinh học

Bài giảng quản lý môi trường ao nuôi thủy sản  chương 5 dinh dưỡng và chu trình sinh học
... Nitrate hóa: NO2- + O2 Nitrobacter NO3- + 24 kcal Chu trình dinh dưỡng thủy vực Chu trình Phospho Chu trình dinh dưỡng thủy vực Chu trình lưu huỳnh Quá trình phân hủy hữu chứa lưu huỳnh Phân hủy hiếu ... thâm canh Ao tôm thâm canh Thức ăn Hòa tan (10%) Tôm hấp thu ( 75% ) Đồng hóa (37 ,5% ) Thừa ( 15% ) Hô hấp, trao đổi chất (37 ,5% ) Tổng chất thải (khí, hòa tan, rắn) (62 ,5% ) Chu trình dinh dưỡng thủy vực ... PO43- Chu trình carbon Các nhóm sinh vật tham gia vào trình phân hủy hữu cơ: • Vi khuẩn dị dưỡng Bacillus Pseudomonas Lactobacillus Vibrionacea • Nấm phân hủy Trichoderma Chu trình dinh dưỡng thủy...
 • 18
 • 353
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng tập tính của vượn đen má trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) trong điều kiện nuôi nhốt ở Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc P

Nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập tính của vượn đen má trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) trong điều kiện nuôi nhốt ở Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc P
... (Ogilby, 1840) điều kiện nuôi nhốt Trung tâm Cứu hộ Linh trởng Nguy c p, Vờn Quốc gia Cúc Phơng Mục tiêu đề tài là: - Tìm hiểu loại thức ăn vợn đen trắng điều kiện nuôi kỹ thuật chế biến, phân phát ... Nghi p Hà Nội Nguy n Văn Thái (2005), Nghiên cứu số đặc điểm sinh học t p tính Voọc mông trắng ( Trachypithecus delacouri ) điều kiện nuôi nhốt bán hoang dã trung tâm cứu hộ linh trởng Vờn quốc gia ... vợn đen trắng phục vụ công tác bảo tồn phát triển loài thú quý này, chọn thực đề tài luận văn tốt nghi p Nghiên cứu số đặc điểm dinh dỡng t p tính vợn đen trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby,...
 • 50
 • 1,057
 • 2

Chương 5: Dinh dưỡng các quá trình sinh học

Chương 5: Dinh dưỡng và các quá trình sinh học
... Dinh dưỡng trình sinh học CHƯƠNG DINH DƯỠNG VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG THỰC VẬT Ở BIỂN VÀ NƯỚC NGỌT Trong trình quang hợp thực vật cần nhiều vật chất dinh dưỡng ... 5-4 Các trình hình thành H 2S thủy vực 76 Dinh dưỡng trình sinh học CHU KỲ SINH HỌC VÀ CÁC QUÁ TRÌNH 4.1 Hệ sinh thái (ecosystem) Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật (thực vật, động vật sinh ... thái dinh dưỡng thủy vực phân chia sau: 84 Dinh dưỡng trình sinh học Bảng 5-5 Phân chia tình trạng dinh dưỡng hồ Tình trạng dinh dưỡng Lân tổng số (µ/L) Chlorophyll-a (µ/L) Độ (m) Nghèo dinh dưỡng...
 • 52
 • 215
 • 0

Góp phần nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng sinh sản của nhông cát leiolepis reevesii (gray, 1831) ở vinh cửa lò, 2004 2005

Góp phần nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản của nhông cát leiolepis reevesii (gray, 1831) ở vinh và cửa lò, 2004  2005
... đích nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm dinh dỡng sinh sản Nhông cát sở đề xuất biện pháp góp phần hoàn thiện chu trình nuôi nhốt Nhông cát Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm dinh dỡng Nhông cát ... cầu thức ăn (RTA%)/1g thể/tháng Nhông cát trởng thành (từ tháng 9 /2004 đến tháng 3 /2005 3.3 Đặc điểm sinh sản Nhông cát Việc nghiên cứu đặc điểm sinh sản Nhông cát điều kiện tự nhiên 3.3.1.Sự ... lợng Nhông cát 2.3.2.3 Phơng pháp nghiên cứu sinh sản Nhông cát điều kiện tự nhiên * Sự sai khác sinh dục -Sự phân biệt hình thái cá thể đực dựa vào màu sắc Nhông cát -Đặc điểm trứng tinh hoàn Nhông...
 • 48
 • 324
 • 0

Thực trạng suy dinh dưỡng ảnh hưởng của nó lên một số chỉ tiêu hình thái sinhcủa trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an

Thực trạng suy dinh dưỡng và ảnh hưởng của nó lên một số chỉ tiêu hình thái sinh lý của trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
... khỏe cho trẻ em huyện Diễn Châu Xuất phát từ tình hình tiến hành nghiên cứu Thực trạng SDD ảnh hưởng lên số tiêu hình thái sinh trẻ em tuổi huyện Diễn Châu Nghệ An II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ... 1.1 Mô hình nguyên nhân SDD UNICEF (1997) 1 .5. 5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng 1 .5. 5.1 Nuôi sữa mẹ Sữa mẹ nguồn thức ăn quan trọng giai đoạn này, [56 ] Khi nghiên cứu 757 trẻ từ ... dinh dưỡng, sức khỏe dinh dưỡng trẻ em cần phải quan tâm đặc biệt Chính phủ nước trẻ em tiền đồ Quốc gia Thách thức dinh dưỡng bối cảnh đòi hỏi nỗ lực cao hành động hướng tới dinh dưỡng hợp lý...
 • 33
 • 728
 • 7

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC DINH DƯỠNG SINH SẢN CỦA LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus) " potx

BÁO CÁO
... sinh sản nhân tạo cần thiết Song trước hết, cần phải có nghiên cứu đặc điểm sinh học, đặc biệt sinh học dinh dưỡng sinh sản để làm tảng cho nghiên cứu mang tính kỹ thuật Chính thế, Nghiên cứu đặc ... lâu, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh sản nhân tạo, dinh dưỡng nuôi thương phẩm lươn chưa nhiều Lươn đồng loài cá khác, trước chủ yếu khai thác từ tự nhiên, năm gần lên phong trào nuôi lươn đồng ... cứu đặc điểm sinh học dinh dưỡng sinh sản lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793)” nội dung nghiên cứu quan trọng nhằm cung cấp liệu góp phần thúc đẩy nghề sản xuất giống nuôi lươn đồng PHƯƠNG...
 • 12
 • 350
 • 1

Tình trạng dinh dưỡng thể lực của người trưởng thành tại xã duyên thái (tỉnh hà tây) năm 2006

Tình trạng dinh dưỡng và thể lực của người trưởng thành tại xã duyên thái (tỉnh hà tây) năm 2006
... kê với t test p < 0,05 V BàN luận : 5.1 Tình trạng dinh dỡng kích thớc thể lực ngời trởng thành Duyên Thái (tỉnh Tây) năm 2006 Về kích thớc thể lực: Chiều cao ngồi trung bình nam giới 87,36 ... Bộ y tế Viện dinh dỡng *** Báo cáo tình trạng dinh Dỡng thể lực ngời trởng thành x DUYêN THáI TÂY năm 2006 (Đề tài thuộc chiến lợc quốc gia dinh dỡng) Cơ quan chủ trì: Viện dinh dỡng quốc ... thớc thể lực ngời trởng thành Duyên Thái sau 30 năm, 1976 - 2006 Về chiều cao ngồi: Kết từ bảng 4.10 cho thấy biến đổi xuất giới nhóm tuổi Sau 30 năm chiều cao ngồi ngời trởng thành Duyên Thái...
 • 36
 • 245
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC DINH DƯỠNG SINH SẢN CỦA LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus)" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... sinh sản nhân tạo cần thiết Song trước hết, cần phải có nghiên cứu đặc điểm sinh học, đặc biệt sinh học dinh dưỡng sinh sản để làm tảng cho nghiên cứu mang tính kỹ thuật Chính thế, Nghiên cứu đặc ... lâu, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh sản nhân tạo, dinh dưỡng nuôi thương phẩm lươn chưa nhiều Lươn đồng loài cá khác, trước chủ yếu khai thác từ tự nhiên, năm gần lên phong trào nuôi lươn đồng ... cứu đặc điểm sinh học dinh dưỡng sinh sản lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793)” nội dung nghiên cứu quan trọng nhằm cung cấp liệu góp phần thúc đẩy nghề sản xuất giống nuôi lươn đồng PHƯƠNG...
 • 12
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương iiichương iii thiết kế bộ truyền bánh răngđề kiểm tra 1 tiết chương iii đại số 8đề kiểm tra 1 tiết chương iii đại số 9đề kiểm tra 1 tiết chương iii hình học 7bài tập ôn tập chương iii đại số 7ôn tập chương iii hình học 10 nâng caođề kiểm tra hình học lớp 8 chương iiiđề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương iiiôn tập chương iii hình học 9đề kiểm tra chương iii đại số lớp 9bài 25 ôn tập chương iii lịch sử lớp 6bài 25 ôn tập chương iii lịch sử 6ôn tập chương iii lịch sử lớp 6đề kiểm tra chương iii số học 6Uy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485SonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuSonHa CorporationSonHa CorporationBC KQ GDCP cua ong Dang Quang Vinh 08112012BC KQGDCP cua co dong noi bo Ong Bui Van Huu 13112012CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTCông bo thông tin so 449 CBTT-TMT ngày 27 6 2012Công bo thông tin so 125Thong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Giay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienBC ket qua GD cp TMT so 34 cua SSIAMBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VICTB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa CorporationSonHa CorporationSonHa Corporation