Bài giảng xác suất thống kê giảng viên phan trung hiếu đại học sài gòn

Bài tập xác suất thống Chương 8 (Phần 1)

Bài tập xác suất thống kê Chương 8 (Phần 1)
... 19.26 14.03 19.24 15. 98 24 .85 26.00 19.46 18. 29 16.91 26.15 19.64 16.75 20.52 25.47 18. 19 12.56 28. 47 14.13 19.72 17.05 13.92 12. 38 10.17 Bài tự giải Xác định giá trị p 10.12 10. 18 Tìm giá trị p kiểm ... gì? Các tập thiết kế theo dạng “cái xảy ” để xác định điều xảy với số liệu thống kiểm tra ước lượng khoảng kết luận thống thay đổi Những toán tính toán tay sử dụng kiểm tra thống excel ... cáo đúng? sử dụng biểu đồ để minh họa Thời gian chờ đợi (phút) 10,4 10 ,8 10,0 13,2 11,6 12,4 9 ,8 8,0 14,2 10 ,8 14 ,8 8 ,8 8.2 Sử dụng phần mềm để giải toán hoặc x̅= 11.74, s=2.04, n=50 10.79 Công...
 • 20
 • 287
 • 4

Bài tập Xác suất thống Chương 8 (Phần 2)

Bài tập Xác suất thống kê Chương 8 (Phần 2)
... lập Mẫu Mẫu 199 286 261 211 295 121 183 134 161 210 104 68 199 166 2 48 157 105 2 58 197 184 249 116 2 18 203 Các cặp ghép Cặp Mẫu Mẫu 2 2 18 144 286 2 08 234 256 133 87 154 160 239 1 98 211 241 136 39 ... 256 133 192 183 215 117 11.44 Làm lại tập 11.42 sử dụng liệu đây, lưu cột đến file XR11-44 Mẫu độc lập Mẫu Mẫu 103 71 86 86 101 100 112 89 111 92 100 105 95 85 105 85 119 97 89 98 104 107 99 ... mẫu dân số ? Mẫu : 110 115 115 1 18 60 104 1 28 105 114 115 Mẫu : 67 82 46 120 89 67 65… 1 08 89 73 Hoặc tính theo liệu N1=25 ; x̄1=101. 68; s1=19.07 N2=25 ; x̄2 =80 .32; s2=25.14 11.21 Mẫu ngẫu nhiên...
 • 32
 • 223
 • 5

Bài Giảng Bài tập Xác suất thống

Bài Giảng Bài tập Xác suất thống kê
... trial version - purchase at www.fineprint.com Xác suất Thống – Chương Trần Ngọc Hội Xác suất Thống – Chương Trần Ngọc Hội BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ Ngồi biến cố A1 = “X = x1”, A2 = “X = x2”, ... version - purchase at www.fineprint.com Xác suất Thống – Chương Trần Ngọc Hội BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2012) CHƯƠNG Xác suất Thống – Chương Trần Ngọc Hội (I = 1, 2, ... www.fineprint.com 24 c) 91,08% c) 92,92% Xác suất Thống – Chương Trần Ngọc Hội Xác suất Thống – Chương Trần Ngọc Hội Ta kiểm định sau: Bước 1: Ta có BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ z= (GV: Trần Ngọc Hội –...
 • 68
 • 120
 • 0

Bài giảng xác suất thống quy luật phân phối xác suất thường gặp

Bài giảng xác suất thống kê  quy luật phân phối xác suất thường gặp
... báo? Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn Văn Tiến 26 Cách học pp xác suất • • • • • Nhớ tên phân phối Cơng thức (cách) tính xác suất Các tham số đặc trưng Bài tốn dẫn đến phân phối (thường gặp ... = k ) = C100 Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn Văn Tiến Phân phối siêu bội Bảng ppxs: X P 0,856 0,138 0,006 0,000 E ( X ) ≈ 0,15 V ( X ) ≈ 0,1395 Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn ... Med(X)? Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn Văn Tiến 10 Phân phối Nhị thức (Bernoulli) Kí hiệu: X~B(n,p) Định nghĩa: bnn X gọi phân phối theo qui luật Bernoulli • • X={0,1,2,3…n} Với xác suất...
 • 39
 • 235
 • 0

Bài thảo luận môn xác suất thống ước lượng điểm trung bình học phần của sinh viên đại học thương mại với môn kinh tế vĩ mô với độ tin cậy lên đến 95%

Bài thảo luận môn xác suất thống kê ước lượng điểm trung bình học phần của sinh viên đại học thương mại với môn kinh tế vĩ mô với độ tin cậy lên đến 95%
... toán ước lượng giá trị trung bình - Gọi: X điểm môn kinh tế sinh viên đại học Thương Mại µ= E(X) điểm trung bình môn kinh tế sinh viên đại học Thương Mại đám đông X điểm trung bình môn ... huy tinh thần học tập sinh viên vấn đề xã hội quan tâm Nhóm nghiên cứu đề tài: “ Ước lượng điểm trung bình học phần sinh viên đại học Thương Mại với môn Kinh Tế với độ tin cậy lên đến 95% ... lệ sinh viên Đại Học Thương Mại phải thi lại môn Lý Thuyết Xác Suất Thống Toán 20% hay không? với mức ý nghĩa 1%” Với mục đích: - Ước lượng điểm số môn kinh tế sinh viên đại học Thương...
 • 38
 • 438
 • 4

Bài giải xác suất thống

Bài giải xác suất thống kê
... bò diệt vơiù xác suất 80% Nếu có viên trúng mục tiêu bò diệt với xác suất 20% a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt b) Giả sử mục tiêu bò diệt Tính xác suất có 10 viên trúng Lời giải Tóm tắt: ... 1) Tính xác suất để bi trắng 2) Tính xác suất bi đen, bi trắng 3) Giả sử viên lấy có bi trắng.Tính xác suất để bi trắng hộp thứ b) Chọn ngẫu nhiên hộp từ hộp lấy ngẫu nhiên bi Tính xác suất bi ... công thưcù cộng nhân xác suất ta tính được: P(A1) = 0,2320 ; P(A2) = 0,5135 ; P(A3) = Suy xác suất cần tìm P(C) = 0,5687 Bài 1.16: Một xạ thủ bắn 10 viên đạn vào mục tiêu Xác suất để viên đạn bắn...
 • 13
 • 10,551
 • 157

Giáo án: Bài tập Xác suất thống kê- GS Đặng Hấn

Giáo án: Bài tập Xác suất thống kê- GS Đặng Hấn
... điểm VD: Tìm xác suất điểm M rơi vào hình tròn nội tiếp hình vuông cạnh cm Bài tập Bài Có 10 viên bi, có đỏ Lấy ngẫu nhiên viên Tính xác suất có đỏ Bài Hai người hẹn gặp đòa điểm xác đònh khoảng ... không gặp Tính xác suất để hai người gặp (biết người đến điểm hẹn cách ngẫu nhiên) 1.3.4 Tính chất i/  p( A)  1, với b.c A ii/ P ( )  iii/ P ( )  1.3.5 Ý nghóa xác suất Xác suất số đo mức ... Đònh nghóa theo thống kê Quan sát biến cố A phép thử đó, lặp lại phép thử n lần với điều kiện Gọi k số lần xuất A k  P ( A)  (với n lớn ) n VD: Xác suất sinh trai 51 0 Xác suất mặt sấp ngửa...
 • 10
 • 12,156
 • 250

Bài tập Xác suất thống –Chương 3

Bài tập Xác suất thống kê –Chương 3
... -3 -6 0. 430 0 .38 3 0.149 0. 033 0.005 0.408.10 0.022 10-2 0.72.10 0.01.10-6 0.004 0. 031 0.109 0.219 0.2 73 0.219 0.109 0. 031 0.004 0.01.10-6 0.72.10-6 0.22.10 -3 0.408.10- 0.005 0. 033 0.149 0 .38 3 ... u chy Rh thng = R1R2R3 = R3 + trng hp cú thnh phn chy v cú thnh phn hng Rh thng = R1R2(1-R3) = 3R2 3R3 = R3 + 3R2 3R3 = 3R2 2R3 Do ú Rh thng = Rh thng + Rh thng =3 -2 =3 -2 (do = 1) Suy thi ... 0 .38 3 0.0 43 : n=8 => k vng (trung bỡnh) E[X]= xk Px ( xk ) = 0. 130 10 (0. 43 0. 13) (0 .38 3 0. 13) 2 (0.01.106 0. 13) 2 D2= + + + = 1, 83 0. 13 0. 13 0. 13 Vi P= S bc t l : 9-1 = So sỏnh bng 3. 5 vi mc...
 • 62
 • 14,933
 • 54

Bài tập Xác suất thống –Chương 4

Bài tập Xác suất thống kê –Chương 4
... dy = Bài 13: Cho X, Y có hàm mật độ xác suất đồng thời: fX,Y(x,y) = xe-x(1+y) x > 0, y > Hàm mật độ biên X củaY: Trang Xác suất thống –Chương Cao Thành Lực - MAT1101 - 090203 24 Bài 14 : Lúc ... Xác suất thống –Chương Cao Thành Lực - MAT1101 - 090203 24 d, P[Max(X, Y, Z)...
 • 16
 • 6,318
 • 37

Bài tập Xác suất thống –Chương 5

Bài tập Xác suất thống kê –Chương 5
... ta có Obj 150 Hàm sinh cho Obj 151 Xác suất thống – chương 5Cao Thành Lực – MAT 11013 - 09020324 Bài 17: Obj 152 Ta có xúc xắc gieo 100 lần ta có lần tung có xác suất p = Obj 154 Obj 153 Như 100 ... = Obj 155 Áp dụng công thức ta có Mặt khác ta có 300...
 • 11
 • 4,419
 • 20

Bài tập xác suất thống - chương 2 và 3 - phần 2

Bài tập xác suất thống kê - chương 2 và 3 - phần 2
... −0. 125 , ρ(X, Y) = −0.15 02 Bài 10 a) µ X = −0.467 , µ Y = , cov(X, Y) = , ρ(X, Y) = b) X Y c l p Bài 11 a) Y X 2 36 6 36 36 36 36 36 3 36 36 36 b) X PX Y PY 1 36 2 36 3 36 3 36 36 36 c) µ X = 2. 33 ... 36 36 36 c) µ X = 2. 33 , µ Y = 1. 83 , 2 = 0.555 , 2 = 0.4 72 X Y d) cov(X, Y) = 0.0 139 , ρ(X, Y) = 0. 027 Bài 12 a) X PX Y PY 0. 125 0 .37 5 0 .37 5 0. 125 0. 125 0 .37 5 0 .37 5 0. 125 b) ρ(X, Y) = −1 ...  2  π π x ∉ − ,   2 0.16 0. 12 0.08 0.04 Bài a) X PX 0.16 0.48 Y PY 0.6 0.4 b) 0.06 0. 02 0.045 0.015 0. 03 0.01 0.015 0.005 0 .36 Y 0.17 0.5 0 .33 0.15 0.45 0.4 X X Y 0. 625 0. 625 0.56 0 .37 5...
 • 7
 • 12,884
 • 219

Bài tập xác suất thống - chương 2 và 3 - phần 3

Bài tập xác suất thống kê - chương 2 và 3 - phần 3
... 0.467 0.467 b) 0.0 038 Bài 17 29 6 tu n Bài 18 a) b) c) 0. 32 3 3 Bài 19 0.7851 Bài 20 a) 0.0596 b) 0. 433 5 Bài 21 0.5 Bài 22 a) 0.8664 b) 0.95 12 Bài 23 a) 0.1587 b) 0.0 029 Bài 24 P ( X ≥ 80 ) ... 0.9564 b) 0.9 525 Bài 13 a) 0. 0 23 3 b) 0.9 525 Bài 14 a) X+Y P b) Z P 64 125 48 125 12 125 125 16 50 24 50 50 50 Bài 15 1) a) 0.01 024 , b) 0.07776 , c) 0.98976 , d) 0.9 129 6 2) 167 Bài 16 a) G ... án Bài 0 .28 2 Bài a) 0. 624 7 b) 0.8664 Bài a) 0.18 b) 0.595 Bài a) 0.857 b) 0.1 429 c) 0.0 527 d) e) Bài a) 0.15 63 b) 0 .36 79 c) 0 .28 4 Bài a) µ X = 12 , σ X = 2. 191 , M od [ X ] = 12 ...
 • 7
 • 7,968
 • 143

Bài tập xác suất thống - chương 4 và 5

Bài tập xác suất thống kê - chương 4 và 5
... b P(X ≥ b) = 0,1977 c P(b ≤ X ≤ 1 ,5) = 0,6 140 d P(X ≤ -b X ≥ b) = 0,1902 e P(1,32 ≤ X ≤ b) = 0,0627 a b = -0 , 25 b b = 0, 85 c b = -0 ,47 d b = 1,31 e b = 1,87 Bài 10 KCS c a công ty s n xu t mì ... mì ki m tra Tìm xác su t trung bình m u t dư i 84g c V i c m u 25 giá tr c a a xác su t cho giá tr trung bình c a m u rơi vào kho ng c ng tr a 95% d V i c m u kho ng [ 84, 86] 95% xác su t cho giá ... vào ph m vi hai tr s a = 0,9 54 5 b 48 ,36 51 , 64 Bài 22 T i m t c a hàng, hóa ơn c lưu tr cho th y r ng d li u v doanh s c a c a hàng có d ng phân ph i l ch ph i v i trung bình t ng th b ng 12,5...
 • 9
 • 5,678
 • 85

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap trong giao trinh ly thuyen xac suat thong ke cua đặng ngọc dục truong dai hoc kinh te da nanggiải bài tập xác suất thông kê chương 2 của trường học viện nông nghiệp việt nambài tập xác suất thống kêbài giải xác suất thống kêcác dạng bài tập xác suất thống kêbai tap xac suat thong kebài tập xác suất thống kê hayphương pháp giải bài toán xác suất thống kêbài tập xác suất thống kê ôn thi cao họccách giải bài toán xác suất thống kêcách giải bài tập xác suất thống kê toánphương pháp giải bài tập xác suất thống kêcách giải bài tập xác suất thống kêbài giải xác suất thống kê chương 4bài giải xác suất thống kê chương 6Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học