An toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất phóng xạ 18FFDG tại Trung tâm máy gia tốc 30 MeV, Bệnh viện 108

An toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất phóng xạ 18f FDG tại trung tâm máy gia tốc 30 mev, bệnh viện 108

An toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất phóng xạ 18f FDG tại trung tâm máy gia tốc 30 mev, bệnh viện 108
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN QUANG HƯƠNG AN TOÀN BỨC XẠ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 18F- FDG TẠI TRUNG TÂM MÁY GIA TỐC 30MeV - BỆNH VIỆN 108 ... Chương An toàn xạ sản xuất đồng vị phóng xạ máy gia tốc cyclotron: Trình bày khái quát máy gia tốc cyclotron, loại xạ phát trình sản xuất đồng vị phóng xạ máy gia tốc cyclotron; tác hại xạ đến ... MÁY MÁY GIA TỐC CYCLONE 30 TẠI TRUNG TÂM MÁY GIA TỐC, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 2.1.1 Máy gia tốc Cyclone 30 [2] [15] Máy gia tốc Cyclone 30 (tên riêng máy gia tốc cyclotron 30MeV hãng...
 • 79
 • 252
 • 1

Lý luận chung về kế toán vật liệu trong quá trình sản xuất

Lý luận chung về kế toán vật liệu trong quá trình sản xuất
... tình hình sử dụng vật liệu trình sản xuất kinh doanh Phân loại đánh giá vật liệu a Phân loại vật liệu: Để sản xuất sản phẩm doanh nghiệp thường phải sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau, loại ... tế vai trò vật liệu trình sản xuất kinh doanh yêu cầu quản doanh nghiệp, nguyên vật liệu dựa thành loại sau: - Nguyên vật liệu (bao gồm nửa thành phẩm ) - Vật liệu phụ - Nhiên liệu - Phụ tùng ... định giá trị thực tế số vật liệu xuất dùng cho nhu cầu, đối tượng: cho sản xuất sản phẩm, mát hao hụt kế toán phải kết hợp với số liệu hạch toán chi tiết xác định được, kế toán tổng hợp không theo...
 • 13
 • 173
 • 0

2 Lý luận chung về kế toán vật liệu trong quá trình sản xuất

2 Lý luận chung về kế toán vật liệu trong quá trình sản xuất
... Nợ 621 Nợ 627 2 Nợ 64 12 Nợ 6 422 Có 1 52 (chi tiết liên quan) - Xuất kho vật liệu tự chế biến thuê Nợ 154 (chi tiết liên quan) Có 1 52 - Xuất vật liệu góp vốn liên doanh đơn vị khác: Nợ 128 , 22 8: ... tình hình sử dụng vật liệu trình sản xuất kinh doanh Phân loại đánh giá vật liệu a Phân loại vật liệu: Để sản xuất sản phẩm doanh nghiệp thường phải sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau, loại ... tế vai trò vật liệu trình sản xuất kinh doanh yêu cầu quản doanh nghiệp, nguyên vật liệu dựa thành loại sau: - Nguyên vật liệu (bao gồm nửa thành phẩm ) - Vật liệu phụ - Nhiên liệu - Phụ tùng...
 • 13
 • 218
 • 0

Tìm hiểu vấn đề an toàn và môi trường do chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất đồ mộc tại công ty trách nhiệm hữu hạn cảm giáo, vĩnh linh, quảng trị

Tìm hiểu vấn đề an toàn và môi trường do chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất đồ mộc tại công ty trách nhiệm hữu hạn cảm giáo, vĩnh linh, quảng trị
... Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Huế, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Cảm Giáo hướng dẫn Th.S Hồ Đăng Hải tiến hành đề tài : Tìm hiểu vấn đề an toàn môi trường chất thải sinh trình sản xuất ... trình sản xuất đồ mộc công ty trách nhiệm hữu hạn Cảm Giáo, Vĩnh Linh, Quảng Trị PHẦN 2:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1.Lịch sử phát triển ngành sản xuất đồ mộc Nghề sản xuất chế biến đồ gỗ hình thành, ... thải ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động môi trường xung quanh Với lượng chất thải sinh trình sản xuất đồ mộc công ty Cảm Giáo trọng việc xử lý chất thải nhằm đảm bảo an toàn lao động an toàn...
 • 58
 • 69
 • 0

Vai trò của con người trong đời sống hội , đặc biệt trong quá trình sản xuất hội

Vai trò của con người trong đời sống xã hội , đặc biệt trong quá trình sản xuất xã hội
... tạo Con ngời hội kẻ sáng tạo lịch s , sáng tạo thân Chính vậy, ngời hoàn toàn mang tính hội Vậy đời sống hội ngời có vai trò gì? II Vai trò ngời đời sống hội, đặc biệt trình sản xuất ... động sản xuất, yếu tố hàng đầu đóng vai trò định lực lợngsản xuất hội, ngời chủ thể hoạt động trình lịch sử Thông qua hoạt động sản xuất vật chất, cc sáng tạo lịch sử mình, sáng tạo lịch sử ... dân giàu, nớc mạnh, hội công bằng, văn minh công nghiệp ho , đại hoá không công xây dựng kinh tế mà trình biến đổi, cách mạng sâu sắc lĩnh vực đời sống hội (kinh t , tr , văn ho , khoa học...
 • 23
 • 497
 • 0

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu
... NG DISTRIBUTED SOLUTIONS IN PRIVACY PRESERVING DATA MINING (Nghiên c u xây d ng m t s gi i pháp m b o an toàn thông tin trình khai phá d li u) Chuyên ngành: B o m toán h c cho máy tính h th ng ... Furthermore, we can see that the 2PFD setting is quite popular in practice, and that privacy preserving frequency mining protocols in 2PFD are significant and can be applied to many other similar ... executing the protocol, we generate three pairs of keys for each user, with the size of p and q set at 1024 bits and 160 bits, and compute values X and Y Note that generating these keys and parameters...
 • 130
 • 479
 • 1

vai trò của con người trong đời sống hội, đặc biệt trong quá trình sản xuất hội

vai trò của con người trong đời sống xã hội, đặc biệt trong quá trình sản xuất xã hội
... ngời hội kẻ sáng tạo lịch sử, sáng tạo thân Chính vậy, ngời hoàn toàn mang tính hội Vậy đời sống hội ngời có vai trò gì? II Vai trò ngời đời sống hội, đặc biệt trình sản xuất hội ... lợng sản xuất Nhng bên cạnh vai trò ngời chủ thể hoạt động sản xuất, yếu tố hàng đầu đóng vai trò định lực lợngsản xuất hội, ngời chủ thể hoạt động trình lịch sử Thông qua hoạt động sản xuất ... công cụ sản xuất trình phát triển hội Những cách mạng lực lợng sản xuất diễn lịch sử hội loài ngời nấc thang đánh dấu phát triển ngày cao công cụ sản xuất: từ lửa đến công cụ sản xuất thủ...
 • 24
 • 221
 • 0

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu bản tóm tắt tiếng anh

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu bản tóm tắt tiếng anh
... edition [Han and Kamber, 2006] Han, J and Kamber, M (2006) Data Mining: Concepts and Techniques 2nd ed (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) Morgan Kaufmann Publishers [Han and Ng, ... + i=2 ri mod M and k = k11 + i=2 ki mod M 6: P1 and Pn use the approximate ln(x) protocol given in [Lindell and Pinkas, 2000] P1 obtains a1 and b1 , Pn obtains an and bn a1 + an = α ln (u − ... Theory and Applications of Cryptology and Information Security: Advances in Cryptology, pages 125–132 SpringerVerlag 26 [Naor and Pinkas, 1999] Naor, M and Pinkas, B (1999) Oblivious transfer and...
 • 28
 • 252
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu

tóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu
... xuất giải pháp khai phá liệu dựa tính tần suất tình 2PFD Bước quan trọng giải pháp phương pháp tính toán tần suất có đảm bảo tính riêng tư Khả ứng dụng phương pháp minh họa việc sử dụng để xây dựng ... nghĩa đảm bảo tính riêng tư mô hình semi-honest Độ phức tạp truyền thông tính toán giải pháp đánh giá dựa phương pháp ước lượng lý thuyết Luận án cung cấp số thực nghiệm để đánh giá hiệu giải pháp ... trình khai phá liệu dẫn đến việc vi phạm thông tin riêng tư lĩnh vực khai phá liệu đảm bảo tính riêmg tư (PPDM) đời [Verykios et al., 2004] Các nghiên cứu lĩnh vực cho phép khai phá liệu bảo...
 • 28
 • 418
 • 0

An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
... QUAN VỀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 1.1 Khái niệm chung khí dầu mỏ hóa lỏng Khí dầu mỏ hóa lỏng hay Khí hóa lỏng (tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas; viết tắt LPG) chế biến từ dầu mỏ, khí đồng hành khí ... Việt Nam SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2.1 Sự cố môi trường 2.2 Phòng ngừa ứng phó cố môi trường 2.3 Sự cố môi trường khí dầu mỏ hóa lỏng 2.3.1 ... hoàn thiện tạo dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh phát triển bền vững m o c g n o ru SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2.1 Sự cố môi trường a) Sự cố môi trường tai biến rủi...
 • 16
 • 299
 • 6

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ TÀI: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG THÀNH PHẨM VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ CÁC PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP MAY KHU A THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ TÀI: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG THÀNH PHẨM VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ CÁC PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP MAY KHU A THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ
... biên phần phụ đính.) 1.3 Quy trình kiểm tra thành phẩm biện pháp xử phát sinh 1.3.1.Quy trình kiểm tra thành phẩm 37 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MAY Trong sản xuất công nghiệp may suất lao động chất lượng ... máy May Xuất Khẩu Phong Phú Long An Nhà máy May XK Phong Phú Nha Trang Nhà máy May XK Phong Phú Đà Nẵng Nhà Máy Thời Trang Phong Phú Nhà máy May Thời Trang Phong Phú - Thủ Đức Nhà may May Jean Xuất ... HÀNG THÀNH PHẨM VÀ BIỆN ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MAY PHÁP XỬ LÍ CÁC PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 28 Hiện trạng sản xuất công ty 28 1.1 Công tác kiểm tra sản phẩm chuyền...
 • 69
 • 419
 • 0

HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG và đề XUẤT PHƯƠNG án NHẰM GIẢM THIỂU ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH sản XUẤT tại CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG mía VIỆT NAM – đài LOAN thị trấn vân du thạch thành thanh hóa

HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG và đề XUẤT PHƯƠNG án NHẰM GIẢM THIỂU ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH sản XUẤT tại CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG mía VIỆT NAM – đài LOAN thị trấn vân du thạch thành thanh hóa
... tập công tác sở, nhận đề tài làm báo cáo: “ Hiện trạng môi trường đề xuất phương án nhằm giảm thiểu ô nhiễm trình sản xuất công ty TNHH đường mía Việt Nam Đài Loan Thị trấn Vân Du Thạch Thành ... trình sản xuất, lần thực tập em sâu tìm hiểu đề tài: “ Hiện trạng môi trường đề xuất phương án nhằm giảm thiểu ô nhiễm trình sản xuất công ty TNHH đường mía Việt Nam Đài Loan thị trấn Vân Du Thạch ... trường đề xuất phương án nhằm giảm thiểu ô nhiễm trình sản xuất công ty TNHH đường mía Việt Nam Đài Loan thị trấn Vân Du Thạch Thành Thanh Hóa ” Qua thời gian thực tầp em đa hiểu công tác...
 • 35
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quan hệ cung cầu thuộc khâu nào trong quá trình sản xuất xã hộiđầu tư cho phương tiện đi lại và công tác đảm bảo an toàn tiền mặt trong quá trình chi trảphân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh theo cách này toàn bộ lao động của doanh nghiệp có thể chia thành 3 loạitính toán lượng hao hụt trong quá trình sản xuấttham gia vào việc phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch mua vật liệu tình hình thanh toán với người bán và tình hình sử dụng vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanhkế toán các khoản thiệt hại trong quá trình sản xuấtHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở tổng công ty bưu điện Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và giải pháp truyền thông Á châu đối với dịch vụ tổ chức sự kiện (tt)DANH SACH THI SINH CO HO SO XET TUYEN KHONG HOP LE (1)Kênh phân phối của Mobifone trên địa bàn Hà Nội (tt)Nghiên cứu ý định lựa chọn thương hiệu nhà bán lẻ điện thoại thông minh tại thị tường Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiêu chuẩn nén h.264 và ứng dụng trong truyền hình có độ phân giải cao (HDTV) (LV thạc sĩ)Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánhHoạt động trả lương tại trung tâm cntt – BIDV (tt)Quản lí hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học phổ thông tân trào, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lí sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học phổ thông huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang20 BẢNG QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm học sâu NHỚ lâu (kèm bài tập thực hành)Giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty viễn thông Mobifone (tt)Văn bản pháp quytt 77 2014 btc ve tien thue datHiện tượng quang điện ngoài các định luật quang điện lớp 12 (2)Văn bản pháp quy191 chien luoc phat trien KHCN truong DHKT den 2020Thiết kế và xây dựng modul đo các thong số của mạng điện trong phòng thí nghiệm