Nghiên cứu gạch không nung từ bùn đỏ (thuyết minh)

Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nước

Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nước
... luận tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ZÊOLIT TỪ BÙN ĐỎ VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LOẠI BỎ ION AMONI TRONG NƢỚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... lọc bùn đỏ + cao lanh tinh chế) 37 3.2 Khảo sát khả hấp thụ vật liệu 38 3.2.1 Khảo sát thời gian đạt cân hấp phụ 38 3.2.2 Khảo sát ảnh hƣởng pH 41 3.2.3 Khảo sát khả hấp ... thác tiềm ứng dụng loại vật liệu tự nhiên tái sử dụng chất thải lĩnh vực xử lý nƣớc, khóa luận chọn thực đề tài: Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ khảo sát khả loại bỏ ion amoni nƣớc ” Giáo...
 • 55
 • 643
 • 1

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI BÙN ĐỎ TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BAUXIT LÀM CHẤT HẤP PHỤ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ ION Zn2+ TRONG NƯỚC THẢI

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI BÙN ĐỎ TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BAUXIT LÀM CHẤT HẤP PHỤ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ ION Zn2+ TRONG NƯỚC THẢI
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT LÊ VĂN BẮC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI BÙN ĐỎ TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BAUXIT LÀM CHẤT HẤP PHỤ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ ION Zn2+ TRONG NƯỚC THẢI ... nhiệt hấp phụ bùn đỏ ion Zn2+ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Bùn đỏ - Quá trình hấp phụ bùn đỏ hoạt hóa ion Zn2+ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu hoạt hóa bùn đỏ - Nghiên ... nguồn nước bị ô nhiễm Chính vậy, Nghiên cứu xử chất thải bùn đỏ từ trình sản xuất bauxit làm chất hấp phụ ứng dụng xử ion Zn 2+ nước thải hướng nghiên cứu ý nghĩa mặt khoa học mà gắn liền...
 • 65
 • 644
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤT THẢI BÙN ĐỎ TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BAUXIT LÀM CHẤT HẤP PHỤ ION Zn2+ TRONG NƯỚC THẢI”PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN LỌC HÓA DẦU

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤT THẢI BÙN ĐỎ TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BAUXIT LÀM CHẤT HẤP PHỤ ION Zn2+ TRONG NƯỚC THẢI”PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN LỌC HÓA DẦU
... chế tạo từ chất thải Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nên em chọn hướng nghiên cứu :“Nghiên cứu ứng dụng chất thải bùn đỏ từ trình sản xuất bauxit làm chất hấp phụ ion Zn2+ Việc nghiên cứu đề tài ... hưởng tới trình hấp phụ mẫu bùn đỏ hoạt hóa ion Zn2+ (pH, lượng bùn đỏ ban đầu đem hấp phụ thời gian hấp phụ) − Xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ − Xử lý đánh giá kết thực nghiệm 2.3 HÓA CHẤT VÀ ... ion Zn2+ ban đầu (mg/L) 2+ Page 31 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ce: nồng độ ion Zn2+ lại sau hấp phụ (mg/L) 2.6.2 Tải trọng hấp phụ bùn đỏ ion Zn 2+ Tải trọng hấp phụ bùn đỏ...
 • 38
 • 590
 • 0

nghiên cứu đóng rắn bã thải bùn đỏ

nghiên cứu đóng rắn bã thải bùn đỏ
... Ảnh SEM bùn đỏ 35 Hình 3.2 Phổ EDS thải bùn đỏ 37 Hình 3.3 Giãn đồ XRD thải bùn đỏ 38 Hình 3.4 Giãn đồ XRD thải bùn đỏ nung 1h 900oC 39 10 Hình 3.5 Giãn đồ phân tích nhiệt mẫu bùn đỏ 39 ... ngói Bảng 3.1 Độ ẩm thải bùn đỏ 36 Bảng 3.2 Hàm lượng kiềm tan thải bùn 36 10 Bảng 3.3 Thành phần nguyên tố thải bùn đỏ 37 11 Bảng 3.4 Thành phần hóa học thải bùn đỏ 38 12 Bảng 3.5 ... xử lý bùn đỏ thách thức lôi quan tâm nhà khoa học, sở sản xuất cấp quản lí liên quan Xuất phát từ đề cập trên, chọn đề tài: Nghiên cứu đóng rắn thải bùn đỏ nhằm xử lý thải bùn đỏ theo...
 • 61
 • 372
 • 1

Đề tài:" ĐÁNH GIÁ VIỆC NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC TỪ GÓC ĐỘ CHÚ GIẢI HỌC (tiếp theo) " pot

Đề tài:
... (Xem tiếp>>>) ĐÁNH GIÁ VIỆC NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC TỪ GÓC ĐỘ CHÚ GIẢI HỌC (Tiếp theo) DƯƠNG HỌC CÔNG Trên thực tế, việc nghiên cứu giá trị đương đại chủ nghĩa Mác có sở thực sâu sắc Sau chiến ... ĐÁNH GIÁ VIỆC NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC TỪ GÓC ĐỘ CHÚ GIẢI HỌC (Bình luận hai trường phái học thuật việc “đọc lại Mác )(*) DƯƠNG HỌC CÔNG (Tiếp theo kỳ trước) Bài viết hướng vào hai vấn đề: ... với tiền đề giải thích đáng, việc nghiên cứu văn Mác việc nghiên cứu giá trị đương đại chủ nghĩa Mác không tạo nên quan hệ đối địch lẫn nhau, chúng phát sinh sai lệch “ý thức vấn đề xuất...
 • 19
 • 100
 • 0

Đề cương Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong Đỏ Eucheuma denticulatum và khảo sát khả năng ứng dụng

Đề cương Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong Đỏ Eucheuma denticulatum và khảo sát khả năng ứng dụng
... 2 rong trồng phổ biến vùng khác thu c tỉnh Khánh Hòa Ninh Thu n Với kết khảo sát sơ sở nêu trên, đề tài thực Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong Đỏ Eucheuma denticulatum khảo sát khả ứng dụng ... nghiên cứu lectin từ rong biển Từ năm 1985 đến năm 1992, ông cộng khảo sát có mặt lectin 90 loài rong biển thu c dòng rong: rong đỏ, rong nâu rong lục Trong đó, hoạt tính ngưng kết hồng cầu từ ... đề tài Nghiên cứu điều kiện tối ưu để thu nhận lectin từ rong Đỏ Eucheuma denticulatum Nội dung nghiên cứu • • Tinh lectin sắc ký lọc gel Sephadex G-75 • Đánh giá đặc tính lectin thu nhận • Nghiên...
 • 26
 • 679
 • 7

Tiểu luận Công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất và phế thải công nghiệp "Đất hóa đá"

Tiểu luận Công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất và phế thải công nghiệp "Đất hóa đá"
... THIT B nh 16 Công nghệ sản xuất Gạch không nung từ đất nh nh 17 Công nghệ sản xuất Gạch không nung từ đất nh Nh mỏy ch to dõy chuyn 18 Công nghệ sản xuất Gạch không nung từ đất D CC C TRNG ... Công nghệ sản xuất Gạch không nung từ đất - Cỏc dõy chuyn gch khụng nung a vo nc ta phn ln l thit b quỏ t, cụng ngh quỏ phc tp, lm cho giỏ thnh viờn gch khụng nung tr thnh mt ... giỏ chỳng tụi chia cỏc loi mu t c trng phự hp vi sn xut gch khụng nung cho khu vc Bc B ú l: Công nghệ sản xuất Gạch không nung từ đất - t sột pha ti Hng H Thỏi Bỡnh t sột i ti Mc Chõu Sn La...
 • 28
 • 275
 • 1

Công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất và các chất phế thải công nghiệp

Công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất và các chất phế thải công nghiệp
... Felspat Gơlit K.vật khác Illit Công nghệ sảnnghệ xuất Gạch không nung Côngt nghệ đất sản xuất Gạch không nung từ đất Công illonit anh sản xuất Gạch không nung từ đất 35-37 16-18 4-6 21-23 13-15 ... Bảng: TÍNH CHÁT LÝ GẠCH KHÔNG NUNG TỪ ĐÁT ( Viện Vật liệu Xây dựng kiếm định) Công nghệ sản xuất Gạch không nung từ đất II QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG Sơ đồ sản xuất - Tố họp sơ ... thành công tháo gỡ loạt khó khăn dân sinh Công nghệ sản xuất Gạch không nung từ đất PHÀN I CÔNG NGHỆ ĐẤT HOÁ ĐÁ I Quy trình công nghệ sản xuất đất hoá đá: Tình hình sử dụng công nghệ đất hoấ...
 • 20
 • 380
 • 1

Dự án đầu mở rộng nâng công suất nhà máy gạch không nung từ 6 tiệu

Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy gạch không nung từ 6 tiệu
... bán hàng, cung cấp nguyên vật liệu… Khi đầu chiều sâu mở rộng công suất, hiệu dự án tiếp tục nâng cao Nhóm 02 - Lớp 11N84 Trang | 25 Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy gạch không nung từ ... mở rộng nâng công suất nhà máy gạch không nung từ triệu lên 30 triệu viên/năm Giá trị Lợi nhuận sau thuế 189.39 255.3 86 321.3 86 321.3 86 321.3 86 568 . 16 766 . 16 964 . 16 964 . 16 964 . 16 Đơn vị tính: triệu.VNĐ ... Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy gạch không nung từ triệu lên 30 triệu viên/năm Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ , QUY MÔ CÔNG SUẤT 1.Địa điểm: 1.1 Địa danh hành chính: - Tên dự án: Dự...
 • 29
 • 127
 • 2

Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong đỏ eucheuma denticulatum

Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong đỏ eucheuma denticulatum
... nghiên cứu - Nghiên cứu điều kiện thu nhận lectin - Nghiên cứu điều kiện tinh lectin - Đánh giá đặc tính lectin thu nhận Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Rong đỏ Echeuma denticulatum ... 1.3 Lectin nguồn gốc từ rong biển 1.3.1 Tình hình nghiên cứu lectin từ rong biển nước nước 1.3.1.1 Tình hình nghiên cứu nước Khác với lectin từ thực vật bậc cao, nay, việc nghiên cứu lectin từ rong ... SDS-PAGE lectin tách từ rong đỏ E denticulatum 63 Hình 3.15 Sơ đồ quy trình công nghệ thu lectin từ rong đỏ E denticulatum 66 Hình 3.16 Ảnh hưởng nhiệt độ lên hoạt độ NKHC lectin từ rong đỏ E denticulatum...
 • 97
 • 209
 • 2

DỰ án sản XUẤT THỬ NGHIỆM GẠCH KHÔNG NUNG từ xúc tác FCC đã QUA sử DỤNG của NHÀ máy lọc dầu DUNG QUẤT

DỰ án sản XUẤT THỬ NGHIỆM GẠCH KHÔNG NUNG từ xúc tác FCC đã QUA sử DỤNG của NHÀ máy lọc dầu DUNG QUẤT
... liệu sử dụng sản xuất gạch không nung III.1.1 Chất xúc tác FCC qua sử dụng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất Ảnh SEM xúc tác FCC qua sử dụng trình bày Hình 2a Quan sát nhận thấy xúc tác FCC qua sử dụng ... xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ xúc tác FCC qua sử dụng công suất triệu viên/năm, tương đương với lượng xúc tác FCC qua sử dụng hàng năm khoảng 2000 từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất ... Ngãi, đề xuất, thực Dự án sản xuất thử nghiệm gạch không nung từ xúc tác FCC qua sử dụng nhà máy lọc dầu Dung Quất , với hy vọng Dự án thành công mở hướng ngành nghề cho địa phương, giảm gánh nặng...
 • 25
 • 185
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GEOPOLYMER TỪ HỖN HỢP BÙN ĐỎ - TRO BAY " docx

BÁO CÁO
... mới, sản phẩm xuất hạn chế thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu geopolymer từ hỗn hợp bùn đỏ tro bay, ứng dụng làm gạch xây dựng không nung Bùn đỏ chất thải từ ... 4.50 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056 0 9-0 438 (D) - E pidote - Ca2(A l,Fe)A l2S i3O12(OH) - Y : 2.18 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056 3 9-1 346 (* ) - Maghemite-C, syn - Fe2O3 - Y : 3.72 % - d x by: ... 60 70 2-T heta - Scal e File: Dung-K hoaHoa-Danang- Geopolymer GP 4.raw - Type: 2Th/T locked - S tart: 5.000 ° - End: 70.010 ° - S tep: 0.030 ° - S tep time: 2.0 s - Temp.: 25.0 °C (Room) - Anode:...
 • 6
 • 1,536
 • 16

Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nước từ bùn đỏ

Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nước từ bùn đỏ
... hấp phụ Quá trình hấp phụ kim loại nặng vật liệu hấp phụ nghiên cứu luận văn mô tả qua giai đoạn sau: - Đầu tiên phân tử chất bị hấp phụ (các kim loại nặng) tiến đến bề mặt hạt vật kiệu hấp phụ, ... hấp phụ kim loại nặng  Khảo sát khả hấp phụ vật liệu phòng thí nghiệm  Khảo sát khả hấp phụ vật liệu mẫu nước thải xi mạ 1.1.3 Tính khả thi đề tài Việc sản xuất zeolite vật liệu hấp phụ kim loại ... tạo zeolit vật liệu hấp phụ kim loại nặng từ nguyên liệu thô ban đầu Bùn đỏ Các vật liệu chế tạo dùng làm nguyên liệu cho bước nghiên cứu theo 1.6.2 Khảo sát tính chất lý hoá vật liệu Quá trình...
 • 71
 • 659
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướccông nghệ sản xuất gạch không nung từ đấtcông nghệ sản xuất gạch không nung từ xỉ thancông nghệ sản xuất gạch không nung từ đất và các chất phế thải công nghiệpgạch không nung tự nhiênnhiệm vụ nghiên cứu  để thực hiện mục đích nghiên cứu trên đề tài tự đặt ra cho mình các nhiệm vụ sau đâynghiên cứu sản xuất geopolymer từ hỗn hợp bùn đỏ tro bayđầu tư sản xuất gạch không nungdự án đầu tư nhà máy gạch không nungưu đãi đầu tư sản xuất gạch không nungdự án đầu tư sản xuất gạch không nungthuyết minh dự án đầu tư nhả máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nungđánh giá mức độ đáp ứng đối với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin từ phía nhà tuyển dụng nghiên cứu trên địa bàn thành phố hồ chí minhlập dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh gạch không nung ngọc linhnghiên cứu bình sai kết hợp trị đo gps và trị đo mặt đất trong hệ thống tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời áp dụng cho mạng lưới trắc địa công trìnhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả