Xử lý bụi cho nhà máy xi măng lò quay (thuyết minh)

Đồ án THIẾT kế, xử bụi CHO NHÀ máy XI MĂNG BẰNG hệ THỐNG lọc bụi túi vải

Đồ án THIẾT kế, xử lý bụi CHO NHÀ máy XI MĂNG BẰNG hệ THỐNG lọc bụi túi vải
... phương pháp xử bụi Lựa chọn thiết bị tính toán thiết kế hệ thống xử bụi cho nhà máy sản xuất xi măng Tính toán kinh tế cho hệ thống xử Vẽ sơ đồ công nghệ xử bụi I.3 CÔNG TY XI MĂNG Hình ... tiêu Thiết kế, xử lí khí thải ( bụi ) cho nhà máy xi măng hệ thống lọc túi vải I.2.2 Nhiệm vụ Đánh giá tổng quan trạng môi trường khu vực dự án Xác định nguồn ô nhiễm nhà máy xản xuất xi măng ... thưc đồ án với đề tài: Thiết kế, xử bụi cho nhà máy xi măng hệ thống lọc túi vải với mong muốn góp phần hạn chế trạng ô nhiễm môi trường cách kinh tế hiệu I.2 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN I.2.1...
 • 34
 • 185
 • 0

Đồ án tốt nghiệp xử bụi nhà máy xi măng quay

Đồ án tốt nghiệp xử lý bụi nhà máy xi măng lò quay
... ỏn tt nghip - x bi nh mỏy ximng lũ quay Chng TNG QUAN V CễNG NGH SN XUT XIMNG I.1 Vai trũ ca ximng v nhu cu v ximng : Theo thng kờ t nm 1991 n nm 1996, nhu cu ximng ti Vit Nam cú s tng ... lng ximng c nc ch t mc bỡnh quõn 15% mi nm v hu ht cỏc nh mỏy ximng lũ quay ó t sn lng ti a Vỡ vy ỏp ng nhu cu ximng cho xõy dng thi gian ny, nc ta phi nhp khu ti 6,37 triu tn ximng Nhu cu ximng ... Lớn Trung bình phẩm Sử dụng quay để nung clinke Sử dụng đứng để nung clinke Quá trình Bựi Trng Tn Cụng ngh mụi trng_K48 ỏn tt nghip - x bi nh mỏy ximng lũ quay Có hệ thống trao đổi nhiệt...
 • 28
 • 269
 • 2

thiết kế hệ thống xử khí thải cho nhà máy xi măng đứng

thiết kế hệ thống xử lý khí thải cho nhà máy xi măng lò đứng
... (tương ứng với Kg clinke) tải lượng khí NO sinh là: 11 MNO2 = (9,0:1000) x 0,19 = 0,0017 Kg/Kg clinke Ước tính tải lượng ô nhiễm từ nguồn nhà máy xi măng đứng: STT Chất ô nhiễm Bụi CO2 CO NO2 ... hỵp cho bơi nhµ m¸y xi m¨ng v× bơi nµy cã ®é kÕt dÝnh cao Do ®ã, lùa chän xư bơi b¨ng cyclone ®¬n Sau xư bơi, nhiƯt ®é dßng khÝ th¶i vÉn ®¹t trªn 370 0C Do ®ã ®¶m cho viƯc xư NOx ... xư khÝ th¶i cho nhµ m¸y xi m¨ng lß ®øng I Lùa chän c«ng nghƯ I.1.Xư bơi I.2.Xư NOx I.3.Xư SO2 II.ThiÕt kÕ cyclone 32 Trang 2 2 4 6 10 10 11 11 12 14 14 14 15 16 17 II.1.Nguyªn lý...
 • 33
 • 378
 • 1

THIẾT kế hệ THỐNG xử KHÍ THẢI CHO NHÀ máy XI MĂNG ĐỨNG

THIẾT kế hệ THỐNG xử lý KHÍ THẢI CHO NHÀ máy XI MĂNG lò ĐỨNG
... tiếp cho đến máy sấy bùn I.3.1/ Quy trình công nghệ sản xuất xi măng Công nghệ sản xuất xi măng gồm có công nghệ : sản xuất xi măng đứng sản xuất xi măng quay Trong công nghệ sản xuất xi ... nghiệp xi măng ảnh hưởng khí thải người môi trường sống Tính toán thiết kế hệ thống xử khí thải xi măng đứng Nội dung đồ án gồm phần : Chương I : Tổng quan ngành công nghiệp xi măng Chương ... Tính toán thiết kế hệ thống xử khí xi măng đứng công suất 1000 clinke/ngày Nguyễn Thị Hiền Lớp CNMT_K50QN I.3.2/ So sánh công nghệ sản xuất xi măng quay có nhiều ưu điểm đứng Bảng...
 • 92
 • 164
 • 0

xử khí thải nhà máy xi măng

xử lý khí thải nhà máy xi măng
... cấp xi măng cho máy đóng bao Xi măng sau đóng bao đủ khối lượng, tự động rơi xuống băng tải vận chuyển kho chứa xi măng bao PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI I Các phương pháp xử bụi ... chuyền xử khí thải: Dây chuyền số Nhóm Page 47 Khí thải buồng lắng Tháp lọc ướt Thiết bị gia nhiệt Tháp hấp phụ than hoạt tính Khí Lò đốt xử CO Khí thải đưa qua buồng lắng (hiệu suất xử ... lượng để gia nhiệt trước xử SO2 o Tạo lượng bùn thải nhão, khó khăn việc xử nước thải Dây chuyền xử số - Khí thải buồng lắng cyclon lọc tĩnh điện Nhóm Khí Lò đốt xử CO Thiết bị trao đổi...
 • 51
 • 894
 • 14

Thiết kế thiết bị xử bụi cho nhà máy xay xát lúa, lau bóng gạo, ép trấu viên công đoạn đốt của sấy bằng hệ thống cyclone

Thiết kế thiết bị xử lý bụi cho nhà máy xay xát lúa, lau bóng gạo, ép trấu viên công đoạn đốt của lò sấy bằng hệ thống cyclone
... bụi nhà máy xay lúa, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Lai Vung – Tổng công ty lương thực Miền Bắc  Các phương pháp xử bụi  Lựa chọn thiết bị tính toán thiết kế hệ thống xử bụi cho nhà máy ... tính toán, thiết kế thiết bị xử bụi cho nhà máy xay lúa, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Lai Vung – Tổng công ty lương thực Miền Bắc CBHD: PHẠM VĂN TOÀN SVTH: TRƯƠNG THANH TÙNG Đồ án xử ô nhiễm ... nước ta Do đó, đề tài: Thiết kế thiết bị xử bụi cho nhà máy xay xát lúa, lau bóng gạo, ép trấu viên công đoạn đốt sấy hệ thống cyclone. ” thực với mong muốn góp phần hạn chế trạng ô nhiễm...
 • 32
 • 1,121
 • 13

XỬ KHÍ THẢI NHÀ MÁY XI MĂNG-GỖ

XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY XI MĂNG-GỖ
... chất khí thải từ nhà máy sản xuất xi măng gỗ, từ đề nguyên tắc xử nước thải theo phương pháp học, hóa sinh học; đồng thời, tìm đến nghiên cứu ứng dụng thực tế lĩnh vực xử khí thải từ nhà ... bụi xử khí thải từ sản xuất xi măng 2.3.1.4.4 Ưu nhược điểm a Ưu điểm Lưu lượng khí cần xử lớn Trang 36 Nồng độ chất ô nhiễm không nhỏ Thường xử SOx, NOx,COx Áp dụng phương pháp trình xử ... măng Thành phần khí thải nhà máy sản xuất xi măng chủ yếu bụi khí NOx(NO2), SO2,CO, CO2,… Trang Tính chất thảnh phần khí tác động chúng môi trường 2.1.1.1 Khí Nito oxit (NOx) N2O khí có tính khử;...
 • 37
 • 359
 • 0

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ
... Nhóm định đề xuất hệ thống thu gom xử bụi gỗ cơng ty chế biến gỗ 1.2 Nhiệm vụ thiết kế Mục tiêu: Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ cho nhà máy chế biến gỗ Nhiệm vụ: + Thuyết minh tính tốn, thống ... gom bụi gỗ nhà máy, + Bản vẽ sơ đồ khơng gian hệ thống xử bụi gỗ, + Bản vẽ mặt mặt cắt thể hệ thống xử lý, + Bản vẽ chi tiết thiết bị xử bụi CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI GỖ ... đường hơ hấp Do việc thiết kế hệ thống xử bụi gỗ cần thiết Nhằm mục đích mang lại cho mơi trường nhà máy chế biến gỗ để giảm tác hại tới sức khoẻ cơng nhân làm việc nhà máy, bên cạnh góp phần...
 • 61
 • 363
 • 1

Hệ thống Xử nước thải - nhà máy xi măng

Hệ thống Xử lý nước thải - nhà máy xi măng
... minh vận hành hệ thống xử nước Dự án : Nhà máy xi măng II HỆ THỐNG XỬ LÝ HOÁ CHẤT Sơ đồ minh hoạ hệ thống hình bên dưới: Thuyết minh vận hành hệ thống xử nước Dự án : Nhà máy xi măng 1./ Hóa ... vận hành hệ thống xử nước Dự án : Nhà máy xi măng Thái Nguyên * Tốc độ xử CPU (%) * Dung lượng Ram máy tính xử ( %) * Dung lượng trống ổ cứng vật máy (%) Các thông số hệ thống cập ... Dự án : Nhà máy xi măng Chi tiết bình lọc nước minh hoạ hình đây: Chế độ lọc nước : Thuyết minh vận hành hệ thống xử nước Dự án : Nhà máy xi măng Ở chế độ lọc nước trạng thái van sau: - Van...
 • 29
 • 567
 • 0

nghiên cứu và chế tạo hoàn chỉnh 01 đầu quạt root có thông số : Q=600m 3 /h, h max =10.000mmh 2 o, n=15kw dùng thổi khí vào silo xi măng của nhà máy xi măng quay

nghiên cứu và chế tạo hoàn chỉnh 01 đầu quạt root có thông số : Q=600m 3 /h, h max =10.000mmh 2 o, n=15kw dùng thổi khí vào silo xi măng của nhà máy xi măng lò quay
... thơng viện nghiên cứu khí báo cáo khoa h c đề tài R-d cấp năm 20 08 Tên đề tài: nghiên cứu chế tạo hoàn chỉnh 01 đầu quạt root thông số : Q=600m3 /h, hmax=10.000mmh 2o, n=15kw dùng thổi khí vào ... KH H số tính đến phân bố tải trọng theo chiều rộng bd = bw1/dw1 = 30 /85,4 = 0 ,35 H1 H2 > 35 0 HB vành răng: KH suy KH = 1,11 H số tính đến ảnh h ngcủa H = 0,004 (bánh nghiêng H1 H2 > 35 0 HB) ... trơn: KL 23 H số tính đến kích thớc bánh răng: KxH 24 ứng suất tiếp cho phép bánh nhỏ bánh lớn: HP (kG/mm2) 25 H số tính đến thông số Đối với H > 35 0 HB; v = 16,8 m/s Zv1 = Zv2 = 1,06 KL = KxH1...
 • 95
 • 733
 • 1

Thiết kế phân xưởng chuẩn bị phối liệu sản xuất xi măng quay (thuyết minh+bản vẽ)

Thiết kế phân xưởng chuẩn bị phối liệu sản xuất xi măng lò quay (thuyết minh+bản vẽ)
... để sản xuất xi măng V Tính cấp phối cho phối liệu: Đây toán tính hàm lợng thành phần (hay tính tỉ lệ) khoáng để phối hợp với đợc phối liệu dùng cho sản xuất clanhke xi măng Do clanhke xi măng ... vật liệu đa vào lợng sản phẩm thu đợc trình sản xuất Qua số liệu cân vật chất ta biết đợclợng nguyên liệu hay sản phẩmcần thiết công đoạn Trên sở lựa chọn thiết bị máy móc cho toàn dây chuyền sản ... toán lựa chọn thiết bị Tính toán lựa chọn thiết bị khâu quan trọng trình thiết kế nhà máy Việc tính toán lựa chọn thiết bị có hợp lý đảm bảo yêu cầu nhà máy Mặt khác lựa chọn thiết bị có công suất...
 • 23
 • 274
 • 0

thiết kế hệ thống thiết bị xử bụi xi măng cho nhà máy xi măng Bình Điền

thiết kế hệ thống thiết bị xử lý bụi xi măng cho nhà máy xi măng Bình Điền
... Hiếu Nhiệm vụ đề tài − Thiết kế thiết xử bụi xi măng cho nhà máy xi măng Bình Điền − Vạch tuyến đường ống thu gom bụi từ nơi phát sinh: máy nghiền bi, gầu múc, băng tải, máy phân ly, silo thành ... MĂNG BÌNH ĐIỀN 1.1 Giới thiệu nhà máy Nhà máy liên doanh Xi Măng Bình Điền trải qua giai đoạn sau: − Năm 1973 xây dựng với tên Nhà Máy Phân Bón Bình Điền Mỹ thiết kế cung cấp toàn thiết bò, dây ... xử khí thải nhà máy − Tính toán thiết kế hệ thống xử phạm vi cho sẵn CHƯƠNG SVTH: ĐÀO THỊ KIM NGỌC Page KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Th.S Nguyễn Chí Hiếu TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LIÊN DOANH XI MĂNG BÌNH...
 • 103
 • 1,015
 • 7

Thiết kế thiết bị xử bụi xi măng cho nhà máy xi măng bình điền

Thiết kế thiết bị xử lý bụi xi măng cho nhà máy xi măng bình điền
... bao xi măng 0,01 1.800 Vận10chuyển xi măng 0,01 1.800 ng tải lượng bụi xi măng sinh sau xử 65.862 ( Nguồn : Báo cáo sản xuất nhà máy xi măng Bình Điền) ( Nguồn:Báo cáo sản xuất nhà máy xi măng ... s Thiết bị dùng để xử bụi thô • ưu khuxết điểm - Ưu: Nhờ lực li tâm xử bụi có đường kính nhỏ thiết bị thùng lắng thiết bị quán tính - Khuyết: Không xử bụi có đường kính d < 20 pm , thiết ... Bón Bình Điền I XungTỔNG quanh nhàQUAN máy VỀ có sô" nhàLIÊN máy khác hoạt động NHÀ MÁY DOANH Phân Bón Bình Điền I, Phân Bón Văn Lộc thê thuận lợi cho việc sản xuât phát triển công nghiệp XI MĂNG...
 • 76
 • 110
 • 0

THIẾT kế THIẾT bị xử bụi CÔNG đoạn NUNG LUYỆN CLINKE CHO NHÀ máy XI MĂNG

THIẾT kế THIẾT bị xử lý bụi CÔNG đoạn NUNG LUYỆN CLINKE CHO NHÀ máy XI MĂNG
... TOÁN VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI THEO PHƯƠNG PHÁP LỌC TÚI VẢI CHO CÔNG ĐOẠN NUNG LUYỆN CLINKE CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG I THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ Bụi sinh tứ công ñoạn nung luyện clinke nhà máy ... VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI THEO PHƯƠNG PHÁP LỌC TÚI VẢI CHO CÔNG ĐOẠN NUNG LUYỆN CLINKE CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG 18 I THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 18 II SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ... khỏe công nhân Nhóm ñã tiến hành thiết kế ñược thiết bị xử bụi túi vải cho khâu nghiền clinke .Thiết bị bao gồm 120 túi vải với chiều dài túi 6.4m ñường kính túi 0.4m Hiệu suất xử thiết bị...
 • 22
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nước thải nhà máy xi măngcông nghệ xử lý khí thải nhà máy xi măngđồ án xử lý khí thải nhà máy xi măngxử lý khí thải nhà máy xi măngluận văn xử lý khí thải nhà máy xi măngđồ án xử lý ô nhiễm bụi từ nhà máy xi măngthiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngthiết bị cho nhà máy xi măngcung cấp thiết bị cho nhà máy xi măngxử lý bụi trong nhà máy chế biến gỗđồ án cung cấp điện cho nhà máy xi măngxử lý bụi trong sản xuất xi măngxứ lý bụi ngành sản xuất xi mănglập trình giám sát cho nhà máy xi măng chinfon hải phòngđồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 17. Bài luyện tập 3Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014BAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUIZOME hóa trong hóa dầu10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông Nghiệp