CHƯƠNG 5 LÝ THUYẾT BỀN

CHƯƠNG 5: THUYẾT THẶNG DƯ

CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT THẶNG DƯ
... lim z→a (z − a ) Ví dụ 3: Tính thặng f(z) = cotgz Vì a = đơn cotgz nên theo (4) ta có: f (a ) cos = =1 Res[f(z), a] = ′ f (a ) cos z +1 Ví dụ 4: Tính thặng hàm f ( z) = a = 2j z +4 Vì 2j ... z →− j z − j − 2j b Thặng cực điểm cấp m: Nếu a cực điểm cấp m f(z) thì: 89 d m−1 Res[f(z),a] = (5) lim m−1 (z − a ) m f (z) (m − 1)! z→a dz a = j Ví dụ 1: Tính thặng hàm f (z) = (z + 1) ... dụ 2: Tìm thặng hàm f (z) = z Ta thấy z = không điểm cấp z3 nên z = cực điểm cấp hàm f(z) Dùng công thức (5) ta có: d 2e − z 1 Res[f(z), a] = lim = 2! z→0 dz [ ] §2 ỨNG DỤNG THẶNG DƯ Định lí...
 • 10
 • 3,134
 • 47

Tài liệu Chương 5: thuyết tài chính docx

Tài liệu Chương 5: Lý thuyết tài chính docx
... Giới thiệu chương V Tại nghiên cứu tài Tài liệu tham khảo Kết cấu chương •Khái niệm tài •Chức vai trò tài •Phân loại hệ thống tài I Khái niệm tài Định nghĩa detail Đặc trưng quan hệ tài detail ... hữu Phân loại theo phạm vi Hết chương V Các thuật ngữ cần ý Tài Phân phối Quỹ tiền tệ Tín dụng Bảo hiểm Ngân sách Nhà nước Trung gian tài Tài công Tài Tài nước Tài quốc tế Nền kinh tế hàng hoátiền ... vai trò tài Chức tài a Chức phân phối b Chức giám sát detail detail Vai trò tài a Đảm bảo nhu cầu vốn cho chủ thể kinh tế b Tăng cường hiệu sử dụng vốn detail detail III Sự đời phát triển tài Điều...
 • 8
 • 250
 • 0

Chuong 5 ly thuyet sx - Kinh tế vi mô - Đặng Văn Thành

Chuong 5 ly thuyet sx - Kinh tế vi mô - Đặng Văn Thành
... xuất COBB-DOUGLAS Q = F(k,l) = a.kαlβ 14.03.2014 Đặng Văn Thanh Hàm sản xuất Lao động Vốn 20 40 55 65 75 40 60 75 85 90 55 75 90 100 1 05 65 85 100 110 1 15 75 90 1 05 1 15 120 14.03.2014 Đặng Văn Thanh ... thay đổi 14.03.2014 Đặng Văn Thanh Sản xuất với yếu tố đầu vào biến đổi Lao động (l) Vốn (k) Sản lượng (Q) 010 - - 110 1010 10 210 30 15 20 310 6020 30 410 8020 20 51 0 951 9 15 610 10818 13 710 ... TIN BÀI TOÁN Tối đa hoá lợi nhuận - ường đồng lượng - ường đồng phí -Hàm sản xuất Q(k,l) -w,r -C = C0 Q = Q0 Đặng Văn Thanh 34 Sự tương đồng lý thuyết hành vi người tiêu dùng lý thuyết sản xuất...
 • 36
 • 1,132
 • 0

Tài liệu Môn tấm và vỏ - Chương 5 thuyết mô ment tổng quát

Tài liệu Môn tấm và vỏ - Chương 5 Lý thuyết mô ment tổng quát
... men tổng quát thuyết men tổng quát dùng để tính vỏ vỏ tồn nhóm lực màng, nhóm lực uốn, xoắn thỏa mãn: δ rmin ≤ với rmin bán kính cong 20 nhỏ mặt trung bình, δ chiều dày vỏ 5. 7.2 Các thuyết ... phi men) Nếu vỏ xuất nhóm lực uốn trạng thái ứng suất vỏ gọi trạng thái uốn túy Nếu vỏ xuất nhóm lực màng nhóm lực uốn trạng thái ứng suất vỏ gọi trạng thái men tổng quát 5. 7.1 thuyết ... U ε (5. 46)   Eδ 5. 7 CÁC LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN VỎ Trạng thái ứng suất, biến dạng vỏ phụ thuộc vào hình học mặt cong vỏ, vào liên kết tải trọng tác dụng lên vỏ Nội lực vỏ chia thành nhóm: - Nhóm...
 • 12
 • 249
 • 0

chương 5 thuyết sản xuất và chi phối

chương 5 lý thuyết sản xuất và chi phối
... đổi Q = f(K,L) 05/ 27/14 © Dr Tran Van Hoa, HCE 20 Sản xuất với hai đầu vào biến đổi 75 90 1 05 1 15 120 65 85 100 110 1 15 55 75 90 100 1 05 40 60 75 85 90 20 40 55 65 75 Vốn Lao động 05/ 27/14 © Dr ... Tran Van Hoa, HCE 23 Đường đồng lượng Vốn 75 90 1 05 1 15 120 65 85 100 110 1 15 55 75 90 100 1 05 40 60 75 85 90 Q=90 75 20 40 Q= 75 55 Q =55 65 Lao động 05/ 27/14 © Dr Tran Van Hoa, HCE 24 Định nghĩa ... Thế đường đồng lượng? 05/ 27/14 © Dr Tran Van Hoa, HCE 22 Đường đồng lượng Vốn 75 90 1 05 1 15 120 65 85 100 110 1 15 55 75 90 100 1 05 40 60 75 85 90 20 40 55 65 75 Lao động 05/ 27/14 © Dr Tran Van...
 • 61
 • 193
 • 0

Giáo trình kinh tế học vi mô - Chương 5: thuyết sản xuất – chi phí pptx

Giáo trình kinh tế học vi mô - Chương 5: Lý thuyết sản xuất – chi phí pptx
... toỏn Chi phớ k toỏn Li nhun kinh t Chi phớ kinh t Tng chi phớ (TC) Chi phớ c nh (TFC) Chi phớ bin i (TVC) Chi phớ trung bỡnh (ATC) Chi phớ c nh trung bỡnh (AFC) Chi phớ bin i trung bỡnh (AVC) Chi ... trung bỡnh, chi phớ c nh trung bỡnh, chi phớ bin i trung bỡnh v chi phớ biờn? d V cỏc ng chi phớ trung bỡnh, chi phớ c nh trung bỡnh, chi phớ bin i trung bỡnh v chi phớ biờn? e Gi s, chi phớ c ... Lng 131 Chng 5: thuyt sn xut chi phớ thuyt kinh t cho bit hng húa s c sn xut cỏc nc cú chi phớ c hi thp hn vic sn xut hng húa Trong ú, cỏc c quan chớnh quyn v thu trung vo vic phõn b sn...
 • 24
 • 917
 • 2

Chuong 5 thuyết điều khiển nâng cao

Chuong 5 Lý thuyết điều khiển nâng cao
... 3)( s 5) Cho G ( s ) Gi i G lim ( s i G G 2 2 15 January 2014 s pi Tính G pi )G ( s )G ( s ) 10( s lim ( s 3) s ( s 3)( 10( s lim ( s 5) s ( s 3)( 25 15 6.6667 1) 10( s 1) s 5) ( s 3)( s 5) 1) ... G Plant response (20 samples) Amplitude 0 0 .5 1 .5 2 .5 3 .5 Time (sec) áp ng c a h h tín hi u vào hàm n c: b nh h ng nhi u thông s c a i t ng thay 15 January 2014 © H T Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ ... n Gi a th p niên 1980: nh Kharitonov Cu i 1980 n 1990: T i u l i nâng cao, c bi t t i u LMI (Linear Matrix Inequality) Th p niên 1990: Các ph ng pháp LMI i u n 15 January 2014 © H T Hoàng...
 • 176
 • 185
 • 0

Thuyết Bệnh Học: MẠC CHƯỚNG ppsx

Lý Thuyết Bệnh Học: MẠC CHƯỚNG ppsx
... mắt, ngày lần (Gia Viên Dược Thảo) KẾT MẠC VIÊM DỊ ỨNG MÙA XUÂN Đại cương Là chứng kết mạc viêm xẩy vào mùa định năm, thường vào mùa xuân, cịn gọi Kết Mạc Viêm Mùa (Conjonctivité saisonnière) ... (giống mầu đá Mã não), kèm theo mắt đau, đỏ, nước mắt chảy, cĩ ghèn, sợ ánh sáng Nguyên nhân: Sau bị bệnh bị thương tổn, tinh khí Can Đởm suy gây nên Điều trị: Cĩ hy vọng bớt dần khơng khỏi hẳn Dùng ... nhân + YHHĐ: Do vi khuẩn, virus + YHCT: Do thấp nhiệt kinh Phế, Tỳ, Can hợp với phong tà gây nên bệnh Điều trị Khu phong, nhiệt, lợi thấp Tẩy Can Tán (97) thêm Liên kiều, Ngưu bàng tử HUYẾT QUÁN...
 • 5
 • 151
 • 0

Giáo án- Chương 7: thuyết mẫu

Giáo án- Chương 7: Lý thuyết mẫu
... + Ta xét kết quan sát độc lập 1.3 Mẫu tổng quát mẫu cụ thể + Mẫu gồm n phần tử quan sát độc lập (X1,X2,…,Xn) mẫu tổng quát (mẫu ngẫu nhiên) với kích thước mẫu n + Tiến hành quan sát, ta giá ... X j  x j, j  1, n (x1,x2,…,xn) mẫu cụ thể + Khi xét thuyết ta dùng mẫu tổng quát, thực nghiệm ta dùng mẫu cụ thể + Xác suất nghiên cứu đám đông để hiểu mẫu thống kê ngược lại 1.4 Sắp xếp ... trưng mẫu cá 2.3.1 Tỉ lệ mẫu Fn X   X n M  Fn   M  p, n   (kỳ vọng tỉ lệ mẫu tỉ lệ đám đông) X   X n pq D  Fn   D  , n n   (các Xi có phân phối Bernoulli) 2.3.2 Trung bình mẫu...
 • 25
 • 918
 • 2

Chương 4 thuyết hành vi người SX.ppt

Chương 4 lý thuyết hành vi người SX.ppt
... nhiều người bán - Sản phẩm khác (dị biệt hoá) -Mỗi hãng người sản xuất sản phẩm nên có sức mạnh thị trường nhiên L hãng CTĐQ thấp so với ĐQ có nhiều hãng khác sản xuất sản phẩm có khả thay - Vi c ... Q 7 .4 Đặt giá theo thời gian (thời kỳ) P P1 P2 MC MR1 Q1 D1 Q2 MR2 D2 Q 7.5 Đặt giá theo thời điểm (cao điểm) P P2 P1 MC D2 MR2 MR1 Q1 D1 Q2 Q 7.6 Đặt giá hai phần: P CS MC P* Q1 Q2 Q3 Q4 Q* ... nhuận kế toán * Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận LN = TR TC = P Q ATC Q = Q ( P - ATC ) Chương V: Thị trường cạnh tranh độc quyền I Thị trường phân loại thị trường * Khái niệm thị trường...
 • 77
 • 2,729
 • 31

Chương 6: thuyết mẫu

Chương 6: Lý thuyết mẫu
... phép lấy mẫu Tập hợp gọi mẫu Phương pháp chọn mẫu: a Nguyên tắc chọn mẫu: Tuỳ theo yêu cầu toán mà ta chọn phương pháp kết hợp nhiều phương pháp chọn mẫu thích hợp Sau số phương pháp chọn mẫu thường ... ∑ r ( x − x) k =1 k i Bài 6.3 Các đặc trưng mẫu Trong phần ta giới thiệu cách tính đặc trưng mẫu là: trung bình mẫu, phương sai mẫu độ lệch chuẩn mẫu Sau đây, giới thiệu số đặc trưng quan trọng ... 85 72 55 33 18 10 Kích thước mẫu 400 Hãy tính trung bình mẫu trung vị Giải Trung bình mẫu x = 4.645 Ta thấy số giá trị mẫu bé hay là: 3+15+43+53=117200...
 • 19
 • 2,132
 • 10

Chương 10: thuyết sóng

Chương 10: Lý thuyết sóng
... cng nh 10.3 thuyt súng phi tuyn (biờn hu hn) thuyt súng cú biờn hu hn (Stokes) cũn gi l súng bc cao thuyt súng Stokes cho kt qu tho ỏng i vi vựng nc tng i sõu (d/L>0,1) thuyt súng ... 10.3.4 Phm vi s dng cỏc thuyt súng Vic tn ti nhiu thuyt súng khỏc dn n yờu cu phi xỏc nh phm vi ỏp dng ỳng ca cỏc thuyt Cú th s dng phng phỏp ỏnh giỏ phm vi ỏp dng cỏc thuyt súng theo ... ng ca súng 10-1 10.2 thuyt súng tuyn tớnh (biờn nh) 10-2 10.3 thuyt súng phi tuyn (biờn hu hn) 10-7 10.4 Súng nc nụng 10-12 10.5 thuyt súng thc ...
 • 35
 • 754
 • 4

Đàm phán và soạn thảo hợp đồng .Chương 1: thuyết về đàm phán hợp đồng

Đàm phán và soạn thảo hợp đồng .Chương 1: Lý thuyết về đàm phán hợp đồng
... trọng đàm phán sơ hai bên, dù chứng đàm phán nhằm mục đích giải thích hợp đồng 19 CHƯƠNG 6: ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 6.1 Đàm phán soạn thảo hợp đồng ... Từ hợp tác với cách dễ dàng thẳng thắn CHƯƠNG 2: 2.1 LÝ THUYẾT VỀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG Mục đích soạn thảo hợp đồng a Sự cần thiết soạn thảo hợp đồng Rất nhiều người từ trước đến chưa soạn thảo hợp ... trị nhỏ, soạn thảo hợp đồng tốn nhiều chi phí Song người Hoa thực hợp đồng lớn cách bắt tay b Soạn thảo hợp đồng để đem lại hiệu lực cho hợp đồng Việc soạn thảo hợp đồng ý nghĩa hợp đồng vô hiệu...
 • 22
 • 1,035
 • 14

Chương V : thuyết về phản ứng hóa học

Chương V : Lý thuyết về phản ứng hóa học
... (k) -84,7 kJ/mol nhiệt tạo thành CO2 (k) -343,5 kJ/mol Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng sau , cho biết phản ứng tỏa nhiệt , phản ứng thu nhiệt a 4HCl (k) + O2 (k) → 2H2O (k) + 2Cl2 ∆Ha = ? b 4HCl ... ∆Ho phản ứng : 4KClO3 → 3KClO4 + KCl Tính lượng mạng lưới ion CaCl từ kiện thực nghiệm sau : ∆Ho tinh thể CaCl2 = -795 kJ/mol Ca (r) → Ca (k) ∆Ho = 192 kJ/mol Ca (k) → Ca2+ (k) lượng ion hóa ... = 242,4 kJ/mol Năng lượng liên kết Cl2 : Năng lượng kết hợp electron Clo Cl (k) + 1e → Cl- (k) E = -364 kJ/mol Biết : Năng lượng mạng lưới ion CaCl hiệu ứng nhiệt trình Ca2+ (k) + 2Cl- (k) → CaCl2...
 • 3
 • 1,018
 • 18

Xem thêm