Đề 47

de 47

de 47
...
 • 7
 • 121
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 47 ppt

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 47 ppt
... dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hóa 80%) Giá trị m (cho H = 1, C = 12, O = 16) Chọn đáp án A 6,48 B 10,12 C 8,10 D 16,20 Đáp án ... muối vừa tạo cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu phenol Đáp án : (C) Bài : 11229 Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào ... ancol (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 11225 Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn cô cạn dung dịch thu...
 • 7
 • 220
 • 0

Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 47 docx

Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 47 docx
... DD // BC, ta có: DD =BM TD TC TD AP AT  DP TC AC VA.PQN AP AQ Nên: VA.CDN AC AD 5 Mà: DD ' MC QD DP CP QA AT CA VA.PQN V 10 ABCD (1) Trang Và: VC.PMN CP CM CA CB VC ABN V ABCD VABMNP (2) ... uốn m Để điểm uốn U nằm đồ thị hàm số y x 27 3 5m m 5 m 3 m Trang Câu VII .b: Ta có: AB BC CA ABC trọng tâm Kết luận: I ABC Do tâm I đường tròn ngoại tiếp 8 ; ; 3 Trang ... đồ thị hàm số y x Câu VII .b (1 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A( 1;3;5) , B( 4;3;2) , C(0; 2;1) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC HƯỚNG DẪN GIẢI Câu I: 2)...
 • 4
 • 202
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 47 docx

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 47 docx
... thị có điểm cực đại (– 3, 4/3) điểm cực tiểu (– 1, 0) + y” = 2x + 4, y” =  x = –  y = 2/3 Đồ thị có điểm uốn I( – 2, 2/3) +Đồ thị 0,50 u x =   x3+2x2+3x+ 4 0,25 -5 -2 0,25 -4 0,50 2)(1,0 ... 1)M(1+3t, – t, + t) d 2(1  3t )  2(2  t )   t  + Ta có d(M,(P)) =  3 t = 1 Suy có điểm thỏa toán M1(4, 1, 2) M2( – 2, 3, 0) r 2)+ Đường thẳng d qua A(1, 2, 1) có VTCP u = (3, – 1, 1) uu r...
 • 6
 • 37
 • 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ 47 pptx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ 47 pptx
... Câu 56: Thêm vài giọt dung dịch KSCN (không màu) vào dung dịch X chứa ion Fe3 , Na  , Fe2  , Al3 , Cl SO2 có tượng? A Tạo kết tủa màu trắng xanh B Tạo dung dịch màu xanh lam C Tạo kết tủa ... nâu đỏ D Tạo dung dịch màu đỏ máu Câu 57: Hòa tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm FeS2, CuS, FeS dung dịch HNO3 thu dung dịch X chứa hai muối mol NO2, kết tủa tạo Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch ... hợp M B Từ X Y dùng phản ứng hóa học để tạo axit axetic C X Y tác dụng với D Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M số mol O2 cần dùng gấp 1,5 lần số mol CO2 tạo Câu 45: Hợp chất hữu X có công thức...
 • 11
 • 256
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 47 pot

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 47 pot
... incidence of drug addiction, but recent studies with twins separated at birth indicate that a predisposition to addiction can be inherited C (A) proved crucial (B) demonstrated conclusive (C) suggested ... me for the accident C (A) accused (B) arrested (C) blamed (D) charged 12 Tommorow they are going to see the works Van Gogh C (A) from (B) off (C) of (D) with 13 I consulted my lawyer ... discovered a close between smoking and several serious diseases B (A) action (B) connection (C) union (D) combination She came in quietly not to wake the baby B (A) as if (B) so as (C) such as...
 • 8
 • 263
 • 1

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - ĐỀ 47 potx

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - ĐỀ 47 potx
... +∞ x → ( −1)+ x →−∞ x → ( −1)− - TC đứng: x = -1 ; TCN: y = > 0, ∀x ∈ D +) y ' = ( x + 1) +) BBT: - x y' y +∞ -1 || + + +∞ || 2 −∞ +) ĐT: điểm -1 0 -5 10 -2 -4 -6 I.2 II.1 y −y điểm +) ycbt ⇔ ... -5 10 -2 -4 -6 I.2 II.1 y −y điểm +) ycbt ⇔ kM kIM = −9 +) Giải x0 = 0; x0 = -2 Suy có điểm M thỏa mãn: M(0; - 3), M (- 2; 5) +) ĐK: x ∈ (− 2; 2) \ {0}  x + y = xy +) Đặt y = − x , y > Ta có hệ: ... = - y +) Với x = y vào (2) đưa pt: 3log3(x +2) = 2log2(x + 1) = 6t t t 1 8 Đưa pt dạng  ÷ +  ÷ = , cm pt có nghiệm t = 9 9 ⇒ x = y =7 +) Với x = - y vào (2) pt: log3(y + 6) = ⇒ y = -...
 • 4
 • 155
 • 0

Đề 47 và đáp án

Đề 47 và đáp án
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, n¨m 2010 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu Nội dung Tập ... nhỏ P = a=b=c=1 2 PHẦN RIÊNG (3 điểm) A Theo chương trình chuẩn Đường tròn (C) có tâm I(-1;4), bán kính R=5 Gọi phương trình đường thẳng cần tìm ∆, => ∆ : 3x+y+c=0, c≠2 (vì // với đường thẳng ... theo ẩn x ta 100 ( + x ) − 100 ( − x ) 99 99 100 = 4C100 x + 8C100 x3 + + 200C100 x 99 Thay x=1 vào 99 100 => A = 100.2 = 4C100 + 8C100 + + 200C100 Gọi đường thẳng cần tìm d đường thẳng d cắt...
 • 5
 • 125
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 9 - Đề 47

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 9 - Đề 47
... Câu 5: (2,5đ) a Tìm hệ số góc đường thẳng sau: (d1) : y = 2,3x – ; (d2) : y = - x ; (d3) : y = 3x – 2 (1 – x) +3 b Vẽ đồ thị hàm số y= x+2 tính góc tạo đường thẳng y= x+2 với...
 • 2
 • 175
 • 0

Xem thêm