Đề 26

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 26

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 26
... sobitol -HẾT Nguyễn Thanh Tấn Ninh Kiều- Cần Thơ Mã đề 381 – trang 1/6 01679097999 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối B Câu Mã đề 381 Câu Mã đề 381 B 31 D ... 7,4 C 9,0 D 9,8 Câu 42: Công thức cấu tạo valin A CH3-CH(CH3)-CH2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH C H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH D HOOC-[CH2]3CH(NH2)COOH Câu 43: Hỗn hợp hai este X Y hợp chất ... rượu B ( bậc ) Với A, B, Y sản phẩm Công thức phân tử X A CH2-CH=CH-CH2-CH3 B CH3-CH2-CH2-CH=CH2 C CH3-C(CH3)=CH-CH3 D CH3-CH(CH3)-CH=CH2 Câu 25: Cho a mol K2Cr2O7 phản ứng hoàn toàn với dung...
 • 16
 • 253
 • 7

đề thi môn anh văn - đề 26

đề thi môn anh văn - đề 26
... at all times by young pupils - Young pupils 2 I’m more interested in the people than the job - It’s We started cooking for the party hours ago - We have She knows ... more about it than I - I don’t know “Which one you want, the blue or the green?” John said to her - John asked I’m always nervous when I travel by air - Travelling ... seems that no one predicted the correct result - No one There was such a frightening atmosphere in that house that we had to leave immediately - The atmosphere When the Prime Minister...
 • 5
 • 324
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013 Môn TOÁN (ĐỀ 26), CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013                                            Môn TOÁN (ĐỀ 26), CÓ ĐÁP ÁN
... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 0,50 Nguồn: diemthi.24h.com.vn Ta có: ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 0,25 0,25 1,00 0,25 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 0,25 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn Gọi x cạnh đáy nhỏ, theo giả thi t...
 • 9
 • 244
 • 0

de 26

de 26
... tăng lên lần Nếu nhiệt độ giảm từ xuống tốc độ phản ứng giảm là: Chọn đáp án A 27 lần B 37 lần C 26 lần D 28 lần Đáp án : (A) Bài : 14779 Khi hoà tan b gam oxit kim loại hoá trị II lượng vừa đủ...
 • 7
 • 103
 • 0

Bo de on thi vào DHCD DE 26 DEN DE 30.doc

Bo de on thi vào DHCD DE 26 DEN DE 30.doc
... trình đường tròn Câu 5: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: x +1 y −1 z − = = mặt phẳng (P): x − y − z −1 = 1) Tìm phương trình đừơng thẳng (D) qua điểm M(1;1;-2) song song với (P) vuông góc ... Tính diện tích thi t diện hình lập phương cắt mặt phẳng (CMN) Câu 6: x −1 Tìm họ nguyên hàm: ∫ ( x + x +1)( x − x +1) Tính S = (Cn ) + 2(Cn2 ) + 3(Cn3 ) + + n(Cnn ) Câu 7: Câu 8: Trong tất nghiệm ... Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1;2), đường thẳng (D) qua M cắt trục tọa độ Ox,Oy A(a;0) B(0;b) với a b>0 Tìm phương trình (D) biết 1) Tam giác OAB có diện tích lớn 2) OA+OB c nhỏ Câu 5: Trong...
 • 5
 • 106
 • 0

Hoạt động chủ đề 26/3

Hoạt động chủ đề 26/3
... lần đổi tên? Đáp án: lần -1931- 1936: Đoàn TNCSVN, Đoàn TNCSĐông Dương -1937- 1939: Đoàn TN dân chủ Đông Dương -11/1939-1941: Đoàn TN phản đế Đông Dương -5-1941- 1956: Đoàn TN cứu quốc VN -25/10/1956- ... đồng Biết vợt đắt cần câu 10 ngàn đồng Hỏi thứ giá tiền? Đáp án Quay lại Vị vua triều Lý không thờ đền Đô (Đình Bảng-Bắc Ninh) nơi thờ vị Hoàng đế nhà Lý? A Lý Chiêu Hoàng B Lý Nhân Tông C Lý Cao...
 • 25
 • 526
 • 0

Tài liệu Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 26)

Tài liệu Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 26)
... +∞ - 14 Từ bảng biến thi n suy MinP=7 ⇔ x = y = z = 3a + 16 − 3a ) ⇒ B(4 − a; ) Khi diện tích tam giác ABC Gọi A( a; 4 S ABC = AB.d (C → ∆) = AB 2 a =  − 3a  Theo giả thi t ta có AB = ⇔ (4 ... ∀m Cực đại đồ thị hàm số A(m-1;2-2m) cực tiểu đồ thị hàm số B(m+1;-2-2m)  m = −3 + 2 Theo giả thi t ta có OA = 2OB ⇔ m + 6m + = ⇔   m = −3 − 2  , I Điêm Vậy có giá trị m m = −3 − 2 05 025 ... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu NỘI DUNG Ta có y = x − 6mx + 3(m − 1) Để hàm số có cực trị PT y , = có nghiệm...
 • 5
 • 81
 • 0

Bài soạn Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 26)

Bài soạn Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 26)
... - 14 Từ bảng biến thi n suy MinP=7 ⇔ x = y = z = 3a + 16 − 3a ) ⇒ B(4 − a; ) Khi diện tích tam giác ABC Gọi A( a; VIIa 4 S ABC = AB.d (C → ∆) = AB 2 a =  − 3a  Theo giả thi t ta có AB = ... ∀m Cực đại đồ thị hàm số A(m-1;2-2m) cực tiểu đồ thị hàm số B(m+1;-2-2m)  m = −3 + 2 Theo giả thi t ta có OA = 2OB ⇔ m + 6m + = ⇔   m = −3 − 2  , I Điêm Vậy có giá trị m m = −3 − 2 05 025 ... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu NỘI DUNG Ta có y = x − 6mx + 3(m − 1) Để hàm số có cực trị PT y , = có nghiệm...
 • 5
 • 67
 • 0

Tài liệu Đề 26 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ năm 2003 docx

Tài liệu Đề 26 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ năm 2003 docx
... this country When you come after class this afternoon, we discuss the possibility of your writing a research paper The wheel was discovered thoussands of years ago ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ... research paper The wheel was discovered thoussands of years ago ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM PHÚ THỌ – NĂM 2003 Câu 1: (1 điểm – phần 0,1 điểm) a b b a c c Câu 2: (1,5 điểm – phần 0,15 điểm) b a 3.b ... at all times by young pupils - Young pupils 2 I’m more interested in the people than the job - It’s We started cooking for the party hours ago - We have She knows...
 • 5
 • 335
 • 2

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 26 ppt

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 26 ppt
... Bài : 14790 Tinh bột xenlulozơ khác chỗ: Chọn đáp án A Về thành phần phân tử B Về cấu trúc phân tử C Đặc trưng phản ứng thuỷ phân D Độ tan nước Đáp án : (B) Bài : 14789 Có hỗn hợp bột chứa kim loại ... chứa kim loại Al, Fe, Cu Hãy chọn phương pháp hoá học phương pháp sau để tách riêng kim loại khỏi hỗn hợp? Chọn nhiều đáp án A Ngâm hỗn hợp bột dung dịch HCl đủ, lọc, dùng dung dịch NaOH dư, ... Bài : 14796 Mệnh đề sau không đúng: Chọn nhiều đáp án A Không có nguyên tố có lớp nhiều electron B Lớp bền vững chứa...
 • 7
 • 88
 • 0

Xem thêm