Đề 10

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 10

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 10
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu Va M điểm thuộc parabol y = 64x, N điểm...
 • 2
 • 323
 • 1

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 10

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 10
... nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Phần 1: Các loại chức: C, H, O e • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit : (-OH) CH3-OH CH3-O-CH3 : (-O-) : ... %) Giải pt Đáp án: CH2=CH-CH2-OH Phần 2: Đònh nghóa (Rượu gì?): Rượu hchc có chứa nhóm(-OH) gắn Cno gốc hydrocacbon Ví dụ: CH3-OH ; CH3 –CH2-OH CH2= CH-CH2-OH CH2-OH CÔng thức tổnG quát (CTTQ) ... Nhóm (-OH) gắn C không no bậc 1: R CH CH R-CH 2- C H OH O Nhóm (-OH) gắn C không no bậc 2: R C CH2 OH R- C CH3 O Ví dụ 10: Viết phản ứng sau : a CH2 CH2 H2SO4, đặc 170oC OH OH to b CH3-COO-CH=CH2...
 • 68
 • 338
 • 2

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 10.1

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 10.1
... +n M? Pt:? Ví dụ 3: Cân phản ứng (bằng pp cân e-) -+ NO- + H O →AlO- + NH a Al +OH 2 b Al +OH-+ NO- + H2O →AlO- + NH3 2 c.Zn + OH-+ NO3 →ZnO 2-+ NH3 + H2O ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): ... (-) Trên phương trình ion: Σ đ.tích Vế trái = Σ đ.tích vế phải Ví dụ 2:( ĐHNNTH – 1998) Cho pứ: 3M +8H++2NO 3- → Mn++ NO + H2O Tính số oxi hóa +n M? Pt:? Ví dụ 3: Cân phản ứng (bằng pp cân e-) ... tích (-) Trên phương trình ion: Σ đ.tích Vế trái = Σ đ.tích vế phải Các trình oxi hóa khử Σ Số e cho = Σ số e nhận Σ mole cho = Σ mole nhận Ví du4:ï ( ĐHNNTH – 1998) Cho pứ: 3M +8H++2NO 3- → Mn++...
 • 12
 • 268
 • 6

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 10.2

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 10.2
... mol ddA SO 2-: z mol Cl-: t mol Tính khối lương muối ddA theo x, y, z, t Giải: Theo ĐLBTKL có: p dụng 2: (ĐHQGTP.HCM –1999) Fe2+: 0,1 mol Al3+ : 0,2 mol ddA SO 2- : x mol Cl- : y mol Khi cô cạn ... SO 2-: z mol Cl-: t mol Tính khối lương muối ddA theo x, y, z, t Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd m ion = x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion p dụng 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: ... Trong hợp chất Σm nguyên tố = Σm hợp chất Trên phản ứng Σm vế trái = Σmvế phải p dụng 3: (Trích đề thi ĐHQG – 1999) Hỗn hợp R: C2H4, C3H6(C3H6 chiếm 71,43% theo thể tích) Hỗn hợp X:R, H2 với số mol...
 • 10
 • 347
 • 5

Đề thi Quản trị học - Đề 10

Đề thi Quản trị học - Đề 10
... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... thể thi u kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ, cần chấn chỉnh nhanh D Khá thu hút người khác tham gia ý kiến 12 Chức kiểm tra quản trò mang lại tác dụng là: A Đánh giá toàn trình quản ... quyền hạn phận C Đònh kỳ thay đổi vai trò người quản trò người thừa hành D Sa thải nhân viên cũ tuyển dụng nhân viên cách đặn 15 Khi bàn động viên quản trò, lý thuyết chất người Mc.Gregor ngụ ý...
 • 2
 • 219
 • 4

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 10

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 10
... F 0.7985324 P-value 0.3703334 0.5668706 0.5979381 0.623689 Lower 95% -3 1.879032 -7 .4857143 -0 .3664353 -0 .500 1109 91.532922 19 1557.1789 Coefficients 24.526297 2.8513592 0.1246434 -0 .0954876 Intercept ... Kỳ thi lớp 04QK 3/6 + Bài 3: (20 điểm) Tính giá trị A, B, C thi u kiểm định phân phối sau tuân theo phân phối chuẩn không với mức ý nghĩa 1% Các lớp Oi Pi Ei 10 0.0412 0.6185 10 20 30 ... (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) Hệ số tương quan Phương trình hồi qui Tất câu sai Để xác cỡ mẫu thi u thông tin gì? 1- α ε σ Câu a b Tất câu sai Trong việc ước lượng khoảng tham số...
 • 6
 • 1,542
 • 10

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 10

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 10
... and Trang 3/7 - Mil d€ thi 195 Hocmai.vn - Ngoi trm'mg chung clla hQc tro Tài liệu miễn phí Không bán Tang dai tU'v~n: 19005 8-5 8-1 2 Vi~t Tài trợ VNMATH.COM Xem Đáp án Đề thi Đại học Toán Lý Hóa ... meanings Trang 4/7 - Mil d€ thi 195 Hocmai.vn - Ngoi trm'mg chung clla hQc tro Vi~t Tài liệu miễn phí Không bán Tang dai to' v~n: 19005 8-5 8-1 2 Tài trợ VNMATH.COM Xem Đáp án Đề thi Đại học Toán Lý Hóa ... ® ® Trang 5/7 - Ma d~ thi 195 Hocmai.vn - Ngoi trU'img chung clla hQc tro Tài liệu miễn phí Không bán Tang dai tU'v~n: 19005 8-5 8-1 2 Vi~t Tài trợ VNMATH.COM Xem Đáp án Đề thi Đại học Toán Lý Hóa...
 • 7
 • 497
 • 21

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE<10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE<10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp
... trình biến hình nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thuỷ phân tinh bột axit nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng): DE (%) DE (%) DE (%) 4 3 2 1 10 Nồng độ HCl (%) Hình ... chỉnh nhiệt độ 250C, trình sản xuất đơn giản nên sản xuất theo qui mô lớn dễ dàng Đó mục đích đề tài Chính chọn phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 250C để nghiên cứu 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng ... thuật biến hình nhiệt độ 50oC dựa phƣơng pháp Wurzburg [10], nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) dựa sở phƣơng pháp biến hình N Atichocudomchai, S Vararinit [7] 3.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình...
 • 8
 • 478
 • 2

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 10

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 10
... Chia N-L- N CN- XD Dịch vụ 2000 100 65,1 13,1 21,8 2001 100 63,5 14,4 22.1 2002 100 61,9 15,4 22,7 2004 100 58,7 17,4 23,9 2005 100 57,2 18,3 24,5 2006 100 55,7 19,1 25,2 b Vẽ biểu đồ - Vẽ biểu ... trí địa lí lãnh thổ quy định - Vị trí nội chí tuyến: quy định tính chất nhiệt đới khí hậu, thành phần cảnh quan thi n nhiên Việt Nam - Nằm rìa phía đông bán đảo Đông Dương, vừa tiếp giáp lục địa ... quan thi n nhiên Việt Nam Giải thích dân số nước ta tăng nhanh Nêu giải pháp cần thực để giải vấn đề dân số nước ta a Gải thích: - Quy mô dân số nước ta lớn: 84.156 nghìn người( năm 2006) - Cơ...
 • 6
 • 333
 • 7

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 10

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 10
... hợp chất sau? A buten-3 (but-3-en) CH = CH − CH − CH − CH3 | B penten-3 (pent-3-en) CH3 C 4-metylpenten-1 (4-metylpent-1-en) A tượng xảy D 2-metylpenten-3 (2-metylpent-3-en) 14 Tính lượng kết ... A 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol) C ancol i-pentylic 23 Có hợp chất hữu : (X) CH3CH(OH)CH2CH3 (Y) CH3CH2OH Chất đehiđrat hóa tạo thành ba olefin đồng phân : D xenlulozơ axetat B 2-metylbutanol-4 ... vào ba mẫu thử chứa rượu (ancol) etylic, ancol ipropylic ancol t-butylic Kết luận sau KHÔNG ? A Mẫu thử vẩn đục rượu (ancol) etylic B Mẫu thử có phân lớp rượu (ancol) t-butylic C Mẫu thử có vẩn...
 • 7
 • 234
 • 10

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 10

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 10
... kiểu hình c quần thể có lịch sử phát sinh phát triển riêng d đơn vị sinh sản, đơn vị tồn loài tự nhiên 32/ Với chế độ chăn nuôi tốt nhất, 10 tháng giống lợn Đại bạch có trọng lượng 185 kg, giống ... c Đột biến gen nhân sinh tượng có đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân làm toàn thân có màu trắng d Đột biến gen nhân sinh tượng có đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân sinh tượng có xanh, ... nuclêôtit a A = T = 510 ; G = X = 360 b A = T = 340 ; G = X = 240 c A = T = 102 0 ; G = X = 1440 d A = T = 240 ; G = X = 360 28/ Để cải tạo suất giống lợn Ỉ, người ta dùng giống lợn Đại bạch liên tiếp...
 • 7
 • 419
 • 26

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 10

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 10
... cos2 .107 π(t − ) (T) (V/m) B = 200 3 .10 3 .108 y y -4 ) cos2 .107 π(t − ) (T) B E = 200 cos2 .10 π(t − (V/m) B = 2 .10 3 .10 3 .108 y y -4 ) cos2 .107 π(t − ) (T) C E = 200 cos 2π(t − (V/m) B = 2 .10 3 .10 ... Khi -6 cường độ dòng quang điện bão hoà I = 4,5 .10 A Câu 40: Vận tốc cực đại êlectron vừa bị bật khỏi catôt A Vomax = 0.1 .10 m/s B Vomax =0.61 .10 m/s C Vomax =0.82 .10 m/s D Vomax =0.91 .10 m/s ... 2 .10 phôtôn/s 15 B np = 3.6 .10 phôtôn/s 15 C np = 2 .10 phôtôn/s 15 D np = 3 .10 phôtôn/s Câu 42: Trong giây, số êlectron bị bật khỏi catôt 13 A ne = 5.6 .10 e/s 13 B ne = 2 .10 e/s 13 C ne = 2.10...
 • 8
 • 319
 • 1

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 10

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 10
... tới 16200 quân… - Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ diễn qua ba đợt: + Đợt 1, từ ngày 1 3-3 đến 1 7-3 -1 954… + Đợt 2, từ ngày 3 0-3 đến 2 6-4 -1 954… + Đợt 3, từ ngày 1-5 đến 7-5 -1 954… - Kết quả: Cuộc ... châu Phi… Để đề đường lối cho cách mạng nước cách mạng miền, Đảng tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III từ ngày đến ngày 1 0-9 -1 960 Hà Nội - Nội dung Đại hội: Đại hội đề nhiệm vụ chiến ... mật thi t tác động lẫn nhau… Đối với miền Bắc, Đại hội khảng định đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh… Đại hội nghe thảo luận Báo cáo trị, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng… - Ý nghĩa Đại hội: Đại...
 • 3
 • 285
 • 4

Xem thêm